อภิโชค เลขเด็ด หวยดัง หวยเด็ด เว็บหวยออนไลน์ คำนวณหวยบนดิน

บอร์ดหวยรัฐบาล อภิโชค => หวยรัฐบาล ลอตเตอรี่ เลขเด็ด ThaiLottery => ข้อความที่เริ่มโดย: int2666 ที่ 01 ธันวาคม 2018, 19:25:35หัวข้อ: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: int2666 ที่ 01 ธันวาคม 2018, 19:25:35
::โต้ด100%บาโรย::
600 700 800 900
601 701 801 901
602 702 802 902
603 703 803 903
604 704 804 904
605 705 805 905
611 711 811 911
612 712 812 912
613 713 813 913
614 714 814 914
615 715 815 915
622 722 822 922
623 723 823 923
624 724 824 924
625 725 825 925
633 733 833 933
634 734 834 934
635 735 835 935
644 744 844 944
645 745 845 945
655 755 855 955
หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: tuktickka ที่ 01 ธันวาคม 2018, 19:33:54
 1h* '|tl *tx, #!t R,F._iY


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ni924 ที่ 01 ธันวาคม 2018, 19:45:54
 t^x/,<i l'H;l t^x/,<i


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: patra suaydee ที่ 01 ธันวาคม 2018, 19:49:01
 r@> R,F._iY r@> R,F._iY


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ni924 ที่ 01 ธันวาคม 2018, 19:54:44
 t^x/,<i l'H;l t^x/,<i


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: chain ที่ 01 ธันวาคม 2018, 20:11:46
 G'


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: patjanee ที่ 01 ธันวาคม 2018, 20:49:36
 h,* r"| h,* r"| h,* r"|


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 01 ธันวาคม 2018, 20:53:28
 *tx,


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: compass 360 ที่ 01 ธันวาคม 2018, 21:04:07
 *fl# *fl# *fl#


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: sorest ที่ 01 ธันวาคม 2018, 21:21:35
 f^il f^il f^il f^il f^il f^il f^il f^il f^il f^il


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: int2666 ที่ 01 ธันวาคม 2018, 21:23:12
1xx  xx1

3xx  xx3

4xx  xx4

5xx  xx5

มาชุดไหน?


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ✿ ญา ✿ ที่ 01 ธันวาคม 2018, 22:23:27
  *tx, *fl#


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: top three ที่ 01 ธันวาคม 2018, 22:36:03
 R,F._iY '|tl


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: Thanawat7487 ที่ 02 ธันวาคม 2018, 01:43:57
 tks


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 02 ธันวาคม 2018, 04:06:35
 1j M'dii; s#y


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: roxani ที่ 02 ธันวาคม 2018, 04:46:03
 gll #$'' h,*


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 02 ธันวาคม 2018, 07:38:05
 h,*
 cd$


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: pin23 ที่ 02 ธันวาคม 2018, 07:51:04
 h,* *fl#


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: *jang* ที่ 02 ธันวาคม 2018, 08:32:17
(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MDIxMjIwMTg=/5c0335de45ce1.jpg) (https://upic.app/apichoke/share.php?id=MDIxMjIwMTg=_5c0335de45ce1.jpg)
l'H;l *fl# yy+


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: pornsak11 ที่ 02 ธันวาคม 2018, 10:10:52
 #llj.k *tx, $;@


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: roxani ที่ 02 ธันวาคม 2018, 14:20:49
 l'H;l *tx, t^x/,<i


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: Toy123456 ที่ 02 ธันวาคม 2018, 14:43:52
 'J|L $;@


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: danGto ที่ 02 ธันวาคม 2018, 15:17:52
 .xx$$ .xx$$ hrt .xx$$


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อม เมืองนนท์ ที่ 02 ธันวาคม 2018, 15:52:29
(https://4upic.com/images/2018/12/02/xRL7f.jpg) (https://4upic.com/image/xRL7f)

 h,*

 M'dii;


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: pan pan pan ที่ 02 ธันวาคม 2018, 15:55:48
 1h* *fl#


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: int2666 ที่ 02 ธันวาคม 2018, 19:15:14
HTF = 4 5 6 7 8 9

HTF = 1 2 3 4 5 6

HTF = 8 9 0 1 2 3


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: goforbig19 ที่ 02 ธันวาคม 2018, 19:42:28
 tk: gd:


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: arttyman ที่ 02 ธันวาคม 2018, 20:16:19
 *k<//* h,* *k<//* h,* *k<//*


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: SIRIYA58 ที่ 02 ธันวาคม 2018, 21:04:08
 h,*
 l'H;l *fl#
 '|tl


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: lee2553 ที่ 02 ธันวาคม 2018, 21:07:59
 lthl 1j h,*


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 03 ธันวาคม 2018, 05:01:13
 1j M'dii;


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 03 ธันวาคม 2018, 05:59:52
 h,*
 cd$


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: roxani ที่ 03 ธันวาคม 2018, 06:47:36
 lthl +|p


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: pornsak11 ที่ 03 ธันวาคม 2018, 09:40:58
 #llj.k *tx, $;@


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: SIRIYA58 ที่ 03 ธันวาคม 2018, 11:13:59
 h,* t^@
 l'H;l *fl#
 '|tl AP/*


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: Phat_C ที่ 03 ธันวาคม 2018, 11:16:08
 [j; *fl# #f. l'H;l l*w,i L0:]u[


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: int2666 ที่ 03 ธันวาคม 2018, 11:51:45
6 7 8 9 = มาหนึ่งหลักเท่านั้น
0 1 2 3 4 5 = มาสองหลักเท่านั้น


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ni924 ที่ 03 ธันวาคม 2018, 11:52:07
 t^x/,<i l'H;l t^x/,<i


