อภิโชค เลขเด็ด หวยดัง หวยเด็ด เว็บหวยออนไลน์ คำนวณหวยบนดิน

บอร์ดหวยรัฐบาล อภิโชค => numchai42 => ข้อความที่เริ่มโดย: numchai42 ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 11:46:29หัวข้อ: ที่มาของเลขงวดนี้ ที่หน้า 42 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: numchai42 ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 11:46:29


งวดวันที่   16  กรกฎาคม  2557

หวยออก   468728  45   104  944  117  205


    กำลังเข้าใกล้ความจริงแล้วทุกขณะ   แม้ช่วงสูตรยังสับสนปนเปอยู่นิดหน่อย
แต่เลขก็เข้าเป้าหลายประเด็น

    รางวัลที่  1  วางเลขเด่น  12589  เข้าชุด  28  ในห้าตัวเด่น   แบบนี้พา
ตานำชัยเป๋ซะทุกที   เพราะตั้งธงไว้ว่าเลขห้าตัวนี้ให้มาได้แค่ตัวเดียว  เพราะจะ
เอาไปจับคู่กับเลขเด่นสี่ตัว   เมื่อห้าตัวเด่นนี้มาสองตัว  เลขเด่นสี่ตัวก็ผิดพลาด
ไปตามระเบียบ

    แต่ก็มีอีกสูตรหนึ่งที่วางเลข 2 กับ 8 ไว้คนละฝ่าย  และเป็นที่มาของโครงสร้าง
40  ชุด  ที่มีชุด  28  ติดอยู่ด้วย

    ส่วนเลขเด่นก็วางเลข  1-2-5    ไว้ให้  ถูกเลข  2

   เลขท้ายสองตัว  ให้เด่น  4-7   มีชุด  45  ใน  20  ชุด    กับที่วางไว้ที่ห้อง
วืไอพี.และทาง1800   วางเลขเด่น 4-5   และชุด  45   แบบน้อยชุด    ก็เข้า
เป้าอย่างสวยงาม

   งวดนี้สูตรคงจะติดเสร็จเรียบร้อย  จะลดความสับสนลงได้มากทีเดียว  แล้ว
คอยพบกันใหม่ในงวดต่อไป

    ดีใจด้วยกับคนถูกหวย   ได้ข่าวหลายคนฟันชุด  28  กันไม่ยั้งมือ  ป้่านนี้
คงนั่งยิ้มกันเป็นแถวแล้วละ


หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: numchai42 ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 11:46:50


           1   สิงหาคม  2557

             คู่ท้ายรางวัลที่  1
  
              เด่นเอาไปรวย

          
       0-3-6-7-8

             เด่น  3  ตัว

            3-6-7        


           เด่น  2  ตัว


            6-7


      ที่สิบหน่วยเท่านั้น


หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: numchai42 ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 11:48:00
 


โครงสร้าง  44  ชุด  รางวัลที่  1


21-12-23-32-26-62-27-72-41-14
42-24-43-34-46-64-47-74-48-84
51-15-53-35-56-65-57-75-81-18
83-38-86-68-87-78-91-19-93-39
96-69-97-79


หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: numchai42 ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 11:48:16
 

        สรุปรางวัลที่  1  ครั้งที่  1


 จับกับเลขเด่น  3-6-7  เหลือ  30  ชุด

23-32-26-62-27-72-43-34-46-64
47-74-53-35-56-65-57-75-83-38
86-68-87-78-93-39-96-69-97-79

------------------------------------

           สรุปครั้งที่  2

จับกับเลขเด่น   01478  เหลือ  18 ชุด

27-72-43-34-46-64-47-74-57
75-83-38-86-68-87-78-97-79หมายเหตุ   ระวังเลข  0  ไว้บ้าง  งวดนี้ยังแรงมาก

             ถ้ามามีเฉพาะหลักสิบ  02-05-08-09


หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: numchai42 ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 11:48:49
 


          เลขท้ายสองตัว

            ห้าตัวนี้ไม่เคยหลุด

     0-1-2-7-8      

              เด่นสามตัว

           1-2-8


               เด่นสองตัว


                1-8
------------------------------------  
        โครงสร้างเลขท้ายสองตัว

                 30 ชุด

10-01-13-31-15-51-16-61-17-71
20-02-23-32-25-52-26-62-27-72
80-08-83-38-85-58-86-68-87-78


หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: numchai42 ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 11:49:05
 

       สรุปเลขท้ายสองตัว  ครั้งที่  1

               16  ชุด

10-01-15-51-17-71-02-20
27-72-80-08-84-48-87-78หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: numchai42 ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 11:49:34


            สรุปสุดท้าย


คู่ท้ายรางวัลที่  1      02-05-72-75

เลขท้ายสองตัว        10-14-80-84


หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: numchai42 ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 12:17:57
         


 เลขเด่นรางวัลที่  1 เน้นที่สิบหน่วย

02578                      125
023569                    489
0147                        673
23568                      905
1249                        996
01348                      435
259                          327
03679                      123
1245                        684
14678                      882
2569                        289
0178                        804
1347                        925         ผิด
0258                        795
1467                        767
4689                        072         ผิด
0368                        902
012458                    149
235689                    245
03689                      318
0258                        404
04578                      866       ถ้าเบิ้ลมักจะไปหลักร้อย
01258                      406
0679                        297
0178                        523         ผิด
023569                    198
035689                    920
25789                      477
12589                      728    
03678                      ???


หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: numchai42 ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 12:27:40
       

เลขเด่นรางวัลที่   1  เน้นที่สิบหน่วย

    ชุดที่  2  เด่นสี่ตัวมาตัว


0367               996
2567               435
1467               327
1258               123
3789               684
2359               882
0378               289
3459               804
0269               925
3679               795
2589               767       ผิด  เลขเด่น  013467  มาสองตัว
0237               072
1259               902
3679               149
0147               245
1457               318
3679               404      ผิด  เลขเด่น  012458  มาสองตัว
1269               866
3569               406
1348               297      ผิด  เลขเด่น  025679  มาสองตัว
3469               523
1478               198
1247               920
0346               477      ถ้าเบิ้ลมักไปอยู่หลักร้อย
0369               728     ผิด  เลขเด่น  12589   มาสองตัว
2589               ???


หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: numchai42 ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 12:49:29


  หลักสิบเลขท้ายรางวัลที่  1


0124567                767
0124567                072
0123678                902
0145689                149
2346789                245
0124567                318
0123678                404
0124567                866
0134569                406
0134569                297
0124567                523
0145689                198
0124567                920
0123678                477
0125679                728
0123678                ???


หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: numchai42 ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 13:04:46


   สูตรเลขท้ายสองตัว


12478               47
0238                  28
012458             27
01278               79
123689             48
123569             52
124569             95
013467             01
23567               35
23589                79
034679              95
12489               26
035679             52
23467               20
145689             18
013457             95
02359                39
45789              45
01278              ??


หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: numchai42 ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 16:00:35
สูตรคู่ชุดรางวัลที่  1    อีกแนวคิดหนึ่ง

          ------------
0367  -  12489       996
25    -  0134678     435
14678  -  0259       327
125     -  034679    123
0389  -   12456      684
2359  -   14678      882
0378  -   24569      289
23459 -  0168        804
269   -   134578     925
3679  -  02458       795
589   -  013467      767    ผิด
0237 -  14589        072    ผิด
259  -   034678      902
3679 -  01248        149
147  -  035689       245
1457 – 02368        318
3679  - 01458        404   ผิด
1269  - 03478        866
3679  - 01458        406
348  -  025679       297  ผิด
3469  -12578         523
478  -  023569       198
1247  - 03689        920
036   - 125789       477   ผิด
03689 -  2457        728
2589 - 13467         ???


หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: freeman ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 16:52:58
 :';


  หลักสิบเลขท้ายรางวัลที่  1


0124567                767
0124567                072
0123678                902
0145689                149
2346789                245
0124567                318
0123678                404
0124567                866
0134569                406
0134569                297
0124567                523
0145689                198
0124567                920
0123678                477
0125679                728


เปะมากครับคุณลุง...ขอแบบนี้นะครับ ขอบคุณมากๆครับผม


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 17:02:42
 +|p
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
(https://upic.me/i/yy/svip-b4.gif) (https://upic.me/show/51088071)
พลังน้ำใจ: 59983
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์
กระทู้: 9,356
 r"| r"| r"| gd: ok|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: tr501 ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 18:29:45
 +|p '|* '|* '|* t:: t:: t:: g|" g|" g|"


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nong_Noi ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 18:51:45
(https://upic.me/i/zw/8a181f9.jpg) (https://upic.me/show/43689966)
F* F* ทักทายตอนเย็นค่ะ มีความสุขมาก ๆ นะคะ  i|I li* li*


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: 333taja ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 18:54:16
 'J|L  |il |il |il |,-l*| |,-l*|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ขวัญเองจ้า ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 18:55:47
(https://upic.me/i/q2/gro31.gif) (https://upic.me/show/44020963)
 >.'| >.'| >.'| >.'| >.'|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 19:08:48          รางวัลเลขท้ายสองตัว  หมุน  1  ครั้ง

                          20  ชุด


41-14-42-24-45-54-48-84-49-94
71-17-72-27-75-57-78-87-79-97

          หมายเหตุ  เลขท้ายสองตัว  งวดนี้


                47   จับคู่กับ  12589


s#y s#y s#y s#y s#y


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 19:25:16

(http://www.apichokeonline.com/Themes/default/images/svip-b4.gif)

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
 'J|L
พลังน้ำใจ: 59992
 s#y s#y s#y s#y


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: nattawaree ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 19:27:40
 |0Ve |0Ve |0Ve +|p |0Ve |0Ve |0Ve


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: sanun ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 19:57:18
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่าน อันนี้พิเศษข้อมูล-จากปรมาจารย์นักเขียนโปรฯคิดตัวเลข+ใจดีครับ
16-07-2557 สามเลขท้าย ร.1
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 48,37,26
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
234-238-247-278-346-368-467-678-
(8 ชุด / รวมทั้งหมด 8 ชุด)>>>ชุดถ่าง
=======================
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 48,37,26
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
234-238-243-247-274-278-283-287-324-328
342-346-364-368-382-386-423-427-432-436
463-467-472-476-634-638-643-647-674-678
683-687-724-728-742-746-764-768-782-786
823-827-832-836-863-867-872-876-
(48 ชุด / รวมทั้งหมด 48 ชุด)>>>ชุดตรง
===================
เจ้าของข้อมูลดูเหมือนวางเลขนัยว่าตรงหลัก
หลักร้อย (H) : 48
หลักสิบ (T) : 37
หลักหน่วย (F) : 26
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
432-436-472-476-832-836-872-876-
(8 ชุด / รวมทั้งหมด 8 ชุด)
===================
ชมเพลินๆไปก่อนน่ะ
ขอบคุณเจ้าของข้อมูล ขอบคุณครับ y*>
01-08-2557
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 59,48,02
สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
045-049-058-089-245-249-258-289-
(8 ชุด/ รวมทั้งหมด 8 ชุด) >>> ชุดถ่างงวดนี้ครับ
===============================
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 59,48,02
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
045-049-054-058-085-089-094-098-245-249
254-258-285-289-294-298-405-409-425-429
450-452-490-492-504-508-524-528-540-542
580-582-805-809-825-829-850-852-890-892
904-908-924-928-940-942-980-982-
(48 ชุด / รวมทั้งหมด 48 ชุด) >>> ชุดตรง
=========================
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| :';


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ✿ ญา ✿ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 21:17:28
 li* li* li*


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 21:29:07
(http://122.155.0.199/jabchai/images_joke/8906/8906-13.jpg)

สวัสดียามค่ำคืนค่ะ คุณตา+เพื่อนสมาชิก
ยินดีและเป็นกำลังใจในการเปิดบ้านงวดใหม่ด้วยค่ะ
ขอบคุณสำหรับทุกๆข้อมูลดี ดี ที่นำมาแบ่งปัน
ค่ำคืนนี้..ขอให้หลับฝันดี..ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

(https://upic.me/i/im/iozvf4f5kho.gif)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 21:29:57


(http://www.apichokeonline.com/Themes/default/images/svip-b4.gif)

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
 'J|L
พลังน้ำใจ: 59996
 s#y s#y s#y s#y


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 21:30:24
(http://www.apichokeonline.com/Themes/default/images/svip-b4.gif)

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
 'J|L
พลังน้ำใจ: 59996
 s#y s#y s#y s#yหัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 21:31:08


           1   สิงหาคม  2557

             คู่ท้ายรางวัลที่  1
  
              เด่นเอาไปรวย

          
       0-3-6-7-8

              เด่น  3  ตัว

             3-6-7                   ที่สิบหน่วยเท่านั้น


>.i| J+ J+ J+ >.i|


หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 21:31:48โครงสร้าง  44  ชุด  รางวัลที่  1


21-12-23-32-26-62-27-72-41-14
42-24-43-34-46-64-47-74-48-84
51-15-53-35-56-65-57-75-81-18
83-38-86-68-87-78-91-19-93-39
96-69-97-79

>.i| J+ J+ J+ >.i|


หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 21:32:15


        สรุปรางวัลที่  1  ครั้งที่  1


 จับกับเลขเด่น  3-6-7  เหลือ  30  ชุด

23-32-26-62-27-72-43-34-46-64
47-74-53-35-56-65-57-75-83-38
86-68-87-78-93-39-96-69-97-79


>.i| J+ J+ J+ >.i|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: $ SUDARATH $ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 21:56:41
(http://img1.thaicomment.com/tc/091/020.gif) (http://www.thaicomment.com)
+|p JlL'แทนคำขอบคุณ สำหรับผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ g|" l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 22:06:37

(https://upic.me/i/yy/svip-b4.gif) (https://upic.me/show/51088071)

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 59999
[คลิกขอบคุณ]
 'J|L 'J|L 'J|L
 s#y s#y s#y


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 22:10:54


          16  กรกฎาคม  2557

                เอาไปเลย


        1-2-5- 8 -9

                เด่นสามตัว

            1-2-5

      ที่สิบหน่วยรางวัลที่ 1  เท่านั้น  ถ้า   12589   ไม่มา  จะมาคู่ชุด  47  จับคู่กับ  036 g|" g|" g|" g|" g|" g|" g|"


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 22:12:21
   


       หลักสิบรางวัลที่ 1

0124567                     767
0124567                     072
0123678                     902
0145689                     149
2346789                     245
0124567                     318
0123678                     404
0124567                     866
0134569                     406
0134569                     297
0124567                     523
0145689                     198
0124567                     920
0123678                     477
0125679                     ???


 g|" g|" g|" g|" g|" g|"
            เด่นเลขท้ายสองตัว

      4-5-7-8-9


              เด่นสองตัว


            4-7

 g|" g|" g|" g|" g|" g|" g|" g|"


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 22:13:44          รางวัลเลขท้ายสองตัว  หมุน  1  ครั้ง

                          20  ชุด


41-14-42-24-45-54-48-84-49-94
71-17-72-27-75-57-78-87-79-97

          หมายเหตุ  เลขท้ายสองตัว  งวดนี้


                47   จับคู่กับ  12589


 Y|| ปักหมุด รางวัลเลขท้ายสองตัว 45   Y||
(https://upic.me/i/47/1074339vdw4mjyh.gif) (https://upic.me/show/51823344)
(https://upic.me/i/f3/oie_twinkles1.gif) (https://upic.me/show/51811734)หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 22:18:39
3467    ชี้ไม่ถูกเช่นเคย
งวดใหม่
2356   มาไหม
สน.
12  14  15  17
23  24  25  26  27
35  36
45  47
56  57
วางก่อน โปรแกรมยังไม่ลง รอสรุป
41  42
52  56

งวดที่แล้ว สุดท้าย 39  รอง  33  ใส่เต็มที  ร.ถูกเต็มๆ 456  มา 4
ส่วน 31  41  ซื้อแค่  31  ตัด 41 
ไงก็ไม่ถูก  ลงไปด้วยความเซ็งเป็ด


(https://upic.me/i/rf/ceb24.gif)

งวดนี้ เด่น  4 ตัว  เล็ง 3-6( 3467)
อยู่ในฝั่งซ้าย   0134679  1235689   ฝั่งขวาแถวเดียวเช่นกัน  2345678
จะมาทั้ง 2 ฝั่ง หรือมาแค่ฝั่งเดียวหรือหลุด  ส่วนตัววัดฝั่งซ้ายครับ ถ้าชน 3467, 23568
ชนเป็น 9 แถว
3467    24578  23689
01349  01245  12359
01679  01278  12689
แต่ทำไมงวดนี้มีลางบอกว่า  9  ยังเด่น  รอว่าจะมาบนหรือล่าง 
นี้คืองวดผ่านมา  มีลางบอกว่า 9  จะมามาจริง แต่ลงล่าง  บังเอิญวางสุดท้ายเหลือ 39  เลยใส่เต็ม  แต่ไม่เล่นล่าง
เพราะคำนวณบน  ผิดจริงๆ
สังเกต  เลือกถูกทั้ง 2 ฝั่ง  และ 2 ฝั่งเข้า 3 ตัว   หลังจากเลข 4 ตัวเกเรมา 2 งวด ก็กลับมาเข้าอีกและเป็นการเข้า
3 ตัว 2 งวดติด เอาเข้าไป
งวดนี้เลือก
ฝั่งซ้าย   1245789  0235689   ฝั่งขวาเลือก 1234567    ชน  12457  2356   
เป็นที่มาของชุดที่วางก่อนหน้านี้   วัดแค่นี้  และสรุปแล้ว  เข้าก็เข้าไม่เข้าว่ากันใหม่ถ้าไม่ทำ  9 แถว   จัดเลย  คู่  ชุด ต.
124  125  126  127  128  129
234  235  236  237  238  239
245  246  247  248  249
256  257  258  259
267  268  269
278 279  289
วาง  รสน.เอง  มาเบิ้ลหามแล้วไป
9 แถว  เลือกดูคร้บ
04678  45789  05689
13467  12457  2356
01348  12489  023899 แถว  เลือกดูคร้บ
04678  45789  05689
13467  12457  2356
 01348  12489  02389  
เลือกชุดสีแดงมาหา สน. รสน.ครับ
(https://upic.me/i/5l/5e7762aa922c442ba496c7d865481f97_result47.gif) (https://upic.me/show/47332240)


gd: gd: gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 22:21:53
 
เด่นสนบน
234691

ร้อย    056
สิบ     127
หน่วย  023

************************
ล่าง
สิบ 367
หน่วย 3790
สน45 6
สรุปชุดเดียว 30 (https://upic.me/i/5l/5e7762aa922c442ba496c7d865481f97_result47.gif) (https://upic.me/show/47332240)


gd: gd: gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 22:24:20
 
มีข้อมูล ตัวเลขมาให้เพื่อนๆ ชม ค๊า   

2556

16/7     0 5 8 9          996             86
1/8       3 5 6 9         435              82x
16/8     1 7 8 9         327             20x
1/9       0 7 8 9         123x           05           
16/9     3 5 6 9         684             63
1/10     2 5 6 9         882             14x
16/10   1 2 4 6         289             60
1/11     5 8 9 1         804             47x
16/11   1 3 5 9         925             28x
1/12     2 5 6 7         795              27
16/12   1 5 8 9         767x           79
30/12   2 4 5 8         072             48
2557
16/1     5 6 7 8         902x           52
1/2       0 3 4 9         149             95
16/2     1 5 7 8         245             01
1/3       2 1 0 7         318             35
16/3     1 5 6 7         404             79
1/4       2 5 9 6         866             95
16/4     1 9 2 6         406              26
2/5       3 8 1 6         297x           52x
16/5     2 5 7 9         523             20 
1/6       1  3 8 9         198             18
16/6     4 5 7 8         920x           95
1/7       2 3 5 6         477x           93
16/7     0 7 89

 ถ้ามาเลขเบิ้ล ตอง และหาม    ก็อาจเดินเบี้ยว บ้าง  อิอิ    อนันตโชค หน้า 18 ค่ะ    .

คุณ kalpa บ้านคุณแตม สังเกตเห็นว่า  เลขอนันตโชค ก็เดินล่างดี เหมือนกัน ค่ะ ..

  (https://upic.me/i/5l/5e7762aa922c442ba496c7d865481f97_result47.gif) (https://upic.me/show/47332240)


gd: gd: gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 22:28:54
3 ตัวท้ายรางวัลที่1 ร้อย สิบ หน่วย (HTF) : 0123456789

012-013-014-015-016-017-018-019-023-024-025-026-027-028-029
034-035-036-037-038-039-045-046-047-048-049-056-057-058-059
067-068-069-078-079-089-123-124-125-126-127-128-129-134-135
136-137-138-139-145-146-147-148-149-156-157-158-159-167-168
169-178-179-189-234-235-236-237-238-239-245-246-247-248-249
256-257-258-259-267-268-269-278-279-289-345-346-347-348-349
356-357-358-359-367-368-369-378-379-389-456-457-458-459-467
468-469-478-479-489-567-568-569-578-579-589-678-679-689-789
(120 ชุด) ไม่รวมเบิ้ล หาม
ตัดด้วยเลขไม่มาด้วยกันใน 3 ตัวท้ายรางวัลที่1  01-12-18-23-34-16-45-56-67-78-90-89-037-189-019-089-012-0167
เหลือ 149-245-246-247-248-249-257-258-259-628-269-279-358-359-638-693-379-648-469-479-579  21ชุด
ตัดต่อด้วยคู่ดับไม่มาด้วยกัน 35 – 0124- ชี้โชค 259
3ตัวรางวัลที่1จึงเด่น 628-648 รอง 149-638-693-793-694-794-795
งวดนี้รางวัลที่1 ผิดตรงเลขไม่มาด้วยกัน 78 ไม่งั้น โดนๆๆๆๆ   

สรุปเลยครับใครชอบรีบหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลย
628-648
กันเบิ้ล 668-688

 2 ตัวท้ายรางวัลทื่ 1 28-48 ขอให้ถูกรางวัลที่1นะครับ
  (https://upic.me/i/5l/5e7762aa922c442ba496c7d865481f97_result47.gif) (https://upic.me/show/47332240)
s#y s#y s#y


gd: gd: gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 22:34:42
ถ้ารางวัลที่1ออก 628-682-648-684 ผมคงต้องหาคนดูแลหัวใจเพิ่มอีกซักคนสองคนละครับ.....555555

(https://upic.me/i/0g/1394865303-tumblrmvif-o.gif) (https://upic.me/show/51907467)


น้อยไปป่ะค่ะ อิอิ  gd:
เครียดๆๆ...ว่าจะหาคนดูแลเพิ่มซักคนสองคน...ทำไมถึงไม่ให้  |ng| |ng|

+|p l'!  คร้า  พระพรหมไม่ลิขิตให้คร้า อิอิ

คุณ jantama สุดยอดเล้ย 28  โอ๊ย เก่งจัง
นิดชอบร้อยที่  7 จัดไป  7_2  แป่ว ถูกแต่ คู่ อิอิเดือน7 วันที่28  ค่ะอาเจ้ วันเกิดท่าน... เค้าว่ากันค่ะ  r"|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 22:39:11
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่าน อันนี้พิเศษข้อมูล-จากปรมาจารย์นักเขียนโปรฯคิดตัวเลข+ใจดีครับ
16-07-2557 สามเลขท้าย ร.1
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 48,37,26
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
234-238-247-278-346-368-467-678-
(8 ชุด / รวมทั้งหมด 8 ชุด)>>>ชุดถ่าง
=======================
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 48,37,26
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
234-238-243-247-274-278-283-287-324-328
342-346-364-368-382-386-423-427-432-436
463-467-472-476-634-638-643-647-674-678
683-687-724-728-742-746-764-768-782-786
823-827-832-836-863-867-872-876-
(48 ชุด / รวมทั้งหมด 48 ชุด)>>>ชุดตรง
===================
เจ้าของข้อมูลดูเหมือนวางเลขนัยว่าตรงหลัก
หลักร้อย (H) : 48
หลักสิบ (T) : 37
หลักหน่วย (F) : 26
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
432-436-472-476-832-836-872-876-
(8 ชุด / รวมทั้งหมด 8 ชุด)
===================
ชมเพลินๆไปก่อนน่ะ
ขอบคุณเจ้าของข้อมูล ขอบคุณครับ y*>
เข้าชุดถ่าง เยี่ยมจริงๆ

รอชุดนี้ครับ ขอบคุณมากๆครับ


gd: gd: gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 22:45:26
(http://www.apichokeonline.com/Themes/default/images/svip-b4.gif)

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
 'J|L
พลังน้ำใจ: 59996
 s#y s#y s#y s#y'J|L 'J|L 'J|L


 y*> พี่หนุ่ยๆๆ อิอิ  รวยป่าวค่ะ เงียบเลย คุยๆเม้าๆหน่อยค่ะ  a#()


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 22:48:12
(http://img1.thaicomment.com/tc/091/020.gif) (http://www.thaicomment.com)
+|p JlL'แทนคำขอบคุณ สำหรับผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ g|" l'!+|p .....   g|"


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 22:49:12
(https://upic.me/i/q2/gro31.gif) (https://upic.me/show/44020963)
 >.'| >.'| >.'| >.'| >.'|


  +|p .....  >.'|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 22:51:20
li* li* li*

|0Ve |0Ve |0Ve +|p |0Ve |0Ve |0Ve

'J|L  |il |il |il |,-l*| |,-l*|

+|p '|* '|* '|* t:: t:: t:: g|" g|" g|"

+|p
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
(https://upic.me/i/yy/svip-b4.gif) (https://upic.me/show/51088071)
พลังน้ำใจ: 59983
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์
กระทู้: 9,356
 r"| r"| r"| gd: ok|


  +|p .....   |ji'


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 22:52:00
(http://122.155.0.199/jabchai/images_joke/8906/8906-13.jpg)

สวัสดียามค่ำคืนค่ะ คุณตา+เพื่อนสมาชิก
ยินดีและเป็นกำลังใจในการเปิดบ้านงวดใหม่ด้วยค่ะ
ขอบคุณสำหรับทุกๆข้อมูลดี ดี ที่นำมาแบ่งปัน
ค่ำคืนนี้..ขอให้หลับฝันดี..ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

(https://upic.me/i/im/iozvf4f5kho.gif)
(https://upic.me/i/zw/8a181f9.jpg) (https://upic.me/show/43689966)
F* F* ทักทายตอนเย็นค่ะ มีความสุขมาก ๆ นะคะ  i|I li* li*


  +|p .....   |ji'


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 23:01:24

มันนี่ (+36879/-0)   พล (+9027/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:58:21
มันนี่ (+36879/-0)   ข้าวนอกนา (+3850/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:58:14
มันนี่ (+36879/-0)   พื่ยา (+7659/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:58:06
มันนี่ (+36879/-0)   ZARA101 (+12646/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:57:31
มันนี่ (+36879/-0)   merry (+24081/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:56:49
มันนี่ (+36879/-0)   ♥♥@.เอ๋.@♥♥ (+92165/-1)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:56:24
มันนี่ (+36879/-0)   ♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ (+110760/-5)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:56:04
มันนี่ (+36879/-0)   punja06 (+1995/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:55:47
มันนี่ (+36879/-0)   ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ (+31913/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:54:24
มันนี่ (+36879/-0)   วิน @ วิน (+48023/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:53:35
มันนี่ (+36879/-0)   janejune123 (+27080/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:53:08
มันนี่ (+36879/-0)   wichuda26 (+3877/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:52:53
มันนี่ (+36879/-0)   ฝันดี (+38148/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:52:31
มันนี่ (+36879/-0)   tr501 (+35021/-2)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:52:28
มันนี่ (+36879/-0)   Nong_Noi (+31459/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:52:24
มันนี่ (+36879/-0)   nattawaree (+6990/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:40:49
มันนี่ (+36879/-0)   ya_ni (+4992/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:40:44
มันนี่ (+36879/-0)   ขวัญเองจ้า (+32865/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:40:18
มันนี่ (+36879/-0)   Nid1881 (+37604/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:09:05
มันนี่ (+36879/-0)   freeman (+162/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:08:27
มันนี่ (+36879/-0)   patta 33 (+19928/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:08:03
มันนี่ (+36879/-0)   jantama (+1730/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:07:55
มันนี่ (+36879/-0)   sanun (+4282/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:07:13
มันนี่ (+36879/-0)   *โอปอ* (+76160/-1)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:06:53
มันนี่ (+36879/-0)   ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105180/-1)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:06:45
มันนี่ (+36879/-0)   numchai42 (+59999/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 22:05:20


|ji' |ji' |ji' |ji' |ji'


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 23:29:58
(http://www.apichokeonline.com/Themes/default/images/svip-b4.gif)

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
 'J|L
พลังน้ำใจ: 59996
 s#y s#y s#y s#y'J|L 'J|L 'J|L


 y*> พี่หนุ่ยๆๆ อิอิ  รวยป่าวค่ะ เงียบเลย คุยๆเม้าๆหน่อยค่ะ  a#()

h\*...ไม่รวยจ้ะน้องนี่...วันนี้ 10 โมงกว่า พาแม่ไปโรงบาล.กะทันหัน..ซื้อ..ม่ายทัน จร้า... h\*


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 23:33:14
+|p 'J|L'  มอบให้คุณตา พี่หนุ่ย พี่ vin พี่ฝันดี อานี่ คุณขวัญเองจ้า สมาชิกหน้า 1 -2 นะคะ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 23:34:43
(http://www.apichokeonline.com/Themes/default/images/svip-b4.gif)

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
 'J|L
พลังน้ำใจ: 59996
 s#y s#y s#y s#y'J|L 'J|L 'J|L


 y*> พี่หนุ่ยๆๆ อิอิ  รวยป่าวค่ะ เงียบเลย คุยๆเม้าๆหน่อยค่ะ  a#()

h\*...ไม่รวยจ้ะน้องนี่...วันนี้ 10 โมงกว่า พาแม่ไปโรงบาล.กะทันหัน..ซื้อ..ม่ายทัน จร้า... h\*

ม่ะเป็นไร เจ๊หนุ่ย งวดหน้ารวยเต็มๆ น๊า พี่สาวสุดสวย เจ๊โทรหานิด กะลังขับรถอยู่คร้า

ขอให้คุณแม่หายไวๆ นะคะ
>.l|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 23:36:07
+|p 'J|L'  มอบให้คุณตา พี่หนุ่ย พี่ vin พี่ฝันดี อานี่ คุณขวัญเองจ้า สมาชิกหน้า 1 -2 นะคะ
+|p รวยป่าวน้องนิด... >.l| >.l|

(https://upic.me/i/xw/sc20140713-212039-1.jpg) (https://upic.me/show/51870047)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: tr501 ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 23:38:47
 +|p '|* '|* '|* t:: t:: t::


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 23:40:59
(http://www.apichokeonline.com/Themes/default/images/svip-b4.gif)

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
 'J|L
พลังน้ำใจ: 59996
 s#y s#y s#y s#y'J|L 'J|L 'J|L


 y*> พี่หนุ่ยๆๆ อิอิ  รวยป่าวค่ะ เงียบเลย คุยๆเม้าๆหน่อยค่ะ  a#()

h\*...ไม่รวยจ้ะน้องนี่...วันนี้ 10 โมงกว่า พาแม่ไปโรงบาล.กะทันหัน..ซื้อ..ม่ายทัน จร้า... h\*

ม่ะเป็นไร เจ๊หนุ่ย งวดหน้ารวยเต็มๆ น๊า พี่สาวสุดสวย เจ๊โทรหานิด กะลังขับรถอยู่คร้า

ขอให้คุณแม่หายไวๆ นะคะ
>.l|
พี่โทร.ไปแระ..แต่เค้าตี..กลับนิ...อดรวยเยยย... |ng|
ขอบคุณมากมายจร้า..กลับบ้านแลัวจ้ะ น้องนิด.. >.l|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 16 กรกฎาคม 2014, 23:45:57
(https://upic.me/i/xw/sc20140713-212039-1.jpg) (https://upic.me/show/51870047)
 ฺB|Y >.'| ฺB|Y >.'| ฺB|Y


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥♥ตังค์ su มา♥♥ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 07:40:33
(https://upic.me/i/4i/922722_168547486642110_1774252231_n.jpg) (https://upic.me/show/44588789)

สวัสดียามเช้าค่ะ
มีความสุขสดชื่นตลอดทั้งวัน มีโชคลาภไม่ขาดสายค่ะ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Park Dong Sup ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 07:50:30
แวะมาทักทาย และเติมพลังใจครับ +1
(https://upic.me/i/he/picture_274255514130.gif) (https://upic.me/show/40606346)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: numchai42 ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 08:11:42สบาย ๆ    หลังวันหวยออก

ได้ก็ดีใจ   ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรงวดใหม่ยังมี  ติดตามตานำชัยไปเรื่อย ๆ  โชคดีแน่นอน
ขณะนี้การปรับปรุงระบบสูตรใหม่ลงตัวแล้ว   ดังนั้นงวดนี้ตัวเลขจะไม่สับสนอีก ข้้อมูล
ต่าง ๆ  ที่ลงไว้ที่หน้า  1  ซึ่งขณะนี้ได้ลงไว้ครบถ้วนแล้ว  ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อีกแล้ว

ตารีบนำข้อมูลมาลงให้  เห็นใจคนคิดสูตรหวย    อยากจะได้ข้อมูลบางตัวไปประกอบ
การคิดหวย  ไม่อยากจะคอยนาน  คิดถึงตัวเองตอนคิดหวยใหม่ ๆ  อยากได้ข้อมูลไว ๆ
เปิดกระทู้โน้นก็มีแต่หัวข้อ  กระทู้นี้ก็มีแต่หัวข้อ   มันรู้สึกหงุดหงิดพร้อม ๆ กับสาปแช่ง
เจ้าของกระทู้ไปด้วย  ตาไม่อยากให้ใครสาปแช่ง   จึงรีบลงให้เร็ว ๆ

สูตรเลขเด่น  ทั้งรางวัลที่  1   และเลขท้ายสองตัว  เป็นยอดสูตรที่เดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน  อาจจะมีผิดพลาดบ้างนิดหน่อย  ตามธรรมชาติของสูตร  ได้ลงสถิติไว้ให้ดูแล้ว
จะได้ช่วยในการตัดสินใจ

เป็นสูตรคิดเอง  ใช้เอง   ส่วนใครจะนำไปใช้ก็ไม่ขัดข้อง   ถ้าจะนำไปอ้างอิงที่ไหน  ก็ช่วย
บอกชื่อบอกแซ่เจ้าของสูตร  ก็เป็นพอ  อย่านำไปเปลี่ยนชื่อเป็นของตัวเอง  จะเป็นอัปมงคล
เล่นหวยก็แพ้ตลอดชาติ  คิดหวยก็ผิดตลอดกาล

โชคดีมีเงินใช้จ้าหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: บุญถึง ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 08:17:53
สูตรเลขเด่นมา 3 ตัวท้ายรางวัลที่1  วิเคราะห์เพื่อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อลุ้นรางวัลที่1เท่านั้น*

หน่วยบนเท่ๆห์ครับ
123689     ออก 406 – 26
0134679   ออก 297  - 52
0234678   ออก 523  - 20
125789     ออก 198 – 18
123567     ออก 920 – 18 ผิดเข้าหลักสิบ
124578     ออก 477 – 39
234569     ออก 728 – 45  ผิดเข้าหลักสิบ
จริงๆแล้วหลักหน่วยเท่ห์ๆงวดที่แล้วมี8 แต่เมื่อผมวิเคราะห์เบื้องต้นแล้ว เลข0189 มาได้ตัวเดียว ผมเลือก9 เลข018จึงดับผมเลยตัด8ออกจากหลักหน่วย ต้องขอโทษ ท่านที่นำไปใช้ด้วยนะครับ...มางวดนี้เดี๋ยวผมโพสหลักหน่วยเท่ห์ๆไว้หลายๆงวดเลยนะครับจะได้ไม่เขว
หน่วยเท่ห์ๆ
24678       ออก ............
245678     ออก ............
12567       ออก ............
234789     ออก ............
024678     ออก ............
02459       ออก ............
14567       ออก ............
1458         ออก ............
34567       ออก ............
12457       ออก ............
23468       ออก ............
ให้ไว้ทั้งปีเลยครับ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Park Dong Sup ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 08:34:50
jantama
Senior Mb4
***

พลังน้ำใจ: 1731
[คลิกขอบคุณ]
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 292

ข้อมูลยอดเยี่ยมมากครับผม


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 08:36:58
 +|p
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
(https://upic.me/i/yy/svip-b4.gif) (https://upic.me/show/51088071)
พลังน้ำใจ: 60010
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์
กระทู้: 9,357
 r"| r"| r"| ok|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 08:41:05
 +|p
มันนี่
Golden Hero 8
*
พลังน้ำใจ: 36885
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์
กระทู้: 32,134

(https://upic.me/i/iq/avatar_33995_1326163819.png) (https://upic.me/show/32049228)
 l'! ok|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 08:41:45
 +|p
Nid1881
Golden Hero 8
*
พลังน้ำใจ: 37608
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์
กระทู้: 21,456

(https://upic.me/i/5r/avatar_22151.png) (https://upic.me/show/16096390)
 l'! l|I ok|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 08:44:02
 +|p
♥$♥ ไพลิน ♥$♥
รองหัวหน้าPublic Relations
Diamond Hero 9
**
พลังน้ำใจ: 105204
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

(https://upic.me/i/ti/avatar_5767.png) (https://upic.me/show/47691889)
กระทู้: มากเกินบรรยาย
 l'! ok|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ★* พลอย_นี่ *★ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 09:15:29
(https://upic.me/i/i0/bd545.jpg) (https://upic.me/show/50667908)

สวัสดีวันพฤหัสที่สดใสค่ะ
ขอให้ทุกๆวันมีความสุขค่ะ เป็นกำลังใจให้เสมอนะค่ะ
+1  JlL' |0Ve y|m l|I  


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: บุญถึง ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 09:23:29
ขณะนี้ข้อมูลผมสรุปแล้วเหลือชุดเดียวโดดๆ ....ขอดูให้แน่ใจอีกนิดจะโพสให้ชมครับ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ตาสีตาสา ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 09:29:17
 t"* t:: |,-l*|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: khaempeth ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 09:34:32
 'J|L +|p P" P" P"


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: แว่นแก้ว ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 10:01:01
(https://upic.me/i/t2/5c716.jpg) (https://upic.me/show/51920586)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: supawadee123 ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 10:10:39
 tk: tk: tk: tk:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: TORDM ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 10:31:06
ขอบคุณ คับ คุณ ตานำชัย
>.i| >.i| >.i|
s#y s#y s#y


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 10:54:44
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60021
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9,357

 +|p

 |il |il l|v l|v

 s#y s#y gd: gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥✿ (เอ๋) ✿♥ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 11:04:16
(http://image.ohozaa.com/i/765/rouH2X.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xIGoVoNTXnsLwaFq)
 r"| สวัสดีค่ะ งวดนี้ขอให้โชคดีร่ำรวยน่ะค๊ะ r"|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Park Dong Sup ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 11:20:42
ขณะนี้ข้อมูลผมสรุปแล้วเหลือชุดเดียวโดดๆ ....ขอดูให้แน่ใจอีกนิดจะโพสให้ชมครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ


หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: sanun ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 11:21:29


           1   สิงหาคม  2557

             คู่ท้ายรางวัลที่  1
  
              เด่นเอาไปรวย

          
       0-3-6-7-8

              เด่น  3  ตัว

            3-6-7                   ที่สิบหน่วยเท่านั้น

ขออนุญาต คุณตา-อ.jantama และเจ้าของข้อมูลครับ
ตัวอย่างข้อมูลงวด 16-07-2557
เด่นสองเลขท้าย ร.1
12589 numchai42
0125679 numchai42 หลักสิบ
234569 jantama (เด่นหลักหน่วย แต่คิดเผื่อว่าเป็น ส.น.)
26,37,48 เจ้าของข้อมูล > ถ้าคิดเป็น ส.น.จะต้องผิด 1 สูตร
หลักสิบ (T) : 0125679
สิบหน่วย (TF) : 12589,234569,26,37,48
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 6 สูตร
ผิด 1 สูตร
23 - 24 - 27 - 28 - 68 - 72 -
(6 ชุด / รวมทั้งหมด 6 ชุด)
===========================
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 26,37,48
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
234-238-243-247-274-278-283-287-324-328
342-346-364-368-382-386-423-427-432-436
463-467-472-476-634-638-643-647-674-678
683-687-724-728-742-746-764-768-782-786
823-827-832-836-863-867-872-876-
(48 ชุด / รวมทั้งหมด 48 ชุด)
=============================
นำ ส.น.ไปคัดออกจากสามตัวตรง
ไม่มีสูตรไดผิด
324-328
368-423-427-
472-
724-728-768-
823-827-872-
12 ชุด / รวมทั้งหมด 12 ชุด
ผลออก 728 = ok
========================

มาดูงวดนี้กันครับ
01-08-2557
เด่นสองเลขท้าย ร.1
03678 numchai42
0123678 numchai42 หลักสิบ
24678 jantama (เด่นหลักหน่วย แต่คิดเผื่อว่าเป็น ส.น.)
02,48,59 เจ้าของข้อมูล > ถ้าคิดเป็น ส.น.จะต้องผิด 1 สูตร
หลักสิบ (T) : 0123678
สิบหน่วย (TF) : 03678,24678,02,48,59

สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 6 สูตร
ผิด 1 สูตร
04 - 08 - 28 - 80 - 82 - 85 - 89 -
(7 ชุด / รวมทั้งหมด 7 ชุด)
==========================
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 02,48,59
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
045-049-054-058-085-089-094-098-245-249
254-258-285-289-294-298-405-409-425-429
450-452-490-492-504-508-524-528-540-542
580-582-805-809-825-829-850-852-890-892
904-908-924-928-940-942-980-982-
(48 ชุด / รวมทั้งหมด 48 ชุด)
==============================
นำ ส.น.ไปคัดออกจากสามตัวตรง ถ้ายังเดินหน้าเข้าทุกข้อมูลเหมือนเดิม สามเลขท้าย ร.1 จะอยู่ในชุดข้างล่างนี้ครับ
ไม่มีสูตรไดผิด
085-089-
285-289-
504-508-528-
580-582-
904-908-928-980-982-
14 ชุด / รวมทั้งหมด 14 ชุด
ผลออก ??? = ??
======================
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| <*)||


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: limanan ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 11:28:57
 |,-l*| |,-l*| |,-l*| |,-l*| |,-l*| |,-l*| |,-l*| |,-l*| |,-l*| |,-l*|
 |0Ve |0Ve |0Ve |0Ve |0Ve |0Ve |0Ve |0Ve |0Ve |0Ve
 +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: nana_240024 ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 11:29:33
ขณะนี้ข้อมูลผมสรุปแล้วเหลือชุดเดียวโดดๆ ....ขอดูให้แน่ใจอีกนิดจะโพสให้ชมครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ.   ขอบคุณมากค่ะ รอนะคะ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 12:18:00สบาย ๆ    หลังวันหวยออก

ได้ก็ดีใจ   ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรงวดใหม่ยังมี  ติดตามตานำชัยไปเรื่อย ๆ  โชคดีแน่นอน
ขณะนี้การปรับปรุงระบบสูตรใหม่ลงตัวแล้ว   ดังนั้นงวดนี้ตัวเลขจะไม่สับสนอีก ข้้อมูล
ต่าง ๆ  ที่ลงไว้ที่หน้า  1  ซึ่งขณะนี้ได้ลงไว้ครบถ้วนแล้ว  ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อีกแล้ว

ตารีบนำข้อมูลมาลงให้  เห็นใจคนคิดสูตรหวย    อยากจะได้ข้อมูลบางตัวไปประกอบ
การคิดหวย  ไม่อยากจะคอยนาน  คิดถึงตัวเองตอนคิดหวยใหม่ ๆ  อยากได้ข้อมูลไว ๆ
เปิดกระทู้โน้นก็มีแต่หัวข้อ  กระทู้นี้ก็มีแต่หัวข้อ   มันรู้สึกหงุดหงิดพร้อม ๆ กับสาปแช่ง
เจ้าของกระทู้ไปด้วย  ตาไม่อยากให้ใครสาปแช่ง   จึงรีบลงให้เร็ว ๆ

สูตรเลขเด่น  ทั้งรางวัลที่  1   และเลขท้ายสองตัว  เป็นยอดสูตรที่เดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน  อาจจะมีผิดพลาดบ้างนิดหน่อย  ตามธรรมชาติของสูตร  ได้ลงสถิติไว้ให้ดูแล้ว
จะได้ช่วยในการตัดสินใจ

เป็นสูตรคิดเอง  ใช้เอง   ส่วนใครจะนำไปใช้ก็ไม่ขัดข้อง   ถ้าจะนำไปอ้างอิงที่ไหน  ก็ช่วย
บอกชื่อบอกแซ่เจ้าของสูตร  ก็เป็นพอ  อย่านำไปเปลี่ยนชื่อเป็นของตัวเอง  จะเป็นอัปมงคล
เล่นหวยก็แพ้ตลอดชาติ  คิดหวยก็ผิดตลอดกาล

โชคดีมีเงินใช้จ้า
>.i|  J+ J+ J+ >.i|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 12:18:19


(https://upic.me/i/yy/svip-b4.gif) (https://upic.me/show/51088071)


numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60025
[คลิกขอบคุณ]
 'J|L 'J|L 'J|L
 s#y s#y s#y


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 12:21:08


           1   สิงหาคม  2557

             คู่ท้ายรางวัลที่  1
 
              เด่นเอาไปรวย

           
      0-3-6-7-8

              เด่น  3  ตัว

             3-6-7                   ที่สิบหน่วยเท่านั้น


ขออนุญาต คุณตา-อ.jantama และเจ้าของข้อมูลครับ
ตัวอย่างข้อมูลงวด 16-07-2557
เด่นสองเลขท้าย ร.1
12589 numchai42
0125679 numchai42 หลักสิบ
234569 jantama (เด่นหลักหน่วย แต่คิดเผื่อว่าเป็น ส.น.)
26,37,48 เจ้าของข้อมูล > ถ้าคิดเป็น ส.น.จะต้องผิด 1 สูตร
หลักสิบ (T) : 0125679
สิบหน่วย (TF) : 12589,234569,26,37,48
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 6 สูตร
ผิด 1 สูตร
23 - 24 - 27 - 28 - 68 - 72 -
(6 ชุด / รวมทั้งหมด 6 ชุด)
===========================
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 26,37,48
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
234-238-243-247-274-278-283-287-324-328
342-346-364-368-382-386-423-427-432-436
463-467-472-476-634-638-643-647-674-678
683-687-724-728-742-746-764-768-782-786
823-827-832-836-863-867-872-876-
(48 ชุด / รวมทั้งหมด 48 ชุด)
=============================
นำ ส.น.ไปคัดออกจากสามตัวตรง
ไม่มีสูตรไดผิด
324-328
368-423-427-
472-
724-728-768-
823-827-872-
12 ชุด / รวมทั้งหมด 12 ชุด
ผลออก 728 = ok
========================

มาดูงวดนี้กันครับ
01-08-2557
เด่นสองเลขท้าย ร.1
03678 numchai42
0123678 numchai42 หลักสิบ
24678 jantama (เด่นหลักหน่วย แต่คิดเผื่อว่าเป็น ส.น.)
02,48,59 เจ้าของข้อมูล > ถ้าคิดเป็น ส.น.จะต้องผิด 1 สูตร
หลักสิบ (T) : 0123678
สิบหน่วย (TF) : 03678,24678,02,48,59

สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 6 สูตร
ผิด 1 สูตร
04 - 08 - 28 - 80 - 82 - 85 - 89 -
(7 ชุด / รวมทั้งหมด 7 ชุด)
==========================
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 02,48,59
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
045-049-054-058-085-089-094-098-245-249
254-258-285-289-294-298-405-409-425-429
450-452-490-492-504-508-524-528-540-542
580-582-805-809-825-829-850-852-890-892
904-908-924-928-940-942-980-982-
(48 ชุด / รวมทั้งหมด 48 ชุด)
==============================
นำ ส.น.ไปคัดออกจากสามตัวตรง ถ้ายังเดินหน้าเข้าทุกข้อมูลเหมือนเดิม สามเลขท้าย ร.1 จะอยู่ในชุดข้างล่างนี้ครับ
ไม่มีสูตรไดผิด
085-089-
285-289-
504-508-528-
580-582-
904-908-928-980-982-
14 ชุด / รวมทั้งหมด 14 ชุด
ผลออก ??? = ??
======================
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| <*)||


sanun
Hero Mb6
*

พลังน้ำใจ: 4288
[คลิกขอบคุณ]

 'J|L gd: gd:  >.l|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 12:22:45
สูตรเลขเด่นมา 3 ตัวท้ายรางวัลที่1  วิเคราะห์เพื่อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อลุ้นรางวัลที่1เท่านั้น*

หน่วยบนเท่ๆห์ครับ
123689     ออก 406 – 26
0134679   ออก 297  - 52
0234678   ออก 523  - 20
125789     ออก 198 – 18
123567     ออก 920 – 18 ผิดเข้าหลักสิบ
124578     ออก 477 – 39
234569     ออก 728 – 45  ผิดเข้าหลักสิบ
จริงๆแล้วหลักหน่วยเท่ห์ๆงวดที่แล้วมี8 แต่เมื่อผมวิเคราะห์เบื้องต้นแล้ว เลข0189 มาได้ตัวเดียว ผมเลือก9 เลข018จึงดับผมเลยตัด8ออกจากหลักหน่วย ต้องขอโทษ ท่านที่นำไปใช้ด้วยนะครับ...มางวดนี้เดี๋ยวผมโพสหลักหน่วยเท่ห์ๆไว้หลายๆงวดเลยนะครับจะได้ไม่เขว
หน่วยเท่ห์ๆ
24678       ออก ............
245678     ออก ............
12567       ออก ............
234789     ออก ............
024678     ออก ............
02459       ออก ............
14567       ออก ............
1458         ออก ............
34567       ออก ............
12457       ออก ............
23468       ออก ............
ให้ไว้ทั้งปีเลยครับjantama
Senior Mb4
***

พลังน้ำใจ: 1738
[คลิกขอบคุณ]

 'J|L gd: gd: >.l|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 12:23:58
แวะมาทักทาย และเติมพลังใจครับ +1
(https://upic.me/i/he/picture_274255514130.gif) (https://upic.me/show/40606346)


Park Dong Sup
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 47264
[คลิกขอบคุณ]

 'J|L gd: gd: >.l|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 12:26:06


ขณะนี้ข้อมูลผมสรุปแล้วเหลือชุดเดียวโดดๆ ....ขอดูให้แน่ใจอีกนิดจะโพสให้ชมครับ


 
(https://upic.me/i/1q/1259887456.jpg) (https://upic.me/show/22662752) 


ee*  r"| r"| *f'


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 12:30:34

(http://www.apichokeonline.com/Themes/default/images/svip-b4.gif)

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
 'J|L
พลังน้ำใจ: 59996
 s#y s#y s#y s#y'J|L 'J|L 'J|L


  y*> พี่หนุ่ยๆๆ อิอิ  รวยป่าวค่ะ เงียบเลย คุยๆเม้าๆหน่อยค่ะ  a#()

h\*...ไม่รวยจ้ะน้องนี่...วันนี้ 10 โมงกว่า พาแม่ไปโรงบาล.กะทันหัน..ซื้อ..ม่ายทัน จร้า... h\*


:'] รวยงวดเว้นงวดไม่เป็นรัยนิพี่หนุ่ยนิอิอิ ขอให้คุณแม่ที่น่ารักของพี่หนุ่ยหายไวๆน่ะค่ะ  >.;|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 12:33:29
+|p
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
(https://upic.me/i/yy/svip-b4.gif) (https://upic.me/show/51088071)
พลังน้ำใจ: 60010
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์
กระทู้: 9,357
 r"| r"| r"| ok|

'J|L 'J|L 'J|L

+|p
มันนี่
Golden Hero 8
*
พลังน้ำใจ: 36885
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์
กระทู้: 32,134

(https://upic.me/i/iq/avatar_33995_1326163819.png) (https://upic.me/show/32049228)
 l'! ok|

 +|p

ฝันดี
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 38165
[คลิกขอบคุณ]

 'J|L  r"| g|"


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 12:37:40
(https://upic.me/i/4i/922722_168547486642110_1774252231_n.jpg) (https://upic.me/show/44588789)

สวัสดียามเช้าค่ะ
มีความสุขสดชื่นตลอดทั้งวัน มีโชคลาภไม่ขาดสายค่ะ

(https://upic.me/i/i0/bd545.jpg) (https://upic.me/show/50667908)

สวัสดีวันพฤหัสที่สดใสค่ะ
ขอให้ทุกๆวันมีความสุขค่ะ เป็นกำลังใจให้เสมอนะค่ะ
+1  JlL' |0Ve y|m l|I 

(https://upic.me/i/t2/5c716.jpg) (https://upic.me/show/51920586)

(http://image.ohozaa.com/i/765/rouH2X.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xIGoVoNTXnsLwaFq)
 r"| สวัสดีค่ะ งวดนี้ขอให้โชคดีร่ำรวยน่ะค๊ะ r"|


+|p สี่สาวแสนสวยค่ะ  >.l|หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ZARA45 ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 12:38:15
(https://upic.me/i/1z/c12768785-160.jpg) (https://upic.me/show/51919849)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 12:41:30
ขอบคุณ คับ คุณ ตานำชัย
>.i| >.i| >.i|
s#y s#y s#y


+|p '|* '|* '|* t:: t:: t::

t"* t:: |,-l*|

'J|L +|p P" P" P"

tk: tk: tk: tk:

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60021
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9,357

 +|p

 |il |il l|v l|v

 s#y s#y gd: gd:

|,-l*| |,-l*| |,-l*| |,-l*| |,-l*| |,-l*| |,-l*| |,-l*| |,-l*| |,-l*|
 |0Ve |0Ve |0Ve |0Ve |0Ve |0Ve |0Ve |0Ve |0Ve |0Ve
 +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p

ขณะนี้ข้อมูลผมสรุปแล้วเหลือชุดเดียวโดดๆ ....ขอดูให้แน่ใจอีกนิดจะโพสให้ชมครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ.   ขอบคุณมากค่ะ รอนะคะ


+|p .....  >.l|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 12:42:51
(https://upic.me/i/1z/c12768785-160.jpg) (https://upic.me/show/51919849)+|p .....  >.l|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 12:46:12

  (https://upic.me/i/4w/57-17.jpg) (https://upic.me/show/51922409)


ทำเป็นต้มยำสะเลย ee*


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 12:49:46

+|p ให้แย้วววน๊าค่ะหน้า 1-4  คัยแอบชม แล้วไม่โพส ไม่ถูกหวยด้วยน๊า ขู่เลยอิอิ  >.o/

 r|i r|i r|iหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ✿ ญา ✿ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 12:58:15
 +|p li* li* li*


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Park Dong Sup ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 12:59:54
sanun
Hero Mb6
*

พลังน้ำใจ: 4290
[คลิกขอบคุณ]
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 583

ขอบคุณมากครับ +1


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Park Dong Sup ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 13:06:03
ขออนุญาตวางข้อมูลงวดวันที่ 1-8-57

เลขเด่นจากสูตร 6-8-4

H>>>2-4-6-7
T>>>0-3-7-8
F>>>0-2-5-6

 
<*)|| <*)|| <*)|| <*)|| <*)||


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 13:28:01
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60032


 >.;| >.;| >.;|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 13:29:31
มันนี่
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 36894


 l|I l|I l|I l|I


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 13:30:01
ขออนุญาตวางข้อมูลงวดวันที่ 1-8-57

เลขเด่นจากสูตร 6-8-4

H>>>2-4-6-7
T>>>0-3-7-8
F>>>0-2-5-6

 
<*)|| <*)|| <*)|| <*)|| <*)||
(http://imageshack.com/a/img843/963/lbca.gif)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Park Dong Sup ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 13:30:46
¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸
Diamond Hero 9
**

พลังน้ำใจ: 31928
[คลิกขอบคุณ]
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 67,108

 +|p r"| r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 13:33:42
Nid1881
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 37617


 |il |il |il |il


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 13:35:57
 +|p (http://www.apichokeonline.com/index.php?action=dlattach;attach=81863;type=avatar)  +|p


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 13:50:16

(http://www.apichokeonline.com/Themes/default/images/svip-b4.gif)

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
 'J|L
พลังน้ำใจ: 60034
 s#y s#y s#y s#yหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 13:52:20


 'J|L

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

 +|p  พลังน้ำใจ: 60033


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 13:53:42


 r"| r"|


♥$♥ ไพลิน ♥$♥
รองหัวหน้าPublic Relations
Diamond Hero 9
**

 +|p  พลังน้ำใจ: 105238


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 13:55:06

  (https://upic.me/i/4w/57-17.jpg) (https://upic.me/show/51922409)


ทำเป็นต้มยำสะเลย ee*
(http://image.ohozaa.com/i/133/jWJx93.JPG)
เกือบเปนต้มย่ำให้คุณมันนี่สะแล้ว...  >.o/ ็H|l |f''


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 13:59:16สบาย ๆ    หลังวันหวยออก

ได้ก็ดีใจ   ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรงวดใหม่ยังมี  ติดตามตานำชัยไปเรื่อย ๆ  โชคดีแน่นอน
ขณะนี้การปรับปรุงระบบสูตรใหม่ลงตัวแล้ว   ดังนั้นงวดนี้ตัวเลขจะไม่สับสนอีก ข้้อมูล
ต่าง ๆ  ที่ลงไว้ที่หน้า  1  ซึ่งขณะนี้ได้ลงไว้ครบถ้วนแล้ว  ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อีกแล้ว

ตารีบนำข้อมูลมาลงให้  เห็นใจคนคิดสูตรหวย    อยากจะได้ข้อมูลบางตัวไปประกอบ
การคิดหวย  ไม่อยากจะคอยนาน  คิดถึงตัวเองตอนคิดหวยใหม่ ๆ  อยากได้ข้อมูลไว ๆ
เปิดกระทู้โน้นก็มีแต่หัวข้อ  กระทู้นี้ก็มีแต่หัวข้อ   มันรู้สึกหงุดหงิดพร้อม ๆ กับสาปแช่ง
เจ้าของกระทู้ไปด้วย  ตาไม่อยากให้ใครสาปแช่ง   จึงรีบลงให้เร็ว ๆ

สูตรเลขเด่น  ทั้งรางวัลที่  1   และเลขท้ายสองตัว  เป็นยอดสูตรที่เดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน  อาจจะมีผิดพลาดบ้างนิดหน่อย  ตามธรรมชาติของสูตร  ได้ลงสถิติไว้ให้ดูแล้ว
จะได้ช่วยในการตัดสินใจ

เป็นสูตรคิดเอง  ใช้เอง   ส่วนใครจะนำไปใช้ก็ไม่ขัดข้อง   ถ้าจะนำไปอ้างอิงที่ไหน  ก็ช่วย
บอกชื่อบอกแซ่เจ้าของสูตร  ก็เป็นพอ  อย่านำไปเปลี่ยนชื่อเป็นของตัวเอง  จะเป็นอัปมงคล
เล่นหวยก็แพ้ตลอดชาติ  คิดหวยก็ผิดตลอดกาล

โชคดีมีเงินใช้จ้า


>.i| J+ J+ J+ >.i|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 13:59:50

 tk: g|"


jantama
Senior Mb4
***

 +|p  พลังน้ำใจ: 1743


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 14:00:44


 r"| r"|


♥$♥ ไพลิน ♥$♥
รองหัวหน้าPublic Relations
Diamond Hero 9
**

 +|p  พลังน้ำใจ: 105238

วิน @ วิน
Golden Hero 8
 r"|
พลังน้ำใจ: 48025
 l|I JlL' JlL' l|I


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 14:02:22

  (https://upic.me/i/4w/57-17.jpg) (https://upic.me/show/51922409)


ทำเป็นต้มยำสะเลย ee*
(http://image.ohozaa.com/i/133/jWJx93.JPG)
เกือบเปนต้มย่ำให้คุณมันนี่สะแล้ว...  >.o/ ็H|l |f''

¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸
Diamond Hero 9
**

 +|p  พลังน้ำใจ: 31931


   w|i w|i   คุณวิน รับแยอะสิค๊า 45    g|"  


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 14:04:26
(https://upic.me/i/6l/0fi01.gif) (https://upic.me/show/9141886)

♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    วิน @ วิน (+48025/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:59:28
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    ♥♥ตังค์ su มา♥♥ (+68177/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:57:49
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    Nid1881 (+37618/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:57:24
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    *โอปอ* (+76198/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:56:02
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    ya_ni (+5012/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:55:43
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    nattawaree (+6995/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:55:37
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    ขวัญเองจ้า (+32914/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:55:30
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    patta 33 (+19951/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:55:26
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    Nong_Noi (+31495/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:55:21
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    tr501 (+35062/-2)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:55:17
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    ฝันดี (+38169/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:55:02
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    freeman (+167/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:54:57
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    nana_240024 (+291/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:54:21
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    limanan (+427/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:54:16
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    sanun (+4292/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:54:10

l'! l'! l'! l'! l'!

♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    ♥♥@.เอ๋.@♥♥ (+92216/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:53:53
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    asoke (+33563/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:53:49
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    TORDM (+2253/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:53:44
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    supawadee123 (+3327/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:53:40
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    แว่นแก้ว (+28556/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:53:31
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    khaempeth (+5618/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:53:26
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    jantama (+1743/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:53:18
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    ZARA101 (+12672/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:53:07
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    Park Dong Sup (+47274/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:52:26
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    numchai42 (+60035/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:48:41
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    มันนี่ (+36897/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:48:27
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    ♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ (+110796/-5)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:33:42
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    Nok13 (+918/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:31:00
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ (+31931/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:29:27


r"| r"| r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 14:09:26


ไปนับเงินต่อหรือน้องนี่ อิอิ y|m

มันนี่
Golden Hero 8
*

 +|p พลังน้ำใจ: 36897


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 14:11:30


 l|I >.'| >.'|

Nid1881
Golden Hero 8
*

 +|p  พลังน้ำใจ: 37620


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 14:12:40
 +|p

วิน @ วิน (+48025/-0) nattawaree (+6996/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 14:07:18
วิน @ วิน (+48025/-0) ขวัญเองจ้า (+32915/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 14:07:10
วิน @ วิน (+48025/-0) patta 33 (+19952/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 14:07:06
วิน @ วิน (+48025/-0) Nong_Noi (+31496/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 14:06:59
วิน @ วิน (+48025/-0) freeman (+168/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 14:06:50
วิน @ วิน (+48025/-0) *โอปอ* (+76199/-1)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 14:05:14
วิน @ วิน (+48025/-0) ya_ni (+5013/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 14:03:56
วิน @ วิน (+48025/-0) ZARA101 (+12673/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 14:03:35
วิน @ วิน (+48025/-0) nana_240024 (+291/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 13:58:48
วิน @ วิน (+48025/-0) limanan (+427/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 13:58:40
วิน @ วิน (+48025/-0) sanun (+4292/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 13:58:32
วิน @ วิน (+48025/-0) ♥♥@.เอ๋.@♥♥ (+92216/-1)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 13:58:26
วิน @ วิน (+48025/-0) TORDM (+2254/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 13:58:19
วิน @ วิน (+48025/-0) supawadee123 (+3327/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 13:58:15
วิน @ วิน (+48025/-0) แว่นแก้ว (+28556/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 13:58:09
วิน @ วิน (+48025/-0) khaempeth (+5618/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 13:58:04
วิน @ วิน (+48025/-0) ตาสีตาสา (+287/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 13:58:00
วิน @ วิน (+48025/-0) ★* พลอย_นี่ *★ (+52708/-2)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 13:57:54
วิน @ วิน (+48025/-0) ฝันดี (+38169/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 13:57:44
วิน @ วิน (+48025/-0) Park Dong Sup (+47274/-1)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 13:54:33
วิน @ วิน (+48025/-0) ♥♥ตังค์ su มา♥♥ (+68177/-1)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 13:54:27
วิน @ วิน (+48025/-0) tr501 (+35063/-2)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 13:53:56
หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 14:24:39

 (https://upic.me/i/4w/57-17.jpg) (https://upic.me/show/51922409)


ทำเป็นต้มยำสะเลย ee*
(http://image.ohozaa.com/i/133/jWJx93.JPG)
เกือบเปนต้มย่ำให้คุณมันนี่สะแล้ว...  >.o/ ็H|l |f''

¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸
Diamond Hero 9
**

 +|p  พลังน้ำใจ: 31931


   w|i w|i   คุณวิน รับแยอะสิค๊า 45    g|"  
วิน @ วิน
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 48026

ไม่เยอะครับคุณวินวิน...
|il


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: maprang044 ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 14:31:51
 'J|L 'J|L


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: merry ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 14:33:12

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60036
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9,357
 +|p +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: $ SUDARATH $ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 14:39:43
(http://img1.thaicomment.com/tc/minions/minions_029.jpg) (http://www.thaicomment.com)
 l'! +|p
ขอบคุณนะค่ะ t"* G.* |Ll r|i y|m
r"| l|I


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 14:40:26
merry
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 24084


 |il |il |il |il


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: tottor ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 15:07:41
                   สวัสดียามบ่ายครับ
                                               +|p       i|I
 l|I l|I l|I l|I l|I l|I l|I l|I
 tk: tk: tk: tk: tk: tk: tk: tk: tk:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 15:43:37
 +|p
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
(https://upic.me/i/yy/svip-b4.gif) (https://upic.me/show/51088071)
พลังน้ำใจ: 60039
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์
กระทู้: 9,357
 r"| r"| r"|  ok|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 15:48:48
 +|p
วิน @ วิน
Golden Hero 8
*
พลังน้ำใจ: 48039
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

(https://upic.me/i/ut/avatar_23940.png) (https://upic.me/show/50134970)
*-* ขอให้รวยตลอดปี 2557 ค๊า *-*
 l'! r|i r|i ok|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 15:50:44
 +|p
Nid1881
Golden Hero 8
*
พลังน้ำใจ: 37623
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์
กระทู้: 21,456
(https://upic.me/i/5r/avatar_22151.png) (https://upic.me/show/16096390)
 l'! ok| l|I


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 15:52:01
 +|p
♥$♥ ไพลิน ♥$♥
รองหัวหน้าPublic Relations
Diamond Hero 9
**
พลังน้ำใจ: 105254
[คลิกขอบคุณ]
ออนไลน์ ออนไลน์


(https://upic.me/i/ti/avatar_5767.png) (https://upic.me/show/47691889)
กระทู้: มากเกินบรรยาย
 l'! r|i r|i ok|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 15:58:32
+|p(https://upic.me/i/ce/t031012_06c.gif) (https://upic.me/show/40069167)

ขอให้มีความสุขสดชื่นตลอดเวลานะครับ


หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: หนุ่มอาวุโส ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 15:59:51


  หลักสิบเลขท้ายรางวัลที่  1


0124567                767
0124567                072
0123678                902
0145689                149
2346789                245
0124567                318
0123678                404
0124567                866
0134569                406
0134569                297
0124567                523
0145689                198
0124567                920
0123678                477
0125679                728
0123678                ???


 +|p gd: tk:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 16:00:15


 l|I >.'| >.'|

Nid1881
Golden Hero 8
*

 +|p  พลังน้ำใจ: 37620
+|p(https://upic.me/i/ce/t031012_06c.gif) (https://upic.me/show/40069167)

ขอให้มีความสุขสดชื่นตลอดเวลานะครับ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: •❤ yada •❤ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 16:02:55
(https://upic.me/i/az/17881.jpg) (https://upic.me/show/46040841)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: numchai42 ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 16:14:33


        เลขจับคู่รางวัลที่  1  งวดนี้


       367  จับคู่กับ  2589

            กลับตัวแล้ว  24  ชุด

       เลขที่ไม่น่าจะมาที่สิบหน่วย

                0-1


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: samai_rsy ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 16:26:47
(http://s20.postimg.org/qe4h5ud1p/tumblr_mif82f2n_OJ1qhq9k0o1_500.jpg)
 s#y   s#y


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ★* พลอย_นี่ *★ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 16:36:55
(https://upic.me/i/hx/23047.gif) (https://upic.me/show/23858274)

เติมกำลังใจยามเย็นค่ะ ขอให้มีความสุขทุกๆเวลานะค่ะ
 +|p |il JlL'  


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: s0 ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 17:01:30
คุณตา ครับขอให้คุณตาลงข้อมูลแบบนี้ด้วยครับ พึ่งเคยเห็นงวดที่แล้วครับ ขอขอบพระคุณหลายๆๆเด้อ

สูตรที่  1       45789

สูตรที่  2       12589

สูตรที่  3       12457
 
   [y| [y| [y| s#y s#y s#y p*. p*. p*. p*.


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อม เมืองนนท์ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 17:11:39
(http://uppic.thaibuzz.com/ij/20100720103606.jpg) (http://uppic.thaibuzz.com/show.php?id=b4fabbb1828a3db7fd789375a949ed9b)
ให้กำลังใจจร้าาาา


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ขวัญเองจ้า ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 17:13:05
(https://upic.me/i/re/55576-pic-11.jpg) (https://upic.me/show/17940268)
  |0Ve |0Ve |0Ve เป็นหนึ่งกำลังใจดีๆให้น๊ะค๊ะ |0Ve |0Ve |0Ve

(https://upic.me/i/h8/1226402233.gif) (https://upic.me/show/7918181)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: numchai42 ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 17:30:57
คุณตา ครับขอให้คุณตาลงข้อมูลแบบนี้ด้วยครับ พึ่งเคยเห็นงวดที่แล้วครับ ขอขอบพระคุณหลายๆๆเด้อ

สูตรที่  1       45789

สูตรที่  2       12589

สูตรที่  3       12457
 
   [y| [y| [y| s#y s#y s#y p*. p*. p*. p*.

     อันนี้เป็นสูตรเลขล่าง   งวดที่แล้วเด่นสามสูตรเลข  5   ปรากฏว่าออกชุด  45
เดี๋ยวงวดใหม่จะลงให้  งวดนี้เหลือเลขเด่นมากหน่อย  3  ตัว  แต่คาดว่าจะต้องมา
1 ใน 3  ตัวนั้นแน่นอน

     ขอบคุณมากที่ติดตามข้อมูลในกระทู้นี้


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: แว่นแก้ว ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 17:56:37
(https://upic.me/i/3x/wehk2.jpg) (https://upic.me/show/51926464)
'J|L +|p |il |il |il |il


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 19:21:35
(https://upic.me/i/42/kx4ky55ftit.gif) (https://upic.me/show/51927556)
 y|m สวัสดีค่ะ ยินดีด้วยนะค่ะกับการเปิดบ้านใหม่ของงวด  y|m
ขอขอบคุณท่านเจ้าของข้อมูลที่นำข้อมูลมาแบ่งปันกัน
ขอให้โชคดีทั้งผู้ให้ และผู้รับค่ะ ขอบคุณมากค่ะ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ginahk10 ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 19:23:43
คุณตา ครับขอให้คุณตาลงข้อมูลแบบนี้ด้วยครับ พึ่งเคยเห็นงวดที่แล้วครับ ขอขอบพระคุณหลายๆๆเด้อ

สูตรที่  1       45789

สูตรที่  2       12589

สูตรที่  3       12457
 
  [y| [y| [y| s#y s#y s#y p*. p*. p*. p*.

    อันนี้เป็นสูตรเลขล่าง   งวดที่แล้วเด่นสามสูตรเลข  5   ปรากฏว่าออกชุด  45
เดี๋ยวงวดใหม่จะลงให้  งวดนี้เหลือเลขเด่นมากหน่อย  3  ตัว  แต่คาดว่าจะต้องมา
1 ใน 3  ตัวนั้นแน่นอน

     ขอบคุณมากที่ติดตามข้อมูลในกระทู้นี้


 +|p  คุณตาคะ  คุณตากลับมาทวงตำแหน่งคืนอีกแล้ว   ดีใจกับเพื่อนสมาชิกที่โชคดีทุกๆ ด้วยนะคะ   n|o;  sllหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: PNET ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 19:24:13
สวัสดีครับคุณตา  คุณนิด  คุณพลอย คุณมันนี และ ฯฯฯฯฯฯฯฯ

มาแล้วก็นำมาฝากนะครับ  3 - 4 -  6  อาจจะมา บ/ล

 +|p r"| r"| r"| r"| r"| r"| l'! l'! l'!

 s#y s#y s#y 'J|L 'J|L 'J|L gd: gd: gd:

 F* F* F* F* F* F* F* F* F*


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: salamdank ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 19:40:29
 ok| ok| ok|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: คนสวย ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 19:58:22
(https://upic.me/i/km/whitedoubleheartglitterthankyou1.gif) (https://upic.me/show/43884557)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 20:03:32

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60052
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9,359

 +|p

 |il |il l|v l|v

 s#y s#y gd: gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 20:16:10
(https://upic.me/i/so/20121023-050810-112806831.jpg) (https://upic.me/show/51928342)
หวัดดียามค่ำครับ

ขอให้โชคดีมีความสุขมากๆในยามค่ำคืนนะครับ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มหาเศรษฐีรวยๆๆ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 21:29:41
 +|p r"|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: jenny123 ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 21:40:31
ขอบคุณคุณตาและทุกข้อมูลค่ะ 'J|L 'J|L >.l|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: thanet ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 21:50:48
 +|p r"| r"|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ✮♥~mimmy111~♥✮ ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 22:36:35
(https://upic.me/i/s1/ggne2.jpg)
สวัสดียามค่ำคืนค่ะ
ขอบคุณสำหรับทุกๆข้อมูลที่นำมาแบ่งค่ะ
คืนนี้ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุข และนอนหลับฝันดีนะคะ

(https://upic.me/i/v1/cooltext1488519504.png)
(https://upic.me/i/9e/gline0304001.gif)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: หน่อย ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 22:43:07

(https://upic.me/i/0v/210808_greeting04.gif) (https://upic.me/show/2136515)

(https://upic.me/i/tc/1nq46.gif) (https://upic.me/show/51320696)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: tr501 ที่ 17 กรกฎาคม 2014, 23:56:24
 +|p '|* '|* '|* <*)|| <*)|| <*)||


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: = ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 00:29:45
 [/size]
 
+|p ให้แย้วววน๊าค่ะหน้า 1-4  คัยแอบชม แล้วไม่โพส ไม่ถูกหวยด้วยน๊า ขู่เลยอิอิ  >.o/

 r|i r|i r|i


มิน่าไม่เคยถูกเลย  นู๋นี่แช่งนี่เอง  เค้าโพสต์แร้วนะ งวดหน้าต้องถูกล่ะ  เพี้ยง    l|I   >.'|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: = ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 00:34:27
[/size]
+|p ให้แย้วววน๊าค่ะหน้า 1-4  คัยแอบชม แล้วไม่โพส ไม่ถูกหวยด้วยน๊า ขู่เลยอิอิ  >.o/

 r|i r|i r|i


มิน่าไม่เคยถูกเลย  นู๋นี่แช่งนี่เอง  เค้าโพสต์แร้วนะ งวดหน้าต้องถูกล่ะ  เพี้ยง    l|I   >.'|

ลืมอ่ะ  คิดถึงจุงเบย  นู๋นิด นู๋หนุ่ย นู๋มันนี่กะเจนนี่   รักนะ จุ๊ฟจุ๊ฟ a#() y*> |il F*


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: joom12345 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 05:37:47
 tk: tk: +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 06:17:49
(https://upic.me/i/8o/e23t4tyx9qr1.jpg) (https://upic.me/show/51932187)
 |il กำลังใจดีๆ มีให้กันเสมอ  |il


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 06:26:32
มอนิ่งยามเช้าครับ
ขอให้มีความสุขสหหวังในทุกๆเวลานะครับ

 +|p (https://upic.me/i/5x/175561412_m.jpg) (https://upic.me/show/38480580)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 06:27:10
+|p r"|
มอนิ่งยามเช้าครับ
ขอให้มีความสุขสหหวังในทุกๆเวลานะครับ

 +|p (https://upic.me/i/5x/175561412_m.jpg) (https://upic.me/show/38480580)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: numchai42 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 06:54:23
คุณตา ครับขอให้คุณตาลงข้อมูลแบบนี้ด้วยครับ พึ่งเคยเห็นงวดที่แล้วครับ ขอขอบพระคุณหลายๆๆเด้อ

สูตรที่  1       45789

สูตรที่  2       12589

สูตรที่  3       12457
 
  [y| [y| [y| s#y s#y s#y p*. p*. p*. p*.