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: int2666 ที่ 03 ธันวาคม 2018, 11:55:58
HTF = 6 9

HTF = 4 5

HTF = 1 3

ใช่..หรือไม่


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: sutep123 ที่ 03 ธันวาคม 2018, 11:56:47
 *k<//* *k<//* *k<//*


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: int2666 ที่ 03 ธันวาคม 2018, 12:02:57
840 = 3 4 5 6 - 7 8 - 9 0 1
903 = 6 7 8 9 - 5 0 - 1 2 3 4
840 = 3 4 5 6 - 7 8 - 0 1 2
xxx = 6 7 8 9 - 4 5 - 0 1 2 3


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: Moo38 ที่ 03 ธันวาคม 2018, 12:27:14
 $;@ *tx, $;@


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: น้ำซุป ที่ 03 ธันวาคม 2018, 12:35:15
 l'H;l


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ♥✿ (เอ๋) ✿♥ ที่ 03 ธันวาคม 2018, 14:14:43
(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MDIxMjIwMTg=/5c03718358976.png) (https://upic.app/apichoke/share.php?id=MDIxMjIwMTg=_5c03718358976.png)
(https://4upic.com/images/2018/12/03/2KoO3.png) (https://4upic.com/image/2KoO3)
 hr: f^il loll


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อม เมืองนนท์ ที่ 03 ธันวาคม 2018, 15:40:25
h,*

 M'dii;


 e<ld e<ld e<ld e<ld e<ld


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: roxani ที่ 03 ธันวาคม 2018, 15:57:16
 #$'' *tx,


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ✿ ญา ✿ ที่ 03 ธันวาคม 2018, 20:09:21
ขออนุญาต เจ้าของกระทู้ ประชาสัมพันธ์ นะคะ
อยากจะดูข้อความที่ถูกซ่อน ทำง่ายๆ แค่ 5 นาที
ให้สมัครสมาชิก สมัครแล้วโพสต์ได้
เมื่อโพสตที่ท้ายกระทู้ที่ซ่อนข้อความ ก็จะเห็นข้อความทันที
ถ้าทำแล้วสมัครไม่เป็นจริงๆ โทร.ปรึกษา 061 198 4011
(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MDMxMjIwMTg=/5c0525d327406.png) (https://upic.app/apichoke/share.php?id=MDMxMjIwMTg=_5c0525d327406.png)
(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MDMxMjIwMTg=/5c0525dfb6dcd.png) (https://upic.app/apichoke/share.php?id=MDMxMjIwMTg=_5c0525dfb6dcd.png)
(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MDMxMjIwMTg=/5c0525f4920a2.png) (https://upic.app/apichoke/share.php?id=MDMxMjIwMTg=_5c0525f4920a2.png)


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: sorest ที่ 03 ธันวาคม 2018, 21:42:39
 tks tks tks tks tks


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 04 ธันวาคม 2018, 04:06:08
 1j M'dii;


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 04 ธันวาคม 2018, 07:03:45
 h,*
 cd$


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: roxani ที่ 04 ธันวาคม 2018, 08:20:36
 1j M'dii;


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: *jang* ที่ 04 ธันวาคม 2018, 08:53:13
ขออนุญาต เจ้าของกระทู้ ประชาสัมพันธ์ นะคะ
อยากจะดูข้อความที่ถูกซ่อน ทำง่ายๆ แค่ 5 นาที
ให้สมัครสมาชิก สมัครแล้วโพสต์ได้
เมื่อโพสตที่ท้ายกระทู้ที่ซ่อนข้อความ ก็จะเห็นข้อความทันที
ถ้าทำแล้วสมัครไม่เป็นจริงๆ โทร.ปรึกษา 061 198 4011
(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MDMxMjIwMTg=/5c0525d327406.png) (https://upic.app/apichoke/share.php?id=MDMxMjIwMTg=_5c0525d327406.png)
(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MDMxMjIwMTg=/5c0525dfb6dcd.png) (https://upic.app/apichoke/share.php?id=MDMxMjIwMTg=_5c0525dfb6dcd.png)
(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MDMxMjIwMTg=/5c0525f4920a2.png) (https://upic.app/apichoke/share.php?id=MDMxMjIwMTg=_5c0525f4920a2.png)หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: *jang* ที่ 04 ธันวาคม 2018, 08:53:29
(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MDQxMjIwMTg=/5c05db77ded4d.jpg) (https://upic.app/apichoke/share.php?id=MDQxMjIwMTg=_5c05db77ded4d.jpg)
'J|L f*ll *fl#


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: MooAomSin ที่ 04 ธันวาคม 2018, 09:30:30
 *tx, *tx, *tx, *tx, *tx, *tx,


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: pornsak11 ที่ 04 ธันวาคม 2018, 09:50:10
 #llj.k *tx, $;@


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: livermoo ที่ 04 ธันวาคม 2018, 10:24:58
 1h* *k<//* s#y


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อม เมืองนนท์ ที่ 04 ธันวาคม 2018, 12:12:42
h,*

 M'dii;

 hrt hrt hrt hrt hrt


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: SIRIYA58 ที่ 04 ธันวาคม 2018, 12:35:25
 h,* t^@
 l'H;l *fl#
 '|tl AP/*


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: teen ที่ 04 ธันวาคม 2018, 13:41:14
 *tx, t^@


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: CHOOTHONG ที่ 04 ธันวาคม 2018, 14:37:07


 [j;


 l*w,i t^x/,<i


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: INFANTY ที่ 04 ธันวาคม 2018, 14:37:23
 ]|[ 1j *tx, t^x/,<i *k<//*