    อันนี้เป็นสูตรเลขล่าง   งวดที่แล้วเด่นสามสูตรเลข  5   ปรากฏว่าออกชุด  45
เดี๋ยวงวดใหม่จะลงให้  งวดนี้เหลือเลขเด่นมากหน่อย  3  ตัว  แต่คาดว่าจะต้องมา
1 ใน 3  ตัวนั้นแน่นอน

     ขอบคุณมากที่ติดตามข้อมูลในกระทู้นี้


 +|p  คุณตาคะ  คุณตากลับมาทวงตำแหน่งคืนอีกแล้ว   ดีใจกับเพื่อนสมาชิกที่โชคดีทุกๆ ด้วยนะคะ   n|o;  sll
      สี่ห้างวดที่ผ่านมา  เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมาก  เลขมักจะไปออกในมุมที่ไม่น่าจะออก   ส่วนที่เป็นเลขเด่น
จะไม่ออกเลย  สูตรผลัดกันผิดทุกงวด  ทุกสูตรเดินดีมาเป็น 70-80  งวด  มารุมกันผิดในช่วงนี้  มันมองเหมือน
กับว่ากระบวนการในการออกตัวเลขจะถูกรบกวนจากอะไรบางอย่าง  เลขจึงออกผิดเพี้ยนไปหมด

      จึงต้องทำการรื้อสูตร    เปลี่ยนจุดอับมาเป็นจุดเด่น  ก็ต้องติดตามผลต่อไป  จะดีขึ้นหรือจะต้องปรับสูตร
กันใหม่   ค่อยว่ากันอีกที

      ขอบคุณสำหรับคำชมจ้า
 


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ZARA45 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 07:04:44
(https://upic.me/i/kh/t181111_01c.gif) (https://upic.me/show/31066910)
(https://upic.me/i/ds/blueflowers2.jpg) (https://upic.me/show/46903782)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: numchai42 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 07:05:51


      ตรงนี้ให้ตามคำขอ  


สูตรเลขเด่นรางวัลที่  1


สูตรที่  1    03678

สูตรที่  2    01478

สูตรที่  3    013467


สูตรเลขท้ายสองตัว

สูตรที่  1    01278

สูตรที่  2    02578

สูตรที่  3    012457


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: numchai42 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 07:19:00


    ลงสูตรเลขเด่นให้ดูแล้ว    ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่า  ถ้าสังเกตดูสูตรจะเหมือน ๆ กัน
เลขเด่นออกมาก็เหมือนกัน  งวดนี้ทั้งรางวัลที่  1  และเลขท้ายสองตัว  เลขเด่นชนกัน
ทุกสูตรคือ  0-7  

    ตรงนี้ไม่ใช่อะไรหรอก  เป็นเพราะว่าสูตรของตาที่ใช้อยู่  เป็นสูตรเลขที่มาได้ทั้ง
รางวัลที่ 1  และเลขท้ายสองตัว  ในเลข 5 ตัวที่วางไว้ในแต่ละสูตร  จะมารางวัลที่ 1
1  ตัว  มาเลขท้ายสองตัว  1  ตัว

    เรียกว่ายิงนัดเดียวได้นกสองตัว

    สูตรเหล่านี้ไม่ใช่สูตรเฉพาะกิจ    แต่เป็นสูตรถาวร   ที่ใช้มานับหลายสิบปี  ถูกบ้าง
ผิดบ้างมาตลอด  ดูให้ดี  ใช้ให้เป็นก็สามารถอำนวยประโยชน์ให้ได้อย่างเหลือเชื่อจริง ๆ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: •❤ yada •❤ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 07:22:45
(https://upic.me/i/1s/0bfff4ed8815aafbe603abb355e21224_1233284648freitag2.gif) (https://upic.me/show/13252407)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: numchai42 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 07:39:35แถมให้พิเศษ


0134567

เลข 7  ตัวนี้   มีที่รางวัลที่  1  กับเลขท้ายสองตัว  อย่างน้อย
อย่างละ  1- 2  ตัว  ไม่มีเลข 7 ตัวนี้ติดอยู่ในรางวัลที่  1  และ
เลขท้ายสองตัว  อันตรายแน่นอน  หรือสรุปได้ว่าเลข

 28-82-29-92-89-98

มาได้ค่อนข้างยากทั้งรางวัลที่ 1 และเลขท้ายสองตัว


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ★* พลอย_นี่ *★ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 07:49:37
(https://upic.me/i/05/goodmorning_71.gif) (https://upic.me/show/51033111)

สวัสดีวันศุกร์ค่ะ
ขอให้มีความสุขในวันสุขหรรษาค่ะ และทุกๆวันเป็นวันที่ดีดีนะค่ะ
+1 JlL' กำลังใจค่ะ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: แว่นแก้ว ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 08:15:14
(https://upic.me/i/er/2720051j90atprueo.gif) (https://upic.me/show/43884348)
สวัสดีค่ะ   +|p  พลังใจยามเช้า  มีความสุขมากๆ นะค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 08:16:35
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60073
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9,363

 +|p

 |il |il l|v l|v

 s#y s#y gd: gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: kantaptong ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 08:35:18
ตรงนี้ให้ตามคำขอ 


สูตรเลขเด่นรางวัลที่  1


สูตรที่  1    03678

สูตรที่  2    01478

สูตรที่  3    013467


สูตรเลขท้ายสองตัว

สูตรที่  1    01278

สูตรที่  2    02578

สูตรที่  3    012457


เร็วปานจรวด ก่อนไปทำงานก็เข้ามาหาคุณตาและได้ในสิ่งที่ขอ ข้าน้อยขอขอบพระคุณคุณตาอีกครั้งและจะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ใต้เท้าครับกระพ้ม ไปทำงานก่อนเดี๋ยวสายบ่ายแก่ๆจะเข้ามาคุยกับใต้เท้าครับกระพ้ม


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: khaempeth ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 08:49:36
 'J|L +|p P" P" P"


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ฟ้ามงคล ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 08:50:35
(http://image.ohozaa.com/i/ga2/vTJRNO.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xINC6SbfJniLn9cf)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Blow ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 08:52:59

(https://upic.me/i/mq/goodmorningimages.jpg) (https://upic.me/show/51932813)
'J|L เช้าวันศุกร์ สุขสดชื่นตลอดเวลานะคะ l|v
(https://upic.me/i/vy/bdpregnancybirthbow5.png) (https://upic.me/show/51813678)
 :c< :c< :c< :c< :c< :c< :c< :c< :c<หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: sanun ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 09:33:52
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่าน สถิติคงที่ พิจารณาเอาน่ะครับ
???=358=??===???=358=??
678=981=ok===654=981=nk
890=566=nk===876=566=ok
012=257=ok===098=257=nk
456=241=ok===432=241=ok
456=433=ok===432=433=ok
890=688=ok===876=688=ok
678=846=ok===654=846=ok
678=458=ok===654=458=ok
890=125=ok===876=125=nk
234=489=ok===210=489=nk
890=673=nk===876=673=ok
234=905=nk===210=905=ok
890=996=ok===876=996=ok
890=435=nk===876=435=nk xxx
890=327=nk===876=327=ok
678=123=nk===654=123=nk xxx
234=684=ok===210=684=nk
234=882=ok===210=882=ok
678=289=ok===654=289=nk
456=804=ok===432=804=ok
678=925=nk===654=925=ok
890=795=ok===876=795=ok
456=767=ok===432=767=nk
456=072=nk===432=072=ok
012=902=ok===098=902=ok
890=149=ok===876=149=nk
234=245=ok===210=245=ok
456=318=nk===432=318=ok
678=404=nk===654=404=ok
890=866=ok===876=866=ok
678=406=ok===654=406=ok
890=297=ok===876=297=ok
456=523=ok===432=523=ok
012=198=ok===098=198=ok
234=920=ok===210=920=ok
890=477=nk===876=477=ok
890=???=??===876=???=??
ถ้างวดนี้เดินดี งวดหน้าจะมาเติมให้
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| r"|
890=477=nk===876=477=ok
890=728=ok===876=728=ok
456=???=??===432=???=??


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ขวัญเองจ้า ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 09:34:51
(https://upic.me/i/f2/55576-pic-10.jpg) (https://upic.me/show/17964100)


 ''d" ''d" เติมหนึ่งกำลังใจดีๆขอบคุณทุกๆข้อมูลที่แบ่งปันค่ะ ''d" ''d"
มีความสุขสดฃื่นสมหวังตลอดวันนะคะ

(https://upic.me/i/ke/1228394544.gif) (https://upic.me/show/37340003)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ขวัญเองจ้า ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 09:40:12

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60076

(https://upic.me/i/nk/0images6.jpg) (https://upic.me/show/46413198)
 P" P" P"


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ขวัญเองจ้า ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 09:42:07
(https://upic.me/i/6l/0fi01.gif) (https://upic.me/show/9141886)

♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    วิน @ วิน (+48025/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:59:28
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    ♥♥ตังค์ su มา♥♥ (+68177/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:57:49
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    Nid1881 (+37618/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:57:24
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    *โอปอ* (+76198/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:56:02
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    ya_ni (+5012/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:55:43
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    nattawaree (+6995/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:55:37
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    ขวัญเองจ้า (+32914/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:55:30
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    patta 33 (+19951/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:55:26
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    Nong_Noi (+31495/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:55:21
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    tr501 (+35062/-2)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:55:17
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    ฝันดี (+38169/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:55:02
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    freeman (+167/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:54:57
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    nana_240024 (+291/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:54:21
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    limanan (+427/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:54:16
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    sanun (+4292/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:54:10

l'! l'! l'! l'! l'!

♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    ♥♥@.เอ๋.@♥♥ (+92216/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:53:53
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    asoke (+33563/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:53:49
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    TORDM (+2253/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:53:44
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    supawadee123 (+3327/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:53:40
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    แว่นแก้ว (+28556/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:53:31
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    khaempeth (+5618/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:53:26
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    jantama (+1743/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:53:18
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    ZARA101 (+12672/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:53:07
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    Park Dong Sup (+47274/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:52:26
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    numchai42 (+60035/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:48:41
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    มันนี่ (+36897/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:48:27
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    ♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ (+110796/-5)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:33:42
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    Nok13 (+918/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:31:00
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105240/-1)    ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ (+31931/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 13:29:27


r"| r"| r"| r"| r"|
''d" ''d" ''d" ''d" ''d"
(https://upic.me/i/nk/0images6.jpg) (https://upic.me/show/46413198)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: supawadee123 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 09:45:11
 'J|L tk: tk: tk: tk:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: sanun ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 09:49:10
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่าน ขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับ
เลขเด่นบน สามเลขท้าย ร.1 (ถ้านำไปใช้แต่ละงวดไม่เข้าเดี้ยงสถานเดียว)
1-5=198=h--
0-9=920=h-f
4-6=477=h--
2-7=728=ht- >ได้ข้อมูลมางวดแรก
3-5=???=??? >งวดนี้ดูๆกันไปก่อน
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| :'; |il


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: sanun ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 10:01:36
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่านครับ
สถิติ-เดินเอง(เดินหน้าเข้า-ไม่ใช่เทียบย้อนหลังเข้า)
สองเลขท้าย ร.1 ถูก 8 งวด,ผิด 4 งวด ทั้งหมด 12 งวด
เลขท้าย 2 ตัว ถูก 10 งวด,ผิด 2 งวด ทั้งหมด 12 งวด
ไม่เคยผิดพร้อมกันแต่ละงวด
1458=02=52=--=t-
02356=49=95=--=tf
1468=45=01=t-=-f
15789=18-35=tf=-f
0468=04=79=tf=--
2569=66=95=tf-tf
02467=06=26=tf=tf
01259=97=52=t-=tf
1348=23=20=-f=--
2378=98-18=-f=-f
1357=20=95=--=-f
069=77=39=--=-f
015=28=45=--=-f
059=??=??=??=??

278=??=??=??=??
079=??=??=??=??
13479=??=??=??=??
0258=??=??=??=??
2348=??=??=??=??
3469=??=??=??=??
015=??=??=??=??
34=??=??=??=??
2457=??=??=??=??
0358=??=??=??=??
===================
ที่ผ่านมา ถ้าไม่เข้าสองเลขท้าย ร.1 ก็ต้องเข้าเลขท้าย 2 ตัว ร้อยเปอร์เซนต์ มาดูงวดนี้กัน
0x-x0-1x-x1-5x-x5-=28-45=ok
===================
*******************
===================
สถิติ-เดินเอง(เดินหน้าเข้า-ไม่ใช่เทียบย้อนหลังเข้า)
สองเลขท้าย ร.1 ถูก 9 งวด,ผิด 3 งวด ทั้งหมด 12 งวด
เลขท้าย 2 ตัว ถูก 10 งวด,ผิด 2 งวด ทั้งหมด 12 งวด
ไม่เคยผิดพร้อมกันแต่ละงวด
0189=02-52=t-=--
56=49=95=--=-f
02579=45=01=-f=t-
12347=18=35=t-=t-
2345=04=79=-f=--
3568=66=95=tf=-f
468=06=26=-f=-f
04578=97=52=-f=t-
1256=23=20=t-=t-
0489=98-18=tf=-f
3679=20=95=--=t-
0159=77=39=--=-f
689=28=45=-f=--
23458=??=??=??=??

0237=??=??=??=??
01235=??=??=??=??
3468=??=??=??=??
1248=??=??=??=??
02689=??=??=??=??
0478=??=??=??=??
2589=??=??=??=??
2579=??=??=??=??
679=??=??=??=??
02478=??=??=??=??
==============
ที่ผ่านมา ถ้าไม่เข้าสองเลขท้าย ร.1 ก็ต้องเข้าเลขท้าย 2 ตัว ร้อยเปอร์เซนต์ มาดูงวดนี้กัน
6x-x6-8x-x8-9x-x9-=28-45=ok
=========================
*หมายเหตุ สองข้อมูล-ตรงกันที่เลข X5-5X หรือจับคู่ 02-03-04-08-92-93-94-98-กลับตัว = ??
สองข้อมูล-เลขไม่ตรงกันจับคู่ออกไหม 06-08-09-16-18-19-56-58-59-กลับตัว = nk
งวดก่อน สองข้อมูล-ตรงกันที่เลข 0X-X0-9X-X9- หรือจับคู่ 61-16-65-56- ออก 77-39=ok
งวดก่อน สองข้อมูล-ตรงกันที่เลข 3X-X3-7X-X7- หรือจับคู่ 16-61-19-91-56-65-59-95 ออก 20-95=ok
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| r"|
y*>


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: tum56 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 10:08:20 +|p +|p +|p +|p +|p
 gd: gd: gd: gd: gd: l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: sanun ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 10:10:44
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่าน ดูสถิติที่น่าเลือกไปใช้งวดนี้ครับ
สถิติคงที่เด่นบน ร.ส.น. ส.บน+0,,,ส.บน+3,,,ส.บน+6
377=7+0=7,,,7+3=0 == 7-0 กัน 3 ออก 100 = -tf == ---
100=0+0=0,,,0+3=3 == 0-3 กัน 6 ออก 993 = --f == ---
993=9+0=9,,,9+3=2 == 9-2 กัน 5 ออก 752 = --f == -t-
752=5+0=5,,,5+3=8 == 5-8 กัน 1 ออก 380 = -t- == ---
380=8+0=8,,,8+3=1 == 8-1 กัน 4 ออก 112 = ht- == ---
112=1+0=1,,,1+3=4 == 1-4 กัน 7 ออก 062 = --- == --- ผิด
062=6+0=6,,,6+3=9 == 6-9 กัน 2 ออก 089 = --f == ---
089=8+0=8,,,8+3=1 == 8-1 กัน 4 ออก 746 = --- == -t-
746=4+0=4,,,4+3=7 == 4-7 กัน 0 ออก 037 = --f == h--
037=3+0=3,,,3+3=6 == 3-6 กัน 9 ออก 331 = ht- == ---
331=3+0=3,,,3+3=6 == 3-6 กัน 9 ออก 931 = -t- == h--
931=3+0=3,,,3+3=6 == 3-6 กัน 9 ออก 988 = --- == h--
988=8+0=8,,,8+3=1 == 8-1 กัน 4 ออก 136 = h-- == ---
136=3+0=3,,,3+3=6 == 3-6 กัน 9 ออก 417 = --- == --- ผิด
417=1+0=1,,,1+3=4 == 1-4 กัน 7 ออก 370 = --- == -t-
370=7+0=7,,,7+3=0 == 7-0 กัน 3 ออก 276 = -t- == ---
276=7+0=7,,,7+3=0 == 7-0 กัน 3 ออก 953 = --- == --f
953=5+0=5,,,5+3=8 == 5-8 กัน 1 ออก 556 = ht- == ---
556=5+0=5,,,5+3=8 == 5-8 กัน 1 ออก 756 = -t- == ---
756=5+0=5,,,5+3=8 == 5-8 กัน 1 ออก 960 = --- == --- ผิด
960=6+0=6,,,6+3=9 == 6-9 กัน 2 ออก 533 = --- == --- ผิด
533=3+0=3,,,3+3=6 == 3-6 กัน 9 ออก 198 = --- == -t-
198=9+0=9,,,9+3=2 == 9-2 กัน 5 ออก 052 = --f == -t-
052=5+0=5,,,5+3=8 == 5-8 กัน 1 ออก 756 = -t- == ---
756=5+0=5,,,5+3=8 == 5-8 กัน 1 ออก 540 = h-- == ---
540=4+0=4,,,4+3=7 == 4-7 กัน 0 ออก 777 = htf == ---
777=7+0=7,,,7+3=0 == 7-0 กัน 3 ออก 147 = --f == ---
147=4+0=4,,,4+3=7 == 4-7 กัน 0 ออก 178 = -t- == ---
178=7+0=7,,,7+3=0 == 7-0 กัน 3 ออก 402 = -t- == ---
402=0+0=0,,,0+3=3 == 0-3 กัน 6 ออก 445 = --- == --- ผิด
445=4+0=4,,,4+3=7 == 4-7 กัน 0 ออก 605 = --- == -t-
605=0+0=0,,,0+3=3 == 0-3 กัน 6 ออก 684 = --- == h--
684=8+0=8,,,8+3=1 == 8-1 กัน 4 ออก 518 = -tf == ---
518=1+0=1,,,1+3=4 == 1-4 กัน 7 ออก 064 = --f == ---
064=6+0=6,,,6+3=9 == 6-9 กัน 2 ออก 562 = -t- == f
562=6+0=6,,,6+3=9 == 6-9 กัน 2 ออก 470 = --- == --- ผิด
470=7+0=7,,,7+3=0 == 7-0 กัน 3 ออก 501 = -t- == ---
501=0+0=0,,,0+3=3 == 0-3 กัน 6 ออก 418 = --- = --- ผิด
418=1+0=1,,,1+3=4 == 1-4 กัน 7 ออก 727 = --- = h-f
727=2+0=2,,,2+3=5 == 2-5 กัน 9 ออก 373 = --- = --- ผิด
373=7+0=7,,,7+3=0 == 0-7 กัน 3 ออก 900 = -tf = ---
900=0+0=0,,,0+3=3 == 0-3 กัน 6 ออก 050 = h-f = ---
050=5+0=5,,,5+3=8 == 5-8 กัน 1 ออก 590 = h-- = ---
590=9+0=9,,,9+3=2 == 9-2 กัน 5 ออก 877 = --- = --- ผิด
877=7+0=7,,,7+3=0 == 7-0 กัน 3 ออก 997 = --f = ---
997=9+0=9,,,9+3=2 == 9-2 กัน 5 ออก 143 = --- = --- ผิด
143=4+0=4,,,4+3=7===4-7 กัน 0 ออก 025 = --- = h--
025=2+0=2,,,2+3=5===2-5 กัน 8 ออก 343 = --- = --- ผิด
343=4+0=4,,,4+3=7===4-3 กัน 0 ออก 694 = --f = ---
694=9+0=9,,,9+3=2===9-2 กัน 5 ออก 500 = --- = h--
500=0+0=9,,,0+3=3===0-3 กัน 6 ออก 443 = --f = ---
443=4+0=4,,,4+3=7===4-7 กัน 0 ออก 524 = --f = ---
524=2+0=2,,,2+3=5===2-5 กัน 7 ออก 358 = -t- = ---
358=5+0=5,,,5+3=8===5-8 กัน 1 ออก 981 = -t- = --f
981=8+0=8,,,8+3=1===8-1 กัน 4 ออก 566 = --- = --- ผิด
566=6+0=6,,,6+3=9===6-9 กัน 2 ออก 257 = --- = h--
257=5+0=5,,,5+3=8===5-8 กัน 1 ออก 241 = --- = --f
241=4+0=0,,,4+3=7===4-7 กัน 0 ออก 433 = h-- = ---
433=3+0=3,,,3+3=6===3-6 กัน 9 ออก 688 = h-- = ---
688=8+0=8,,,8+3=1===8-1 กัน 4 ออก 846 = h-- = -t-
846=4+0=4,,,4+3=7===4-7 กัน 0 ออก 458 = h-- = ---
458=5+0=5,,,5+3=8===5-8 กัน 1 ออก 125 = --f = h--
125=2+0=2,,,2+3=5===2-5 กัน 8 ออก 489 = --- = -t-
489=8+0=8,,,8+3=1===8-1 กัน 4 ออก 673 = --- = --- ผิด
673=7+0=7,,,7+3=0===7-0 กัน 3 ออก 905 = -t- = ---
905=0+0=0,,,0+3=3===0-3 กัน 6 ออก 996 = --- = --f
996=9+0=9,,,9+3=2===9-2 กัน 5 ออก 435 = --- = --f
435=3+0=3,,,3+3=6===3-6 กัน 9 ออก 327 = h-- = ---
327=2+0=2,,,2+3=5===2-5 กัน 8 ออก 123 = -t- = ---
123=2+0=2,,,2+3=5===2-5 กัน 8 ออก 684 = --- = -t-
684=8+0=8,,,8+3=1===8-1 กัน 4 ออก 882 = ht- = ---
882=8+0=8,,,8+3=1===8-1 กัน 4 ออก 289 = -t- = ---
289=8+0=8,,,8+3=1===8-1 กัน 4 ออก 804 = h-- = --f
804=0+0=0,,,0+3=3===0-3 กัน 6 ออก 925 = --- = --- ผิด
925=2+0=2,,,2+3=5===2-5 กัน 8 ออก 795 = --f = ---
795=9+0=9,,,9+3=2===9-2 กัน 5 ออก 767 = --- = --- ผิด
767=6+0=6,,,6+3=9===6-9 กัน 2 ออก 072 = --- = --f
072=7+0=7,,,7+3=0===7-0 กัน 3 ออก 902 = -t- = ---
902=0+0=0,,,0+3=3===0-3 กัน 6 ออก 149 = --- = --- ผิด
149=4+0=4,,,4+3=7===4-7 กัน 0 ออก 245 = -t- = ---
245=4+0=4,,,4+3=7===4-7 กัน 0 ออก 318 = --- = ---ผิด
318=1+0=1,,,1+3=4===1-4 กัน 7 ออก 404 = h-f = ---
404=0+0=0,,,0+3=3===0-3 กัน 6 ออก 866 = --- = -tf
866=6+0=6,,,6+3=9===6-9 กัน 2 ออก 406 = --f = ---
406=0+0=0,,,0+3=3===0-3 กัน 6 ออก 297 = --- = --- ผิด
297=9+0=9,,,9+3=2===9-2 กัน 5 ออก 523 = -t- = h--
523=2+0=2,,,2+3=5===2-5 กัน 8 ออก 198 = --- = --f
198=9+0=9,,,9+3=2===9-2 กัน 5 ออก 920 = ht- = ---
920=2+0=2,,,2+3=5===2-5 กัน 8 ออก 477 = --- = --- ผิด
477=7+0=7,,,7+3=0===7-0 กัน 3 ออก 728 = h-- = ---
728=2+0=2,,,2+3=5===2-5 กัน 8 ออก ??? = ??? = ???

สถิติ 91 งวด ผิดแล้ว-ผิดซ้ำครั้งเดียว เดินเอง
สถิติเข้าบ่อยมาดูงวดนี้จะเดินหน้าเข้าสักเลขไหม
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| r"|
|il


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: sanun ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 10:16:39
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่านครับ
คงที่-บังเอิญมา 2 สถิติ สองเลขท้าย ร.1 ทุกงวดปีนี้ *ขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับ
02345=-02=902=tf
16789=1-9=149=-f
02345=245=245=tf
16789=-18=318=tf
02345=404=404=tf
16789=866=866=tf
02345=40-=406=t-
16789=-97=297=tf
02345=523=523=tf
16789=198=198=tf
02345=-20=920=tf
16789=-77=477=tf
02345=-2-=728=t->>>งวดนี้มาไหมอย่างน้อย 1 เลข = 2
16789=???=???=??>>>งวดนี้มาไหมอย่างน้อย 1 เลข = ??
02345=???=???=??>>>งวดนี้มาไหมอย่างน้อย 1 เลข = ??

พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| r"|
r"|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: sanun ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 10:20:04
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่านครับ
สถิติเลขที่ไม่มีในชุดออก เลขท้าย 3 ตัว งวดก่อน > นำมาเสี่ยงเป็นเลขเด่นที่จะออก สามเลขท้าย ร.1 ในงวดต่อไป
01-12-56=734-766-074-980=125
16-12-56=125=767=xxx
30-12-56=0359=072=h--
16-01-57=4689= 902=h--
01-02-57=368=149=xxx
16-02-57=135=245=--f
01-03-57=68=318=--f
16-03-57=024=404=htf
01-04-57=1678=866=htf
16-04-57=027=406=-t-
02-05-57=2789=297=htf
16-05-57=02=523=-t-
01-06-57=3789=198=-tf
16-06-57=578=920=XXX
01-07-57=2=477=XXX
16-07-57=059=???(441-123-864-271) sll
เคยเดินดี เอาไว้ดูเล่นๆ
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| r"|
16-07-57=059=728= xxx (441-123-864-271) = nk
01-08-2557=368= ??? (104 944 117 205) = ??


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: sanun ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 10:28:35
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่านครับ
สถิติคงที่ชอบออกสามเลขท้าย ร.ที่ 1
400   052*15   268-9 = --2
401   756*83   268-9 = --6
402   540*54   268-9 = ---
403   777*57   268-9 = ---
404   147*02   268-9 = ---
405   178*21   268-9 = --8
406   402*65   268-9 = --2
407   445*81   268-9 = ---
408   605*32   268-9 = 6--
409   684*18   268-9 = 68-
410   518*79   268-9 = --8
411   064*08   268-9 = -6-
412   562*69   268-9 = -6-
413   470*62   268-9 = ---
414   501*29   268-9 = ---
415   418*31   268-9 = --8
416   727*38   268-9 = ---
417   373*51   268-9 = ---
418   900*60   268-9 = 9--
419   050*11   268-9 = ---
420   590*50   268-9 = -9-
421   877*28   268-9 = 8--
422   997*07   268-9 = 99-
423   143*79   268-9 = ---
424   025*58   268-9 = -2-
425   343*28   268-9 = ---
426   694*63    268-9 = 69-
427   500*15    268-9 = ---
428   443*43    268-9 = ---
429   524*72    268-9 = -2-
430   358*00    268-9 = --8
431   981*08    268-9 = 98-
432   566*66    268-9 = -66
433   257*09    268-9 = 2--
434   241*37    268-9 = 2--
435   433*52     268-9 = ---
436   688*53     268-9 = 688
437   846*86     268-9 = 8-6
438   458*07     268-9 = --8
439   125*56     268-9 = -2-
440   489*90     268-9 = -89
441  673*69      268-9 = 6--
442  905*51      268-9 = 9--
443  996*86      268-9 = 996
444  435*82      268-9 = ---
445  327*20      268-9 = -2-
446  123*05      268-9 = -2-
447  684*63      268-9 = 68-
448  882*14      268-9 = 88-
449  289*60      268-9 = 289
450  804*47      268-9 = 8--
451  925*28      268-9 = 92-
452  795*27      268-9 = -9-
453  767*79      268-9 = -6-
454  072*48      268-9 = --2
455  902*52      268-9 = 9-2
456  149*95      268-9 = --9
457  245*01      268-9 = 2--
458  318*35      268-9 = --8
459  404*79      268-9 = ---
460  866*95      268-9 = 866
461  406*26      268-9 = --6
462  297*52      268-9 = 29-
463  523*20      268-9 = -2-
464  198*18      268-9 = -98
465  920*95      268-9 = 92-
466  477*39      268-9 = ---
467  728*45      268-9 = -28
468  ????*??       268-9 = ??? (งวดก่อนออก 7-2-8 งวดนี้ยังมีสักเลขไหม ชน 2-8 มาอย่างน้อย 1 ตัว)

*ระวังเลขชอบสลับตัวออกเพราะแต่ละเลขจะมีสถิติที่ออกแล้วจำนวนครั้งไกล้เคียงกัน
เคยเดินดี เอาไว้ดูเล่นๆ
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| r"|
r"|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: TORDM ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 10:30:16
 >.i| >.i| >.i|
(https://upic.me/i/n1/friday1.jpg) (https://upic.me/show/37561555)
 r"| r|i r"| r|i


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: samai_rsy ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 10:31:13
+1ขอบคุณ สำหรับข้อมูลดี ดี คร้าบ
(http://image.ohozaa.com/i/e84/q6XrtL.gif)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: sanun ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 10:44:40
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่าน ขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับ
สถิติเข้า สองเลขท้าย ร.1 == เลขท้าย 2 ตัว
02*52==ok==ok
49*95==ok==ok
45*01==ok==ok
18*35==xx==ok
04*79==ok==ok
66*95==xx==ok
06*26==ok==ok
97*52==ok==ok >>> ได้ข้อมูลมางวดแรก
23*20==xx==ok
98*18==ok==ok
20*95==xx==ok
77*39==xx==ok
======================
งวด 16-07-2557 > ที่นำมาให้ชมเคยเดินหน้าเข้าที่ เลขท้าย 2 ตัว แต่งวดนี้หลุด
เด่น สองเลขท้าย ร.1 - เลขท้าย 2 ตัว
03-08-09-
13-18-19-
23-28-29-
33-38-39-
48-49-
52-53-58-59-
63-68-69-
73-78-79-
80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-
90-93-94-95-96-98-99-
=========================
จากที่เริ่มได้ข้อมูลมา 5 งวด
สถิติ-สองเลขท้าย ร.1 ถูก 2 งวด ผิด 3 งวด
สถิติ-เลขท้าย 2 ตัว ถูก 5 งวด ผิด 0 งวด
====================================
====================================
งวด 01-08-2557 >>> งวดนี้ดูเล่นๆกันไปก่อนครับ
เด่น สองเลขท้าย ร.1 - เลขท้าย 2 ตัว
00-02-04-05-06-
12-17-18-
20-21-24-25-
34-35-
40-42-43-46-47-48-49-
50-52-53-56-57-58-59-
60-64-65-
71-74-75-
81-84-85-
94-95-
================
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| r"|
งวด 16-08-2557
เด่น สองเลขท้าย ร.1 - เลขท้าย 2 ตัว
00-02-04-05-06-
12-17-18-
20-21-24-25-
34-35-
40-42-43-46-47-48-49-
50-52-53-56-57-58-59-
60-64-65-
71-74-75-
81-84-85-
94-95-
 +|p gd: tk: ok| :';


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: tu111 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 10:49:48
 'J|L JlL' JlL' +|p


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥♥ตังค์ su มา♥♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 10:56:09
(https://upic.me/i/by/1125965625.jpg) (https://upic.me/show/47747061)

สวัสดีค่ะตังค์ สุแวะมาทักทายและเติมหนึ่งใจดีดีให้ค่ะ
มีความสุขสดชื่น ภารกิจราบรื่นตลอดทั้งวันนะคะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: sanun ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 10:56:27
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่านครับ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
เด่นท้ายสองตัว ร.1
1-6-7-3-89-04-25=95 ไม่มาด้วยกัน ส.น.0245=ok
1-6-7-3-8-04-2-59=67 ไม่มาด้วยกัน ส.น.02459=ok
1-3-8-04-2-59-67=72 ไม่มาด้วยกัน ส.น.5679=ok
1-3-8-04-59-6-27=02 ไม่มาด้วยกัน ส.น.25679=ok
1-3-8-4-59-6-7-02=49 ไม่มาด้วยกัน ส.น.0267=ok
1-3-8-5-6-0-7-2-49=45 ไม่มาด้วยกัน ส.น.02479=ok
1-3-8-6-7-02-9-45=18 ไม่มาด้วยกัน ส.น.02459=ok
3-6-7-02-9-45-18=04 ไม่มาด้วยกัน ส.น.1458=ok
3-6-7-2-9-5-18-04=66 ไม่มาด้วยกัน ส.น.01458=ok
3-7-2-9-5-18-04-6=06 ไม่มาด้วยกัน ส.น.01468=nk
3-7-2-9-5-18-4-06=97 ไม่มาด้วยกัน ส.น.01468=ok
3-2-5-18-4-06-79=23 ไม่มาด้วยกัน ส.น.04679=ok
5-18-4-06-79-23=98 ไม่มาด้วยกัน ส.น.2379=ok
5-1-4-06-7-23-89=20 ไม่มาด้วยกัน ส.น.23789=ok > ไม่มีเหตุผล ขอเฝ้าเลข 5>หลุด
5-1-4-6-7-3-89-02=77 ไม่มาด้วยกัน ส.น.02389=ok > ไม่มีเหตุผล ขอเฝ้าเลข 5>หลุด
5-1-4-6-3-89-02-7=28 ไม่มาด้วยกัน ส.น.02789=nk > ไม่มีเหตุผล ขอเฝ้าเลข 5>หลุด
ไม่มาด้วยกัน ส.น.5 เลข > รอดไหมงวดนี้

สถิติเลขนานออก ท้ายสองตัว ร.1.แต่ละเลขจากงวดที่ผ่านมาครับ
45 =5= 9 งวด
18 =1= 8 งวด
04 =4= 7 งวด
66 =
06 =6= 5 งวด
97 =
23 =3= 3 งวด
98 =8-9= 2 งวด
20 =0-2= 1 งวด
77 =7= 0 งวด
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| <*)||
5-18-4-06-79-23=98 ไม่มาด้วยกัน ส.น.2379=ok
5-1-4-06-7-23-89=20 ไม่มาด้วยกัน ส.น.23789=ok > ไม่มีเหตุผล ขอเฝ้าเลข 5>หลุด
5-1-4-6-7-3-89-02=77 ไม่มาด้วยกัน ส.น.02389=ok > ไม่มีเหตุผล ขอเฝ้าเลข 5>หลุด
5-1-4-6-3-89-02-7=28 ไม่มาด้วยกัน ส.น.02789=nk > ไม่มีเหตุผล ขอเฝ้าเลข 5>หลุด
5-1-4-6-3-9-0-7-28=?? ไม่มาด้วยกัน ส.น.0278=?? > ไม่มีเหตุผล ขอเฝ้าเลข 5>??
ไม่มาด้วยกัน ส.น.4 เลข > รอดไหมงวดนี้
สถิติเลขนานออก ท้ายสองตัว ร.1.แต่ละเลขจากงวดที่ผ่านมาครับ
45 =5= 10 งวด
18 =1= 9 งวด
04 =4= 8 งวด
66 =
06 =6= 6 งวด
97 =
23 =3= 4 งวด
98 =9= 3 งวด
20 =0= 2 งวด
77 =7= 1 งวด
28 =2-8= 0 งวด
===================
 +|p gd: tk: ok| :';


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: sanun ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 11:06:41
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่านครับ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
เด่นเลขท้าย 2 ตัว
7-9-8-2-5-3-14-06=47 ไม่มาด้วยกัน ส.น.01346=ok
9-8-2-4-3-1-06-47=28 ไม่มาด้วยกัน ส.น.01467=ok
9-8-5-3-1-06-47-28=27 ไม่มาด้วยกัน ส.น.02478=nk
9-5-3-1-06-4-8-27=79 ไม่มาด้วยกัน ส.น.2478=ok
5-3-1-06-4-8-2-79=48 ไม่มาด้วยกัน ส.น.2789=ok
5-3-1-06-2-79-48=52 ไม่มาด้วยกัน ส.น.4789=ok
3-1-06-79-48-25=95 ไม่มาด้วยกัน ส.น.2458=ok
3-1-06-7-48-2-59=01 ไม่มาด้วยกัน ส.น.259=ok
3-6-7-48-2-59-01=35 ไม่มาด้วยกัน ส.น.0159=ok
6-7-48-2-9-01-35=79 ไม่มาด้วยกัน ส.น.0135=ok
6-48-2-01-35-79=95 ไม่มาด้วยกัน ส.น.3579=nk
6-48-2-01-3-7-59=26 ไม่มาด้วยกัน ส.น.3579=ok
48-2-01-3-7-59-26=52 ไม่มาด้วยกัน ส.น.2569=nk
48-01-3-7-9-6-25=20 ไม่มาด้วยกัน ส.น.2569=ok
48-1-3-7-9-6-5-02=18 ไม่มาด้วยกัน ส.น.0256=ok
4-3-7-9-6-5-02-18=95 ไม่มาด้วยกัน ส.น.01258=ok
4-3-7-6-02-18-59=39 ไม่มาด้วยกัน ส.น.1589=ok > ไม่มีเหตุผล ขอเฝ้าเลข 4>หลุด
4-7-6-02-18-5-39=45 ไม่มาด้วยกัน ส.น.13589=ok > ไม่มีเหตุผล ขอเฝ้าเลข 4>ok
ไม่มาด้วยกัน ส.น.5 เลข > รอดไหมงวดนี้
สถิติเลขนานออกเลขท้าย 2 ตัว แต่ละเลขจากงวดที่ผ่านๆมาครับ
48 =4= 12 งวด
52
95
01
35
79 =7= 7 งวด
95
26 =6= 5 งวด
52 =5= 4 งวด
20 =0-2= 3 งวด
18 =1-8= 2 งวด
95 =5= 1 งวด
39 =3-9= 0 งวด
================
แบบเสี่ยงสูง
4-7-6-02-18-5-39=45 ไม่มาด้วยกัน ส.น.0123589=ok
ไม่มาด้วยกัน ส.น.7 เลข > รอดไหมงวดนี้
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| <*)||
48-1-3-7-9-6-5-02=18 ไม่มาด้วยกัน ส.น.0256=ok
4-3-7-9-6-5-02-18=95 ไม่มาด้วยกัน ส.น.01258=ok
4-3-7-6-02-18-59=39 ไม่มาด้วยกัน ส.น.1589=ok > ไม่มีเหตุผล ขอเฝ้าเลข 4>หลุด
4-7-6-02-18-5-39=45 ไม่มาด้วยกัน ส.น.13589=ok > ไม่มีเหตุผล ขอเฝ้าเลข 4>ok
7-6-02-18-39-45=?? ไม่มาด้วยกัน ส.น.3459=?? > ไม่มีเหตุผล ขอเฝ้าเลข 7
ไม่มาด้วยกัน ส.น.4 เลข > รอดไหมงวดนี้
สถิติเลขนานออกเลขท้าย 2 ตัว แต่ละเลขจากงวดที่ผ่านๆมาครับ
79 =7= 7 งวด
95
26 =6= 6 งวด
52
20 =0-2= 4 งวด
18 =1-8= 3 งวด
95
39 =3-9= 1 งวด
45 =4-5= 0 งวด
================
แบบเสี่ยงสูง
7-6-02-18-39-45=?? ไม่มาด้วยกัน ส.น.134589=??
ไม่มาด้วยกัน ส.น.6 เลข > รอดไหมงวดนี้
=========================
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| :';


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥✿ (เอ๋) ✿♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 11:25:51
(http://image.ohozaa.com/i/483/V7Sac5.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xIOtmicEyBmaQfW8)
สวัสดีค่ะ แวะมาส่งกำลังใจให้ค่ะ ขอบคุณข้อมูลดีดีที่นำมาแบ้่งปันน๊ะค๊ะ
(http://image.ohozaa.com/i/3c1/10VvPY.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xIOvh357y7bE9CqN)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: sanun ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 11:38:32
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่านครับ
ข้อมูลเลขไม่มาด้วยกัน(ดับ-ไม่จับคู่)
สองเลขท้าย ร.1,,,เลขท้าย 2 ตัว
สถิติเข้า สองเลขท้าย ร.1 == เลขท้าย 2 ตัว
02*52==ดับถูก==ดับถูก
49*95==ดับถูก==ดับถูก
45*01==ดับถูก==ดับผิด >>> ได้ข้อมูลมางวดแรก
18*35==ดับถูก==ดับถูก
04*79==ดับถูก==ดับถูก
66*95==ดับถูก==ดับถูก
06*26==ดับถูก==ดับถูก
97*52==ดับถูก==ดับถูก
23*20==ดับถูก==ดับถูก
98*18==ดับถูก==ดับถูก
20*95==ดับถูก==ดับถูก
77*39==ดับถูก==ดับผิด
28*45==ดับถูก==ดับผิด
???*??==???==???
จากที่เริ่มได้ข้อมูลมา 11 งวด
สถิติ-สองเลขท้าย ร.1 ดับถูก 11 งวด ดับผิด 0 งวด
สถิติ-เลขท้าย 2 ตัว ดับถูก 8 งวด ผิด 3 งวด
====================================
16-07-2557 >>> เลขไม่มาด้วยกัน(ดับ-ไม่จับคู่)
00-04-05-07-
40-44-45-47-
50-54-55-57-
70-74-75-77-
=============
01-08-2557 >>> เลขไม่มาด้วยกัน(ดับ-ไม่จับคู่)
00-01-03-05-09-
10-11-13-15-19-
30-31-33-35-39-
50-51-53-55-59-
90-91-93-95-99-

=====================
16-08-2557 >>> เลขไม่มาด้วยกัน(ดับ-ไม่จับคู่)
00-01-03-09-
11-10-13-19-
30-31-33-39-
90-91-93-99-
================
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| r"|
จากที่เริ่มได้ข้อมูลมา 11 งวด
สถิติ-สองเลขท้าย ร.1 ดับถูก 11 งวด ดับผิด 0 งวด
สถิติ-เลขท้าย 2 ตัว ดับถูก 8 งวด ผิด 3 งวด
01-09-2557 >>> เลขไม่มาด้วยกัน(ดับ-ไม่จับคู่)
00-03-04-08-09-
30-33-34-38-39-
40-43-44-48-49-
80-83-84-88-89-
90-93-94-98-99-
====================
เอาไว้ดูสถิติเล่นๆ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| <*)||


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 12:06:34
 +|p
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
(https://upic.me/i/yy/svip-b4.gif) (https://upic.me/show/51088071)
พลังน้ำใจ: 60084
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์
กระทู้: 9,363

 r"| r"| r"| gd: ok|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 12:08:39
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่านครับ
ข้อมูลเลขไม่มาด้วยกัน(ดับ-ไม่จับคู่)
สองเลขท้าย ร.1,,,เลขท้าย 2 ตัว
สถิติเข้า สองเลขท้าย ร.1 == เลขท้าย 2 ตัว
02*52==ดับถูก==ดับถูก
49*95==ดับถูก==ดับถูก
45*01==ดับถูก==ดับผิด >>> ได้ข้อมูลมางวดแรก
18*35==ดับถูก==ดับถูก
04*79==ดับถูก==ดับถูก
66*95==ดับถูก==ดับถูก
06*26==ดับถูก==ดับถูก
97*52==ดับถูก==ดับถูก
23*20==ดับถูก==ดับถูก
98*18==ดับถูก==ดับถูก
20*95==ดับถูก==ดับถูก
77*39==ดับถูก==ดับผิด
28*45==ดับถูก==ดับผิด
???*??==???==???
จากที่เริ่มได้ข้อมูลมา 11 งวด
สถิติ-สองเลขท้าย ร.1 ดับถูก 11 งวด ดับผิด 0 งวด
สถิติ-เลขท้าย 2 ตัว ดับถูก 8 งวด ผิด 3 งวด
====================================
16-07-2557 >>> เลขไม่มาด้วยกัน(ดับ-ไม่จับคู่)
00-04-05-07-
40-44-45-47-
50-54-55-57-
70-74-75-77-
=============
01-08-2557 >>> เลขไม่มาด้วยกัน(ดับ-ไม่จับคู่)
00-01-03-05-09-
10-11-13-15-19-
30-31-33-35-39-
50-51-53-55-59-
90-91-93-95-99-

=====================
16-08-2557 >>> เลขไม่มาด้วยกัน(ดับ-ไม่จับคู่)
00-01-03-09-
11-10-13-19-
30-31-33-39-
90-91-93-99-
================
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| r"|
จากที่เริ่มได้ข้อมูลมา 11 งวด
สถิติ-สองเลขท้าย ร.1 ดับถูก 11 งวด ดับผิด 0 งวด
สถิติ-เลขท้าย 2 ตัว ดับถูก 8 งวด ผิด 3 งวด
01-09-2557 >>> เลขไม่มาด้วยกัน(ดับ-ไม่จับคู่)
00-03-04-08-09-
30-33-34-38-39-
40-43-44-48-49-
80-83-84-88-89-
90-93-94-98-99-
====================
เอาไว้ดูสถิติเล่นๆ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| <*)||
gd: tk: ok|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 12:12:41
 +|p
มันนี่
Golden Hero 8
*
พลังน้ำใจ: 36916
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์
กระทู้: 32,147

(https://upic.me/i/iq/avatar_33995_1326163819.png) (https://upic.me/show/32049228)
 l'! ok|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 12:13:45
 +|p
Nid1881
Golden Hero 8
*
พลังน้ำใจ: 37636
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์
กระทู้: 21,456

(https://upic.me/i/5r/avatar_22151.png) (https://upic.me/show/16096390)
 l'! l|I ok| r|i


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 13:55:50

(http://www.apichokeonline.com/Themes/default/images/svip-b4.gif)

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
 'J|L
พลังน้ำใจ: 60088
 s#y s#y s#y s#y


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 13:58:28
(http://www.lesla.com/board/file/3/20121214-100445-1623937504.jpg)

สวัสดีวันศุกร์หรรษาค่ะ
ขอบคุณสำหรับทุกๆข้อมูลดี ดี ที่นำมาแบ่งปัน
วันนี้และทุกๆวันขอให้โชคดี มีความสุขมากๆนะคะ

(https://upic.me/i/un/kapook_35194.gif)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:00:35


        เลขจับคู่รางวัลที่  1  งวดนี้


       367  จับคู่กับ  2589

            กลับตัวแล้ว  24  ชุด

       เลขที่ไม่น่าจะมาที่สิบหน่วย

                0-1


>.i| J+ J+ J+ >.i|


หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:09:15


           1   สิงหาคม  2557

             คู่ท้ายรางวัลที่  1
  
              เด่นเอาไปรวย

          
       0-3-6-7-8

              เด่น  3  ตัว

             3-6-7                   ที่สิบหน่วยเท่านั้น

โครงสร้าง  44  ชุด  รางวัลที่  1


21-12-23-32-26-62-27-72-41-14
42-24-43-34-46-64-47-74-48-84
51-15-53-35-56-65-57-75-81-18
83-38-86-68-87-78-91-19-93-39
96-69-97-79
        สรุปรางวัลที่  1  ครั้งที่  1


 จับกับเลขเด่น  3-6-7  เหลือ  30  ชุด

23-32-26-62-27-72-43-34-46-64
47-74-53-35-56-65-57-75-83-38
86-68-87-78-93-39-96-69-97-79


>.i| J+ J+ J+ >.i|


หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:10:06          เลขท้ายสองตัว

            ห้าตัวนี้ไม่เคยหลุด

     0-1-2-7-8      

              เด่นสามตัว

          1-2-8
------------------------------------  
        โครงสร้างเลขท้ายสองตัว

                 30 ชุด

10-01-13-31-15-51-16-61-17-71
20-02-23-32-25-52-26-62-27-72
80-08-83-38-85-58-86-68-87-78


>.i| J+ J+ J+ >.i|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:12:43
+|p
Nid1881
Golden Hero 8
*
พลังน้ำใจ: 37636
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์
กระทู้: 21,456

(https://upic.me/i/5r/avatar_22151.png) (https://upic.me/show/16096390)
 l'! l|I ok| r|i
(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:13:40
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่านครับ
ข้อมูลเลขไม่มาด้วยกัน(ดับ-ไม่จับคู่)
สองเลขท้าย ร.1,,,เลขท้าย 2 ตัว
สถิติเข้า สองเลขท้าย ร.1 == เลขท้าย 2 ตัว
02*52==ดับถูก==ดับถูก
49*95==ดับถูก==ดับถูก
45*01==ดับถูก==ดับผิด >>> ได้ข้อมูลมางวดแรก
18*35==ดับถูก==ดับถูก
04*79==ดับถูก==ดับถูก
66*95==ดับถูก==ดับถูก
06*26==ดับถูก==ดับถูก
97*52==ดับถูก==ดับถูก
23*20==ดับถูก==ดับถูก
98*18==ดับถูก==ดับถูก
20*95==ดับถูก==ดับถูก
77*39==ดับถูก==ดับผิด
28*45==ดับถูก==ดับผิด
???*??==???==???
จากที่เริ่มได้ข้อมูลมา 11 งวด
สถิติ-สองเลขท้าย ร.1 ดับถูก 11 งวด ดับผิด 0 งวด
สถิติ-เลขท้าย 2 ตัว ดับถูก 8 งวด ผิด 3 งวด
====================================
16-07-2557 >>> เลขไม่มาด้วยกัน(ดับ-ไม่จับคู่)
00-04-05-07-
40-44-45-47-
50-54-55-57-
70-74-75-77-
=============
01-08-2557 >>> เลขไม่มาด้วยกัน(ดับ-ไม่จับคู่)
00-01-03-05-09-
10-11-13-15-19-
30-31-33-35-39-
50-51-53-55-59-
90-91-93-95-99-

=====================
16-08-2557 >>> เลขไม่มาด้วยกัน(ดับ-ไม่จับคู่)
00-01-03-09-
11-10-13-19-
30-31-33-39-
90-91-93-99-
================
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| r"|
จากที่เริ่มได้ข้อมูลมา 11 งวด
สถิติ-สองเลขท้าย ร.1 ดับถูก 11 งวด ดับผิด 0 งวด
สถิติ-เลขท้าย 2 ตัว ดับถูก 8 งวด ผิด 3 งวด
01-09-2557 >>> เลขไม่มาด้วยกัน(ดับ-ไม่จับคู่)
00-03-04-08-09-
30-33-34-38-39-
40-43-44-48-49-
80-83-84-88-89-
90-93-94-98-99-
====================
เอาไว้ดูสถิติเล่นๆ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| <*)||


(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p r"| l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:13:56
(http://image.ohozaa.com/i/483/V7Sac5.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xIOtmicEyBmaQfW8)
สวัสดีค่ะ แวะมาส่งกำลังใจให้ค่ะ ขอบคุณข้อมูลดีดีที่นำมาแบ้่งปันน๊ะค๊ะ
(http://image.ohozaa.com/i/3c1/10VvPY.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xIOvh357y7bE9CqN)
(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:14:18
(https://upic.me/i/by/1125965625.jpg) (https://upic.me/show/47747061)

สวัสดีค่ะตังค์ สุแวะมาทักทายและเติมหนึ่งใจดีดีให้ค่ะ
มีความสุขสดชื่น ภารกิจราบรื่นตลอดทั้งวันนะคะ

(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:21:32
'J|L JlL' JlL' +|p
(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:21:49
+1ขอบคุณ สำหรับข้อมูลดี ดี คร้าบ
(http://image.ohozaa.com/i/e84/q6XrtL.gif)
(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:22:07


      ตรงนี้ให้ตามคำขอ  


สูตรเลขเด่นรางวัลที่  1


สูตรที่  1    03678

สูตรที่  2    01478

สูตรที่  3    013467


สูตรเลขท้ายสองตัว

สูตรที่  1    01278

สูตรที่  2    02578

สูตรที่  3    012457
    ลงสูตรเลขเด่นให้ดูแล้ว    ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่า  ถ้าสังเกตดูสูตรจะเหมือน ๆ กัน
เลขเด่นออกมาก็เหมือนกัน  งวดนี้ทั้งรางวัลที่  1  และเลขท้ายสองตัว  เลขเด่นชนกัน
ทุกสูตรคือ  0-7 

    ตรงนี้ไม่ใช่อะไรหรอก  เป็นเพราะว่าสูตรของตาที่ใช้อยู่  เป็นสูตรเลขที่มาได้ทั้ง
รางวัลที่ 1  และเลขท้ายสองตัว  ในเลข 5 ตัวที่วางไว้ในแต่ละสูตร  จะมารางวัลที่ 1
1  ตัว  มาเลขท้ายสองตัว  1  ตัว

    เรียกว่ายิงนัดเดียวได้นกสองตัว

    สูตรเหล่านี้ไม่ใช่สูตรเฉพาะกิจ    แต่เป็นสูตรถาวร   ที่ใช้มานับหลายสิบปี  ถูกบ้าง
ผิดบ้างมาตลอด  ดูให้ดี  ใช้ให้เป็นก็สามารถอำนวยประโยชน์ให้ได้อย่างเหลือเชื่อจริง ๆ

แถมให้พิเศษ


0134567

เลข 7  ตัวนี้   มีที่รางวัลที่  1  กับเลขท้ายสองตัว  อย่างน้อย
อย่างละ  1- 2  ตัว  ไม่มีเลข 7 ตัวนี้ติดอยู่ในรางวัลที่  1  และ
เลขท้ายสองตัว  อันตรายแน่นอน  หรือสรุปได้ว่าเลข

 28-82-29-92-89-98

มาได้ค่อนข้างยากทั้งรางวัลที่ 1 และเลขท้ายสองตัว


>.i| J+ J+ J+ >.i|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:22:51
มอนิ่งยามเช้าครับ
ขอให้มีความสุขสหหวังในทุกๆเวลานะครับ

 +|p (https://upic.me/i/5x/175561412_m.jpg) (https://upic.me/show/38480580)
(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:23:07
(https://upic.me/i/kh/t181111_01c.gif) (https://upic.me/show/31066910)
(https://upic.me/i/ds/blueflowers2.jpg) (https://upic.me/show/46903782)

(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:24:13

>.i| >.i| >.i|
(https://upic.me/i/n1/friday1.jpg) (https://upic.me/show/37561555)
 r"| r|i r"| r|i
(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:25:04
(https://upic.me/i/1s/0bfff4ed8815aafbe603abb355e21224_1233284648freitag2.gif) (https://upic.me/show/13252407)
(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:28:07
(https://upic.me/i/05/goodmorning_71.gif) (https://upic.me/show/51033111)

สวัสดีวันศุกร์ค่ะ
ขอให้มีความสุขในวันสุขหรรษาค่ะ และทุกๆวันเป็นวันที่ดีดีนะค่ะ
+1 JlL' กำลังใจค่ะ

(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:28:20
(https://upic.me/i/er/2720051j90atprueo.gif) (https://upic.me/show/43884348)
สวัสดีค่ะ   +|p  พลังใจยามเช้า  มีความสุขมากๆ นะค่ะ


(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:28:38
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60073
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9,363

 +|p

 |il |il l|v l|v

 s#y s#y gd: gd:
(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:29:09
ตรงนี้ให้ตามคำขอ 


สูตรเลขเด่นรางวัลที่  1


สูตรที่  1    03678

สูตรที่  2    01478

สูตรที่  3    013467


สูตรเลขท้ายสองตัว

สูตรที่  1    01278

สูตรที่  2    02578

สูตรที่  3    012457


เร็วปานจรวด ก่อนไปทำงานก็เข้ามาหาคุณตาและได้ในสิ่งที่ขอ ข้าน้อยขอขอบพระคุณคุณตาอีกครั้งและจะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ใต้เท้าครับกระพ้ม ไปทำงานก่อนเดี๋ยวสายบ่ายแก่ๆจะเข้ามาคุยกับใต้เท้าครับกระพ้ม

(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:29:38
'J|L +|p P" P" P"
(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:29:58
(http://image.ohozaa.com/i/ga2/vTJRNO.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xINC6SbfJniLn9cf)
(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:30:22

(https://upic.me/i/mq/goodmorningimages.jpg) (https://upic.me/show/51932813)
'J|L เช้าวันศุกร์ สุขสดชื่นตลอดเวลานะคะ l|v
(https://upic.me/i/vy/bdpregnancybirthbow5.png) (https://upic.me/show/51813678)
 :c< :c< :c< :c< :c< :c< :c< :c< :c<


(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:30:41
(https://upic.me/i/f2/55576-pic-10.jpg) (https://upic.me/show/17964100)


''d" ''d" เติมหนึ่งกำลังใจดีๆขอบคุณทุกๆข้อมูลที่แบ่งปันค่ะ ''d" ''d"
มีความสุขสดฃื่นสมหวังตลอดวันนะคะ

(https://upic.me/i/ke/1228394544.gif) (https://upic.me/show/37340003)
(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:33:23
'J|L tk: tk: tk: tk:
(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:33:43 +|p +|p +|p +|p +|p
 gd: gd: gd: gd: gd: l'!

(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:34:40


 r"| r"|


♥$♥ ไพลิน ♥$♥
รองหัวหน้าPublic Relations
Diamond Hero 9
**

 +|p  พลังน้ำใจ: 105238

(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:35:10

+|p ให้แย้วววน๊าค่ะหน้า 1-4  คัยแอบชม แล้วไม่โพส ไม่ถูกหวยด้วยน๊า ขู่เลยอิอิ  >.o/

 r|i r|i r|i


(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:35:28
+|p li* li* li*
(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:35:49
ขออนุญาตวางข้อมูลงวดวันที่ 1-8-57

เลขเด่นจากสูตร 6-8-4

H>>>2-4-6-7
T>>>0-3-7-8
F>>>0-2-5-6

 
<*)|| <*)|| <*)|| <*)|| <*)||
(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:36:10
+|p (http://www.apichokeonline.com/index.php?action=dlattach;attach=81863;type=avatar)  +|p
(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:36:46
                   สวัสดียามบ่ายครับ
                                               +|p       i|I
 l|I l|I l|I l|I l|I l|I l|I l|I
 tk: tk: tk: tk: tk: tk: tk: tk: tk:
(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:37:21
คุณตา ครับขอให้คุณตาลงข้อมูลแบบนี้ด้วยครับ พึ่งเคยเห็นงวดที่แล้วครับ ขอขอบพระคุณหลายๆๆเด้อ

สูตรที่  1       45789

สูตรที่  2       12589

สูตรที่  3       12457
 
   [y| [y| [y| s#y s#y s#y p*. p*. p*. p*.
(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:37:43
(http://uppic.thaibuzz.com/ij/20100720103606.jpg) (http://uppic.thaibuzz.com/show.php?id=b4fabbb1828a3db7fd789375a949ed9b)
ให้กำลังใจจร้าาาา
(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:38:17
คุณตา ครับขอให้คุณตาลงข้อมูลแบบนี้ด้วยครับ พึ่งเคยเห็นงวดที่แล้วครับ ขอขอบพระคุณหลายๆๆเด้อ

สูตรที่  1       45789

สูตรที่  2       12589

สูตรที่  3       12457
 
  [y| [y| [y| s#y s#y s#y p*. p*. p*. p*.

    อันนี้เป็นสูตรเลขล่าง   งวดที่แล้วเด่นสามสูตรเลข  5   ปรากฏว่าออกชุด  45
เดี๋ยวงวดใหม่จะลงให้  งวดนี้เหลือเลขเด่นมากหน่อย  3  ตัว  แต่คาดว่าจะต้องมา
1 ใน 3  ตัวนั้นแน่นอน

     ขอบคุณมากที่ติดตามข้อมูลในกระทู้นี้


+|p  คุณตาคะ  คุณตากลับมาทวงตำแหน่งคืนอีกแล้ว   ดีใจกับเพื่อนสมาชิกที่โชคดีทุกๆ ด้วยนะคะ   n|o;  sll(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:38:52
สวัสดีครับคุณตา  คุณนิด  คุณพลอย คุณมันนี และ ฯฯฯฯฯฯฯฯ

มาแล้วก็นำมาฝากนะครับ  3 - 4 -  6  อาจจะมา บ/ล

 +|p r"| r"| r"| r"| r"| r"| l'! l'! l'!

 s#y s#y s#y 'J|L 'J|L 'J|L gd: gd: gd:

 F* F* F* F* F* F* F* F* F*


(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:41:46        เลขจับคู่รางวัลที่  1  งวดนี้


       367  จับคู่กับ  2589

            กลับตัวแล้ว  24  ชุด

       เลขที่ไม่น่าจะมาที่สิบหน่วย

                0-1


>.i| J+ J+ J+ >.i|


หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:42:04           1   สิงหาคม  2557

             คู่ท้ายรางวัลที่  1
  
              เด่นเอาไปรวย

          
       0-3-6-7-8

              เด่น  3  ตัว

             3-6-7                   ที่สิบหน่วยเท่านั้น

โครงสร้าง  44  ชุด  รางวัลที่  1


21-12-23-32-26-62-27-72-41-14
42-24-43-34-46-64-47-74-48-84
51-15-53-35-56-65-57-75-81-18
83-38-86-68-87-78-91-19-93-39
96-69-97-79
        สรุปรางวัลที่  1  ครั้งที่  1


 จับกับเลขเด่น  3-6-7  เหลือ  30  ชุด

23-32-26-62-27-72-43-34-46-64
47-74-53-35-56-65-57-75-83-38
86-68-87-78-93-39-96-69-97-79


>.i| J+ J+ J+ >.i|


หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:42:21
          เลขท้ายสองตัว

            ห้าตัวนี้ไม่เคยหลุด

     0-1-2-7-8      

              เด่นสามตัว

          1-2-8
------------------------------------  
        โครงสร้างเลขท้ายสองตัว

                 30 ชุด

10-01-13-31-15-51-16-61-17-71
20-02-23-32-25-52-26-62-27-72
80-08-83-38-85-58-86-68-87-78


>.i| J+ J+ J+ >.i|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:42:51      ตรงนี้ให้ตามคำขอ  


สูตรเลขเด่นรางวัลที่  1


สูตรที่  1    03678

สูตรที่  2    01478

สูตรที่  3    013467


สูตรเลขท้ายสองตัว

สูตรที่  1    01278

สูตรที่  2    02578

สูตรที่  3    012457
    ลงสูตรเลขเด่นให้ดูแล้ว    ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่า  ถ้าสังเกตดูสูตรจะเหมือน ๆ กัน
เลขเด่นออกมาก็เหมือนกัน  งวดนี้ทั้งรางวัลที่  1  และเลขท้ายสองตัว  เลขเด่นชนกัน
ทุกสูตรคือ  0-7 

    ตรงนี้ไม่ใช่อะไรหรอก  เป็นเพราะว่าสูตรของตาที่ใช้อยู่  เป็นสูตรเลขที่มาได้ทั้ง
รางวัลที่ 1  และเลขท้ายสองตัว  ในเลข 5 ตัวที่วางไว้ในแต่ละสูตร  จะมารางวัลที่ 1
1  ตัว  มาเลขท้ายสองตัว  1  ตัว

    เรียกว่ายิงนัดเดียวได้นกสองตัว

    สูตรเหล่านี้ไม่ใช่สูตรเฉพาะกิจ    แต่เป็นสูตรถาวร   ที่ใช้มานับหลายสิบปี  ถูกบ้าง
ผิดบ้างมาตลอด  ดูให้ดี  ใช้ให้เป็นก็สามารถอำนวยประโยชน์ให้ได้อย่างเหลือเชื่อจริง ๆ

แถมให้พิเศษ


0134567

เลข 7  ตัวนี้   มีที่รางวัลที่  1  กับเลขท้ายสองตัว  อย่างน้อย
อย่างละ  1- 2  ตัว  ไม่มีเลข 7 ตัวนี้ติดอยู่ในรางวัลที่  1  และ
เลขท้ายสองตัว  อันตรายแน่นอน  หรือสรุปได้ว่าเลข

 28-82-29-92-89-98

มาได้ค่อนข้างยากทั้งรางวัลที่ 1 และเลขท้ายสองตัว


>.i| J+ J+ J+ >.i|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:43:17
ok| ok| ok|
(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:43:30
(https://upic.me/i/km/whitedoubleheartglitterthankyou1.gif) (https://upic.me/show/43884557)

(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:44:27
+|p r"|

ขอบคุณคุณตาและทุกข้อมูลค่ะ 'J|L 'J|L >.l|

+|p r"| r"|

(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:44:45
(https://upic.me/i/s1/ggne2.jpg)
สวัสดียามค่ำคืนค่ะ
ขอบคุณสำหรับทุกๆข้อมูลที่นำมาแบ่งค่ะ
คืนนี้ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุข และนอนหลับฝันดีนะคะ

(https://upic.me/i/v1/cooltext1488519504.png)
(https://upic.me/i/9e/gline0304001.gif)
(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:45:00

(https://upic.me/i/0v/210808_greeting04.gif) (https://upic.me/show/2136515)

(https://upic.me/i/tc/1nq46.gif) (https://upic.me/show/51320696)
(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:45:15
+|p '|* '|* '|* <*)|| <*)|| <*)||

(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:45:43
tk: tk: +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"|
(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:47:45
[/size]
+|p ให้แย้วววน๊าค่ะหน้า 1-4  คัยแอบชม แล้วไม่โพส ไม่ถูกหวยด้วยน๊า ขู่เลยอิอิ  >.o/

 r|i r|i r|i


มิน่าไม่เคยถูกเลย  นู๋นี่แช่งนี่เอง  เค้าโพสต์แร้วนะ งวดหน้าต้องถูกล่ะ  เพี้ยง    l|I   >.'|

ลืมอ่ะ  คิดถึงจุงเบย  นู๋นิด นู๋หนุ่ย นู๋มันนี่กะเจนนี่   รักนะ จุ๊ฟจุ๊ฟ a#() y*> |il F*

(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)

y*>..ลม..รัย พัด คุณพี่มาถึงนี่ได้ล่ะคะ... k,<

 >.'| l|I >.'|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: sanun ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:49:07
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่าน *ขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับ
เด่น สามเลขท้าย ร.1 - เลขท้าย 2 ตัว == 2 ตัว มา 1-2 ตัว == 30-12-2556 ถึง 16-12-2557
5-9==072-48==---==--xxx-xx
2-4==902-52==--f==-f
0-1==149-95==h--==--
0-2==245-01==h--==t-
0-3==318-35==h--==t-
2-7==404-79==---==t-
0-6==866-95==-tf==--
2-4==406-26==h--==t-
1-2==297-52==h--==-f
2-4==523-20==-t-==t- >>> ได้ข้อมูลมางวดแรก
0-1==198-18==h--==t-
0-2==920-95==-tf==--
1-2==477-39==---==--xx-xx
2-6==728-45==-t-==--
0-4==???-??==???==??
0-6==
4-8==
7-9==
2-8==
7-9==
2-7==
3-9==
1-7==
0-9==
==================
เด่น ประจำปี 2557 สามเลขท้าย ร.1 - เลขท้าย 2 ตัว == 4 ตัว มา 1-2-3 ตัว
==3-5-7-9-==
072-48==-7-==--
902-52==9--==5-
149-95==--9==95
245-01==-5-==--
318-35==3--==35
404-79==---=79
866-95==---==95
406-26==---==--xxx-xx
297-52==-97==5-
523-20==5-3==-- >>> ได้ข้อมูลมางวดแรก
198-18==-9-==--
920-95==9--==95
477-39==-77==39
728-45==7--=-5 == 3-5-7-9- ==
???-???==???=?? == 3-5-7-9- ==
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ
+|p gd: tk: ok| <*)|| >.;|
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่าน ขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับ
เด่น สามเลขท้าย ร.1
1-4-7-==406==h--
0-2-3-==297==h--
5-6-9-==523==h-- >>> ได้ข้อมูลมางวดแรก
3-6-8-==198==--f
4-7-9-==920==h--
3-4-9-==477==h--
4-8-9-==728==--f
0-3-6-==???==???
1-2-7-==???==???
2-7-8-==???==???
3-7-8-==???==???
3-5-7-==???==???
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ
+|p gd: tk: ok| :';
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่าน ขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับ
เด่น สามเลขท้าย ร.1
6789==406==--f
2367==297==h-f
0123==523==-tf >>> ได้ข้อมูลมางวดแรก
0167==198==h--
2345==920==-t-
0679==477==-tf
6789==728==h-f
0567==???==???
0145==???==???
2567==???==???
0459==???==???
1289==???==???
3467==???==???
0156==???==???
4567==???==???
2789==???==???
1245==???==???
2567==???==???
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ
+|p gd: tk: ok| :';
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่าน ขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับ
เด่น สามเลขท้าย ร.1
245==406==h--
079==297==-tf
578==523==h-- >>> ได้ข้อมูลมางวดแรก
159==198==ht-
258==920==-t-
067==477==-tf
236==728==-t-
458==???==???
036==???==???
126==???==???
789==???==???
457==???==???
356==???==???
569==???==???
456==???==???
125==???==???
012==???==???
059==???==???
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ
+|p gd: tk: ok| :';
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่าน ขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับ
เด่น สามเลขท้าย ร.1
1-9-==477==--- >>> ได้ข้อมูลมางวดแรก
2-4-==728==-t-
3-9-==???==???
5-8-==???==???
2-7-==???==???
4-6-==???==???
2-4-==???==???
3-7-==???==???
0-6-==???==???
1-4-==???==???
7-8-==???==???
6-9-==???==???
1-5-==???==???
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ
+|p gd: tk: ok| :';
+|p gd: tk: ok| <*)||


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 14:49:28
+|p 'J|L'  มอบให้คุณตา พี่หนุ่ย พี่ vin พี่ฝันดี อานี่ คุณขวัญเองจ้า สมาชิกหน้า 1 -2 นะคะ
(http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/01/C11600844/C11600844-37.gif)
 >.'| l|I >.'|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 15:25:38
(https://upic.me/i/77/t010909_06c.gif) (https://upic.me/show/8570839)
 
กำลังใจดีๆยามบ่ายครับ

ขอให้มีความสุขสดชื่นตลอวันนะครับ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: •❤ yada •❤ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 15:34:36
(https://upic.me/i/cz/2007721185715713.gif) (https://upic.me/show/17791608) (https://upic.me/i/z0/30571.gif) (https://upic.me/show/18356568)(https://upic.me/i/cz/2007721185715713.gif) (https://upic.me/show/17791608)

สวัสดียามบ่ายค่ะ ขอบคุณทุกๆข้อมูลที่แบ่งปัน


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: tottor ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 15:49:47
                                               +|p       i|I
 l|I l|I l|I l|I l|I l|I l|I l|I
 gd: gd: gd: gd: gd: gd: gd: gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: บุญถึง ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 16:11:27
 

ขณะนี้ข้อมูลผมสรุปแล้วเหลือชุดเดียวโดดๆ ....ขอดูให้แน่ใจอีกนิดจะโพสให้ชมครับ


 
(https://upic.me/i/1q/1259887456.jpg) (https://upic.me/show/22662752) 


ee*  r"| r"| *f'

คุณมันนี่ปูเสื่อรอได้เลยครับสองตัวท้ายตรงกับเลข30ชุดคุณตาด้วยนะครับ แต่อาจจะติดดับหลายๆอาจารย์ ตอนนี้ขอไปกวาดล็อตเตอรี่ให้ได้เยอะๆก่อนครับ แล้วค่อยมาโพส  ็H|l ็H|l


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Park Dong Sup ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 16:20:02
แวะมาทักทาย และเติมพลังใจครับ +1
(https://upic.me/i/he/picture_274255514130.gif) (https://upic.me/show/40606346)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อม เมืองนนท์ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 16:20:50
(http://uppic.thaibuzz.com/ip/philippines.jpg) (http://uppic.thaibuzz.com/show.php?id=cdacc5ee966829f94d801db368a36ea5)
มีความสุขมากๆในวันศุกร์ครับ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 17:44:44
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60096
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9,363

 +|p

 |il |il l|v l|v

 s#y s#y gd: gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 19:22:36
(https://upic.me/i/tr/tomorrow-buddhist-holy-day-11.jpg) (https://upic.me/show/51941418)

>.i|  พรุ่งนี้วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 8   >.i|
ตื่นแต่เช้า ชักชวนครอบครัวไปทำบุญวัดใกล้บ้านกันนะค่ะ

(https://upic.me/i/qo/080547698837774.gif) (https://upic.me/show/18809873)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: sawas2706 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 19:33:53
 g|" g|" g|" g|" g|" g|" g|" g|" g|"
 l|I l|I l|I l|I l|I l|I l|I l|I l|I
 r|i r|i r|i r|i r|i r|i r|i r|i r|i
 +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: 333taja ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 20:16:53
(http://www.picdee.com/images/2014/07/18/0011QOe8r.jpg)

 |Ll |Ll 'J|L +|p +|p


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥✿ (เอ๋) ✿♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 21:23:06
(http://image.ohozaa.com/i/e18/PC2fOo.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xIRLJolOfAhd1igc)
 l|v สวัสดียามค่ำคืนค่ะ คืนนี้มีความสุขกับการพักผ่อนน๊ะค๊ะ l|v
ตื่นมาในวันพรุ่งนี้ ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีดีเสมอ ฝันดี.. ราตรีสวัสดิ์นะคะ

(http://image.ohozaa.com/i/330/J2NOXg.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xIRNIoYsE1htdgYc)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Aomzaa ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 21:39:19
(https://upic.me/i/ol/u7449240764104014941fm3.jpg) (https://upic.me/show/51943228)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 21:46:19
(https://upic.me/i/m1/ss4kl.gif) (https://upic.me/show/4243890)

แวะมาส่งแรงใจก่อนนอนครับ

ขอให้มีความสุขกันมากๆและฝันดีนะครับคืนนี้


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ✮♥~mimmy111~♥✮ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 22:01:53
(https://upic.me/i/78/n6bem7zkb0j.gif)

ขอบคุณสำหรับทุกๆข้อมูลที่นำมาแบ่งปันค่ะ
คืนนี้..ขอให้นอนหลับฝันดีนะคะ

(https://upic.me/i/h0/oysntlrwsilr.gif)
(https://upic.me/i/ol/469764c95adb8.gif)

(https://upic.me/i/7h/009_linie024.gif)
(https://upic.me/i/zf/lzn71r-vert-horz.jpg)

ผลงานของห้อง SuperVIP  งวดที่ผ่านมาค่ะ
สมัครเป็นสมาชิก SuperVIP วันนี้..มีเลขเด่น อาจารย์ดังกับเลขน้อยชุดที่น่าสนใจ
...สมัครก่อน โชคดีก่อนใคร SuperVIP...
** สนใจสมัครสมาชิกSuperVIP ตามลิงก์นี้ค่ะ **

http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,216.0.html
(https://upic.me/i/7h/009_linie024.gif) (https://upic.me/show/47717673)


หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 22:28:14


           1   สิงหาคม  2557

             คู่ท้ายรางวัลที่  1
  
              เด่นเอาไปรวย

          
       0-3-6-7-8

              เด่น  3  ตัว

             3-6-7                   ที่สิบหน่วยเท่านั้น


เติมใจมอบให้คุณตา ค่ะ ขอบคุณค่ะ
หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 22:30:30


(http://www.apichokeonline.com/Themes/default/images/svip-b4.gif)

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
 'J|L
พลังน้ำใจ: 60106
 s#y s#y s#y s#yหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 22:30:48
(http://www.addmyhome.com/wp-content/uploads/2014/02/modern-bedroom-banidea-9.jpg)

(https://upic.me/i/ng/cooltext1316557863.png)
(https://upic.me/i/dx/1065812h1h0ofbaay.gif)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 22:34:19
(https://upic.me/i/78/n6bem7zkb0j.gif)

ขอบคุณสำหรับทุกๆข้อมูลที่นำมาแบ่งปันค่ะ
คืนนี้..ขอให้นอนหลับฝันดีนะคะ

(https://upic.me/i/h0/oysntlrwsilr.gif)
(https://upic.me/i/ol/469764c95adb8.gif)

(https://upic.me/i/7h/009_linie024.gif)
(https://upic.me/i/zf/lzn71r-vert-horz.jpg)

ผลงานของห้อง SuperVIP  งวดที่ผ่านมาค่ะ
สมัครเป็นสมาชิก SuperVIP วันนี้..มีเลขเด่น อาจารย์ดังกับเลขน้อยชุดที่น่าสนใจ
...สมัครก่อน โชคดีก่อนใคร SuperVIP...
** สนใจสมัครสมาชิกSuperVIP ตามลิงก์นี้ค่ะ **

http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,216.0.html
(https://upic.me/i/7h/009_linie024.gif) (https://upic.me/show/47717673)
เติมใจมอบให้คุณ mimmy ค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 22:36:20
(http://www.addmyhome.com/wp-content/uploads/2014/02/modern-bedroom-banidea-9.jpg)

(https://upic.me/i/ng/cooltext1316557863.png)
(https://upic.me/i/dx/1065812h1h0ofbaay.gif)
เติมใจมอบให้ พี่หนุ่ย ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 22:37:26
(https://upic.me/i/m1/ss4kl.gif) (https://upic.me/show/4243890)

แวะมาส่งแรงใจก่อนนอนครับ

ขอให้มีความสุขกันมากๆและฝันดีนะครับคืนนี้

เติมใจมอบให้คุณ Tee1 ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 22:42:47
(https://upic.me/i/ol/u7449240764104014941fm3.jpg) (https://upic.me/show/51943228)


เติมใจมอบให้คุณ Aomzaa ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 22:51:36
(https://upic.me/i/cz/2007721185715713.gif) (https://upic.me/show/17791608) (https://upic.me/i/z0/30571.gif) (https://upic.me/show/18356568)(https://upic.me/i/cz/2007721185715713.gif) (https://upic.me/show/17791608)

สวัสดียามบ่ายค่ะ ขอบคุณทุกๆข้อมูลที่แบ่งปัน


เติมใจมอบให้คุณ yada ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 22:54:26
                                               +|p       i|I
 l|I l|I l|I l|I l|I l|I l|I l|I
 gd: gd: gd: gd: gd: gd: gd: gd:

เติมใจมอบให้คุณ tottor ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 22:58:19
 