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ✿ ญา ✿ ที่ 04 ธันวาคม 2018, 15:00:47
สวัสดีค่ะ 
  *tx,  R,F._iY


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: TON-BAITAN ที่ 04 ธันวาคม 2018, 16:10:34

สวัสดีครับ
ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 04 ธันวาคม 2018, 16:20:09
 *tx,


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: int2666 ที่ 04 ธันวาคม 2018, 19:29:03
แม่นหรือไม่...ลองจับดู
============
1 = 8 9 0 1
5 = 2 3 4 5 6 7
5 = 2 3 5 6 7
ออก 515
============
0 = 0 1 2 3 9
8 = 1 3 8 9
4 = 4 5 6 7
ออก 840
===========
3 = 1 2 3 4 5
0 = 0 1 3 5
9 = 7 8 9
ออก 903
============
0 = 0 1 2 7 8
8 = 1 8 9
4 = 4 5 6
ออก 840
============
x = 3 4 5
x = 0 1 3 4 5
x = 8 9
ออก xxx
============


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: int2666 ที่ 04 ธันวาคม 2018, 19:36:21
ขอบคุณทุกกำลังใจครับ
งวดที่ผ่านมา รวยแต่ไม่มากมาย งวดนี้ต้องรวยกว่าแน่นอน


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: siri283 ที่ 04 ธันวาคม 2018, 19:41:08
 *fl# ขอบคุณค่ะ  R,F._iY


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: lee2553 ที่ 04 ธันวาคม 2018, 20:16:14
 lthl h,* R,F._iY


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: int2666 ที่ 04 ธันวาคม 2018, 20:17:29
ใช่หรือไม่
H = 7 8
T = 4 5
F = 0 1 2

ออก 840 งวดที่ผ่านมา

* สำหรับงวดนี้รอก่อนนะ ค รับ เครื่องยังไม่ร้อน ..เพิ่งวันที่4เอง อย่ารีบ


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: horse ที่ 04 ธันวาคม 2018, 20:52:30
 *tx, l'H;l f^il R,F._iY


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: Boworn ที่ 04 ธันวาคม 2018, 23:35:35
R,F._iY h,* R,F._iY


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 05 ธันวาคม 2018, 04:05:15
 1j M'dii;


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: roxani ที่ 05 ธันวาคม 2018, 04:50:45
 1j #$'' f^il


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: paris33 ที่ 05 ธันวาคม 2018, 06:17:47
#Invalid YouTube Link#


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: pornsak11 ที่ 05 ธันวาคม 2018, 06:24:37
 #llj.k *tx, $;@


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: chat7411 ที่ 05 ธันวาคม 2018, 06:52:40
 h,* h,* h,*


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ea168 ที่ 05 ธันวาคม 2018, 06:58:12
 *tx, *tx, *tx, *tx,


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: *jang* ที่ 05 ธันวาคม 2018, 07:03:30

ขออนุญาต เจ้าของกระทู้ ประชาสัมพันธ์ นะคะ
อยากจะดูข้อความที่ถูกซ่อน ทำง่ายๆ แค่ 5 นาที
ให้สมัครสมาชิก สมัครแล้วโพสต์ได้
เมื่อโพสตที่ท้ายกระทู้ที่ซ่อนข้อความ ก็จะเห็นข้อความทันที
ถ้าทำแล้วสมัครไม่เป็นจริงๆ โทร.ปรึกษา 061 198 4011
(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MDMxMjIwMTg=/5c0525d327406.png) (https://upic.app/apichoke/share.php?id=MDMxMjIwMTg=_5c0525d327406.png)
(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MDMxMjIwMTg=/5c0525dfb6dcd.png) (https://upic.app/apichoke/share.php?id=MDMxMjIwMTg=_5c0525dfb6dcd.png)
(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MDMxMjIwMTg=/5c0525f4920a2.png) (https://upic.app/apichoke/share.php?id=MDMxMjIwMTg=_5c0525f4920a2.png)หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: *jang* ที่ 05 ธันวาคม 2018, 07:03:37
(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MDQxMjIwMTg=/5c0710c70a21e.jpg) (https://upic.app/apichoke/share.php?id=MDQxMjIwMTg=_5c0710c70a21e.jpg)
'J|L f*ll *fl#


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: sakky99 ที่ 05 ธันวาคม 2018, 07:29:59
 rc*


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: •❤ yada •❤ ที่ 05 ธันวาคม 2018, 07:57:52
(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MDUxMjIwMTg=/5c071f9c9ec91.jpg) (https://upic.app/apichoke/share.php?id=MDUxMjIwMTg=_5c071f9c9ec91.jpg)


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: sorest ที่ 05 ธันวาคม 2018, 13:21:57
  tks tks tks tks tks


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อม เมืองนนท์ ที่ 05 ธันวาคม 2018, 13:46:49
ขออนุญาต ท่านเจ้าของกระทู้ เพื่อประชาสัมพันธ์นะครับ
 +|p

อยากจะดูข้อความที่ถูกซ่อน ทำง่ายๆ แค่ 5 นาที
ให้สมัครสมาชิก สมัครแล้วโพสต์ได้
เมื่อโพสตที่ท้ายกระทู้ที่ซ่อนข้อความ ก็จะเห็นข้อความทันที
ถ้าทำแล้วสมัครไม่เป็นจริงๆ โทร.ปรึกษา 061 198 4011(https://4upic.com/images/2018/11/13/0h1cl.png) (https://4upic.com/image/0h1cl)


(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MTMxMTIwMTg=/5beae01a3c8b2.gif)


(https://4upic.com/images/2018/11/13/0h5ha.png) (https://4upic.com/image/0h5ha)


(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MTMxMTIwMTg=/5beae01a3c8b2.gif)