ขณะนี้ข้อมูลผมสรุปแล้วเหลือชุดเดียวโดดๆ ....ขอดูให้แน่ใจอีกนิดจะโพสให้ชมครับ


 
(https://upic.me/i/1q/1259887456.jpg) (https://upic.me/show/22662752) 


ee*  r"| r"| *f'

คุณมันนี่ปูเสื่อรอได้เลยครับสองตัวท้ายตรงกับเลข30ชุดคุณตาด้วยนะครับ แต่อาจจะติดดับหลายๆอาจารย์ ตอนนี้ขอไปกวาดล็อตเตอรี่ให้ได้เยอะๆก่อนครับ แล้วค่อยมาโพส  ็H|l ็H|l

เติมใจมอบให้คุณ jantama ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 22:59:12
แวะมาทักทาย และเติมพลังใจครับ +1
(https://upic.me/i/he/picture_274255514130.gif) (https://upic.me/show/40606346)


เติมใจมอบให้คุณ Park ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:00:22
(http://uppic.thaibuzz.com/ip/philippines.jpg) (http://uppic.thaibuzz.com/show.php?id=cdacc5ee966829f94d801db368a36ea5)
มีความสุขมากๆในวันศุกร์ครับ

เติมใจมอบให้คุณเชื่อม ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:01:41
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60096
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9,363

 +|p

 |il |il l|v l|v

 s#y s#y gd: gd:
เติมใจมอบให้คุณ asoke ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:14:05
(https://upic.me/i/tr/tomorrow-buddhist-holy-day-11.jpg) (https://upic.me/show/51941418)

>.i|  พรุ่งนี้วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 8   >.i|
ตื่นแต่เช้า ชักชวนครอบครัวไปทำบุญวัดใกล้บ้านกันนะค่ะ

(https://upic.me/i/qo/080547698837774.gif) (https://upic.me/show/18809873)

เติมใจมอบให้คุณพริม ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:15:12
g|" g|" g|" g|" g|" g|" g|" g|" g|"
 l|I l|I l|I l|I l|I l|I l|I l|I l|I
 r|i r|i r|i r|i r|i r|i r|i r|i r|i
 +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p

เติมใจมอบให้คุณ sawas2706 ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:19:23
(http://www.picdee.com/images/2014/07/18/0011QOe8r.jpg)

 |Ll |Ll 'J|L +|p +|p

เติมใจมอบให้คุณ patta 33 ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:20:16
(http://image.ohozaa.com/i/e18/PC2fOo.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xIRLJolOfAhd1igc)
 l|v สวัสดียามค่ำคืนค่ะ คืนนี้มีความสุขกับการพักผ่อนน๊ะค๊ะ l|v
ตื่นมาในวันพรุ่งนี้ ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีดีเสมอ ฝันดี.. ราตรีสวัสดิ์นะคะ

(http://image.ohozaa.com/i/330/J2NOXg.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xIRNIoYsE1htdgYc)

เติมใจมอบให้คุณเอ๋ ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:27:20
>.i| >.i| >.i|
(https://upic.me/i/n1/friday1.jpg) (https://upic.me/show/37561555)
 r"| r|i r"| r|i

เติมใจมอบให้คุณ TORDM ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:28:24
+1ขอบคุณ สำหรับข้อมูลดี ดี คร้าบ
(http://image.ohozaa.com/i/e84/q6XrtL.gif)

เติมใจมอบให้คุณ Ps5_44 ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:29:45
'J|L JlL' JlL' +|p

เติมใจมอบให้คุณ pope ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:30:46
(https://upic.me/i/by/1125965625.jpg) (https://upic.me/show/47747061)

สวัสดีค่ะตังค์ สุแวะมาทักทายและเติมหนึ่งใจดีดีให้ค่ะ
มีความสุขสดชื่น ภารกิจราบรื่นตลอดทั้งวันนะคะ


เติมใจมอบให้คุณตังค์ สุ มา ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:37:10
(https://upic.me/i/kh/t181111_01c.gif) (https://upic.me/show/31066910)
(https://upic.me/i/ds/blueflowers2.jpg) (https://upic.me/show/46903782)

[/quote

เติมใจมอบให้คุณ ZARA101 ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:41:22
(https://upic.me/i/05/goodmorning_71.gif) (https://upic.me/show/51033111)

สวัสดีวันศุกร์ค่ะ
ขอให้มีความสุขในวันสุขหรรษาค่ะ และทุกๆวันเป็นวันที่ดีดีนะค่ะ
+1 JlL' กำลังใจค่ะ

เติมใจมอบให้คุณพลอย_นี่ ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:42:06
(https://upic.me/i/er/2720051j90atprueo.gif) (https://upic.me/show/43884348)
สวัสดีค่ะ   +|p  พลังใจยามเช้า  มีความสุขมากๆ นะค่ะเติมใจมอบให้คุณ แว่นแก้ว ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:43:41
ตรงนี้ให้ตามคำขอ 


สูตรเลขเด่นรางวัลที่  1


สูตรที่  1    03678

สูตรที่  2    01478

สูตรที่  3    013467


สูตรเลขท้ายสองตัว

สูตรที่  1    01278

สูตรที่  2    02578

สูตรที่  3    012457


เร็วปานจรวด ก่อนไปทำงานก็เข้ามาหาคุณตาและได้ในสิ่งที่ขอ ข้าน้อยขอขอบพระคุณคุณตาอีกครั้งและจะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ใต้เท้าครับกระพ้ม ไปทำงานก่อนเดี๋ยวสายบ่ายแก่ๆจะเข้ามาคุยกับใต้เท้าครับกระพ้ม

เติมใจมอบให้คุณ kantaptong ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:45:13
'J|L +|p P" P" P"

เติมใจมอบให้คุณ khaempeth ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:46:05
(http://image.ohozaa.com/i/ga2/vTJRNO.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xINC6SbfJniLn9cf)

เติมใจมอบให้คุณ สุขสันต์2014 ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:46:59

(https://upic.me/i/mq/goodmorningimages.jpg) (https://upic.me/show/51932813)
'J|L เช้าวันศุกร์ สุขสดชื่นตลอดเวลานะคะ l|v
(https://upic.me/i/vy/bdpregnancybirthbow5.png) (https://upic.me/show/51813678)
 :c< :c< :c< :c< :c< :c< :c< :c< :c<


เติมใจมอบให้คุณ blow ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:49:45
(https://upic.me/i/f2/55576-pic-10.jpg) (https://upic.me/show/17964100)


 ''d" ''d" เติมหนึ่งกำลังใจดีๆขอบคุณทุกๆข้อมูลที่แบ่งปันค่ะ ''d" ''d"
มีความสุขสดฃื่นสมหวังตลอดวันนะคะ

(https://upic.me/i/ke/1228394544.gif) (https://upic.me/show/37340003)

เติมใจมอบให้คุณขวัญเองจ้า ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:50:38
'J|L tk: tk: tk: tk:

เติมใจมอบให้คุณ supawadee123 ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:52:28 +|p +|p +|p +|p +|p
 gd: gd: gd: gd: gd: l'!

เติมใจมอบให้คุณ tum56 ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: samai_rsy ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:54:32
(http://imagizer.imageshack.us/a/img708/9052/aaa1.gif)(http://imagizer.imageshack.us/a/img69/6843/aas2.gif)(http://imagizer.imageshack.us/a/img545/422/aas3.gif)
(http://imagizer.imageshack.us/a/img708/9052/aaa1.gif)(http://imagizer.imageshack.us/a/img69/6843/aas2.gif)(http://imagizer.imageshack.us/a/img545/422/aas3.gif)
(http://www.myspacegraphics24.com/graphics/sweet-dreams/sweet-dreams14.gif)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:54:44
คุณตา ครับขอให้คุณตาลงข้อมูลแบบนี้ด้วยครับ พึ่งเคยเห็นงวดที่แล้วครับ ขอขอบพระคุณหลายๆๆเด้อ

สูตรที่  1       45789

สูตรที่  2       12589

สูตรที่  3       12457
 
   [y| [y| [y| s#y s#y s#y p*. p*. p*. p*.

เติมใจมอบให้คุณ s0 ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:56:20
คุณตา ครับขอให้คุณตาลงข้อมูลแบบนี้ด้วยครับ พึ่งเคยเห็นงวดที่แล้วครับ ขอขอบพระคุณหลายๆๆเด้อ

สูตรที่  1       45789

สูตรที่  2       12589

สูตรที่  3       12457
 
  [y| [y| [y| s#y s#y s#y p*. p*. p*. p*.


    อันนี้เป็นสูตรเลขล่าง   งวดที่แล้วเด่นสามสูตรเลข  5   ปรากฏว่าออกชุด  45
เดี๋ยวงวดใหม่จะลงให้  งวดนี้เหลือเลขเด่นมากหน่อย  3  ตัว  แต่คาดว่าจะต้องมา
1 ใน 3  ตัวนั้นแน่นอน

     ขอบคุณมากที่ติดตามข้อมูลในกระทู้นี้


 +|p  คุณตาคะ  คุณตากลับมาทวงตำแหน่งคืนอีกแล้ว   ดีใจกับเพื่อนสมาชิกที่โชคดีทุกๆ ด้วยนะคะ   n|o;  sllเติมใจมอบให้คุณ ginahk10ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:57:18
สวัสดีครับคุณตา  คุณนิด  คุณพลอย คุณมันนี และ ฯฯฯฯฯฯฯฯ

มาแล้วก็นำมาฝากนะครับ  3 - 4 -  6  อาจจะมา บ/ล

 +|p r"| r"| r"| r"| r"| r"| l'! l'! l'!

 s#y s#y s#y 'J|L 'J|L 'J|L gd: gd: gd:

 F* F* F* F* F* F* F* F* F*

เติมใจมอบให้คุณ PNET ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:58:53
ok| ok| ok|

เติมใจมอบให้คุณ salamdank ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 18 กรกฎาคม 2014, 23:59:28
(https://upic.me/i/km/whitedoubleheartglitterthankyou1.gif) (https://upic.me/show/43884557)


เติมใจมอบให้คุณคนสวย ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 00:02:14
+|p r"|

เติมใจมอบให้คุณมหาเศรษฐีรวยๆๆ ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 00:06:53
ขอบคุณคุณตาและทุกข้อมูลค่ะ 'J|L 'J|L >.l|

เติมใจมอบให้คุณ jenny123 ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 00:07:24
+|p r"| r"|

เติมใจมอบให้คุณ thanet ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥♥ตังค์ su มา♥♥ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 00:08:01
+|p J|[ J|[ J|[ J|[ y|m l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 00:10:38

(https://upic.me/i/0v/210808_greeting04.gif) (https://upic.me/show/2136515)

(https://upic.me/i/tc/1nq46.gif) (https://upic.me/show/51320696)

เติมใจมอบให้คุณ หน่อย ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 00:11:24
+|p '|* '|* '|* <*)|| <*)|| <*)||

เติมใจมอบให้คุณ tr501 ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 00:13:12
[/size]
+|p ให้แย้วววน๊าค่ะหน้า 1-4  คัยแอบชม แล้วไม่โพส ไม่ถูกหวยด้วยน๊า ขู่เลยอิอิ  >.o/

 r|i r|i r|i


มิน่าไม่เคยถูกเลย  นู๋นี่แช่งนี่เอง  เค้าโพสต์แร้วนะ งวดหน้าต้องถูกล่ะ  เพี้ยง    l|I   >.'|


ลืมอ่ะ  คิดถึงจุงเบย  นู๋นิด นู๋หนุ่ย นู๋มันนี่กะเจนนี่   รักนะ จุ๊ฟจุ๊ฟ a#() y*> |il F*

เติมใจมอบให้ พี่ยา ค่ะ ขอบคุณค่ะ  คิดถึงพี่ยา เหมือนกันคร้า  >.l| >.l| >.l| >.l|หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 00:14:28
tk: tk: +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"|

เติมใจมอบให้คุณ joom12345 ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 00:15:58


 l|I >.'| >.'|

Nid1881
Golden Hero 8
*

 +|p  พลังน้ำใจ: 37620

เติมใจมอบให้น้องวินวิน ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 00:17:58
'J|L 'J|L

เติมใจมอบให้พี่มะปราง พี่ merry พี่ วิชชี่ พี่ vin คุณโอปอ ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 00:18:54
+|p
Nid1881
Golden Hero 8
*
พลังน้ำใจ: 37623
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์
กระทู้: 21,456
(https://upic.me/i/5r/avatar_22151.png) (https://upic.me/show/16096390)
 l'! ok| l|I

เติมใจมอบให้พี่ฝันดี ค่ะ ขอบคุณค่ะ

หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 00:22:32

+|p ให้แย้วววน๊าค่ะหน้า 1-4  คัยแอบชม แล้วไม่โพส ไม่ถูกหวยด้วยน๊า ขู่เลยอิอิ  >.o/

 r|i r|i r|i


เติมใจมอบให้ อานี่ ค่ะ ขอบคุณค่ะ แสบจริงนะ ตัวแค่เนี้ย  อิอิ  ตัวแสบหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 00:23:15
+|p li* li* li*

เติมใจมอบให้คุณ ya_ni คุณหนุ่มอาวุโส ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: tr501 ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 00:24:32
 +|p '|* '|* '|* <*)|| <*)|| <*)||


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 00:30:33
(https://upic.me/i/zw/8a181f9.jpg) (https://upic.me/show/43689966)
F* F* ทักทายตอนเย็นค่ะ มีความสุขมาก ๆ นะคะ  i|I li* li*

เติมใจมอบให้คุณ Nong_Noi  คุณ freeman คุณตาสีตาสา คุณ nana_240024 คุณ limanan คุณ nattawaree ค่ะ ขอบคุณค่ะ

เติมใจมอบให้สมาชิก หน้า 1 - 13 ค่ะหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 00:31:31
+|p '|* '|* '|* <*)|| <*)|| <*)||

ขอบคุณค่ะ   ป่ะไปนอนกัน อิอิ  >.l|หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 00:32:18
+|p J|[ J|[ J|[ J|[ y|m l'!

 >.l| >.l| >.l| >.l| >.l| >.l| >.l|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: MALI♥LA ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 00:54:49


                   (https://upic.me/i/8f/tvv10.gif) (https://upic.me/show/19680860) +   h;,    |Ll


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: TORDM ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 02:31:32
(https://upic.me/i/e7/5adca6cb9d352421fc25d9ee7104956a.jpg) (https://upic.me/show/50404564)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 05:02:48
(https://upic.me/i/zn/1155713335.jpg) (https://upic.me/show/51943853)
 >.i| สวัสดียามเช้าค่ะ วันนี้วันพระนะค่ะ แรม 8 ค่ำเดือน 8  >.i|
เป็นวันพระแรกของการเข้าพรรษา ขอเชิญชวนทุกท่าน
ไปทำบุญวัดใกล้บ้านกันนะค่ะ

(https://upic.me/i/n3/bli-14.gif) (https://upic.me/show/48119879)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 06:14:19
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60111
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9,363

 +|p

 |il |il l|v l|v

 s#y s#y gd: gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: khaempeth ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 06:33:06
 'J|L +|p P" P" P"


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: •❤ yada •❤ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 08:22:44
(http://image.ohozaa.com/i/584/zbb1vc.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/wb0PtObW6WydVplL)
(http://image.ohozaa.com/i/677/OVtzj1.png) (http://image.ohozaa.com/view2/wkhimbuI0I9MQPAP)
สวัสดีตอนเช้าค่ะ
อ.นำชัย
ตลอดทั้งวันของวันนี้
ขอให้พบเจอแต่เรื่องราวและเหตุการณ์ดีๆ ที่ประทับใจ
และทำให้มีความสุขทั้งกายและใจ
ที่สำคัญ ...
อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยค่ะ

(http://image.ohozaa.com/i/677/OVtzj1.png) (http://image.ohozaa.com/view2/wkhimbuI0I9MQPAP)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ★* พลอย_นี่ *★ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 08:51:06
(https://upic.me/i/e7/78999777.jpg) (https://upic.me/show/51946257)

สวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกข้อมูลที่นำมาแบ่งปันค่ะ
ขอให้มีความสุขในวันหยุดมากๆนะค่ะ
+1 l'! กำลังใจค่ะ 


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥✿ (เอ๋) ✿♥ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 09:08:39
(http://image.ohozaa.com/i/182/Mus9QV.png) (http://image.ohozaa.com/view2/xIVF6MUP9TSKh8uj)
>.i|  สวัสดีวันพระค่ะ  >.;|
  ขอบุญหนุนนำให้ทุกท่านโชคดีประสบความสำเร็จ และพบเจอแต่สิ่งดีดีน๊ะค๊ะ

(http://image.ohozaa.com/i/321/Yl8nX2.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xIVGABpsBsiuskzY)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: $ SUDARATH $ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 09:10:02
 f[+ f[+ lI| >.b|(http://img1.thaicomment.com/tc/035/004.gif) (http://www.thaicomment.com) +|p r"| ''d"


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: kantaptong ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 09:32:43

   [y| [y| [y| s#y s#y s#y p*. p*. p*. >.i| >.i| >.i| >.;| >.;| >.;|

พึ่งมาจากวัด และนำเงินที่ได้ทำบุญแผ่เมตราให้คุณตาด้วยนะครับกระพ้ม

ชื่นใจเสาร์ อาทิตย์ไปช่วยดำนาก่อนเด้อสิบอกให่


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: kantaptong ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 09:37:30
  งวดที่แล้วชน  5
งวดนี้ชน  027 จับคู่กับ......
คุณตาครับเติมให้ข้าน้อยด้วยนะขอรับกระพ้ม
ขอบพระคุณหลายๆเด้อ 
อีกหนึ่งพลัง กำลังใจที่มอบให้ครับ

 p*. p*. p*. s#y s#y s#y [y| [y| [y|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: รักต้องลุ้น ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 09:44:16
(https://upic.me/i/61/dpfz4.gif) (https://upic.me/show/45977755)

'|* + 1  กำลังใจในวันหยุดให้ครับ และขอบคุณข้อมูลที่แบ่งปันครับผม    [y|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 10:06:06


 'J|L

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

 +|p   พลังน้ำใจ: 60117


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: samai_rsy ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 10:07:40
(https://upic.me/i/q5/3untitled-2.gif)
(https://upic.me/i/ol/vnelxuysmhpo.gif)
 l'! l'! l'! l'! l'!

>.i| >.i|  >.i|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 10:09:19


 r"| r"|

Nid1881
Golden Hero 8
*

 +|p  พลังน้ำใจ: 37655


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 10:12:22

 r"| r"|

Tee1
โฆษกสำนักเว็บใหญ่
Golden Hero 8
**

 +|p  พลังน้ำใจ: 54831


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 10:17:31


 r"| r"|

♥♪mimmy111❣♪♥
ผู้ช่วยผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์
Diamond Hero 9
*

 +|p  พลังน้ำใจ: 86037


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 10:25:14


 g|" g|"


jantama
Senior Mb4
***

 +|p   พลังน้ำใจ: 1754


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 10:31:16


 |Ll

ฝันดี
Super Hero7
*

 +|p  พลังน้ำใจ: 38231


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 10:36:17


 r"| r"|

¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸
Diamond Hero 9
**

 +|p  พลังน้ำใจ: 31974


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 10:41:11
 +|p

วิน @ วิน (+48075/-0) ya_ni (+5079/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:32:31
วิน @ วิน (+48075/-0) Nong_Noi (+31565/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:31:56
วิน @ วิน (+48075/-0) freeman (+176/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:31:48
วิน @ วิน (+48075/-0) หนุ่มอาวุโส (+19814/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:30:15
วิน @ วิน (+48075/-0) merry (+24152/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:29:46
วิน @ วิน (+48075/-0) maprang044 (+5369/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:29:40
วิน @ วิน (+48075/-0) joom12345 (+19/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:29:05
วิน @ วิน (+48075/-0) หน่อย (+58973/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:28:49
วิน @ วิน (+48075/-0) thanet (+2688/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:28:44
วิน @ วิน (+48075/-0) jenny123 (+154/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:28:40
วิน @ วิน (+48075/-0) มหาเศรษฐีรวยๆๆ (+11559/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:28:35
วิน @ วิน (+48075/-0) salamdank (+987/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:28:28
วิน @ วิน (+48075/-0) PNET (+3786/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:28:22
วิน @ วิน (+48075/-0) ginahk10 (+6464/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:28:16
วิน @ วิน (+48075/-0) s0 (+18/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:27:52
วิน @ วิน (+48075/-0) tum56 (+1888/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:27:32
วิน @ วิน (+48075/-0) supawadee123 (+3370/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:27:24
วิน @ วิน (+48075/-0) ขวัญเองจ้า (+33078/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:27:13
วิน @ วิน (+48075/-0) blow (+6138/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:27:06
วิน @ วิน (+48075/-0) สุขสันต์2014 (+4629/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:27:00
วิน @ วิน (+48075/-0) แว่นแก้ว (+28695/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:26:50
วิน @ วิน (+48075/-0) ZARA101 (+12814/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:26:38
วิน @ วิน (+48075/-0) ฝันดี (+38231/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:25:59
วิน @ วิน (+48075/-0) pope (+1115/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:25:43
วิน @ วิน (+48075/-0) patta 33 (+20066/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:23:06
วิน @ วิน (+48075/-0) sawas2706 (+9105/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:22:59
วิน @ วิน (+48075/-0) เชื่อม เมืองนนท์ (+54733/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:22:51
วิน @ วิน (+48075/-0) Park Dong Sup (+47327/-1)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:22:38
วิน @วิน @ วิน (+48075/-0) tottor (+8415/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:21:50
วิน @ วิน (+48075/-0) sanun (+4324/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:21:35
วิน@ วิน (+48075/-0) jantama (+1754/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:21:55
วิน @ วิน (+48075/-0) Aomzaa (+107/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:10:53
วิน @ วิน (+48075/-0) ♥♥ตังค์ su มา♥♥ (+68331/-1)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:10:24
วิน @ วิน (+48075/-0) tr501 (+35185/-2)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:09:39
วิน @ วิน (+48075/-0) Ps5_44 (+682/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:08:25
วิน @ วิน (+48075/-0) ✤♥✤ MALILA ✤♥✤ (+3209/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:08:00
วิน @ วิน (+48075/-0) TORDM (+2312/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:07:55
วิน @ วิน (+48075/-0) ♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ (+111018/-5)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:07:45
วิน @ วิน (+48075/-0) khaempeth (+5678/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:07:38
วิน @ วิน (+48075/-0) •❤ yada •❤ (+71473/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:07:33
หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 10:49:37
 +|p

วิน @ วิน (+48075/-0) ★* พลอย_นี่ *★ (+52903/-2)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:07:21
วิน @ วิน (+48075/-0) ♥♥@.เอ๋.@♥♥ (+92414/-1)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:07:15
วิน @ วิน (+48075/-0) *โอปอ* (+76342/-1)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:07:10
วิน @ วิน (+48075/-0) kantaptong (+36/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:06:54
วิน @ วิน (+48075/-0) บ่าวชุมแพ (+666/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:06:33
วิน @ วิน (+48075/-0) พื่ยา (+7667/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:58:18หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: TORDM ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 11:16:23
 >.i| r"| >.i|
(https://upic.me/i/86/t190911_01c1.gif) (https://upic.me/show/29345842)
 r|i r|i r|i


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 11:53:42
 +|p
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
(https://upic.me/i/yy/svip-b4.gif) (https://upic.me/show/51088071)
พลังน้ำใจ: 60120
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์
กระทู้: 9,363
 r"| r"| r"| ok|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 11:54:41
 +|p
วิน @ วิน
Golden Hero 8
*
พลังน้ำใจ: 48077
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์
กระทู้: 10,496

(https://upic.me/i/ut/avatar_23940.png) (https://upic.me/show/50134970)
*-* ขอให้รวยตลอดปี 2557 ค๊า *-*
 l'! ok|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 11:55:53
 +|p
มันนี่
Golden Hero 8
*
พลังน้ำใจ: 36927
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์
กระทู้: 32,147

(https://upic.me/i/iq/avatar_33995_1326163819.png) (https://upic.me/show/32049228)
 l'! ok|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 11:56:34
 +|p
Nid1881
Golden Hero 8
*
พลังน้ำใจ: 37659
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์
กระทู้: 21,505

(https://upic.me/i/5r/avatar_22151.png) (https://upic.me/show/16096390)
 l'! l|I ok|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 12:11:38


(https://upic.me/i/00/1403789967-a102643845-o.jpg) (https://upic.me/show/51948295)>.;| >.;| >.;|หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 12:11:58

(https://upic.me/i/yy/svip-b4.gif) (https://upic.me/show/51088071)


numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60121
[คลิกขอบคุณ]

 'J|L 'J|L 'J|L
 s#y s#y s#y


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 12:13:36


  +|p
ฝันดี
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 38233
[คลิกขอบคุณ]
ออนไลน์ ออนไลน์

 'J|L ...  r"| ....  g|"


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 12:15:51
+|p

วิน @ วิน (+48075/-0) ya_ni (+5079/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:32:31
วิน @ วิน (+48075/-0) Nong_Noi (+31565/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:31:56
วิน @ วิน (+48075/-0) freeman (+176/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:31:48
วิน @ วิน (+48075/-0) หนุ่มอาวุโส (+19814/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:30:15
วิน @ วิน (+48075/-0) merry (+24152/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:29:46
วิน @ วิน (+48075/-0) maprang044 (+5369/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:29:40
วิน @ วิน (+48075/-0) joom12345 (+19/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:29:05
วิน @ วิน (+48075/-0) หน่อย (+58973/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:28:49
วิน @ วิน (+48075/-0) thanet (+2688/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:28:44
วิน @ วิน (+48075/-0) jenny123 (+154/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:28:40
วิน @ วิน (+48075/-0) มหาเศรษฐีรวยๆๆ (+11559/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:28:35
วิน @ วิน (+48075/-0) salamdank (+987/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:28:28
วิน @ วิน (+48075/-0) PNET (+3786/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:28:22
วิน @ วิน (+48075/-0) ginahk10 (+6464/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:28:16
วิน @ วิน (+48075/-0) s0 (+18/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:27:52
วิน @ วิน (+48075/-0) tum56 (+1888/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:27:32
วิน @ วิน (+48075/-0) supawadee123 (+3370/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:27:24
วิน @ วิน (+48075/-0) ขวัญเองจ้า (+33078/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:27:13
วิน @ วิน (+48075/-0) blow (+6138/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:27:06
วิน @ วิน (+48075/-0) สุขสันต์2014 (+4629/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:27:00
วิน @ วิน (+48075/-0) แว่นแก้ว (+28695/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:26:50
วิน @ วิน (+48075/-0) ZARA101 (+12814/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:26:38
วิน @ วิน (+48075/-0) ฝันดี (+38231/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:25:59
วิน @ วิน (+48075/-0) pope (+1115/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:25:43
วิน @ วิน (+48075/-0) patta 33 (+20066/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:23:06
วิน @ วิน (+48075/-0) sawas2706 (+9105/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:22:59
วิน @ วิน (+48075/-0) เชื่อม เมืองนนท์ (+54733/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:22:51
วิน @ วิน (+48075/-0) Park Dong Sup (+47327/-1)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:22:38
วิน @วิน @ วิน (+48075/-0) tottor (+8415/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:21:50
วิน @ วิน (+48075/-0) sanun (+4324/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:21:35
วิน@ วิน (+48075/-0) jantama (+1754/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:21:55
วิน @ วิน (+48075/-0) Aomzaa (+107/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:10:53
วิน @ วิน (+48075/-0) ♥♥ตังค์ su มา♥♥ (+68331/-1)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:10:24
วิน @ วิน (+48075/-0) tr501 (+35185/-2)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:09:39
วิน @ วิน (+48075/-0) Ps5_44 (+682/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:08:25
วิน @ วิน (+48075/-0) ✤♥✤ MALILA ✤♥✤ (+3209/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:08:00
วิน @ วิน (+48075/-0) TORDM (+2312/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:07:55
วิน @ วิน (+48075/-0) ♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ (+111018/-5)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:07:45
วิน @ วิน (+48075/-0) khaempeth (+5678/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:07:38
วิน @ วิน (+48075/-0) •❤ yada •❤ (+71473/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:07:33
+|p

วิน @ วิน (+48075/-0) ★* พลอย_นี่ *★ (+52903/-2)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:07:21
วิน @ วิน (+48075/-0) ♥♥@.เอ๋.@♥♥ (+92414/-1)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:07:15
วิน @ วิน (+48075/-0) *โอปอ* (+76342/-1)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:07:10
วิน @ วิน (+48075/-0) kantaptong (+36/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:06:54
วิน @ วิน (+48075/-0) บ่าวชุมแพ (+666/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:06:33
วิน @ วิน (+48075/-0) พื่ยา (+7667/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 10:58:18h\* มะมีชื่อนี่..เลยอ่ะ พี่วินวิน  หนูไม่ยอมๆอิอิ  >.o/


วิน @ วิน
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 48078
[คลิกขอบคุณ]

 .....  >.'| .....


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 12:17:28
>.i| r"| >.i|
(https://upic.me/i/86/t190911_01c1.gif) (https://upic.me/show/29345842)
 r|i r|i r|i


 r|i จะรีบไปไหนๆค่ะ อิอิ   +|p


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 12:21:59

+|p ให้แย้วววน๊าค่ะหน้า 1-4  คัยแอบชม แล้วไม่โพส ไม่ถูกหวยด้วยน๊า ขู่เลยอิอิ  >.o/

 r|i r|i r|i


เติมใจมอบให้ อานี่ ค่ะ ขอบคุณค่ะ แสบจริงนะ ตัวแค่เนี้ย  อิอิ  ตัวแสบ   ee* แสบนิ๊ดๆ เพิ่มสีสันค่ะอาเจ้ อยากให้ อมยิ้มเล็กๆกันบ้างอ่ะค่ะ น๊าๆๆ... a#()

Nid1881
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 37660
[คลิกขอบคุณ]
 .....  >.'| .....


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 12:24:54
(https://upic.me/i/zn/1155713335.jpg) (https://upic.me/show/51943853)
 >.i| สวัสดียามเช้าค่ะ วันนี้วันพระนะค่ะ แรม 8 ค่ำเดือน 8  >.i|
เป็นวันพระแรกของการเข้าพรรษา ขอเชิญชวนทุกท่าน
ไปทำบุญวัดใกล้บ้านกันนะค่ะ

(https://upic.me/i/n3/bli-14.gif) (https://upic.me/show/48119879)

(https://upic.me/i/e7/78999777.jpg) (https://upic.me/show/51946257)

สวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกข้อมูลที่นำมาแบ่งปันค่ะ
ขอให้มีความสุขในวันหยุดมากๆนะค่ะ
+1 l'! กำลังใจค่ะ 

(http://image.ohozaa.com/i/182/Mus9QV.png) (http://image.ohozaa.com/view2/xIVF6MUP9TSKh8uj)
>.i|  สวัสดีวันพระค่ะ  >.;|
  ขอบุญหนุนนำให้ทุกท่านโชคดีประสบความสำเร็จ และพบเจอแต่สิ่งดีดีน๊ะค๊ะ

(http://image.ohozaa.com/i/321/Yl8nX2.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xIVGABpsBsiuskzY)

(https://upic.me/i/q5/3untitled-2.gif)
(https://upic.me/i/ol/vnelxuysmhpo.gif)
 l'! l'! l'! l'! l'!

>.i| >.i|  >.i|


>.;| >.;| >.;|หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 12:26:21
(http://image.ohozaa.com/i/584/zbb1vc.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/wb0PtObW6WydVplL)
(http://image.ohozaa.com/i/677/OVtzj1.png) (http://image.ohozaa.com/view2/wkhimbuI0I9MQPAP)
สวัสดีตอนเช้าค่ะ
อ.นำชัย
ตลอดทั้งวันของวันนี้
ขอให้พบเจอแต่เรื่องราวและเหตุการณ์ดีๆ ที่ประทับใจ
และทำให้มีความสุขทั้งกายและใจ
ที่สำคัญ ...
อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยค่ะ

(http://image.ohozaa.com/i/677/OVtzj1.png) (http://image.ohozaa.com/view2/wkhimbuI0I9MQPAP)

  +|p .....  g|"


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 12:27:48
    [y| [y| [y| s#y s#y s#y p*. p*. p*. >.i| >.i| >.i| >.;| >.;| >.;|

พึ่งมาจากวัด และนำเงินที่ได้ทำบุญแผ่เมตราให้คุณตาด้วยนะครับกระพ้ม

ชื่นใจเสาร์ อาทิตย์ไปช่วยดำนาก่อนเด้อสิบอกให่

  งวดที่แล้วชน  5
งวดนี้ชน  027 จับคู่กับ......
คุณตาครับเติมให้ข้าน้อยด้วยนะขอรับกระพ้ม
ขอบพระคุณหลายๆเด้อ 
อีกหนึ่งพลัง กำลังใจที่มอบให้ครับ

 p*. p*. p*. s#y s#y s#y [y| [y| [y|


  +|p .....  g|"หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 12:33:13

(http://www.apichokeonline.com/Themes/default/images/svip-b4.gif)

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
 'J|L
พลังน้ำใจ: 60123
 s#y s#y s#y s#y


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 12:33:57
♥$♥ ไพลิน ♥$♥
รองหัวหน้าPublic Relations
Diamond Hero 9
**

พลังน้ำใจ: 105437
[คลิกขอบคุณ]

 >.'| อ่ะอ่ะ ไฟเขียวแล้วค่ะพี่หนุ่ยอิอิ  a#()


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 12:34:50

(http://ecards.dmc.tv/images/ecards/cards/e458.jpg)

สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกๆข้อมูลที่นำมาแบ่งปันค่ะ
ขอให้โชคดี มีความสุขมากๆในทุกๆวันนะคะ

(http://image.ohozaa.com/i/6eb/WYzYrv.png)
(https://upic.me/i/zf/lzn71r-vert-horz.jpg)

ผลงานของห้อง SuperVIP  งวดที่ผ่านมาค่ะ
สมัครเป็นสมาชิก SuperVIP วันนี้..มีเลขเด่น อาจารย์ดังกับเลขน้อยชุดที่น่าสนใจ
...สมัครก่อน โชคดีก่อนใคร SuperVIP...
** สนใจสมัครสมาชิกSuperVIP ตามลิงก์นี้ค่ะ **

http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,216.0.html
(https://upic.me/i/7h/009_linie024.gif) (https://upic.me/show/47717673)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 12:36:00
♥$♥ ไพลิน ♥$♥
รองหัวหน้าPublic Relations
Diamond Hero 9
**

พลังน้ำใจ: 105437
[คลิกขอบคุณ]

 >.'| อ่ะอ่ะ ไฟเขียวแล้วค่ะพี่หนุ่ยอิอิ  a#()

มันนี่
Golden Hero 8
 r"|
พลังน้ำใจ: 36928
 l|I JlL' JlL' l|I


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 12:41:36
+|p (http://www.apichokeonline.com/index.php?action=dlattach;attach=81863;type=avatar)  +|p
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRC5sLY88wTGv7iLbQkemFB3KXKwTfS_eHV06yP_ipLQr0MP-r2)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 12:42:16


 r"| r"|


♥$♥ ไพลิน ♥$♥
รองหัวหน้าPublic Relations
Diamond Hero 9
**

 +|p  พลังน้ำใจ: 105238

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRC5sLY88wTGv7iLbQkemFB3KXKwTfS_eHV06yP_ipLQr0MP-r2)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 12:42:55
+|p
♥$♥ ไพลิน ♥$♥
รองหัวหน้าPublic Relations
Diamond Hero 9
**
พลังน้ำใจ: 105204
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

(https://upic.me/i/ti/avatar_5767.png) (https://upic.me/show/47691889)
กระทู้: มากเกินบรรยาย
 l'! ok|

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRC5sLY88wTGv7iLbQkemFB3KXKwTfS_eHV06yP_ipLQr0MP-r2)
 +|p l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 12:45:58
(http://www.addmyhome.com/wp-content/uploads/2014/02/modern-bedroom-banidea-9.jpg)

(https://upic.me/i/ng/cooltext1316557863.png)
(https://upic.me/i/dx/1065812h1h0ofbaay.gif)
เติมใจมอบให้ พี่หนุ่ย ค่ะ ขอบคุณค่ะ(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRC5sLY88wTGv7iLbQkemFB3KXKwTfS_eHV06yP_ipLQr0MP-r2)
 >.'| +|p >.'|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 12:51:57        เลขจับคู่รางวัลที่  1  งวดนี้


       367  จับคู่กับ  2589

            กลับตัวแล้ว  24  ชุด

       เลขที่ไม่น่าจะมาที่สิบหน่วย

                0-1


>.i| J+ J+ J+ >.i|หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 12:52:17
           1   สิงหาคม  2557

             คู่ท้ายรางวัลที่  1
  
              เด่นเอาไปรวย

          
       0-3-6-7-8

              เด่น  3  ตัว

             3-6-7                   ที่สิบหน่วยเท่านั้น

โครงสร้าง  44  ชุด  รางวัลที่  1


21-12-23-32-26-62-27-72-41-14
42-24-43-34-46-64-47-74-48-84
51-15-53-35-56-65-57-75-81-18
83-38-86-68-87-78-91-19-93-39
96-69-97-79
        สรุปรางวัลที่  1  ครั้งที่  1


 จับกับเลขเด่น  3-6-7  เหลือ  30  ชุด

23-32-26-62-27-72-43-34-46-64
47-74-53-35-56-65-57-75-83-38
86-68-87-78-93-39-96-69-97-79


>.i| J+ J+ J+ >.i|หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 12:52:35
          เลขท้ายสองตัว

            ห้าตัวนี้ไม่เคยหลุด

     0-1-2-7-8      

              เด่นสามตัว

          1-2-8
------------------------------------  
        โครงสร้างเลขท้ายสองตัว

                 30 ชุด

10-01-13-31-15-51-16-61-17-71
20-02-23-32-25-52-26-62-27-72
80-08-83-38-85-58-86-68-87-78


>.i| J+ J+ J+ >.i|หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 12:52:56      ตรงนี้ให้ตามคำขอ  


สูตรเลขเด่นรางวัลที่  1


สูตรที่  1    03678

สูตรที่  2    01478

สูตรที่  3    013467


สูตรเลขท้ายสองตัว

สูตรที่  1    01278

สูตรที่  2    02578

สูตรที่  3    012457
    ลงสูตรเลขเด่นให้ดูแล้ว    ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่า  ถ้าสังเกตดูสูตรจะเหมือน ๆ กัน
เลขเด่นออกมาก็เหมือนกัน  งวดนี้ทั้งรางวัลที่  1  และเลขท้ายสองตัว  เลขเด่นชนกัน
ทุกสูตรคือ  0-7 

    ตรงนี้ไม่ใช่อะไรหรอก  เป็นเพราะว่าสูตรของตาที่ใช้อยู่  เป็นสูตรเลขที่มาได้ทั้ง
รางวัลที่ 1  และเลขท้ายสองตัว  ในเลข 5 ตัวที่วางไว้ในแต่ละสูตร  จะมารางวัลที่ 1
1  ตัว  มาเลขท้ายสองตัว  1  ตัว

    เรียกว่ายิงนัดเดียวได้นกสองตัว

    สูตรเหล่านี้ไม่ใช่สูตรเฉพาะกิจ    แต่เป็นสูตรถาวร   ที่ใช้มานับหลายสิบปี  ถูกบ้าง
ผิดบ้างมาตลอด  ดูให้ดี  ใช้ให้เป็นก็สามารถอำนวยประโยชน์ให้ได้อย่างเหลือเชื่อจริง ๆ

แถมให้พิเศษ


0134567

เลข 7  ตัวนี้   มีที่รางวัลที่  1  กับเลขท้ายสองตัว  อย่างน้อย
อย่างละ  1- 2  ตัว  ไม่มีเลข 7 ตัวนี้ติดอยู่ในรางวัลที่  1  และ
เลขท้ายสองตัว  อันตรายแน่นอน  หรือสรุปได้ว่าเลข

 28-82-29-92-89-98

มาได้ค่อนข้างยากทั้งรางวัลที่ 1 และเลขท้ายสองตัว


>.i| J+ J+ J+ >.i|หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 12:57:07
ขออนุญาตวางข้อมูลงวดวันที่ 1-8-57

เลขเด่นจากสูตร 6-8-4

H>>>2-4-6-7
T>>>0-3-7-8
F>>>0-2-5-6

 
<*)|| <*)|| <*)|| <*)|| <*)||

  Park Dong Sup
อาจารย์มงกุฏทอง C7
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 47329
[คลิกขอบคุณ]

 gd: r"| r"| gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 12:59:26
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60032


 >.;| >.;| >.;|


>.i| >.i| >.i|

มันนี่
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 36894


 l|I l|I l|I l|I


¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸
Diamond Hero 9
**

พลังน้ำใจ: 31976
[คลิกขอบคุณ]

 .....  l|I ....