(https://4upic.com/images/2018/11/13/0hiVm.png) (https://4upic.com/image/0hiVm)


(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MTMxMTIwMTg=/5beae01a3c8b2.gif)


----------------------------------------------ช่วยโพสต์ตามกระทู้ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบครับ
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: live2009 ที่ 05 ธันวาคม 2018, 16:03:22
 *tx,


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 05 ธันวาคม 2018, 16:25:02
สวัสดี​ครับ​ L0:]u[ [j;


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 05 ธันวาคม 2018, 16:25:33
*tx,

สวัสดี​ครับ​ *tx,


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: TON-BAITAN ที่ 05 ธันวาคม 2018, 21:20:03

สวัสดีครับ
ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 06 ธันวาคม 2018, 04:30:20
 1j M'dii;


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: SIRIYA58 ที่ 06 ธันวาคม 2018, 05:58:57
 h,* t^@
 l'H;l *fl#
 '|tl AP/*


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: sutep123 ที่ 06 ธันวาคม 2018, 06:02:54
 *k<//* *k<//* *k<//*


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: wandee0145 ที่ 06 ธันวาคม 2018, 06:40:35
 #!t r@>


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: INFANTY ที่ 06 ธันวาคม 2018, 06:46:22
 ]|[ 1j *tx, t^x/,<i *k<//*


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: tu111 ที่ 06 ธันวาคม 2018, 08:06:07
'J|L   *tx,   R,F._iY


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: tenda255 ที่ 06 ธันวาคม 2018, 08:37:39
 h@r h@r h@r *tx, h@r h@r h@r


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: mango999 ที่ 06 ธันวาคม 2018, 08:46:46
 R,F._iY


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: mango999 ที่ 06 ธันวาคม 2018, 08:52:33
 #llj.


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: mango999 ที่ 06 ธันวาคม 2018, 08:53:55
 #llj.


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: pornsak11 ที่ 06 ธันวาคม 2018, 08:54:33
 #llj.k *tx, $;@


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: mango999 ที่ 06 ธันวาคม 2018, 08:55:49
 #llj.k


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ตามฝัน ที่ 06 ธันวาคม 2018, 09:10:28
 l'H;l lthl yy+


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: น้ำซุป ที่ 06 ธันวาคม 2018, 11:14:27
 *tx,


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: แอปเปิ้ล/เล็ก ที่ 06 ธันวาคม 2018, 13:20:59
 1h* *tx, '|tl


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อม เมืองนนท์ ที่ 06 ธันวาคม 2018, 13:32:57
(https://4upic.com/images/2018/12/06/2Acd9.jpg) (https://4upic.com/image/2Acd9)

 h,*

 M'dii;


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: tps3826 ที่ 06 ธันวาคม 2018, 13:49:56
ขอแบบบนี้ด้วยค่ะ
TF = KLM + PQR + STU + XYZ ( กลับตัวด้วย )


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: roxani ที่ 06 ธันวาคม 2018, 14:18:42
 +|p r@> f^il


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ✿ ญา ✿ ที่ 06 ธันวาคม 2018, 16:01:59
สวัสดีค่ะ   hr: *tx,


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: kamtai ที่ 06 ธันวาคม 2018, 16:18:08
 h,* f*ll *tx,


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: TON-BAITAN ที่ 06 ธันวาคม 2018, 16:27:15

สวัสดีครับ
ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 07 ธันวาคม 2018, 04:06:14
 h,*
 cd$


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 07 ธันวาคม 2018, 04:38:53
 1j M'dii;


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: int2666 ที่ 07 ธันวาคม 2018, 09:03:23
ขอแบบบนี้ด้วยค่ะ
TF = KLM + PQR + STU + XYZ ( กลับตัวด้วย )

TF = KLM + PQR + STU + XYZ ( กลับตัวด้วย )
78 79 70 71 72
73 89 80 81 82
83 90 91 92 93
01 02 03 12 13
23 45 46 47 48
49 40 56 57 58
59 50 67 68 69
60
==========

สิบหน่วยบน 100%


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: tps3826 ที่ 07 ธันวาคม 2018, 09:13:43
ขอขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: *jang* ที่ 07 ธันวาคม 2018, 09:26:20
(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MDcxMjIwMTg=/5c09d836126ab.jpg) (https://upic.app/apichoke/share.php?id=MDcxMjIwMTg=_5c09d836126ab.jpg)
l'H;l *fl#


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: pornsak11 ที่ 07 ธันวาคม 2018, 09:44:33
 #llj.k *tx, $;@


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ธนกฤต ที่ 07 ธันวาคม 2018, 09:48:57
 .xx$$


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 07 ธันวาคม 2018, 10:02:45
สวัสดี​ครับ​ [j;


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: แอปเปิ้ล/เล็ก ที่ 07 ธันวาคม 2018, 13:43:32
 *tx, '|tl #!t


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: sorest ที่ 07 ธันวาคม 2018, 13:57:04
 f^il f^il f^il f^il f^il f^il f^il f^il


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: nampeung ที่ 07 ธันวาคม 2018, 14:05:13
 *tx,


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: tu111 ที่ 07 ธันวาคม 2018, 15:21:11
[j; *tx, gX#


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: INFANTY ที่ 07 ธันวาคม 2018, 15:48:43
 ]|[ 1j *tx, t^x/,<i *k<//*


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 08 ธันวาคม 2018, 04:59:52
 1j M'dii;


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 08 ธันวาคม 2018, 07:04:41
 h,*
 cd$


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: int2666 ที่ 08 ธันวาคม 2018, 07:47:56
H = 1 3 5

T = 3 4 9

F = 3 4 9

 #$''  #s!  #s!


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: int2666 ที่ 08 ธันวาคม 2018, 07:51:07
ดับคู่เบิ้ล รวม 5 สูตร
823 = 66-99-88-55-11
853 = 88-11-44-77-00
915 = 88-55-44-11-77
415 = 22-55-00-33-66
559 = 00-77-00-77-33
073 = 22-55-88-55-11
229 = 44-77-00-77-33
038 = 22-55-00-33-66
629 = 44-77-00-33-66
117 = 66-99-66-99-22
131 = 22-99-22-55-88
623 = 00-33-22-99-55
324 = 00-77-00-33-66
602 = 44-11-44-77-00
117 = 00-33-66-99-22
510 = 66-33-44-11-77
760 = 22-99-88-11-44
643 = 88-55-88-55-11
515 = 44-11-88-11-44
840 = 22-55-44-77-00
903 = 44-77-66-99-22
840 = 66-99-66-33-99
xxx = 22-66-77-88-99


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: TON-BAITAN ที่ 08 ธันวาคม 2018, 08:39:13

สวัสดีครับ
ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 08 ธันวาคม 2018, 08:40:40
สวัสดี​ยามเช้า​ครับ​ L0:]u[ [j;


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 08 ธันวาคม 2018, 08:41:28

สวัสดีครับ
ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ
สวัสดี​ครับ​คุณ​ต้น *tx, [j;


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: *jang* ที่ 08 ธันวาคม 2018, 09:18:00
(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MDgxMjIwMTg=/5c0b1a3d214d0.jpg) (https://upic.app/apichoke/share.php?id=MDgxMjIwMTg=_5c0b1a3d214d0.jpg)

l'H;l *fl#


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: SIRIYA58 ที่ 08 ธันวาคม 2018, 09:27:57
 h,* t^@
 l'H;l *fl#
 '|tl AP/*


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: pornsak11 ที่ 08 ธันวาคม 2018, 10:25:16
 #llj.k *tx, $;@


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: nirun3064 ที่ 08 ธันวาคม 2018, 10:35:46
  f^il f^il *fl# r@>  r@> R,F._iY
 *fl# L0:]u[ L0:]u[ l|I l|I


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ตามฝัน ที่ 08 ธันวาคม 2018, 11:36:33
 *tx, jjll jjll


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: sorest ที่ 08 ธันวาคม 2018, 12:46:52
 #llj.k #llj.k #llj.k #llj.k #llj.k


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: roxani ที่ 08 ธันวาคม 2018, 13:44:52
 lthl 1j r@>


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อม เมืองนนท์ ที่ 08 ธันวาคม 2018, 15:51:09
ขออนุญาต ท่านเจ้าของกระทู้ เพื่อประชาสัมพันธ์นะครับ
 +|p

อยากจะดูข้อความที่ถูกซ่อน ทำง่ายๆ แค่ 5 นาที
ให้สมัครสมาชิก สมัครแล้วโพสต์ได้
เมื่อโพสตที่ท้ายกระทู้ที่ซ่อนข้อความ ก็จะเห็นข้อความทันที
ถ้าทำแล้วสมัครไม่เป็นจริงๆ โทร.ปรึกษา 061 198 4011(https://4upic.com/images/2018/11/13/0h1cl.png) (https://4upic.com/image/0h1cl)


(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MTMxMTIwMTg=/5beae01a3c8b2.gif)


(https://4upic.com/images/2018/11/13/0h5ha.png) (https://4upic.com/image/0h5ha)


(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MTMxMTIwMTg=/5beae01a3c8b2.gif)


(https://4upic.com/images/2018/11/13/0hiVm.png) (https://4upic.com/image/0hiVm)


(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MTMxMTIwMTg=/5beae01a3c8b2.gif)


----------------------------------------------ช่วยโพสต์ตามกระทู้ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบครับ
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 09 ธันวาคม 2018, 05:01:31
 1j #$''


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: pornsak11 ที่ 09 ธันวาคม 2018, 09:11:12
 #llj.k *tx, $;@


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: TON-BAITAN ที่ 09 ธันวาคม 2018, 10:23:13

สวัสดีครับ
ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: SIRIYA58 ที่ 09 ธันวาคม 2018, 12:15:38
 h,* t^@
 l'H;l *fl#
 '|tl AP/*


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 10 ธันวาคม 2018, 04:36:47
 1j #$''


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 10 ธันวาคม 2018, 07:21:31
 h,*
 cd$


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: sorest ที่ 10 ธันวาคม 2018, 07:31:53
 #!t #!t #!t #!t #!t #!t #!t


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: pornsak11 ที่ 10 ธันวาคม 2018, 09:37:40
 #llj.k *tx, $;@


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ganyarat ที่ 10 ธันวาคม 2018, 13:46:37
 f^il f^il f^il


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อม เมืองนนท์ ที่ 10 ธันวาคม 2018, 14:24:24
(https://4upic.com/images/2018/12/10/w2FD2.jpg) (https://4upic.com/image/w2FD2)

 h,*

 M'dii; M'dii;


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: roxani ที่ 10 ธันวาคม 2018, 18:15:14
 r@> h,* f^il


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 10 ธันวาคม 2018, 19:46:23
 *tx,


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: TON-BAITAN ที่ 10 ธันวาคม 2018, 20:20:19

สวัสดีครับ
ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 11 ธันวาคม 2018, 04:41:31
 1j #$''


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: pornsak11 ที่ 11 ธันวาคม 2018, 08:56:57
 #llj.k *tx, $;@


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: sudaporn yaniwong ที่ 11 ธันวาคม 2018, 09:48:18
 s#y s#y h,* h,* yy+ yy+ R|m.$ R|m.$