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: 333taja ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 13:01:00
(http://www.picdee.com/images/2014/07/19/00911ZXcU.gif)

 |il |il +|p |Ll |Ll


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 13:01:46

 (https://upic.me/i/4w/57-17.jpg) (https://upic.me/show/51922409)


ทำเป็นต้มยำสะเลย ee*
(http://image.ohozaa.com/i/133/jWJx93.JPG)
เกือบเปนต้มย่ำให้คุณมันนี่สะแล้ว...  >.o/ ็H|l |f''


w|i  w|i ดีใจด้วยค่ะ จัดโต๊ะ เลี้ยงเลยค่ะพี่วิน ให้ไวๆอิอิ  gd:หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 13:02:29
(http://www.picdee.com/images/2014/07/19/0091yswAj.gif)
 |il |il +|p |Ll |Ll


  +|p .....  >.l|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 13:04:31
คุณตา ครับขอให้คุณตาลงข้อมูลแบบนี้ด้วยครับ พึ่งเคยเห็นงวดที่แล้วครับ ขอขอบพระคุณหลายๆๆเด้อ

สูตรที่  1       45789

สูตรที่  2       12589

สูตรที่  3       12457
 
   [y| [y| [y| s#y s#y s#y p*. p*. p*. p*.

     อันนี้เป็นสูตรเลขล่าง   งวดที่แล้วเด่นสามสูตรเลข  5   ปรากฏว่าออกชุด  45
เดี๋ยวงวดใหม่จะลงให้  งวดนี้เหลือเลขเด่นมากหน่อย  3  ตัว  แต่คาดว่าจะต้องมา
1 ใน 3  ตัวนั้นแน่นอน

     ขอบคุณมากที่ติดตามข้อมูลในกระทู้นี้
หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 13:06:01
สวัสดีครับคุณตา  คุณนิด  คุณพลอย คุณมันนี และ ฯฯฯฯฯฯฯฯ

มาแล้วก็นำมาฝากนะครับ  3 - 4 -  6  อาจจะมา บ/ล

 +|p r"| r"| r"| r"| r"| r"| l'! l'! l'!

 s#y s#y s#y 'J|L 'J|L 'J|L gd: gd: gd:

 F* F* F* F* F* F* F* F* F*


PNET
Hero Mb6
*

พลังน้ำใจ: 3787
[คลิกขอบคุณ]

 gd: r"| r"| gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 13:08:51
[/size]
+|p ให้แย้วววน๊าค่ะหน้า 1-4  คัยแอบชม แล้วไม่โพส ไม่ถูกหวยด้วยน๊า ขู่เลยอิอิ  >.o/

 r|i r|i r|i


มิน่าไม่เคยถูกเลย  นู๋นี่แช่งนี่เอง  เค้าโพสต์แร้วนะ งวดหน้าต้องถูกล่ะ  เพี้ยง    l|I   >.'|

ลืมอ่ะ  คิดถึงจุงเบย  นู๋นิด นู๋หนุ่ย นู๋มันนี่กะเจนนี่   รักนะ จุ๊ฟจุ๊ฟ a#() y*> |il F*

พื่ยา
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 7668
[คลิกขอบคุณ]

 w|i สวัสดีค่ะพี่ยา คิดถึงมั๊กๆๆๆๆๆ กลัวล่ะสิคำขู่อิอิ  l|I


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 13:09:49
คุณตา ครับขอให้คุณตาลงข้อมูลแบบนี้ด้วยครับ พึ่งเคยเห็นงวดที่แล้วครับ ขอขอบพระคุณหลายๆๆเด้อ

สูตรที่  1       45789

สูตรที่  2       12589

สูตรที่  3       12457
 
   [y| [y| [y| s#y s#y s#y p*. p*. p*. p*.

     อันนี้เป็นสูตรเลขล่าง   งวดที่แล้วเด่นสามสูตรเลข  5   ปรากฏว่าออกชุด  45
เดี๋ยวงวดใหม่จะลงให้  งวดนี้เหลือเลขเด่นมากหน่อย  3  ตัว  แต่คาดว่าจะต้องมา
1 ใน 3  ตัวนั้นแน่นอน

     ขอบคุณมากที่ติดตามข้อมูลในกระทู้นี้


 +|p  คุณตาคะ  คุณตากลับมาทวงตำแหน่งคืนอีกแล้ว   ดีใจกับเพื่อนสมาชิกที่โชคดีทุกๆ ด้วยนะคะ   n|o;  sll
      สี่ห้างวดที่ผ่านมา  เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมาก  เลขมักจะไปออกในมุมที่ไม่น่าจะออก   ส่วนที่เป็นเลขเด่น
จะไม่ออกเลย  สูตรผลัดกันผิดทุกงวด  ทุกสูตรเดินดีมาเป็น 70-80  งวด  มารุมกันผิดในช่วงนี้  มันมองเหมือน
กับว่ากระบวนการในการออกตัวเลขจะถูกรบกวนจากอะไรบางอย่าง  เลขจึงออกผิดเพี้ยนไปหมด

      จึงต้องทำการรื้อสูตร    เปลี่ยนจุดอับมาเป็นจุดเด่น  ก็ต้องติดตามผลต่อไป  จะดีขึ้นหรือจะต้องปรับสูตร
กันใหม่   ค่อยว่ากันอีกที

      ขอบคุณสำหรับคำชมจ้า
 


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 13:11:24
ตรงนี้ให้ตามคำขอ 


สูตรเลขเด่นรางวัลที่  1


สูตรที่  1    03678

สูตรที่  2    01478

สูตรที่  3    013467


สูตรเลขท้ายสองตัว

สูตรที่  1    01278

สูตรที่  2    02578

สูตรที่  3    012457


เร็วปานจรวด ก่อนไปทำงานก็เข้ามาหาคุณตาและได้ในสิ่งที่ขอ ข้าน้อยขอขอบพระคุณคุณตาอีกครั้งและจะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ใต้เท้าครับกระพ้ม ไปทำงานก่อนเดี๋ยวสายบ่ายแก่ๆจะเข้ามาคุยกับใต้เท้าครับกระพ้ม

+|p ....  g|"หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 13:13:45
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่าน *ขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับ
เด่น สามเลขท้าย ร.1 - เลขท้าย 2 ตัว == 2 ตัว มา 1-2 ตัว == 30-12-2556 ถึง 16-12-2557
5-9==072-48==---==--xxx-xx
2-4==902-52==--f==-f
0-1==149-95==h--==--
0-2==245-01==h--==t-
0-3==318-35==h--==t-
2-7==404-79==---==t-
0-6==866-95==-tf==--
2-4==406-26==h--==t-
1-2==297-52==h--==-f
2-4==523-20==-t-==t- >>> ได้ข้อมูลมางวดแรก
0-1==198-18==h--==t-
0-2==920-95==-tf==--
1-2==477-39==---==--xx-xx
2-6==728-45==-t-==--
0-4==???-??==???==??
0-6==
4-8==
7-9==
2-8==
7-9==
2-7==
3-9==
1-7==
0-9==
==================
เด่น ประจำปี 2557 สามเลขท้าย ร.1 - เลขท้าย 2 ตัว == 4 ตัว มา 1-2-3 ตัว
==3-5-7-9-==
072-48==-7-==--
902-52==9--==5-
149-95==--9==95
245-01==-5-==--
318-35==3--==35
404-79==---=79
866-95==---==95
406-26==---==--xxx-xx
297-52==-97==5-
523-20==5-3==-- >>> ได้ข้อมูลมางวดแรก
198-18==-9-==--
920-95==9--==95
477-39==-77==39
728-45==7--=-5 == 3-5-7-9- ==
???-???==???=?? == 3-5-7-9- ==
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ
+|p gd: tk: ok| <*)|| >.;|
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่าน ขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับ
เด่น สามเลขท้าย ร.1
1-4-7-==406==h--
0-2-3-==297==h--
5-6-9-==523==h-- >>> ได้ข้อมูลมางวดแรก
3-6-8-==198==--f
4-7-9-==920==h--
3-4-9-==477==h--
4-8-9-==728==--f
0-3-6-==???==???
1-2-7-==???==???
2-7-8-==???==???
3-7-8-==???==???
3-5-7-==???==???
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ
+|p gd: tk: ok| :';
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่าน ขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับ
เด่น สามเลขท้าย ร.1
6789==406==--f
2367==297==h-f
0123==523==-tf >>> ได้ข้อมูลมางวดแรก
0167==198==h--
2345==920==-t-
0679==477==-tf
6789==728==h-f
0567==???==???
0145==???==???
2567==???==???
0459==???==???
1289==???==???
3467==???==???
0156==???==???
4567==???==???
2789==???==???
1245==???==???
2567==???==???
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ
+|p gd: tk: ok| :';
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่าน ขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับ
เด่น สามเลขท้าย ร.1
245==406==h--
079==297==-tf
578==523==h-- >>> ได้ข้อมูลมางวดแรก
159==198==ht-
258==920==-t-
067==477==-tf
236==728==-t-
458==???==???
036==???==???
126==???==???
789==???==???
457==???==???
356==???==???
569==???==???
456==???==???
125==???==???
012==???==???
059==???==???
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ
+|p gd: tk: ok| :';
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่าน ขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับ
เด่น สามเลขท้าย ร.1
1-9-==477==--- >>> ได้ข้อมูลมางวดแรก
2-4-==728==-t-
3-9-==???==???
5-8-==???==???
2-7-==???==???
4-6-==???==???
2-4-==???==???
3-7-==???==???
0-6-==???==???
1-4-==???==???
7-8-==???==???
6-9-==???==???
1-5-==???==???
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ
+|p gd: tk: ok| :';
+|p gd: tk: ok| <*)||


sanun
Hero Mb6
*

พลังน้ำใจ: 4326
[คลิกขอบคุณ]

 gd: r"| r"| gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 13:17:40

ขณะนี้ข้อมูลผมสรุปแล้วเหลือชุดเดียวโดดๆ ....ขอดูให้แน่ใจอีกนิดจะโพสให้ชมครับ


 
(https://upic.me/i/1q/1259887456.jpg) (https://upic.me/show/22662752) 


ee*  r"| r"| *f'

คุณมันนี่ปูเสื่อรอได้เลยครับสองตัวท้ายตรงกับเลข30ชุดคุณตาด้วยนะครับ แต่อาจจะติดดับหลายๆอาจารย์ ตอนนี้ขอไปกวาดล็อตเตอรี่ให้ได้เยอะๆก่อนครับ แล้วค่อยมาโพส  ็H|l ็H|l


"* ขอบคุณค่ะคุณjantama  อย่าให้รอนานน๊ะค่ะ เดี๋ยวเลขรวยจะหมดแผงอิอิ *f' 

jantama
Senior Mb4
***

พลังน้ำใจ: 1755
[คลิกขอบคุณ]

 gd: r"| r"| gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 13:23:52


ไปนับเงินต่อหรือน้องนี่ อิอิ y|m

มันนี่
Golden Hero 8
*

 +|p พลังน้ำใจ: 36897

y*> งวดนี้มาช่วยกันนับด้วยกันน่ะค่ะพี่วินวิน อิอิ #/\


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 13:26:20

มันนี่ (+36929/-0)   ข้าวนอกนา (+3851/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:46:01
มันนี่ (+36929/-0)   พล (+9030/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:45:55
มันนี่ (+36929/-0)   Ashita (+4446/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:45:21
มันนี่ (+36929/-0)   Natty427 (+694/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:45:13
มันนี่ (+36929/-0)   Gypsy (+4965/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:45:06
มันนี่ (+36929/-0)   Mazdajang (+33806/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:45:02
มันนี่ (+36929/-0)   janejune123 (+27081/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:44:30
มันนี่ (+36929/-0)   chuasua/ตุ๊กติ๊ก (+15517/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:44:13
มันนี่ (+36929/-0)   wichuda26 (+3879/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:44:09
มันนี่ (+36929/-0)   nattawaree (+7016/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:43:48
มันนี่ (+36929/-0)   Nong_Noi (+31570/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:43:36
มันนี่ (+36929/-0)   nana_240024 (+295/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:43:05
มันนี่ (+36929/-0)   limanan (+446/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:43:02
มันนี่ (+36929/-0)   ตาสีตาสา (+296/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:42:41
มันนี่ (+36929/-0)   ya_ni (+5084/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:42:12
มันนี่ (+36929/-0)   หนุ่มอาวุโส (+19816/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:41:44
มันนี่ (+36929/-0)   *โอปอ* (+76355/-1)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:41:34
มันนี่ (+36929/-0)   merry (+24154/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:41:30
มันนี่ (+36929/-0)   maprang044 (+5370/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:41:27
มันนี่ (+36929/-0)   ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ (+31979/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:41:03
มันนี่ (+36929/-0)   joom12345 (+22/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:40:51
มันนี่ (+36929/-0)   พื่ยา (+7669/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:40:34
มันนี่ (+36929/-0)   หน่อย (+58976/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:40:25
มันนี่ (+36929/-0)   thanet (+2691/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:40:21
มันนี่ (+36929/-0)   jenny123 (+156/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:40:19
มันนี่ (+36929/-0)   มหาเศรษฐีรวยๆๆ (+11561/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:40:16
มันนี่ (+36929/-0)   คนสวย (+1795/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:40:11
มันนี่ (+36929/-0)   salamdank (+989/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:40:08
มันนี่ (+36929/-0)   PNET (+3788/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:39:51
มันนี่ (+36929/-0)   ginahk10 (+6465/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:39:48|ji' |ji' |ji' |ji' |ji'


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 13:28:15

มันนี่ (+36929/-0)   s0 (+19/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:39:36
มันนี่ (+36929/-0)   tum56 (+1890/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:39:20
มันนี่ (+36929/-0)   supawadee123 (+3372/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:39:15
มันนี่ (+36929/-0)   ขวัญเองจ้า (+33086/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:39:07
มันนี่ (+36929/-0)   blow (+6145/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:39:01
มันนี่ (+36929/-0)   สุขสันต์2014 (+4632/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:38:58
มันนี่ (+36929/-0)   แว่นแก้ว (+28702/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:38:42
มันนี่ (+36929/-0)   ZARA101 (+12822/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:38:33
มันนี่ (+36929/-0)   pope (+1118/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:37:59
มันนี่ (+36929/-0)   patta 33 (+20072/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:36:34
มันนี่ (+36929/-0)   sawas2706 (+9110/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:36:30
มันนี่ (+36929/-0)   asoke (+33640/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:36:26
มันนี่ (+36929/-0)   เชื่อม เมืองนนท์ (+54736/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:36:16
มันนี่ (+36929/-0)   Park Dong Sup (+47332/-1)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:36:00
มันนี่ (+36929/-0)   jantama (+1756/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:35:44
มันนี่ (+36929/-0)   tottor (+8417/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:35:04
มันนี่ (+36929/-0)   sanun (+4328/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:34:51
มันนี่ (+36929/-0)   ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105446/-1)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:32:34
มันนี่ (+36929/-0)   ♥♪mimmy111❣♪♥ (+86053/-1)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:32:28
มันนี่ (+36929/-0)   Tee1 (+54860/-1)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:32:26
มันนี่ (+36929/-0)   Aomzaa (+113/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:32:22
มันนี่ (+36929/-0)   ♥♥ตังค์ su มา♥♥ (+68345/-1)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:32:06
มันนี่ (+36929/-0)   tr501 (+35193/-2)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:31:36
มันนี่ (+36929/-0)   ✤♥✤ MALILA ✤♥✤ (+3218/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:23:13
มันนี่ (+36929/-0)   ♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ (+111037/-5)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:23:05
มันนี่ (+36929/-0)   •❤ yada •❤ (+71498/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:23:01
มันนี่ (+36929/-0)   khaempeth (+5685/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:22:58
มันนี่ (+36929/-0)   ★* พลอย_นี่ *★ (+52919/-2)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:22:54
มันนี่ (+36929/-0)   ♥♥@.เอ๋.@♥♥ (+92432/-1)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:22:47
มันนี่ (+36929/-0)   kantaptong (+41/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:22:42
มันนี่ (+36929/-0)   บ่าวชุมแพ (+674/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:22:39
มันนี่ (+36929/-0)   Ps5_44 (+691/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:22:35
มันนี่ (+36929/-0)   Nid1881 (+37663/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:17:57
มันนี่ (+36929/-0)   TORDM (+2318/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:16:05
มันนี่ (+36929/-0)   วิน @ วิน (+48080/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:13:44
มันนี่ (+36929/-0)   ฝันดี (+38237/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:11:47
มันนี่ (+36929/-0)   numchai42 (+60124/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 12:09:18|ji' |ji' |ji' |ji' |ji'


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 13:31:12
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60125


 >.;| >.;| >.;| >.;|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 13:32:59
มันนี่
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 36930


 |il |il |il |il |il


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 13:33:48

http://www.youtube.com/v/Z50X8MVYLsE?version=2&amp;hl=th_TH&amp;color1=87CEEB &amp;color2=FFFFFF &amp;border=&autoplay=1&loop=1


:) :) :)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 13:34:35
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60125


 >.;| >.;| >.;| >.;|

>.i| >.i| >.i|หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 13:42:49

 (https://upic.me/i/4w/57-17.jpg) (https://upic.me/show/51922409)


ทำเป็นต้มยำสะเลย ee*
(http://image.ohozaa.com/i/133/jWJx93.JPG)
เกือบเปนต้มย่ำให้คุณมันนี่สะแล้ว...  >.o/ ็H|l |f''


w|i  w|i ดีใจด้วยค่ะ จัดโต๊ะ เลี้ยงเลยค่ะพี่วิน ให้ไวๆอิอิ  gd:


(http://www.ceibs.edu/media/archive/images/2012/02/08/C8BEF3732171615495660176F38ADAF8.jpg)
เลี้ยง เลี้ยง เลี้ยง  ok| gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 13:46:36
(http://www.picdee.com/images/2014/07/19/00911ZXcU.gif)

 |il |il +|p |Ll |Ll
(http://imageshack.com/a/img843/963/lbca.gif)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 13:47:28
 +|p (http://www.apichokeonline.com/index.php?action=dlattach;attach=81863;type=avatar)  +|p


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 13:53:30
วิน @ วิน
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 48081


 |il |il |il |il |il


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 13:54:03
'J|L +|p P" P" P"
(http://imageshack.com/a/img843/963/lbca.gif)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 13:54:44
 +|p (http://www.apichokeonline.com/index.php?action=dlattach;attach=44099;type=avatar)  F*


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: merry ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 14:10:27
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60126
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9,363
 +|p +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 14:11:10
แวะมาส่งกำลังใจยามบ่ายครับ
ช่วงนี้ฝนตกบ่อยดูแลสุขภาพด้วยและมีความสุขทุกเวลานะครับ
 +|p (https://upic.me/i/v1/images34.jpg) (https://upic.me/show/51949197)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ✿ ญา ✿ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 14:19:06
 li* li* l|v li* li*


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อม เมืองนนท์ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 14:42:56
(http://www.desicomments.com/dc3/05/246345/2463451.jpg) (http://www.desicomments.com/hearts/heart-in-sea/)
Happy Saturday


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: กุมภา ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 15:07:00

 
|il   |,-l*|   +|p   |,-l*|   |il


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: s.mona022 ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 17:10:21
คุณพลไปไหนไม่เห็นวางเลขเก้าแถวเลยคะ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: s.mona022 ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 17:11:12
1-2จับ
456


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 18:00:03
 +|p
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
(https://upic.me/i/yy/svip-b4.gif) (https://upic.me/show/51088071)
พลังน้ำใจ: 60132
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์
กระทู้: 9,363
 r"| r"| r"| ok| ok|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 18:00:58
 +|p
Nid1881
Golden Hero 8
*
พลังน้ำใจ: 37666
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์
กระทู้: 21,505

(https://upic.me/i/5r/avatar_22151.png) (https://upic.me/show/16096390)
 l'! l|I ok|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: $ SUDARATH $ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 20:20:32
(http://img1.thaicomment.com/tc/075/010.gif) (http://www.thaicomment.com)
  (http://img1.thaicomment.com/tc/036/025.gif) (http://www.thaicomment.com)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 20:28:49
(https://upic.me/i/5q/5images.jpg) (https://upic.me/show/16124458)
แวะมาทักทายยามดึกครับ

ขอให้มีความสุขมากๆและหลับฝันดีในยามค่ำคืนนะครับ
(https://upic.me/i/hf/0images52.jpg) (https://upic.me/show/50020784)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: •❤ yada •❤ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 20:52:14
|il l|v >.'| w|i

(https://upic.me/i/3p/9ei18.gif) (https://upic.me/show/45857703)
(https://upic.me/i/r2/7y111.gif) (https://upic.me/show/1732936)หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 21:34:37
(http://www.apichokeonline.com/Themes/default/images/svip-b4.gif)

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
 'J|L
พลังน้ำใจ: 60136
 s#y s#y s#y s#yหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 21:35:02
(http://www.bloggang.com/data/blueberrycpie/picture/1136886816.jpg)

สวัสดียามค่ำคืนค่ะ
ขอบคุณสำหรับทุกๆข้อมูลที่นำมาแบ่งปันค่ะ
ค่ำคืนนี้ ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขและนอนหลับฝันดีนะคะ

(https://upic.me/i/h0/oysntlrwsilr.gif)
(http://image.ohozaa.com/i/6eb/WYzYrv.png)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: & Rain & ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 22:08:26


(https://upic.me/i/2c/zxce1.jpg) (https://upic.me/show/51955852)


 JlL' JlL' |il l|v |il JlL' JlL'


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 22:19:44

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60138
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9,363

 +|p

 |il |il l|v l|v

 s#y s#y gd: gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: 333taja ที่ 19 กรกฎาคม 2014, 23:21:57
 ฺB|Y ฺB|Y +|p >.i|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: samai_rsy ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 00:04:43
(https://upic.me/i/33/anigif18.gif)
 J|[ นอนหลับ ฝันดีคร้าบ J|[


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: TORDM ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 02:38:36
(https://upic.me/i/l7/tumblr_myaoucxs4l1riu8ruo1_1280.jpg) (https://upic.me/show/50385819)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥✿ (เอ๋) ✿♥ ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 07:53:44
(http://image.ohozaa.com/i/696/ir5b0K.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xIS1Fn6wxzxwFPwl)
 |il สวัสดีในวันหยุดค่ะ มีความสุขในวันพักผ่อนน๊ะค๊ะ >.'|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 08:01:25
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60141
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9,363

 +|p

 |il |il l|v l|v

 s#y s#y gd: gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: •❤ yada •❤ ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 08:04:17
(https://upic.me/i/26/bbn45_zps80c0f04b.gif) (https://upic.me/show/44173723)
(https://upic.me/i/sh/kapook_42984.gif) (https://upic.me/show/224017)
สวัสดีค่ะ
หนึ่งกำลังใจมีให้กันเสมอ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
มีความสุขมากมายน๊าค่ะ
(https://upic.me/i/sh/kapook_42984.gif) (https://upic.me/show/224017)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: sing197171 ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 08:21:28
สวัสดีครับผมได้มา 03467


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 08:26:32
+|p(https://upic.me/i/i4/c7d55578f97d7fc204eaf870d799a805_1254040132.gif) (https://upic.me/show/46068770)
กำลังใจดีๆยามสายครับ

ขอให้สดชื่นเบิกบานและมีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนนะครับ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: sanun ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 08:53:39
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่าน อันนี้พิเศษข้อมูล-จากปรมาจารย์นักเขียนโปรฯคิดตัวเลข+ใจดีครับ
16-07-2557 สามเลขท้าย ร.1
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 48,37,26
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
234-238-247-278-346-368-467-678-
(8 ชุด / รวมทั้งหมด 8 ชุด)>>>ชุดถ่าง
=======================
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 48,37,26
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
234-238-243-247-274-278-283-287-324-328
342-346-364-368-382-386-423-427-432-436
463-467-472-476-634-638-643-647-674-678
683-687-724-728-742-746-764-768-782-786
823-827-832-836-863-867-872-876-
(48 ชุด / รวมทั้งหมด 48 ชุด)>>>ชุดตรง
===================
เจ้าของข้อมูลดูเหมือนวางเลขนัยว่าตรงหลัก
หลักร้อย (H) : 48
หลักสิบ (T) : 37
หลักหน่วย (F) : 26
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
432-436-472-476-832-836-872-876-
(8 ชุด / รวมทั้งหมด 8 ชุด)
===================
ชมเพลินๆไปก่อนน่ะ
ขอบคุณเจ้าของข้อมูล ขอบคุณครับ y*>
01-08-2557
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 59,48,02
สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
045-049-058-089-245-249-258-289-
(8 ชุด/ รวมทั้งหมด 8 ชุด) >>> ชุดถ่างงวดนี้ครับ
===============================
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 59,48,02
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
045-049-054-058-085-089-094-098-245-249
254-258-285-289-294-298-405-409-425-429
450-452-490-492-504-508-524-528-540-542
580-582-805-809-825-829-850-852-890-892
904-908-924-928-940-942-980-982-
(48 ชุด / รวมทั้งหมด 48 ชุด) >>> ชุดตรง
=========================
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| :';
เด่น เลขท้าย 2 ตัว จากเจ้าของข้อมูลเจ้าเดียวกันครับ
เลขท้าย 2 ตัว 01-08-2557
เลขมาครบสิบหน่วย (TF (2)) : 46
สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 1 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
44 - 46 - 64 - 66 -
(4 ชุด/ รวมทั้งหมด 4 ชุด)
=========================
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| :';


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: 333taja ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 09:31:12
(http://www.picdee.com/images/2014/07/20/52649328604132486441041119954nuhjo.jpg)
  สวัสดีค่ะ +|p  'J|L


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ★* พลอย_นี่ *★ ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 09:38:11
(https://upic.me/i/q8/1331945799.jpg) (https://upic.me/show/45909752)

สวัสดีวันอาทิตย์ที่สดใสค่ะ
ขอให้โชคดี มีความสุขในวันหยุดมากๆนะค่ะ
+1 JlL' กำลังใจค่ะ  


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: samai_rsy ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 10:08:21
(https://upic.me/i/bg/http3a2f2f25.media.tumblr.com2fb92ba152709624c052b72cb5ff11d6c82ftumblr_mrynfdq1h21spgb6do1_500.jpg)

 s#y   s#y


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ขวัญเองจ้า ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 10:08:42
(https://upic.me/i/re/55576-pic-11.jpg) (https://upic.me/show/17940268)

สวัสดีค่ะท่านอ.นักคำนวณและเพื่อนสมาชิกทุกท่านค่ะ
เติมหนึ่งกำลังใจดีๆขอบคุณทุกๆข้อมูลที่แบ่งปันมีความสุขสดชื่นสมหวังตลอดวันค้า
 |Ll |Ll |Ll |Ll |Ll
(https://upic.me/i/h8/1226402233.gif) (https://upic.me/show/7918181)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: samai_rsy ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 10:09:17
(https://upic.me/i/bg/http3a2f2f25.media.tumblr.com2fb92ba152709624c052b72cb5ff11d6c82ftumblr_mrynfdq1h21spgb6do1_500.jpg)

 s#y   s#y


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 11:32:43
(https://upic.me/i/nq/6d6qadlo1pn.gif) (https://upic.me/show/51960040)
 :c< ขอให้โชคดีและมีความสุขเสมอๆ นะค่ะ :c<


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ✮♥~mimmy111~♥✮ ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 11:56:05
http://img188.imageshack.us/img188/6168/eb93b1eb8298ebacb448035.swf
(https://upic.me/i/0g/gdrbpbm9e2ga.gif)
หนึ่งกำลังใจในวันหยุดค่ะ
ขอบคุณสำหรับทุกๆข้อมูลที่นำมาแบ่งปันค่ะ
ขอบคุณแทนสมาชิกทุกๆท่านด้วยค่ะ
ขอให้มีความสุขกับช่วงวันหยุดพักผ่อนนะคะ

(https://upic.me/i/5a/68695.gif) (https://upic.me/show/848488)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อม เมืองนนท์ ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 13:01:28
(http://uppic.thaibuzz.com/ie/20100720103743.jpg) (http://uppic.thaibuzz.com/show.php?id=5008667b47882269dd0bd672dbb2b946)
สุขสันต์วันพักผ่อนจร้าาา


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: khaempeth ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 14:22:40
 +|p P" P"


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: MALI♥LA ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 14:49:16


                (https://upic.me/i/ov/si1-ct-116.gif) (https://upic.me/show/45646132)  +  ''d"  have a happy time.


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ★* พลอย_นี่ *★ ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 15:51:05
(https://upic.me/i/oq/morning_in_technicolor_by_mylifethroughthelens-d5zwz3w1.jpg) (https://upic.me/show/46669392)

เติมกำลังใจยามบ่ายค่ะ ขอให้มีความสุขทุกช่วงเวลานะค่ะ
 |il +|p JlL'


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 16:22:26
(http://www.apichokeonline.com/Themes/default/images/svip-b4.gif)

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
 'J|L
พลังน้ำใจ: 60157
 s#y s#y s#y s#yหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 16:24:04
(http://img1.imagehousing.com/41/d0a895111c78c7b6ea2713ed6fabba4a.jpg)

l|v สวัสดีในวันหยุดค่ะ  l|v
ขอบคุณสำหรับทุกๆข้อมูลที่นำมาแบ่งปันค่ะ
ขอบคุณแทนสมาชิกทุกๆท่านด้วยค่ะ
ขอให้โชคดี มีความสุข กับช่วงวันหยุดพักผ่อนนะคะ

(https://upic.me/i/i2/too26.gif)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 16:41:45
(http://www.uppicweb.com/x/i/is/bcedd.jpg)

♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    # Rain # (+39021/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:37:14
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    s.mona022 (+504/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:37:00
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    kumpa (+15846/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:36:56
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    บ่าวชุมแพ (+704/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:34:28
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    Aomzaa (+142/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:32:35
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    jantama (+1760/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:32:14
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    sawas2706 (+9126/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:32:03
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    ♥♥ตังค์ su มา♥♥ (+68385/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:31:18
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    pope (+1157/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:31:13
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    tum56 (+1895/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:30:49
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    blow (+6175/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:30:30
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    สุขสันต์2014 (+4647/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:30:25
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    kantaptong (+47/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:30:13
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    joom12345 (+23/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:29:50
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    หน่อย (+58993/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:29:43

l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'!

♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    thanet (+2693/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:29:38
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    jenny123 (+157/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:29:34
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    คนสวย (+1802/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:29:21
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    salamdank (+990/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:29:16
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    PNET (+3789/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:29:10
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    ginahk10 (+6468/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:29:03
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    แว่นแก้ว (+28727/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:28:56
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    s0 (+20/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:28:48
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    หนุ่มอาวุโส (+19825/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:28:34
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    tottor (+8429/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:28:25
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    merry (+24228/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:28:17
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    maprang044 (+5371/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:28:11
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    nana_240024 (+296/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:27:36
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    limanan (+448/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:27:31
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    TORDM (+2347/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:27:20


l'! l'! l'! l'! l'! l'!

♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    supawadee123 (+3385/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:27:15
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    ZARA101 (+12874/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:27:06
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    Park Dong Sup (+47339/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:26:49
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    วิน @ วิน (+48094/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:26:40
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    ปาป้า (+2360/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:26:02
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    Nid1881 (+37677/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:25:39
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    พล (+9031/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:25:34
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    มันนี่ (+36942/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:25:20
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    *โอปอ* (+76424/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:25:15
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    ya_ni (+5124/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:24:59
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    nattawaree (+7022/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:24:54
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    Nong_Noi (+31595/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:24:45
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    tr501 (+35228/-2)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:24:41
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    ฝันดี (+38266/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:24:36
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    freeman (+177/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:24:29


l'! l'! l'! l'! l'! l'!

♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    khaempeth (+5725/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:23:43
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    เชื่อม เมืองนนท์ (+54842/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:23:38
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    Ps5_44 (+746/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:23:12
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    patta 33 (+20137/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:23:07
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    sanun (+4337/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:22:51
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    sing197171 (+301/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:22:46
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    •❤ yada •❤ (+71634/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:22:41
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    asoke (+33672/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:22:36
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105552/-1)    numchai42 (+60157/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 16:21:51


r"| r"| r"| r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: sanun ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 17:01:36


           1   สิงหาคม  2557

             คู่ท้ายรางวัลที่  1
  
              เด่นเอาไปรวย

          
       0-3-6-7-8

              เด่น  3  ตัว

            3-6-7                   ที่สิบหน่วยเท่านั้น

ขออนุญาต คุณตาและสมาชิกทุกท่านครับ
เด่นคงที่ประจำวันบน-ล่าง
S 3469, M 5679, T 1568, W 1567, Th 1567, F 2457, Sa 0129
==ออก====บน===ล่าง
900-60 S  = h-- = t-
050-11 M  = -t- = --
877-28 Th = -tf = --
997-07 Sa = ht- = t-
143-79 S  = -tf- = -f
025-58 M  = --f = t-
343-28 T  = --- = -f
694-63 Th = h-- = t-
500-15 F  = h-- = -f
443-43 Sa = --- = --
524-72 S  = --f = --
358-00 S  = h-- = --
981-08 W  = --f = --
566-66 F  = h-- = --
257-09 Sa = h-- = tf
241-37 F  = ht- = -f
433-52 Sa = --- = -f
688-53 M  = h-- = t-
846-86 T  = h-f = tf 1568
458-07 W = -t- = -f 1567
125-56 Th = h-f = tf 1567
489-90 Sa = --f = tf 0129
673-69 S = h-f = tf 3469
905-51 M = h-f = t- 5679
996-86 T = --f = tf 1568
435-82 Th =--f = -- 1567
327-20 F = -tf = t- 2457
123-05 S = --f = -- 3469
684-63 M = h-- = t- 5679
882-14 T = ht- = t- 1568
289-60 F = h-- = -- 2457
804-47 F = --f = tf 2457
925-28 Sa = ht- = t- 0129
795-27 S = -t- = -- 3469
767-79 M = htf = tf 5679
072-48 M = -t- = -- 5679
902-52 Th = --- = t- 1567
149-95 Sa = h-f = t- 0129 (numchai42 02369)
318-35 Sa = -t- = -- 0129 (numchai42 03689)
404-79 S = h-f = -f 3469 (numchai42 02578)
866-95 T = htf = -f 1568 (numchai42 04578)
406-26 W = --f = -f 1567 (numchai42 tf 01258)
297-52 F = h-f = tf 2457 (numchai42 tf 03679)
523-20 F = ht- = t- 2457 (numchai42 tf 01478) ชน 4-7 หรือจับคู่ 25++018
198-18 S = -t- = -- 3469-tf (numchai42 tf-023569) ชน 3-6-9 หรือจับคู่ 4++025
920-95 M = h-- = tf 5679-tf (numchai42 tf-035689) ชน 5-6-9 หรือจับคู่ 70-73-78-กลับตัว
477-39 T = --- = -- 1568-tf (numchai42 tf-25789) ชน 5-8 หรือจับคู่ 12-17-19-62-67-69-กลับตัว
728-45 W = h-- = -f 1567-tf (numchai42 tf-12589) ชน 1-5 หรือจับคู่ 62-68-69-72-78-79-กลับตัว
???-?? F = ??? = ?? 2457-tf (numchai42 tf-03678) ชน 7 หรือจับคู่ 20-23-26-28-40-43-46-48-50-53-56-58-กลับตัว
ถ้าหลุด ส.น.-ระวังเข้าหลักร้อย เดินดี พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| :';


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 17:02:50
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60158
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9,363

 +|p

 |il |il l|v l|v

 s#y s#y gd: gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: okna ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 18:08:25
 +|p tk:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ZARA45 ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 18:08:53
(https://upic.me/i/pf/y0137.gif) (https://upic.me/show/40985878)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ขวัญเองจ้า ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 18:49:30
(https://upic.me/i/e2/20070924_fe450a20131215d782fef5n8mz.gif) (https://upic.me/show/15009330)
 l|v l|v l|v l|v l|v


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: merry ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 18:51:42
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60162
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9,363 +|p +|p +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥✿ (เอ๋) ✿♥ ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 19:04:59
(http://image.ohozaa.com/i/56d/tOgDsD.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xJ6VS4VRJcV6XfGB)

(http://image.ohozaa.com/i/fbe/LUutPo.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xaduRegOzmHMLSPZ)ทักทายยามค่ำค่ะ โชคดีและมีความสุขกับทุกช่วงเวลาน๊ะค๊ะ(http://image.ohozaa.com/i/fbe/LUutPo.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xaduRegOzmHMLSPZ)
(http://image.ohozaa.com/i/ec9/eDyW79.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xJ6YQ3TOTRgYortx)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 19:45:51
(https://upic.me/i/dc/8ebrfn9dgtr.gif) (https://upic.me/show/51968634)
 |il Good night & Sweet dreams  |il


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥♥ตังค์ su มา♥♥ ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 21:05:43
(https://upic.me/i/a4/eintzo.jpg) (https://upic.me/show/40910329)

มีความสุขทุก ๆช่วงเวลาพักผ่อนค่ะ
ฝีนดีตลอดคืนนะคะ

 l'! l'! l'! l'! l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ✮♥~mimmy111~♥✮ ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 21:18:08
(https://upic.me/i/sk/20152944at0w4jw5.jpg)
แวะมาทักทาย และเติมพลังใจก่อนนอนค่ะ
ค่ำคืนนี้ ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขและนอนหลับฝันดีนะคะ

(https://upic.me/i/7w/km6xq9mzoeca.gif)
(https://upic.me/i/v3/kapook_36824.gif)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 21:51:28
 +|p
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*
พลังน้ำใจ: 60166
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์
กระทู้: 9,363
r"| r"| r"| ok|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: •❤ yada •❤ ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 21:56:52
(https://upic.me/i/ga/5images1.jpg) (https://upic.me/show/51970144)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: หน่อย ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 22:33:17

(https://upic.me/i/n7/d6670.gif) (https://upic.me/show/27286565)
(https://upic.me/i/lt/r5d41.gif) (https://upic.me/show/51219071)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ★* พลอย_นี่ *★ ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 22:36:35
(https://upic.me/i/e2/317324eaecda9edfa6.gif) (https://upic.me/show/49057468)

กำลังใจยามค่ำคืนค่ะ นอนหลับฝันดี ตลอดคืนนะค่ะ
...ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
 i|I i|I i|Iหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: samai_rsy ที่ 20 กรกฎาคม 2014, 22:52:00
(https://upic.me/i/vf/t280311_11c1.gif)
Good Night & Sweet Dreams
 J|[  J|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: tsp ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 00:10:50
ขอแจมครับ บน 36789 จับชุด. 10 ชุด 367 368 369 378 379 389 678 679 689 789 โชคดีครับ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: tr501 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 01:35:38
 +|p '|* '|* '|* <*)|| <*)|| <*)||


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: TORDM ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 02:47:58
(https://upic.me/i/nw/10291800_674283542626078_9043700175550191180_n.jpg) (https://upic.me/show/51116416)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: samai_rsy ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 05:55:56
(http://cache.desktopnexus.com/thumbnails/1662171-bigthumbnail.jpg)
สุข สดชื่น กับวันใหม่ วันแรก ของการทำงานนะครับ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 06:12:29
+|p อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับ

ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆในเช้าวันใหม่นะครับ
(https://upic.me/i/60/e100311_04c.gif) (https://upic.me/show/21662767)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 06:41:08
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60175
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9,363

 +|p

 |il |il l|v l|v

 s#y s#y gd: gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: •❤ yada •❤ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 07:04:14
(https://upic.me/i/y4/good-morning-wallpaper-hd-13.jpg) (https://upic.me/show/51973327)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: tu111 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 08:23:24
 s#y s#y s#y s#y l'! l'! l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ขวัญเองจ้า ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 08:24:57
(https://upic.me/i/w2/55576-pic-3.jpg) (https://upic.me/show/17947691)
สวัสดีค่ะท่านอ.นักคิดคำนวณทีมงานและเพื่อนสมาชิก
หนึ่งกำลังใจดีๆขอบคุณทุกๆข้อมูลที่แบ่งปันค่ะ
ภารกิจลุล่วงมีความสุขตลอดวันน๊ะค๊ะ

(https://upic.me/i/zf/lzn71r-vert-horz.jpg)

ผลงานของห้อง SuperVIP  งวดที่ผ่านมาค่ะ
สมัครเป็นสมาชิก SuperVIP วันนี้..มีเลขเด่น อาจารย์ดังกับเลขน้อยชุดที่น่าสนใจ
...สมัครก่อน โชคดีก่อนใคร SuperVIP...
** สนใจสมัครสมาชิกSuperVIP ตามลิงก์นี้ค่ะ **

http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,216.0.html

(https://upic.me/i/7h/009_linie024.gif) (https://upic.me/show/47717673)

*******************************


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ★* พลอย_นี่ *★ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 08:28:25
(https://upic.me/i/j1/good-morning-171.jpg) (https://upic.me/show/51435771)

สวัสดีวันจันทร์ค่ะ วันนี้และทุกๆวัน
ขอให้มีความสุข สดชื่นสมหวัง โชคดีตลอดไปนะค่ะ
+1 JlL' กำลังใจค่ะ  


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: MooAomSin ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 08:30:09
 t[: +|p  ขอบคุณคะคุณตานำชัย <*)|| <*)|| <*)|| <*)||


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: แว่นแก้ว ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 08:46:53
(https://upic.me/i/qd/px320.jpg) (https://upic.me/show/51973749)
y|m y|m y|m y|m


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥✿ (เอ๋) ✿♥ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 09:03:32
(http://image.ohozaa.com/i/5aa/QLrssu.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xJbBNQYmF8OEsawr)
สวัสดีค่ะ บวกหนึ่ง  li* ให้ค่ะ
ขอบคุณทุกๆข้อมูลที่นำมาแบ่งปันน๊ะค๊ะ ขอให้โชคดีร่ำรวยค่ะ

(http://image.ohozaa.com/i/699/gn3C8l.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xJbCHRC7t04WLXMn)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: khaempeth ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 09:33:55
 P" P" +|p P" P"


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 10:05:41
(https://upic.me/i/3o/oie_overlay1.gif) (https://upic.me/show/51974655)

(https://upic.me/i/g7/uuo60_zpscbda83fe.gif) (https://upic.me/show/43224495)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Park Dong Sup ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 10:50:09
แวะมาทักทาย และเติมพลังใจครับ +1
(https://upic.me/i/he/picture_274255514130.gif) (https://upic.me/show/40606346)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 11:01:58

(http://www.apichokeonline.com/Themes/default/images/svip-b4.gif)

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
 'J|L
พลังน้ำใจ: 60187
 s#y s#y s#y s#yหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 11:03:02
(http://img1.imagehousing.com/24/a6c79cdb105f4e4ee968a8683c992349.gif)

สวัสดีค่ะ คุณตา และเพื่อนสมาชิกทุกๆท่าน
ขอบคุณสำหรับทุกๆข้อมูลที่นำมาแบ่งปันค่ะ
ขอให้โชคดี มีความสุขมากๆในทุกๆวันนะคะ

(https://upic.me/i/yn/wfd68.gif)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 11:21:34        เลขจับคู่รางวัลที่  1  งวดนี้


       367  จับคู่กับ  2589

            กลับตัวแล้ว  24  ชุด

       เลขที่ไม่น่าจะมาที่สิบหน่วย

                0-1


>.i| J+ J+ J+ >.i|หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 11:22:34           1   สิงหาคม  2557

             คู่ท้ายรางวัลที่  1
  
              เด่นเอาไปรวย

          
       0-3-6-7-8

              เด่น  3  ตัว

             3-6-7                   ที่สิบหน่วยเท่านั้น

โครงสร้าง  44  ชุด  รางวัลที่  1


21-12-23-32-26-62-27-72-41-14
42-24-43-34-46-64-47-74-48-84
51-15-53-35-56-65-57-75-81-18
83-38-86-68-87-78-91-19-93-39
96-69-97-79
        สรุปรางวัลที่  1  ครั้งที่  1


 จับกับเลขเด่น  3-6-7  เหลือ  30  ชุด

23-32-26-62-27-72-43-34-46-64
47-74-53-35-56-65-57-75-83-38
86-68-87-78-93-39-96-69-97-79


>.i| J+ J+ J+ >.i|หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 11:22:54
          เลขท้ายสองตัว

            ห้าตัวนี้ไม่เคยหลุด

     0-1-2-7-8      

              เด่นสามตัว

          1-2-8
------------------------------------  
        โครงสร้างเลขท้ายสองตัว

                 30 ชุด

10-01-13-31-15-51-16-61-17-71
20-02-23-32-25-52-26-62-27-72
80-08-83-38-85-58-86-68-87-78


>.i| J+ J+ J+ >.i|หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 11:23:14      ตรงนี้ให้ตามคำขอ  


สูตรเลขเด่นรางวัลที่  1


สูตรที่  1    03678

สูตรที่  2    01478

สูตรที่  3    013467


สูตรเลขท้ายสองตัว

สูตรที่  1    01278

สูตรที่  2    02578

สูตรที่  3    012457
    ลงสูตรเลขเด่นให้ดูแล้ว    ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่า  ถ้าสังเกตดูสูตรจะเหมือน ๆ กัน
เลขเด่นออกมาก็เหมือนกัน  งวดนี้ทั้งรางวัลที่  1  และเลขท้ายสองตัว  เลขเด่นชนกัน
ทุกสูตรคือ  0-7 

    ตรงนี้ไม่ใช่อะไรหรอก  เป็นเพราะว่าสูตรของตาที่ใช้อยู่  เป็นสูตรเลขที่มาได้ทั้ง
รางวัลที่ 1  และเลขท้ายสองตัว  ในเลข 5 ตัวที่วางไว้ในแต่ละสูตร  จะมารางวัลที่ 1
1  ตัว  มาเลขท้ายสองตัว  1  ตัว

    เรียกว่ายิงนัดเดียวได้นกสองตัว

    สูตรเหล่านี้ไม่ใช่สูตรเฉพาะกิจ    แต่เป็นสูตรถาวร   ที่ใช้มานับหลายสิบปี  ถูกบ้าง
ผิดบ้างมาตลอด  ดูให้ดี  ใช้ให้เป็นก็สามารถอำนวยประโยชน์ให้ได้อย่างเหลือเชื่อจริง ๆ

แถมให้พิเศษ


0134567

เลข 7  ตัวนี้   มีที่รางวัลที่  1  กับเลขท้ายสองตัว  อย่างน้อย
อย่างละ  1- 2  ตัว  ไม่มีเลข 7 ตัวนี้ติดอยู่ในรางวัลที่  1  และ
เลขท้ายสองตัว  อันตรายแน่นอน  หรือสรุปได้ว่าเลข

 28-82-29-92-89-98

มาได้ค่อนข้างยากทั้งรางวัลที่ 1 และเลขท้ายสองตัว


>.i| J+ J+ J+ >.i|หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 11:37:52
(http://f.ptcdn.info/305/017/000/1396225477-1387762015-o.jpg)

♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    tum56 (+1896/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:29:30
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    blow (+6193/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:29:16
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    สุขสันต์2014 (+4663/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:29:12
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    kantaptong (+49/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:29:08
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    nattawaree (+7029/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:27:29
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    Nong_Noi (+31617/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:27:16
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    freeman (+182/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:27:05
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    nana_240024 (+298/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:26:12
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    limanan (+450/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:26:08
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    supawadee123 (+3395/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:25:54
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    ตาสีตาสา (+302/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:25:39
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    หนุ่มอาวุโส (+19833/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:24:33
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    maprang044 (+5372/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:24:11
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    วิน @ วิน (+48104/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:23:49
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    sawas2706 (+9159/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:20:59


l'! l'! l'! l'! l'! l'!

♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    jantama (+1762/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:20:30
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    tottor (+8437/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:20:25
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    Aomzaa (+163/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:12:35
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    NaDia_S (+1373/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:11:49
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    ไอ้มดแดง (+1924/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:11:27
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    มันนี่ (+36955/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:11:09
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    ปาป้า (+2362/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:10:35
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    พล (+9032/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:10:05
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    คุงชายน้อย (+760/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:09:57
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    Nid1881 (+37692/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:09:52
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    # Rain # (+39077/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:08:32
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    *โอปอ* (+76460/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:08:15
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    s.mona022 (+505/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:07:58
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    kumpa (+15849/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:07:54
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    ya_ni (+5135/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:07:42


l'! l'! l'! l'! l'! l'!

♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    merry (+24280/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:07:08
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    ZARA101 (+12922/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:06:53
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    okna (+209/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:06:48
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    ✤♥✤ MALILA ✤♥✤ (+3317/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:06:27
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    เชื่อม เมืองนนท์ (+54901/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:06:17
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    patta 33 (+20168/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:05:45
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    sanun (+4352/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:05:38
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    sing197171 (+307/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:05:28
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    Park Dong Sup (+47348/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:05:06
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    khaempeth (+5749/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:04:55
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    MooAomSin (+2626/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:04:34
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    asoke (+33693/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:04:18
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    Tee1 (+55086/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:04:14
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    TORDM (+2364/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:04:08
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    tr501 (+35269/-2)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:04:03


l'! l'! l'! l'! l'! l'!

♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    tsp (+183/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:03:53
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    Ps5_44 (+795/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:03:49
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    หน่อย (+59025/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:03:38
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    •❤ yada •❤ (+71714/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:03:33
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    ฝันดี (+38294/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:03:28
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    ♥♪♥mimmy111♥♪♥ (+86202/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:03:24
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    ♥♥ตังค์ su มา♥♥ (+68442/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:03:20
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    numchai42 (+60187/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:01:27
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    yuko1 (+9590/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:00:44
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    busa (+16146/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:00:17
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    panthiwat (+90/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:00:13
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    Goodyjung (+143686/-5)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 10:59:48
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    ขวัญเองจ้า (+33236/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 10:59:15
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    แว่นแก้ว (+28751/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 10:59:11
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    ★* พลอย_นี่ *★ (+53109/-2)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 10:59:08


r"| r"| r"| r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: บุญถึง ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 11:44:28
3 ตัวท้ายรางวัลที่1 ร้อย สิบ หน่วย (HTF) : 0123456789

012-013-014-015-016-017-018-019-023-024-025-026-027-028-029
034-035-036-037-038-039-045-046-047-048-049-056-057-058-059
067-068-069-078-079-089-123-124-125-126-127-128-129-134-135
136-137-138-139-145-146-147-148-149-156-157-158-159-167-168
169-178-179-189-234-235-236-237-238-239-245-246-247-248-249
256-257-258-259-267-268-269-278-279-289-345-346-347-348-349
356-357-358-359-367-368-369-378-379-389-456-457-458-459-467
468-469-478-479-489-567-568-569-578-579-589-678-679-689-789
(120 ชุด) ไม่รวมเบิ้ล หาม
ตัดด้วยเลขไม่มาด้วยกันใน 3 ตัวท้ายรางวัลที่1  01-09-12-16-23-25-34-45-67-78-89-27-259-189-4578-0369-567-367-1248
เหลือ 351 (ใช้เฉพาะสูตรผมคนเดียว...แต่ถ้าใช้สูตรท่านอื่นด้วยติดดับกระจายเลยครับ )
2 ต้วท้ายรางวัลที่1 มี 51-31-79
เลขท้าย2ตัว 26 ชุดเดียว
หาซื้อล็อตเตอรี่ตามใจชอบได้เลยครับ ขอให้โชคดีถูกรางวัลที่1นะครับ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: MooAomSin ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 11:55:54
3 ตัวท้ายรางวัลที่1 ร้อย สิบ หน่วย (HTF) : 0123456789

012-013-014-015-016-017-018-019-023-024-025-026-027-028-029
034-035-036-037-038-039-045-046-047-048-049-056-057-058-059
067-068-069-078-079-089-123-124-125-126-127-128-129-134-135
136-137-138-139-145-146-147-148-149-156-157-158-159-167-168
169-178-179-189-234-235-236-237-238-239-245-246-247-248-249
256-257-258-259-267-268-269-278-279-289-345-346-347-348-349
356-357-358-359-367-368-369-378-379-389-456-457-458-459-467
468-469-478-479-489-567-568-569-578-579-589-678-679-689-789
(120 ชุด) ไม่รวมเบิ้ล หาม
ตัดด้วยเลขไม่มาด้วยกันใน 3 ตัวท้ายรางวัลที่1  01-09-12-16-23-25-34-45-67-78-89-27-259-189-4578-0369-567-367-1248
เหลือ 351 (ใช้เฉพาะสูตรผมคนเดียว...แต่ถ้าใช้สูตรท่านอื่นด้วยติดดับกระจายเลยครับ )
2 ต้วท้ายรางวัลที่1 มี 51-31-79
เลขท้าย2ตัว 26 ชุดเดียว
หาซื้อล็อตเตอรี่ตามใจชอบได้เลยครับ ขอให้โชคดีถูกรางวัลที่1นะครับ t[: +|p tk: tk: tk: tk: tk:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 12:01:18

 r"| r"|


¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸
Diamond Hero 9
**

 +|p  พลังน้ำใจ: 32026


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 12:03:10


 r"| r"|

♥$♥ ไพลิน ♥$♥
รองหัวหน้าPublic Relations
Diamond Hero 9
**

 +|p  พลังน้ำใจ: 105640


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 12:05:35


 r"| r"|

jantama
Senior Mb4
***

 +|p  พลังน้ำใจ: 1765


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 12:07:44


 <*)|| <*)||

MooAomSin
Super Hero7
*

 +|p พลังน้ำใจ: 2628


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 12:20:03


h\* มะมีชื่อนี่..เลยอ่ะ พี่วินวิน  หนูไม่ยอมๆอิอิ  >.o/ 

มันนี่
Golden Hero 8
*

 +|p  พลังน้ำใจ: 36956

>.o/  อ้าวลืมคนสำคัญ ปลอบใจ..จัดไปเพื่อน้องนี่ อิอิ )h(


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: khaempeth ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 12:21:32
3 ตัวท้ายรางวัลที่1 ร้อย สิบ หน่วย (HTF) : 0123456789

012-013-014-015-016-017-018-019-023-024-025-026-027-028-029
034-035-036-037-038-039-045-046-047-048-049-056-057-058-059
067-068-069-078-079-089-123-124-125-126-127-128-129-134-135
136-137-138-139-145-146-147-148-149-156-157-158-159-167-168
169-178-179-189-234-235-236-237-238-239-245-246-247-248-249
256-257-258-259-267-268-269-278-279-289-345-346-347-348-349
356-357-358-359-367-368-369-378-379-389-456-457-458-459-467
468-469-478-479-489-567-568-569-578-579-589-678-679-689-789
(120 ชุด) ไม่รวมเบิ้ล หาม
ตัดด้วยเลขไม่มาด้วยกันใน 3 ตัวท้ายรางวัลที่1  01-09-12-16-23-25-34-45-67-78-89-27-259-189-4578-0369-567-367-1248
เหลือ 351 (ใช้เฉพาะสูตรผมคนเดียว...แต่ถ้าใช้สูตรท่านอื่นด้วยติดดับกระจายเลยครับ )
2 ต้วท้ายรางวัลที่1 มี 51-31-79
เลขท้าย2ตัว 26 ชุดเดียว
หาซื้อล็อตเตอรี่ตามใจชอบได้เลยครับ ขอให้โชคดีถูกรางวัลที่1นะครับ

+|p P" P" P"


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 12:26:57


  i|I li* i|I li*
 li* i|I li*
 i|I li* i|I
 li* i|I
 i|I

Nid1881
Golden Hero 8
*

 +|p  พลังน้ำใจ: 37693


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 12:31:06


   'J|L
 JlL' JlL' JlL'

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

 +|p  พลังน้ำใจ: 60188


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 12:36:18
+|p
 i|I i|I i|I i|I i|I
 i|I i|I i|I i|I
 i|I i|I i|I
 i|I i|I
 i|I
วิน @ วิน (+48108/-0) joom12345 (+24/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:32:48
วิน @ วิน (+48108/-0) พื่ยา (+7674/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:32:42
วิน @ วิน (+48108/-0) หน่อย (+59027/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:32:37
วิน @ วิน (+48108/-0) thanet (+2694/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:32:31
วิน @ วิน (+48108/-0) jenny123 (+158/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:32:23
วิน @ วิน (+48108/-0) มหาเศรษฐีรวยๆๆ (+11562/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:32:19
วิน @ วิน (+48108/-0) salamdank (+991/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:32:05
วิน @ วิน (+48108/-0) คนสวย (+1803/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:31:56
วิน @ วิน (+48108/-0) PNET (+3791/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:31:51
วิน @ วิน (+48108/-0) ginahk10 (+6472/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:31:45
วิน @ วิน (+48108/-0) แว่นแก้ว (+28755/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:31:39
วิน @ วิน (+48108/-0) s0 (+21/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:31:31
วิน @ วิน (+48108/-0) nattawaree (+7030/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:28:49
วิน @ วิน (+48108/-0) Nong_Noi (+31619/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:28:33
วิน @ วิน (+48108/-0) freeman (+183/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:28:26
วิน @ วิน (+48108/-0) บ่าวชุมแพ (+717/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:24:25
วิน @ วิน (+48108/-0) kantaptong (+50/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:24:18
วิน @ วิน (+48108/-0) tr501 (+35272/-2)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:23:44
วิน @ วิน (+48108/-0) ♥♥@.เอ๋.@♥♥ (+92645/-1)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:12:23
วิน @ วิน (+48108/-0) TORDM (+2368/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:12:19
วิน @ วิน (+48108/-0) # Rain # (+39081/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:12:05
วิน @ วิน (+48108/-0) *โอปอ* (+76463/-1)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:11:55
วิน @ วิน (+48108/-0) ฝันดี (+38296/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:11:48
วิน @ วิน (+48108/-0) s.mona022 (+506/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:11:44
วิน @ วิน (+48108/-0) kumpa (+15850/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:11:38
วิน @ วิน (+48108/-0) ya_ni (+5136/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:11:33
วิน @ วิน (+48108/-0) merry (+24284/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:11:00
วิน @ วิน (+48108/-0) ZARA101 (+12924/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:10:35
วิน @ วิน (+48108/-0) okna (+211/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:10:27
วิน @ วิน (+48108/-0) khaempeth (+5755/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:10:10
วิน @ วิน (+48108/-0) ♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ (+111231/-5)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:09:36
วิน @ วิน (+48108/-0) ขวัญเองจ้า (+33241/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:09:21
วิน @ วิน (+48108/-0) Ps5_44 (+799/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:09:16
วิน @ วิน (+48108/-0) ★* พลอย_นี่ *★ (+53115/-2)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:09:11
วิน @ วิน (+48108/-0) patta 33 (+20169/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:09:06
วิน @ วิน (+48108/-0) Tee1 (+55093/-1)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:09:00
วิน @ วิน (+48108/-0) sing197171 (+308/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:08:42
วิน @ วิน (+48108/-0) •❤ yada •❤ (+71722/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:08:04
วิน @ วิน (+48108/-0) MooAomSin (+2630/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:05:43


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: TORDM ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 12:55:01
 s#y gd: tk: tk: tk: r"| >.i|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: samingprai ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 13:11:38
 s#y s#y s#y
 r"| r"| r"| r"| r"|
 +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p
 g|" g|" g|" g|" g|" g|" g|" g|" g|"


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อม เมืองนนท์ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 13:15:26
(http://uppic.thaibuzz.com/ik/kapook_world206090.jpg) (http://uppic.thaibuzz.com/show.php?id=f7b2d6f653d4343a8d7cbb953563c4e1)
สุขสดชื่นในวันทำงานครับ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 14:46:00
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60190
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9,363

 +|p

 |il |il l|v l|v

 s#y s#y gd: gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: •❤ yada •❤ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 15:49:36
(https://upic.me/i/3w/floralpnk.gif) (https://upic.me/show/48956232)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 15:51:01
แวะมาส่งกำลังใจยามบ่ายครับ

ขอให้มีความสุขสดชื่นในทุกๆเวลานะครับ

 +|p (https://upic.me/i/do/66000.gif) (https://upic.me/show/35982894)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 15:52:02
+|p
 i|I i|I i|I i|I i|I
 i|I i|I i|I i|I
 i|I i|I i|I
 i|I i|I
 i|I
วิน @ วิน (+48108/-0) joom12345 (+24/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:32:48
วิน @ วิน (+48108/-0) พื่ยา (+7674/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:32:42
วิน @ วิน (+48108/-0) หน่อย (+59027/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:32:37
วิน @ วิน (+48108/-0) thanet (+2694/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:32:31
วิน @ วิน (+48108/-0) jenny123 (+158/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:32:23
วิน @ วิน (+48108/-0) มหาเศรษฐีรวยๆๆ (+11562/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:32:19
วิน @ วิน (+48108/-0) salamdank (+991/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:32:05
วิน @ วิน (+48108/-0) คนสวย (+1803/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:31:56
วิน @ วิน (+48108/-0) PNET (+3791/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:31:51
วิน @ วิน (+48108/-0) ginahk10 (+6472/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:31:45
วิน @ วิน (+48108/-0) แว่นแก้ว (+28755/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:31:39
วิน @ วิน (+48108/-0) s0 (+21/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:31:31
วิน @ วิน (+48108/-0) nattawaree (+7030/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:28:49
วิน @ วิน (+48108/-0) Nong_Noi (+31619/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:28:33
วิน @ วิน (+48108/-0) freeman (+183/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:28:26
วิน @ วิน (+48108/-0) บ่าวชุมแพ (+717/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:24:25
วิน @ วิน (+48108/-0) kantaptong (+50/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:24:18
วิน @ วิน (+48108/-0) tr501 (+35272/-2)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:23:44
วิน @ วิน (+48108/-0) ♥♥@.เอ๋.@♥♥ (+92645/-1)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:12:23
วิน @ วิน (+48108/-0) TORDM (+2368/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:12:19
วิน @ วิน (+48108/-0) # Rain # (+39081/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:12:05
วิน @ วิน (+48108/-0) *โอปอ* (+76463/-1)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:11:55
วิน @ วิน (+48108/-0) ฝันดี (+38296/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:11:48
วิน @ วิน (+48108/-0) s.mona022 (+506/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:11:44
วิน @ วิน (+48108/-0) kumpa (+15850/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:11:38
วิน @ วิน (+48108/-0) ya_ni (+5136/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:11:33
วิน @ วิน (+48108/-0) merry (+24284/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:11:00
วิน @ วิน (+48108/-0) ZARA101 (+12924/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:10:35
วิน @ วิน (+48108/-0) okna (+211/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:10:27
วิน @ วิน (+48108/-0) khaempeth (+5755/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:10:10
วิน @ วิน (+48108/-0) ♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ (+111231/-5)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:09:36
วิน @ วิน (+48108/-0) ขวัญเองจ้า (+33241/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:09:21
วิน @ วิน (+48108/-0) Ps5_44 (+799/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:09:16
วิน @ วิน (+48108/-0) ★* พลอย_นี่ *★ (+53115/-2)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:09:11
วิน @ วิน (+48108/-0) patta 33 (+20169/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:09:06
วิน @ วิน (+48108/-0) Tee1 (+55093/-1)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:09:00
วิน @ วิน (+48108/-0) sing197171 (+308/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:08:42
วิน @ วิน (+48108/-0) •❤ yada •❤ (+71722/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:08:04
วิน @ วิน (+48108/-0) MooAomSin (+2630/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 12:05:43

แวะมาส่งกำลังใจยามบ่ายครับคุณวิน

ขอให้มีความสุขสดชื่นในทุกๆเวลานะครับ

 +|p (https://upic.me/i/do/66000.gif) (https://upic.me/show/35982894)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 15:53:59
(http://f.ptcdn.info/305/017/000/1396225477-1387762015-o.jpg)♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    merry (+24280/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:07:08
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    ZARA101 (+12922/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:06:53
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    okna (+209/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:06:48
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    ✤♥✤ MALILA ✤♥✤ (+3317/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:06:27
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    เชื่อม เมืองนนท์ (+54901/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:06:17
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    patta 33 (+20168/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:05:45
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    sanun (+4352/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:05:38
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    sing197171 (+307/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:05:28
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    Park Dong Sup (+47348/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:05:06
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    khaempeth (+5749/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:04:55
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    MooAomSin (+2626/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:04:34
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    asoke (+33693/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:04:18
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    Tee1 (+55086/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:04:14
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    TORDM (+2364/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:04:08
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105634/-1)    tr501 (+35269/-2)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 11:04:03(https://upic.me/i/f1/a4009.gif) (https://upic.me/show/18252434)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥♥ตังค์ su มา♥♥ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 16:04:46
+|p r"| F* y|m l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 16:19:06

 r"| r"|


¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸
Diamond Hero 9
**

 +|p  พลังน้ำใจ: 32026
(http://imageshack.com/a/img843/963/lbca.gif)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 16:20:55
(http://img1.imagehousing.com/41/d0a895111c78c7b6ea2713ed6fabba4a.jpg)

l|v สวัสดีในวันหยุดค่ะ  l|v
ขอบคุณสำหรับทุกๆข้อมูลที่นำมาแบ่งปันค่ะ
ขอบคุณแทนสมาชิกทุกๆท่านด้วยค่ะ
ขอให้โชคดี มีความสุข กับช่วงวันหยุดพักผ่อนนะคะ

(https://upic.me/i/i2/too26.gif)
(http://imageshack.com/a/img843/963/lbca.gif)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 16:21:57
(https://upic.me/i/l7/tumblr_myaoucxs4l1riu8ruo1_1280.jpg) (https://upic.me/show/50385819)

(http://imageshack.com/a/img843/963/lbca.gif)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 16:23:58
มันนี่
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 36958


 |il |il |il |il


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 16:25:00
Nid1881
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 37694


 l|I l|I l|I l|I


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 16:26:19
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60195


 >.;| >.;| >.;|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: yuko1 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 16:57:04
 y|m y|m y|m y|m


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: merry ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 17:04:47
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60196
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9,363
 +|p +|p +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 17:12:17
merry
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 24295


 |il |il |il


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 17:12:41
y|m y|m y|m y|m
(http://imageshack.com/a/img843/963/lbca.gif)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: faris112 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 17:48:19

(https://upic.me/i/vn/192anigif.gif) (https://upic.me/show/48163674)


+|p  สวัสดีครับคุณตา + สวัสดีพี่นิด + คุณวิน   l|I     <*)||


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: faris112 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 17:59:19

 
http://www.youtube.com/v/nBmPh2CldFA?version=2&amp;hl=th_TH&amp;color1=87CEEB &amp;color2=FFFFFF &amp;border=&autoplay=1&loop=1


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: samai_rsy ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 18:01:47
(http://cache.desktopnexus.com/thumbnails/1721963-bigthumbnail.jpg)

 s#y สวัสดี ยามเย็นครับ s#y


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: tr501 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 19:00:41
 +|p '|* '|* '|* <*)|| <*)|| <*)||


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ZARA45 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 19:34:42
(https://upic.me/i/p2/h7127.gif) (https://upic.me/show/22635517)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ขวัญเองจ้า ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 19:36:39
(https://upic.me/i/bc/kapook_world-110089.jpg) (https://upic.me/show/51981510)
สวัสดียามเย็นค่ะแวะมาเติม
หนึ่งกำลังใจดีๆขอบคุณทุกๆข้อมูลที่แบ่งปันค่ะ


(https://upic.me/i/zf/lzn71r-vert-horz.jpg)

ผลงานของห้อง SuperVIP  งวดที่ผ่านมาค่ะ
สมัครเป็นสมาชิก SuperVIP วันนี้..มีเลขเด่น อาจารย์ดังกับเลขน้อยชุดที่น่าสนใจ
...สมัครก่อน โชคดีก่อนใคร SuperVIP...
** สนใจสมัครสมาชิกSuperVIP ตามลิงก์นี้ค่ะ **

http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,216.0.html

(https://upic.me/i/7h/009_linie024.gif) (https://upic.me/show/47717673)

*******************************


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 20:12:11
(https://upic.me/i/7d/ft0c9ki0jya.gif) (https://upic.me/show/51983035)
 l@$  Good night คืนนี้หลับฝันดีนะค่ะ l@$


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥✿ (เอ๋) ✿♥ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 20:30:20
(http://image.ohozaa.com/i/2fd/NDQBKR.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xJfmQox28ETlbNr5)
 ''d" Goodnight & Sweetdream ''d"


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.Centrino ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 21:43:15
 g|"


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 21:44:53
แวะมาส่งกำลังใจยามค่ำครับ

ขอให้มีความสุขสมหวังทุกๆเวลาและหลับฝันดีตลอดคืนนะครับ

(https://upic.me/i/m2/ymsd8.jpg) (https://upic.me/show/45244592)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Mazdajang ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 21:52:25
 +|p JlL' l'! li* i|I *f' J+ ฺB|Y


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 21:58:06
มีข้อมูล ตัวเลขมาให้เพื่อนๆ ชม ค๊า   

2556

16/7     0 5 8 9          996             86
1/8       3 5 6 9         435              82x
16/8     1 7 8 9         327             20x
1/9       0 7 8 9         123x           05           
16/9     3 5 6 9         684             63
1/10     2 5 6 9         882             14x
16/10   1 2 4 6         289             60
1/11     5 8 9 1         804             47x
16/11   1 3 5 9         925             28x
1/12     2 5 6 7         795              27
16/12   1 5 8 9         767x           79
30/12   2 4 5 8         072             48
2557
16/1     5 6 7 8         902x           52
1/2       0 3 4 9         149             95
16/2     1 5 7 8         245             01
1/3       2 1 0 7         318             35
16/3     1 5 6 7         404             79
1/4       2 5 9 6         866             95
16/4     1 9 2 6         406              26
2/5       3 8 1 6         297x           52x
16/5     2 5 7 9         523             20 
1/6       1  3 8 9         198             18
16/6     4 5 7 8         920x           95
1/7       2 3 5 6         477x           93
16/7     0 7 8 9         728             45x
1/8       1 3 5 6

 ถ้ามาเลขเบิ้ล ตอง และหาม    ก็อาจเดินเบี้ยว บ้าง  อิอิ    อนันตโชค หน้า 18 ค่ะ    .