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: Mazdajang ที่ 11 ธันวาคม 2018, 11:09:56
 1h* rc*


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: SIRIYA58 ที่ 11 ธันวาคม 2018, 11:43:20
 h,* t^@
 l'H;l *fl#
 '|tl AP/*


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: TON-BAITAN ที่ 11 ธันวาคม 2018, 12:39:52

สวัสดีครับ
ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อม เมืองนนท์ ที่ 11 ธันวาคม 2018, 12:57:46
(https://4upic.com/images/2018/12/11/wcskC.gif) (https://4upic.com/image/wcskC)

 h,*

 M'dii; M'dii;


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: MooAomSin ที่ 11 ธันวาคม 2018, 16:55:05
 h,* h,* h,* h,* h,* h,*


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: danGto ที่ 11 ธันวาคม 2018, 17:49:23
 #!t #!t #!t #!t f^il f^il f^il f^il t^@ t^@ t^@ t^@ *tx, *tx, *tx,


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: int2666 ที่ 11 ธันวาคม 2018, 19:20:44
ชุดส่งท้ายปี
======
::บาโรย::

================
สามตัวตรงจากสูตรบ้านนี้
217 271 401 410 804
840 048 084 481 418
ออก 840
================
สามตัวตรงจากสูตรบ้านนี้
903 930 039 093
905 950 095 059
ออก 903
================
สามตัวตรงจากสูตรบ้านนี้
048 084 480 408
804 840 215 251
ออก 840
================
สามตัวตรงจากสูตรบ้านนี้
139 149 159 157 394
193 194 195 175 594
ออก xxx
================


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 11 ธันวาคม 2018, 20:11:27
 *tx,


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 12 ธันวาคม 2018, 04:53:03
 1j #$''


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 12 ธันวาคม 2018, 06:45:06
 h,*
 cd$


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: compass 360 ที่ 12 ธันวาคม 2018, 07:21:31
 tks *tx, tks


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: poll ที่ 12 ธันวาคม 2018, 08:14:36
 *tx,


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: pornsak11 ที่ 12 ธันวาคม 2018, 09:32:06
 #llj.k *tx, $;@


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: SIRIYA58 ที่ 12 ธันวาคม 2018, 09:57:51
 h,* t^@
 l'H;l *fl#
 '|tl AP/*


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: sorest ที่ 12 ธันวาคม 2018, 10:44:44
 M'dii M'dii; M'dii; M'dii; M'dii; M'dii; M'dii;


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: เจริญ ที่ 12 ธันวาคม 2018, 11:23:43
 GG# *tx,


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: chalala mando ที่ 12 ธันวาคม 2018, 12:49:10
 .xx$$ *k<//* *k<//* *k<//* 1h* 1h*


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: yuko1 ที่ 12 ธันวาคม 2018, 13:12:57
 loll loll loll


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: แอปเปิ้ล/เล็ก ที่ 12 ธันวาคม 2018, 13:14:21
 *tx, '|tl #!t


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: yuko1 ที่ 12 ธันวาคม 2018, 13:16:13
 [j; [j; [j;


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อม เมืองนนท์ ที่ 12 ธันวาคม 2018, 13:22:00
ขออนุญาต เจ้าของกระทู้ ประชาสัมพันธ์ นะครับ
อยากจะดูข้อความที่ถูกซ่อน ทำง่ายๆ แค่ 5 นาที
ให้สมัครสมาชิก สมัครแล้วโพสต์ได้
เมื่อโพสตที่ท้ายกระทู้ที่ซ่อนข้อความ ก็จะเห็นข้อความทันที
ถ้าทำแล้วสมัครไม่เป็นจริงๆ โทร.ปรึกษา 061 198 4011

 +|p
(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MDMxMjIwMTg=/5c0525d327406.png) (https://upic.app/apichoke/share.php?id=MDMxMjIwMTg=_5c0525d327406.png)
(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MDMxMjIwMTg=/5c0525dfb6dcd.png) (https://upic.app/apichoke/share.php?id=MDMxMjIwMTg=_5c0525dfb6dcd.png)
(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MDMxMjIwMTg=/5c0525f4920a2.png) (https://upic.app/apichoke/share.php?id=MDMxMjIwMTg=_5c0525f4920a2.png)หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: lek1199 ที่ 12 ธันวาคม 2018, 16:05:15
    เช้าวันออกคงหาซื้อล็อตไม่ทันละครับ


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 12 ธันวาคม 2018, 18:47:09
 *tx,


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: siri283 ที่ 12 ธันวาคม 2018, 19:13:45
*fl# ขอบคุณค่ะ  R,F._iY


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: pongsuda ที่ 12 ธันวาคม 2018, 19:33:12
#!t
 #!t #!t
 #!t #!t #!t


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: Mai Amy ที่ 13 ธันวาคม 2018, 01:48:17
 t^@ h,* *fl# R,F._iY $;@


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 13 ธันวาคม 2018, 05:03:07
 1j #$''


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 13 ธันวาคม 2018, 08:30:48
 h,*
 cd$


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: compass 360 ที่ 13 ธันวาคม 2018, 08:35:47
 1h*


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: int2666 ที่ 13 ธันวาคม 2018, 08:41:19
สามตัวตรงชุดเต็ม 16:12:61

139  193  149  194

159  195  339  393

349  394  359  395

539  593  549  594

เลือกไปพลางๆก่อนครับ

 $;@ $;@  #s!


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: kamtai ที่ 13 ธันวาคม 2018, 08:48:19
 h,* f*ll f*ll *tx,


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: tu111 ที่ 13 ธันวาคม 2018, 10:19:01
 'J|L   *tx,   gX#


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: MooAomSin ที่ 13 ธันวาคม 2018, 10:40:25
  f^il


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: pornsak11 ที่ 13 ธันวาคม 2018, 10:42:59
 #llj.k *tx, $;@


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ตามฝัน ที่ 13 ธันวาคม 2018, 11:02:05
 *fl# lthl R,F._iY


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: sorest ที่ 13 ธันวาคม 2018, 11:08:17
 #llj.k #llj.k #llj.k #llj.k #llj.k #llj.k #llj.k


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อม เมืองนนท์ ที่ 13 ธันวาคม 2018, 12:34:44
(https://4upic.com/images/2018/12/13/3ds3g.jpg) (https://4upic.com/image/3ds3g)

 h,*

 M'dii; M'dii;


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: แอปเปิ้ล/เล็ก ที่ 13 ธันวาคม 2018, 12:58:36
 *tx, '|tl #!t


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: lee2553 ที่ 13 ธันวาคม 2018, 21:33:41
 *tx, lril


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: Jok ที่ 13 ธันวาคม 2018, 22:02:25
 lthl lthl $;@ $;@


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: •❤ yada •❤ ที่ 13 ธันวาคม 2018, 22:10:52
(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MTMxMjIwMTg=/5c1278a5882bf.jpg) (https://upic.app/apichoke/share.php?id=MTMxMjIwMTg=_5c1278a5882bf.jpg)


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: bob72 ที่ 13 ธันวาคม 2018, 23:38:49
ขอบคุณ


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 14 ธันวาคม 2018, 05:12:52
 1j #$''


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 14 ธันวาคม 2018, 07:26:22
 h,*
 cd$


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: INFANTY ที่ 14 ธันวาคม 2018, 07:48:21
 ]|[ 1j *tx, t^x/,<i *k<//*


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: pornsak11 ที่ 14 ธันวาคม 2018, 10:07:01
 #llj.k *tx, $;@


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ganyarat ที่ 14 ธันวาคม 2018, 11:22:47
 *tx, *tx, *tx,


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: แอปเปิ้ล/เล็ก ที่ 14 ธันวาคม 2018, 11:40:55
 *tx, '|tl l'H;l


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อม เมืองนนท์ ที่ 14 ธันวาคม 2018, 14:22:54
ขออนุญาต เจ้าของกระทู้ ประชาสัมพันธ์ นะครับ
อยากจะดูข้อความที่ถูกซ่อน ทำง่ายๆ แค่ 5 นาที
ให้สมัครสมาชิก สมัครแล้วโพสต์ได้
เมื่อโพสตที่ท้ายกระทู้ที่ซ่อนข้อความ ก็จะเห็นข้อความทันที
ถ้าทำแล้วสมัครไม่เป็นจริงๆ โทร.ปรึกษา 061 198 4011

 +|p
(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MDMxMjIwMTg=/5c0525d327406.png) (https://upic.app/apichoke/share.php?id=MDMxMjIwMTg=_5c0525d327406.png)
(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MDMxMjIwMTg=/5c0525dfb6dcd.png) (https://upic.app/apichoke/share.php?id=MDMxMjIwMTg=_5c0525dfb6dcd.png)
(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MDMxMjIwMTg=/5c0525f4920a2.png) (https://upic.app/apichoke/share.php?id=MDMxMjIwMTg=_5c0525f4920a2.png)


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ♥♥ตังค์ su มา♥♥ ที่ 14 ธันวาคม 2018, 20:24:27
ทักทายยามค่ำคืนค่ะ มีความสุขทุก ๆช่วงเวลาพักผ่อนนะคะ
ขอบคุณทุก ๆข้อมูลมาก ๆค่ะ
 R,F._iY lthl f';< f*!D]


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 15 ธันวาคม 2018, 04:28:19
 1j s2]


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: TON-BAITAN ที่ 15 ธันวาคม 2018, 08:19:40

สวัสดีครับ
ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ตามฝัน ที่ 15 ธันวาคม 2018, 10:44:46
 [j; l'H;l G;L.$ R,F._iY


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อม เมืองนนท์ ที่ 15 ธันวาคม 2018, 13:59:34

 H*| H*| H*| H*| li* li* H*| H*| H*| H*|

 h,*

 M'dii; s2] M'dii;


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: kulaporn ที่ 15 ธันวาคม 2018, 15:27:56
 rc*


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: Tom113 ที่ 15 ธันวาคม 2018, 15:31:55
 M'dii; #!t


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ♥♥ตังค์ su มา♥♥ ที่ 15 ธันวาคม 2018, 19:24:20
(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MDExMDIwMTg=/5bb16a05e162e.gif) (https://upic.app/apichoke/share.php?id=MDExMDIwMTg=_5bb16a05e162e.gif)

พรุ่งนี้ขอให้ร่ำรวยนะคะ


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: Mazdajang ที่ 15 ธันวาคม 2018, 19:25:37
 1h* r@> s2]


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 15 ธันวาคม 2018, 20:57:56
 h,* #!t r@> s2] l*w,i


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: PORPLA ที่ 15 ธันวาคม 2018, 22:00:13
 f';<


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 15 ธันวาคม 2018, 22:44:41
 *tx,


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 16 ธันวาคม 2018, 04:54:04
 1j r#l


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: int2666 ที่ 16 ธันวาคม 2018, 06:28:49
ชุดส่งท้ายปี
======
::บาโรย::

================
สามตัวตรงจากสูตรบ้านนี้
217 271 401 410 804
840 048 084 481 418
ออก 840
================
สามตัวตรงจากสูตรบ้านนี้
903 930 039 093
905 950 095 059
ออก 903
================
สามตัวตรงจากสูตรบ้านนี้
048 084 480 408
804 840 215 251
ออก 840
================
สามตัวตรงจากสูตรบ้านนี้
139 149 159 157 394
193 194 195 175 594
ออก xxx
================หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: nons ที่ 16 ธันวาคม 2018, 06:45:20
 #$'' $;@ R,F._iY [j; jjll


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: INFANTY ที่ 16 ธันวาคม 2018, 07:17:51
 ]|[ 1j *tx, t^x/,<i *k<//* r#l


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 16 ธันวาคม 2018, 07:55:36
 h,*
 cd$


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: sorest ที่ 16 ธันวาคม 2018, 08:29:26
 |il |il |il |il |il


 t^x/,<i t^x/,<i t^x/,<i t^x/,<i t^x/,<i


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: pornsak11 ที่ 16 ธันวาคม 2018, 08:30:59
 #llj.k *tx, $;@


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: ganyarat ที่ 16 ธันวาคม 2018, 08:48:24
 f^il f^il f^il f^il f^il


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: thanapornjin ที่ 16 ธันวาคม 2018, 09:12:09
 l'H;l l'H;l l'H;l l'H;l l'H;l l'H;l l'H;l l'H;l l'H;l


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: Jok ที่ 16 ธันวาคม 2018, 09:20:32
 #llj.k #llj.k #llj.k


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: nampeung ที่ 16 ธันวาคม 2018, 09:46:57
 *tx,


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: มู๋หิน. ที่ 16 ธันวาคม 2018, 10:46:02


(https://upic.app/apichoke/api/uploads/MTYxMjIwMTg=/5c15ca0902e0f.png) (https://upic.app/apichoke/share.php?id=MTYxMjIwMTg=_5c15ca0902e0f.png)

หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: KAISRISUBAT ที่ 16 ธันวาคม 2018, 13:04:00
 AP/* AP/*


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: kungnang ที่ 16 ธันวาคม 2018, 13:09:32
 f^il f^il r#l


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: kulaporn ที่ 16 ธันวาคม 2018, 13:17:53
 re$ $;@


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: kulaporn ที่ 16 ธันวาคม 2018, 13:52:07
 f';< f^il


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: pintakul ที่ 16 ธันวาคม 2018, 13:53:45
 lril


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: int2666 ที่ 16 ธันวาคม 2018, 16:21:39
::โต้ด100%บาโรย::
600 700 800 900
601 701 801 901
602 702 802 902
603 703 803 903
604 704 804 904
605 705 805 905
611 711 811 911
612 712 812 912
613 713 813 913
614 714 814 914
615 715 815 915
622 722 822 922
623 723 823 923
624 724 824 924
625 725 825 925
633 733 833 933
634 734 834 934
635 735 835 935
644 744 844 944
645 745 845 945
655 755 855 955
หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: int2666 ที่ 16 ธันวาคม 2018, 16:23:16
6 7 8 9 = มาหนึ่งหลักเท่านั้น
0 1 2 3 4 5 = มาสองหลักเท่านั้นหัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: int2666 ที่ 16 ธันวาคม 2018, 16:24:29
HTF = 6 9

HTF = 4 5

HTF = 1 3

ใช่..หรือไม่


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: int2666 ที่ 16 ธันวาคม 2018, 16:26:00
ขอแบบบนี้ด้วยค่ะ
TF = KLM + PQR + STU + XYZ ( กลับตัวด้วย )

TF = KLM + PQR + STU + XYZ ( กลับตัวด้วย )
78 79 70 71 72
73 89 80 81 82
83 90 91 92 93
01 02 03 12 13
23 45 46 47 48
49 40 56 57 58
59 50 67 68 69
60
==========

สิบหน่วยบน 100%


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: int2666 ที่ 16 ธันวาคม 2018, 16:55:59
H = 1 3 5

T = 3 4 9

F = 3 4 9

 #$''  #s!  #s!


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: int2666 ที่ 16 ธันวาคม 2018, 16:58:03
ชุดส่งท้ายปี
======
::บาโรย::

================
สามตัวตรงจากสูตรบ้านนี้
217 271 401 410 804
840 048 084 481 418
ออก 840
================
สามตัวตรงจากสูตรบ้านนี้
903 930 039 093
905 950 095 059
ออก 903
================
สามตัวตรงจากสูตรบ้านนี้
048 084 480 408
804 840 215 251
ออก 840
================
สามตัวตรงจากสูตรบ้านนี้
139 149 159 157 394
193 194 195 175 594
ออก 564
================

ขออภัย 9 กลับหัวซะงั้น


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: int2666 ที่ 16 ธันวาคม 2018, 17:00:33
งวดหน้าเจอกันครับ ส่งท้ายปี ขอรวยๆๆๆๆๆๆๆๆ


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: m_yao ที่ 16 ธันวาคม 2018, 18:08:08
รอๆค่ะ.. [j; *fl# #!t *tx, *fl# [j; G'


หัวข้อ: Re: 16:12:61 ::โต้ด100%บาโรย::
เริ่มหัวข้อโดย: goforbig19 ที่ 16 ธันวาคม 2018, 18:17:48
 1j
เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค "เว็บมหาชน คนมหาโชค"
คติ "กินอยู่อย่างพอเพียง เสี่ยงโชคแต่พอควร"
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย
คำเตือน -ทางเว็บไม่ได้ทราบเป็นการล่วงหน้าว่าหวยทางกองสลากจะออกตัวไหน แต่เราใช้การวิเคราะห์หรือประเมินตามหลักสถิติ
หรือวิธีการอื่นว่า เลขที่มีโอกาสออกมากที่สุดในแต่ละงวดควรจะเป็นเลขอะไรเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ การเล่นหวยถือว่ามีความเสียงมาก