คุณ kalpa บ้านคุณแตม สังเกตเห็นว่า  เลขอนันตโชค ก็เดินล่างดี เหมือนกัน ค่ะ ..หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: หน่อย ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 22:14:01

(https://upic.me/i/1q/gnt0705.gif) (https://upic.me/show/45449067)

(https://upic.me/i/3j/oxn42.gif) (https://upic.me/show/51232993)


หัวข้อ: Re: 1 สิงหาคม 2557
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 22:32:41


           1   สิงหาคม  2557

             คู่ท้ายรางวัลที่  1
  
              เด่นเอาไปรวย

          
       0-3-6-7-8

              เด่น  3  ตัว

             3-6-7                   ที่สิบหน่วยเท่านั้น


เติมใจมอบให้ คุณตา ค่ะ ขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 22:36:57
Nid1881
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 37694


 l|I l|I l|I l|I

เติมใจมอบให้ พี่ vin คุณตังค์ สุมา คุณ Tee1 พี่ merry  คุณ yuko1 ค่ะ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 22:38:52

(https://upic.me/i/vn/192anigif.gif) (https://upic.me/show/48163674)


+|p  สวัสดีครับคุณตา + สวัสดีพี่นิด + คุณวิน   l|I     <*)||

เติมใจมอบให้ ชายฟา ค่ะ  พี่นิดมารับ เงิน ทอง คร้า  วางเลขเด็ดให้ชมบ้างนะคะ น้องชาย


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ★* พลอย_นี่ *★ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 22:40:34
(https://upic.me/i/ea/0_sweet_dreams_ocean_princess.gif) (https://upic.me/show/47042645)

กำลังใจยามค่ำคืนค่ะ นอนหลับฝันดี ตลอดคืนนะค่ะ
...ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
 |il +|p i|I 


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 22:45:55

(https://upic.me/i/yy/svip-b4.gif) (https://upic.me/show/51088071)

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60206
[คลิกขอบคุณ]

  'J|L 'J|L 'J|L
 s#y s#y s#y


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 22:46:46
(https://upic.me/i/ea/0_sweet_dreams_ocean_princess.gif) (https://upic.me/show/47042645)

กำลังใจยามค่ำคืนค่ะ นอนหลับฝันดี ตลอดคืนนะค่ะ
...ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
 |il +|p i|I 


+|p .....  |ji'


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 22:51:20

(https://upic.me/i/vn/192anigif.gif) (https://upic.me/show/48163674)


+|p  สวัสดีครับคุณตา + สวัสดีพี่นิด + คุณวิน   l|I     <*)||

เติมใจมอบให้ ชายฟา ค่ะ  พี่นิดมารับ เงิน ทอง คร้า  วางเลขเด็ดให้ชมบ้างนะคะ น้องชาย


   +|p รับๆเงินๆทองๆด้วยๆ ได้ป่ะน๊าอาเจ้นิด  อิอิ   |ji'


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 23:01:42

(https://upic.me/i/1q/gnt0705.gif) (https://upic.me/show/45449067)

(https://upic.me/i/3j/oxn42.gif) (https://upic.me/show/51232993)

เติมใจมอบให้ คุณหน่อย ค่ะ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 23:01:57
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60195


 >.;| >.;| >.;|

 
(http://www.apichokeonline.com/Themes/default/images/svip-b4.gif)

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
 'J|L
พลังน้ำใจ: 60187
 s#y s#y s#y s#y
   'J|L
 JlL' JlL' JlL'

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

 +|p  พลังน้ำใจ: 60188

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60196
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9,363
 +|p +|p +|p +|p +|p


'J|L 'J|L 'J|L

 +|p .....  |ji'


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 23:05:04

(https://upic.me/i/vn/192anigif.gif) (https://upic.me/show/48163674)


+|p  สวัสดีครับคุณตา + สวัสดีพี่นิด + คุณวิน   l|I     <*)||

เติมใจมอบให้ ชายฟา ค่ะ  พี่นิดมารับ เงิน ทอง คร้า  วางเลขเด็ดให้ชมบ้างนะคะ น้องชาย


   +|p รับๆเงินๆทองๆด้วยๆ ได้ป่ะน๊าอาเจ้นิด  อิอิ   |ji'

เติมใจมอบให้ อานี่ ได้เลยคร้า    อานี่ น่ารัก คึกคัก ลี  อิอิ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 23:05:56
(https://upic.me/i/ea/0_sweet_dreams_ocean_princess.gif) (https://upic.me/show/47042645)

กำลังใจยามค่ำคืนค่ะ นอนหลับฝันดี ตลอดคืนนะค่ะ
...ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
 |il +|p i|I 

เติมใจมอบให้ คุณ พลอย_นี่ ค่ะ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 23:07:08
(http://img1.imagehousing.com/24/a6c79cdb105f4e4ee968a8683c992349.gif)

สวัสดีค่ะ คุณตา และเพื่อนสมาชิกทุกๆท่าน
ขอบคุณสำหรับทุกๆข้อมูลที่นำมาแบ่งปันค่ะ
ขอให้โชคดี มีความสุขมากๆในทุกๆวันนะคะ

(https://upic.me/i/yn/wfd68.gif)
เติมใจมอบให้ พี่หนุ่ย ค่ะ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 23:08:49
3 ตัวท้ายรางวัลที่1 ร้อย สิบ หน่วย (HTF) : 0123456789

012-013-014-015-016-017-018-019-023-024-025-026-027-028-029
034-035-036-037-038-039-045-046-047-048-049-056-057-058-059
067-068-069-078-079-089-123-124-125-126-127-128-129-134-135
136-137-138-139-145-146-147-148-149-156-157-158-159-167-168
169-178-179-189-234-235-236-237-238-239-245-246-247-248-249
256-257-258-259-267-268-269-278-279-289-345-346-347-348-349
356-357-358-359-367-368-369-378-379-389-456-457-458-459-467
468-469-478-479-489-567-568-569-578-579-589-678-679-689-789
(120 ชุด) ไม่รวมเบิ้ล หาม
ตัดด้วยเลขไม่มาด้วยกันใน 3 ตัวท้ายรางวัลที่1  01-09-12-16-23-25-34-45-67-78-89-27-259-189-4578-0369-567-367-1248
เหลือ 351 (ใช้เฉพาะสูตรผมคนเดียว...แต่ถ้าใช้สูตรท่านอื่นด้วยติดดับกระจายเลยครับ )
2 ต้วท้ายรางวัลที่1 มี 51-31-79
เลขท้าย2ตัว 26 ชุดเดียว
หาซื้อล็อตเตอรี่ตามใจชอบได้เลยครับ ขอให้โชคดีถูกรางวัลที่1นะครับ


เติมใจมอบให้ คุณ jantama ค่ะ  ขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: narika♡ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 23:10:16
(http://www.img.onlypro.ro/images/sywx96gvnycoe0l791b.gif)
ขอบคุณสำหรับมิตรภาพดี ดี ทีมีให้กันค่ะ 
  คืนนี้นอนหลับฝันดี GOodnightค่ะ

 li*   li*


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 23:23:07
GOOD (http://www.apichokeonline.com/index.php?action=dlattach;attach=44099;type=avatar) NIGHT


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 23:24:10
มันนี่
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 36965


 ฿:" ฿:" ฿:" ฿:" ฿:"


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 23:30:14


มันนี่ (+36965/-0)   พล (+9033/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:26:11
มันนี่ (+36965/-0)   ข้าวนอกนา (+3852/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:25:48
มันนี่ (+36965/-0)   LEARN (+63178/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:25:28
มันนี่ (+36965/-0)   AKAPORN (+19304/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:25:17
มันนี่ (+36965/-0)   janejune123 (+27082/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:24:44
มันนี่ (+36965/-0)   chuasua/ตุ๊กติ๊ก (+15522/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:24:26
มันนี่ (+36965/-0)   wichuda26 (+3881/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:24:13
มันนี่ (+36965/-0)   nattawaree (+7034/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:22:58
มันนี่ (+36965/-0)   Nong_Noi (+31637/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:22:46
มันนี่ (+36965/-0)   freeman (+185/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:22:41
มันนี่ (+36965/-0)   nana_240024 (+299/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:21:46
มันนี่ (+36965/-0)   limanan (+452/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:21:41
มันนี่ (+36965/-0)   ตาสีตาสา (+303/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:21:29
มันนี่ (+36965/-0)   หนุ่มอาวุโส (+19846/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:20:32
มันนี่ (+36965/-0)   maprang044 (+5379/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:20:21

มันนี่ (+36965/-0)   joom12345 (+26/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:19:40
มันนี่ (+36965/-0)   พื่ยา (+7677/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:19:35
มันนี่ (+36965/-0)   tr501 (+35311/-2)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:19:30
มันนี่ (+36965/-0)   thanet (+2695/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:19:25
มันนี่ (+36965/-0)   jenny123 (+160/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:19:21
มันนี่ (+36965/-0)   มหาเศรษฐีรวยๆๆ (+11564/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:19:18
มันนี่ (+36965/-0)   asoke (+33709/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:19:13
มันนี่ (+36965/-0)   asoke (+33709/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:19:13
มันนี่ (+36965/-0)   คนสวย (+1806/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:19:10
มันนี่ (+36965/-0)   salamdank (+993/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:19:07
มันนี่ (+36965/-0)   PNET (+3793/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:19:03
มันนี่ (+36965/-0)   ginahk10 (+6475/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:19:00
มันนี่ (+36965/-0)   s0 (+23/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:18:51
มันนี่ (+36965/-0)   tum56 (+1897/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:18:34
มันนี่ (+36965/-0)   supawadee123 (+3397/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:18:29|ji' |ji' |ji' |ji' |ji'


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 23:35:46


h\* มะมีชื่อนี่..เลยอ่ะ พี่วินวิน  หนูไม่ยอมๆอิอิ  >.o/ 

มันนี่
Golden Hero 8
*

 +|p  พลังน้ำใจ: 36956

>.o/  อ้าวลืมคนสำคัญ ปลอบใจ..จัดไปเพื่อน้องนี่ อิอิ )h(

หมูไม่ยอม หมูไม่ยอม   เอ๊ย หนู  ค่ะ    ใช่มั๊ย อานี่   


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 23:36:37
(http://www.img.onlypro.ro/images/sywx96gvnycoe0l791b.gif)
ขอบคุณสำหรับมิตรภาพดี ดี ทีมีให้กันค่ะ 
  คืนนี้นอนหลับฝันดี GOodnightค่ะ

 li*   li*

เติมใจมอบให้  คุณ  NaDia_S ค่ะ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 23:37:30
มันนี่
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 36965


 ฿:" ฿:" ฿:" ฿:" ฿:"


 +|p ขอบคุณค่ะพี่วิน  >.'|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 23:37:41
GOOD (http://www.apichokeonline.com/index.php?action=dlattach;attach=44099;type=avatar) NIGHT

|ji' |ji' |ji' |ji' |ji' |ji' |ji' |ji' |ji' |ji' |ji' ฿:"


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 23:39:04


  i|I li* i|I li*
 li* i|I li*
 i|I li* i|I
 li* i|I
 i|I

Nid1881
Golden Hero 8
*

 +|p  พลังน้ำใจ: 37693

เติมใจมอบให้ คุณน้องวินวิน  ค่ะ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 23:40:36
3 ตัวท้ายรางวัลที่1 ร้อย สิบ หน่วย (HTF) : 0123456789

012-013-014-015-016-017-018-019-023-024-025-026-027-028-029
034-035-036-037-038-039-045-046-047-048-049-056-057-058-059
067-068-069-078-079-089-123-124-125-126-127-128-129-134-135
136-137-138-139-145-146-147-148-149-156-157-158-159-167-168
169-178-179-189-234-235-236-237-238-239-245-246-247-248-249
256-257-258-259-267-268-269-278-279-289-345-346-347-348-349
356-357-358-359-367-368-369-378-379-389-456-457-458-459-467
468-469-478-479-489-567-568-569-578-579-589-678-679-689-789
(120 ชุด) ไม่รวมเบิ้ล หาม
ตัดด้วยเลขไม่มาด้วยกันใน 3 ตัวท้ายรางวัลที่1  01-09-12-16-23-25-34-45-67-78-89-27-259-189-4578-0369-567-367-1248
เหลือ 351 (ใช้เฉพาะสูตรผมคนเดียว...แต่ถ้าใช้สูตรท่านอื่นด้วยติดดับกระจายเลยครับ )
2 ต้วท้ายรางวัลที่1 มี 51-31-79
เลขท้าย2ตัว 26 ชุดเดียว
หาซื้อล็อตเตอรี่ตามใจชอบได้เลยครับ ขอให้โชคดีถูกรางวัลที่1นะครับ

+|p P" P" P"

เติมใจมอบให้ คุณ khaempeth  น้องหมูออมสิน  ค่ะ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 23:42:08
s#y gd: tk: tk: tk: r"| >.i|

เติมใจมอบให้ คุณ TORDM  ค่ะ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 23:43:30
s#y s#y s#y
 r"| r"| r"| r"| r"|
 +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p
 g|" g|" g|" g|" g|" g|" g|" g|" g|"

เติมใจมอบให้ คุณ samingprai คุณเชื่อม คุณ asoke คุณ yada  ค่ะ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 23:44:19
(http://image.ohozaa.com/i/56d/tOgDsD.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xJ6VS4VRJcV6XfGB)

(http://image.ohozaa.com/i/fbe/LUutPo.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xaduRegOzmHMLSPZ)ทักทายยามค่ำค่ะ โชคดีและมีความสุขกับทุกช่วงเวลาน๊ะค๊ะ(http://image.ohozaa.com/i/fbe/LUutPo.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xaduRegOzmHMLSPZ)
(http://image.ohozaa.com/i/ec9/eDyW79.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xJ6YQ3TOTRgYortx)

เติมใจมอบให้ คุณเอ๋  ค่ะ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 23:45:03
(https://upic.me/i/dc/8ebrfn9dgtr.gif) (https://upic.me/show/51968634)
 |il Good night & Sweet dreams  |il

เติมใจมอบให้ คุณพริม  ค่ะ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 23:45:36
(https://upic.me/i/sk/20152944at0w4jw5.jpg)
แวะมาทักทาย และเติมพลังใจก่อนนอนค่ะ
ค่ำคืนนี้ ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขและนอนหลับฝันดีนะคะ

(https://upic.me/i/7w/km6xq9mzoeca.gif)
(https://upic.me/i/v3/kapook_36824.gif)
เติมใจมอบให้ คุณ mimmy  ค่ะ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 21 กรกฎาคม 2014, 23:49:39
(https://upic.me/i/w2/55576-pic-3.jpg) (https://upic.me/show/17947691)
สวัสดีค่ะท่านอ.นักคิดคำนวณทีมงานและเพื่อนสมาชิก
หนึ่งกำลังใจดีๆขอบคุณทุกๆข้อมูลที่แบ่งปันค่ะ
ภารกิจลุล่วงมีความสุขตลอดวันน๊ะค๊ะ

(https://upic.me/i/zf/lzn71r-vert-horz.jpg)

ผลงานของห้อง SuperVIP  งวดที่ผ่านมาค่ะ
สมัครเป็นสมาชิก SuperVIP วันนี้..มีเลขเด่น อาจารย์ดังกับเลขน้อยชุดที่น่าสนใจ
...สมัครก่อน โชคดีก่อนใคร SuperVIP...
** สนใจสมัครสมาชิกSuperVIP ตามลิงก์นี้ค่ะ **

http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,216.0.html

(https://upic.me/i/7h/009_linie024.gif) (https://upic.me/show/47717673)

*******************************

เติมใจมอบให้ คุณขวัญเองจ้า พี่ฝันดี คุณ Park คุณ pope คุณ Ps5_44 คุณแว่นแก้ว คุณ tr501 คุณ tsp ค่ะ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 00:05:04


มันนี่ (+36965/-0)   supawadee123 (+3397/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:18:29
มันนี่ (+36965/-0)   blow (+6213/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:18:20
มันนี่ (+36965/-0)   สุขสันต์2014 (+4675/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:18:16
มันนี่ (+36965/-0)   sawas2706 (+9182/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:15:36
มันนี่ (+36965/-0)   tottor (+8459/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:15:20
มันนี่ (+36965/-0)   บ่าวชุมแพ (+722/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:14:00
มันนี่ (+36965/-0)   kantaptong (+53/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:13:56
มันนี่ (+36965/-0)   # Rain # (+39125/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:12:42
มันนี่ (+36965/-0)   *โอปอ* (+76497/-1)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:12:35
มันนี่ (+36965/-0)   s.mona022 (+507/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:12:24
มันนี่ (+36965/-0)   kumpa (+15853/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:12:22
มันนี่ (+36965/-0)   ya_ni (+5141/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:12:17
มันนี่ (+36965/-0)   okna (+213/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:11:57
มันนี่ (+36965/-0)   ✤♥✤ MALILA ✤♥✤ (+3338/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:11:39
มันนี่ (+36965/-0)   patta 33 (+20197/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   วันนี้ เวลา 23:11:20

มันนี่ (+36965/-0)   sing197171 (+309/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 23:11:13
มันนี่ (+36965/-0)   Park Dong Sup (+47360/-1)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 23:11:02
มันนี่ (+36965/-0)   แว่นแก้ว (+28812/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 23:10:45
มันนี่ (+36965/-0)   pope (+1239/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 23:10:39
มันนี่ (+36965/-0)   tsp (+185/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 23:10:18
มันนี่ (+36965/-0)   ฝันดี (+38308/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 23:09:54
มันนี่ (+36965/-0)   ♥♪♥mimmy111♥♪♥ (+86246/-1)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 23:09:51
มันนี่ (+36965/-0)   •❤ yada •❤ (+71789/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 23:09:36
มันนี่ (+36965/-0)   เชื่อม เมืองนนท์ (+54961/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 23:09:31
มันนี่ (+36965/-0)   samingprai (+223/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 23:09:26
มันนี่ (+36965/-0)   TORDM (+2394/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 23:09:23
มันนี่ (+36965/-0)   khaempeth (+5784/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 23:09:16
มันนี่ (+36965/-0)   MooAomSin (+2641/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 23:09:08
มันนี่ (+36965/-0)   วิน @ วิน (+48136/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 23:09:02
มันนี่ (+36965/-0)   jantama (+1773/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 23:02:17|ji' |ji' |ji' |ji' |ji'


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 00:07:09


มันนี่ (+36965/-0)   ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105699/-1)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 22:57:55
มันนี่ (+36965/-0)   หน่อย (+59058/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 22:53:10
มันนี่ (+36965/-0)   Mazdajang (+33823/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 22:53:06
มันนี่ (+36965/-0)   Mr.Centrino (+56/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 22:53:03
มันนี่ (+36965/-0)   ♥♥@.เอ๋.@♥♥ (+92719/-1)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 22:53:00
มันนี่ (+36965/-0)   ♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ (+111298/-5)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 22:52:57
มันนี่ (+36965/-0)   ขวัญเองจ้า (+33302/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 22:52:52
มันนี่ (+36965/-0)   ZARA101 (+12974/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 22:52:49
มันนี่ (+36965/-0)   Ps5_44 (+840/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 22:52:44
มันนี่ (+36965/-0)   faris112 (+9179/-1)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 22:52:40
มันนี่ (+36965/-0)   merry (+24331/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 22:52:36
มันนี่ (+36965/-0)   yuko1 (+9635/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 22:52:33
มันนี่ (+36965/-0)   ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ (+32048/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 22:52:17
มันนี่ (+36965/-0)   Tee1 (+55166/-1)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 22:52:04
มันนี่ (+36965/-0)   Nid1881 (+37704/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 22:46:04
มันนี่ (+36965/-0)   ★* พลอย_นี่ *★ (+53187/-2)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 22:46:00
มันนี่ (+36965/-0)   sanun (+4356/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 22:43:46
มันนี่ (+36965/-0)   numchai42 (+60207/-0)      กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic   21 กรกฎาคม 2014, 22:43:29|ji' |ji' |ji' |ji' |ji'


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 00:13:41


h\* มะมีชื่อนี่..เลยอ่ะ พี่วินวิน  หนูไม่ยอมๆอิอิ  >.o/ 

มันนี่
Golden Hero 8
*

 +|p  พลังน้ำใจ: 36956

>.o/  อ้าวลืมคนสำคัญ ปลอบใจ..จัดไปเพื่อน้องนี่ อิอิ )h(


ee* เล็กๆไม่ ใหญ่ๆชอบ อิอิ ขอบคุณค่ะ พี่วินวิน  a#()


หมูไม่ยอม หมูไม่ยอม   เอ๊ย หนู  ค่ะ    ใช่มั๊ย อานี่   

ee* ม้างงงงงค่ะ  l|I


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 00:15:12
 


      ตรงนี้ให้ตามคำขอ 


สูตรเลขเด่นรางวัลที่  1


สูตรที่  1    03678

สูตรที่  2    01478

สูตรที่  3    013467


สูตรเลขท้ายสองตัว

สูตรที่  1    01278

สูตรที่  2    02578

สูตรที่  3    012457
    ลงสูตรเลขเด่นให้ดูแล้ว    ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่า  ถ้าสังเกตดูสูตรจะเหมือน ๆ กัน
เลขเด่นออกมาก็เหมือนกัน  งวดนี้ทั้งรางวัลที่  1  และเลขท้ายสองตัว  เลขเด่นชนกัน
ทุกสูตรคือ  0-7 

    ตรงนี้ไม่ใช่อะไรหรอก  เป็นเพราะว่าสูตรของตาที่ใช้อยู่  เป็นสูตรเลขที่มาได้ทั้ง
รางวัลที่ 1  และเลขท้ายสองตัว  ในเลข 5 ตัวที่วางไว้ในแต่ละสูตร  จะมารางวัลที่ 1
1  ตัว  มาเลขท้ายสองตัว  1  ตัว

    เรียกว่ายิงนัดเดียวได้นกสองตัว

    สูตรเหล่านี้ไม่ใช่สูตรเฉพาะกิจ    แต่เป็นสูตรถาวร   ที่ใช้มานับหลายสิบปี  ถูกบ้าง
ผิดบ้างมาตลอด  ดูให้ดี  ใช้ให้เป็นก็สามารถอำนวยประโยชน์ให้ได้อย่างเหลือเชื่อจริง ๆ

แถมให้พิเศษ


0134567

เลข 7  ตัวนี้   มีที่รางวัลที่  1  กับเลขท้ายสองตัว  อย่างน้อย
อย่างละ  1- 2  ตัว  ไม่มีเลข 7 ตัวนี้ติดอยู่ในรางวัลที่  1  และ
เลขท้ายสองตัว  อันตรายแน่นอน  หรือสรุปได้ว่าเลข

 28-82-29-92-89-98

มาได้ค่อนข้างยากทั้งรางวัลที่ 1 และเลขท้ายสองตัว


>.i| J+ J+ J+ >.i|
หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 00:16:01
3 ตัวท้ายรางวัลที่1 ร้อย สิบ หน่วย (HTF) : 0123456789

012-013-014-015-016-017-018-019-023-024-025-026-027-028-029
034-035-036-037-038-039-045-046-047-048-049-056-057-058-059
067-068-069-078-079-089-123-124-125-126-127-128-129-134-135
136-137-138-139-145-146-147-148-149-156-157-158-159-167-168
169-178-179-189-234-235-236-237-238-239-245-246-247-248-249
256-257-258-259-267-268-269-278-279-289-345-346-347-348-349
356-357-358-359-367-368-369-378-379-389-456-457-458-459-467
468-469-478-479-489-567-568-569-578-579-589-678-679-689-789
(120 ชุด) ไม่รวมเบิ้ล หาม
ตัดด้วยเลขไม่มาด้วยกันใน 3 ตัวท้ายรางวัลที่1  01-09-12-16-23-25-34-45-67-78-89-27-259-189-4578-0369-567-367-1248
เหลือ 351 (ใช้เฉพาะสูตรผมคนเดียว...แต่ถ้าใช้สูตรท่านอื่นด้วยติดดับกระจายเลยครับ )
2 ต้วท้ายรางวัลที่1 มี 51-31-79
เลขท้าย2ตัว 26 ชุดเดียว
หาซื้อล็อตเตอรี่ตามใจชอบได้เลยครับ ขอให้โชคดีถูกรางวัลที่1นะครับgd: r"| r"| gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 00:16:30
มีข้อมูล ตัวเลขมาให้เพื่อนๆ ชม ค๊า   

2556

16/7     0 5 8 9          996             86
1/8       3 5 6 9         435              82x
16/8     1 7 8 9         327             20x
1/9       0 7 8 9         123x           05           
16/9     3 5 6 9         684             63
1/10     2 5 6 9         882             14x
16/10   1 2 4 6         289             60
1/11     5 8 9 1         804             47x
16/11   1 3 5 9         925             28x
1/12     2 5 6 7         795              27
16/12   1 5 8 9         767x           79
30/12   2 4 5 8         072             48
2557
16/1     5 6 7 8         902x           52
1/2       0 3 4 9         149             95
16/2     1 5 7 8         245             01
1/3       2 1 0 7         318             35
16/3     1 5 6 7         404             79
1/4       2 5 9 6         866             95
16/4     1 9 2 6         406              26
2/5       3 8 1 6         297x           52x
16/5     2 5 7 9         523             20 
1/6       1  3 8 9         198             18
16/6     4 5 7 8         920x           95
1/7       2 3 5 6         477x           93
16/7     0 7 8 9         728             45x
1/8       1 3 5 6

 ถ้ามาเลขเบิ้ล ตอง และหาม    ก็อาจเดินเบี้ยว บ้าง  อิอิ    อนันตโชค หน้า 18 ค่ะ    .

คุณ kalpa บ้านคุณแตม สังเกตเห็นว่า  เลขอนันตโชค ก็เดินล่างดี เหมือนกัน ค่ะ ..gd: r"| r"| gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 00:18:28


ขอแจมครับ บน 36789 จับชุด. 10 ชุด 367 368 369 378 379 389 678 679 689 789 โชคดีครับ


gd: r"| r"| gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 00:20:03


สวัสดีครับผมได้มา 03467


gd: r"| r"| gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 00:21:32


           1   สิงหาคม  2557

             คู่ท้ายรางวัลที่  1
 
              เด่นเอาไปรวย

           
      0-3-6-7-8

              เด่น  3  ตัว

             3-6-7                   ที่สิบหน่วยเท่านั้น

ขออนุญาต คุณตาและสมาชิกทุกท่านครับ
เด่นคงที่ประจำวันบน-ล่าง
S 3469, M 5679, T 1568, W 1567, Th 1567, F 2457, Sa 0129
==ออก====บน===ล่าง
900-60 S  = h-- = t-
050-11 M  = -t- = --
877-28 Th = -tf = --
997-07 Sa = ht- = t-
143-79 S  = -tf- = -f
025-58 M  = --f = t-
343-28 T  = --- = -f
694-63 Th = h-- = t-
500-15 F  = h-- = -f
443-43 Sa = --- = --
524-72 S  = --f = --
358-00 S  = h-- = --
981-08 W  = --f = --
566-66 F  = h-- = --
257-09 Sa = h-- = tf
241-37 F  = ht- = -f
433-52 Sa = --- = -f
688-53 M  = h-- = t-
846-86 T  = h-f = tf 1568
458-07 W = -t- = -f 1567
125-56 Th = h-f = tf 1567
489-90 Sa = --f = tf 0129
673-69 S = h-f = tf 3469
905-51 M = h-f = t- 5679
996-86 T = --f = tf 1568
435-82 Th =--f = -- 1567
327-20 F = -tf = t- 2457
123-05 S = --f = -- 3469
684-63 M = h-- = t- 5679
882-14 T = ht- = t- 1568
289-60 F = h-- = -- 2457
804-47 F = --f = tf 2457
925-28 Sa = ht- = t- 0129
795-27 S = -t- = -- 3469
767-79 M = htf = tf 5679
072-48 M = -t- = -- 5679
902-52 Th = --- = t- 1567
149-95 Sa = h-f = t- 0129 (numchai42 02369)
318-35 Sa = -t- = -- 0129 (numchai42 03689)
404-79 S = h-f = -f 3469 (numchai42 02578)
866-95 T = htf = -f 1568 (numchai42 04578)
406-26 W = --f = -f 1567 (numchai42 tf 01258)
297-52 F = h-f = tf 2457 (numchai42 tf 03679)
523-20 F = ht- = t- 2457 (numchai42 tf 01478) ชน 4-7 หรือจับคู่ 25++018
198-18 S = -t- = -- 3469-tf (numchai42 tf-023569) ชน 3-6-9 หรือจับคู่ 4++025
920-95 M = h-- = tf 5679-tf (numchai42 tf-035689) ชน 5-6-9 หรือจับคู่ 70-73-78-กลับตัว
477-39 T = --- = -- 1568-tf (numchai42 tf-25789) ชน 5-8 หรือจับคู่ 12-17-19-62-67-69-กลับตัว
728-45 W = h-- = -f 1567-tf (numchai42 tf-12589) ชน 1-5 หรือจับคู่ 62-68-69-72-78-79-กลับตัว
???-?? F = ??? = ?? 2457-tf (numchai42 tf-03678) ชน 7 หรือจับคู่ 20-23-26-28-40-43-46-48-50-53-56-58-กลับตัว
ถ้าหลุด ส.น.-ระวังเข้าหลักร้อย เดินดี พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| :';gd: r"| r"| gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 00:23:35
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่าน อันนี้พิเศษข้อมูล-จากปรมาจารย์นักเขียนโปรฯคิดตัวเลข+ใจดีครับ
16-07-2557 สามเลขท้าย ร.1
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 48,37,26
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
234-238-247-278-346-368-467-678-
(8 ชุด / รวมทั้งหมด 8 ชุด)>>>ชุดถ่าง
=======================
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 48,37,26
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
234-238-243-247-274-278-283-287-324-328
342-346-364-368-382-386-423-427-432-436
463-467-472-476-634-638-643-647-674-678
683-687-724-728-742-746-764-768-782-786
823-827-832-836-863-867-872-876-
(48 ชุด / รวมทั้งหมด 48 ชุด)>>>ชุดตรง
===================
เจ้าของข้อมูลดูเหมือนวางเลขนัยว่าตรงหลัก
หลักร้อย (H) : 48
หลักสิบ (T) : 37
หลักหน่วย (F) : 26
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
432-436-472-476-832-836-872-876-
(8 ชุด / รวมทั้งหมด 8 ชุด)
===================
ชมเพลินๆไปก่อนน่ะ
ขอบคุณเจ้าของข้อมูล ขอบคุณครับ y*>
01-08-2557
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 59,48,02
สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
045-049-058-089-245-249-258-289-
(8 ชุด/ รวมทั้งหมด 8 ชุด) >>> ชุดถ่างงวดนี้ครับ
===============================
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 59,48,02
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
045-049-054-058-085-089-094-098-245-249
254-258-285-289-294-298-405-409-425-429
450-452-490-492-504-508-524-528-540-542
580-582-805-809-825-829-850-852-890-892
904-908-924-928-940-942-980-982-
(48 ชุด / รวมทั้งหมด 48 ชุด) >>> ชุดตรง
=========================
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| :';
เด่น เลขท้าย 2 ตัว จากเจ้าของข้อมูลเจ้าเดียวกันครับ
เลขท้าย 2 ตัว 01-08-2557
เลขมาครบสิบหน่วย (TF (2)) : 46
สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 1 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
44 - 46 - 64 - 66 -
(4 ชุด/ รวมทั้งหมด 4 ชุด)
=========================
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| :';


gd: r"| r"| gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 00:28:32
คุณพลไปไหนไม่เห็นวางเลขเก้าแถวเลยคะ

 a()^ *C *C r"|1-2จับ
456


gd: r"| r"| gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 00:29:19

ขออนุญาตวางข้อมูลงวดวันที่ 1-8-57

เลขเด่นจากสูตร 6-8-4

H>>>2-4-6-7
T>>>0-3-7-8
F>>>0-2-5-6

 
<*)|| <*)|| <*)|| <*)|| <*)||


gd: r"| r"| gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 00:31:14
สวัสดีครับคุณตา  คุณนิด  คุณพลอย คุณมันนี และ ฯฯฯฯฯฯฯฯ

มาแล้วก็นำมาฝากนะครับ  3 - 4 -  6  อาจจะมา บ/ล

 +|p r"| r"| r"| r"| r"| r"| l'! l'! l'!

 s#y s#y s#y 'J|L 'J|L 'J|L gd: gd: gd:

 F* F* F* F* F* F* F* F* F*
[/color]


gd: r"| r"| gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 00:35:56


สวัสดีวันใหม่ค่ะ


(https://upic.me/i/2v/57-12.jpg) (https://upic.me/show/51987363)


... l|I ...


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 00:38:59


http://www.youtube.com/v/oDJpnu6vqMg?version=2&amp;hl=th_TH&amp;color1=87CEEB &amp;color2=FFFFFF &amp;border=&autoplay=1&loop=1

หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: www ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 01:42:24
เด่นรสน
04689
0468
468
48
68 มาหนึ่งตัวสน
***************

ชุดตรงๆ
640,680,648,684,
480,689,694,690,
688
***************

สามตัวแน้นสามชุด
640 648 684
***************

สนบน
68 86 48 84
***************

ล่าง
เด่น
9801
901
90 มาหนึ่งตัว

 r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: TORDM ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 01:47:12
(https://upic.me/i/ow/1975112_505897612853699_1157296392_n.jpg) (https://upic.me/show/50340029)
 r"| r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥●ME-UN●♥ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 05:34:31
 +|p
แวะมาขอบคุณยามเช้าค่ะ ทุกๆข้อมูลค่ะ
(https://upic.me/i/l4/20140605_120312.jpg) (https://upic.me/show/51988266)
 tk:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 06:18:03
อรุณสวัสดิ์เช้าวันอังคารครับ

ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีดีและสมหวังในสิ่งที่คิดนะครับ
 +|p (https://upic.me/i/fm/t020311_01c.gif) (https://upic.me/show/21594083)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 06:18:39
 
สวัสดีวันใหม่ค่ะ


(https://upic.me/i/2v/57-12.jpg) (https://upic.me/show/51987363)


... l|I ...
อรุณสวัสดิ์เช้าวันอังคารครับคุณมันนี่

ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีดีและสมหวังในสิ่งที่คิดนะครับ
 +|p (https://upic.me/i/fm/t020311_01c.gif) (https://upic.me/show/21594083)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: 333taja ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 07:29:15
+|p(http://www.picdee.com/images/2014/07/22/936957425573240872535528229403nOI80E.jpg) >.'|

 'J|L 'J|L 'J|L


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: •❤ yada •❤ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 07:37:42
(https://upic.me/i/sq/upic-374.jpg) (https://upic.me/show/39875311)
(https://upic.me/i/n2/ouv01.gif)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 07:39:14
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60209
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9,363

 +|p

 |il |il l|v l|v

 s#y s#y gd: gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 07:58:43


 'J|L ]|[


numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

 +|p พลังน้ำใจ: 60210


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 08:18:39


 y|m y|m y|m


♥$♥ ไพลิน ♥$♥
รองหัวหน้าPublic Relations
Diamond Hero 9
**

 +|p พลังน้ำใจ: 105706


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: MooAomSin ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 08:20:57
 t[: +|p 'J|L' 'J|L' 'J|L' 'J|L' 'J|L' 'J|L'


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 08:22:07


 h;,
 h;, h;,
h;, h;, h;,
 h;, h;, h;, h;,
 h;, h;, h;, h;, h;,
 h;, h;, h;, h;, h;, h;,

Nid1881
Golden Hero 8
*

 +|p พลังน้ำใจ: 37709


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 08:24:22


 P<. P<. P<. P<. P<. P<. L|*


มันนี่
Golden Hero 8
*

 +|p พลังน้ำใจ: 36971


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 08:27:26


 |Ll

♥♪♥mimmy111♥♪♥
ผู้ช่วยผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์
Diamond Hero 9
*

 +|p  พลังน้ำใจ: 86250


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 08:29:12

 |Ll¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸
Diamond Hero 9
**

 +|p พลังน้ำใจ: 32053


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 08:32:25

 |Ll


ฝันดี
Super Hero7
*

 +|p พลังน้ำใจ: 38311


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: วิน @ วิน ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 08:40:50
 +|p

วิน @ วิน (+48142/-0) tottor (+8465/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:35:40
วิน @ วิน (+48142/-0) # Rain # (+39133/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:34:19
วิน @ วิน (+48142/-0) s.mona022 (+508/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:34:07
วิน @ วิน (+48142/-0) kumpa (+15854/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:34:02
วิน @ วิน (+48142/-0) merry (+24338/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:33:24
วิน @ วิน (+48142/-0) ZARA101 (+12990/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:33:19
วิน @ วิน (+48142/-0) okna (+215/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:33:13
วิน @ วิน (+48142/-0) ✤♥✤ MALILA ✤♥✤ (+3344/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:32:57
วิน @ วิน (+48142/-0) sing197171 (+310/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:32:41
วิน @ วิน (+48142/-0) nana_240024 (+300/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:30:59
วิน @ วิน (+48142/-0) limanan (+455/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:30:54
วิน @ วิน (+48142/-0) supawadee123 (+3398/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:30:43
วิน @ วิน (+48142/-0) ตาสีตาสา (+304/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:30:36
วิน @ วิน (+48142/-0) Park Dong Sup (+47361/-1)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:26:39
วิน @ วิน (+48142/-0) ขวัญเองจ้า (+33316/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:26:24
วิน @ วิน (+48142/-0) tsp (+186/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:26:12
วิน @ วิน (+48142/-0) Ps5_44 (+851/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:26:07
วิน @ วิน (+48142/-0) หน่อย (+59066/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:25:59
วิน @ วิน (+48142/-0) samingprai (+224/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:25:21
วิน @ วิน (+48142/-0) khaempeth (+5790/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:25:11
วิน @ วิน (+48142/-0) jantama (+1776/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:24:58
วิน @ วิน (+48142/-0) NaDia_S (+1415/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:23:04
วิน @ วิน (+48142/-0) MooAomSin (+2644/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:22:20
วิน @ วิน (+48142/-0) uoom uoom (+1504/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:20:11
วิน @ วิน (+48142/-0) TORDM (+2402/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:20:04
วิน @ วิน (+48142/-0) ไอ้มดแดง (+1927/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:19:57
วิน @ วิน (+48142/-0) ya_ni (+5144/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:17:25
วิน @ วิน (+48142/-0) sanun (+4360/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:16:39
วิน @ วิน (+48142/-0) nattawaree (+7037/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:16:33
วิน @ วิน (+48142/-0) แว่นแก้ว (+28826/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:14:21
วิน @ วิน (+48142/-0) ★* พลอย_นี่ *★ (+53213/-2)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:14:07
วิน @ วิน (+48142/-0) tr501 (+35325/-2)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:14:01
วิน @ วิน (+48142/-0) maprang044 (+5381/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:13:35
วิน @ วิน (+48142/-0) ♥♥@.เอ๋.@♥♥ (+92746/-1)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:13:30
วิน @ วิน (+48142/-0) ♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ (+111319/-5)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:13:24
วิน @ วิน (+48142/-0) ♥♥ตังค์ su มา♥♥ (+68518/-1)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:13:16


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Park Dong Sup ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 08:45:09
แวะมาทักทาย และเติมพลังใจครับ +1
(https://upic.me/i/he/picture_274255514130.gif) (https://upic.me/show/40606346)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ZARA45 ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 08:50:27
(https://upic.me/i/dt/images_board-post_q2090.jpg) (https://upic.me/show/51988353)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: sanun ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 09:00:20
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่านครับ
อาถรรพณ์ เลข 7
เครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH17
เป็นเครื่องรุ่น Boeing 777
เที่ยวบินแรก วันที่ 17 เดือน 7 ค.ศ. 1997
เที่ยวบินสุดท้าย วันที่ 17 เดือน 7 พ.ศ. 2557
อายุใช้งาน 17 ปี
==========================
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| <*)|| >.;|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: khaempeth ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 09:04:27
 'J|L P" P" P" +|p


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ★* พลอย_นี่ *★ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 09:18:49
(https://upic.me/i/mz/good-morning-quotes-wallpaper.jpg) (https://upic.me/show/45860588)

สวัสดีวันอังคารค่ะ
ขอให้มีความสุข สดชื่นสมหวัง โชคดีตลอดไปนะค่ะ
+1 JlL' |0Ve y|m l|I


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥✿ (เอ๋) ✿♥ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 09:28:00
(http://image.ohozaa.com/i/6ca/m6gUah.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xJjFoDuRA1EMF9Ig)
ขอบคุณทุกๆข้อมูลที่นำมาแบ่งปันน๊ะค๊ะ โชคดีร่ำรวยทั้งผู้ให้แลผู้รับค่ะ
 r"|    'J|L  li*  'J|L    r"|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: แว่นแก้ว ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 10:15:01
(https://upic.me/i/2o/ck1-1.jpg) (https://upic.me/show/51989914)
สวัสดีค่ะ+1พลังใจให้นะค่ะ  มีความสุขมากๆๆนะค่ะ
(https://upic.me/i/h5/jyv58.gif) (https://upic.me/show/51989917)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ginahk10 ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 10:19:26


           1   สิงหาคม  2557

             คู่ท้ายรางวัลที่  1
 
              เด่นเอาไปรวย

           
      0-3-6-7-8

              เด่น  3  ตัว

             3-6-7                   ที่สิบหน่วยเท่านั้น


เติมใจมอบให้ คุณตา ค่ะ ขอบคุณค่ะ

                   +|p    ให้คุณตา คะ  รักษาสุขภาพด้วยนะคะ คุณตา  ...     g|"   F*
             


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 10:22:28
 +|p
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
(https://upic.me/i/yy/svip-b4.gif) (https://upic.me/show/51088071)
พลังน้ำใจ: 60218
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์
กระทู้: 9,363
 r"| r"| r"| ok|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ฝันดี ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 10:24:42
 +|p
Nid1881
Golden Hero 8
*
พลังน้ำใจ: 37718
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์
กระทู้: 21,525

(https://upic.me/i/5r/avatar_22151.png) (https://upic.me/show/16096390)
 l'! l|I ok|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ขวัญเองจ้า ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 10:31:53
(https://upic.me/i/e7/8s2dx2.gif) (https://upic.me/show/51989208)
 

 l'! l'! l'! l'! l'!
(https://upic.me/i/9u/1226405114.gif) (https://upic.me/show/17465192)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ขวัญเองจ้า ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 10:33:45
+|p

วิน @ วิน (+48142/-0) tottor (+8465/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:35:40
วิน @ วิน (+48142/-0) # Rain # (+39133/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:34:19
วิน @ วิน (+48142/-0) s.mona022 (+508/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:34:07
วิน @ วิน (+48142/-0) kumpa (+15854/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:34:02
วิน @ วิน (+48142/-0) merry (+24338/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:33:24
วิน @ วิน (+48142/-0) ZARA101 (+12990/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:33:19
วิน @ วิน (+48142/-0) okna (+215/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:33:13
วิน @ วิน (+48142/-0) ✤♥✤ MALILA ✤♥✤ (+3344/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:32:57
วิน @ วิน (+48142/-0) sing197171 (+310/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:32:41
วิน @ วิน (+48142/-0) nana_240024 (+300/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:30:59
วิน @ วิน (+48142/-0) limanan (+455/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:30:54
วิน @ วิน (+48142/-0) supawadee123 (+3398/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:30:43
วิน @ วิน (+48142/-0) ตาสีตาสา (+304/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:30:36
วิน @ วิน (+48142/-0) Park Dong Sup (+47361/-1)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:26:39
วิน @ วิน (+48142/-0) ขวัญเองจ้า (+33316/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:26:24
วิน @ วิน (+48142/-0) tsp (+186/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:26:12
วิน @ วิน (+48142/-0) Ps5_44 (+851/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:26:07
วิน @ วิน (+48142/-0) หน่อย (+59066/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:25:59
วิน @ วิน (+48142/-0) samingprai (+224/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:25:21
วิน @ วิน (+48142/-0) khaempeth (+5790/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:25:11
วิน @ วิน (+48142/-0) jantama (+1776/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:24:58
วิน @ วิน (+48142/-0) NaDia_S (+1415/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:23:04
วิน @ วิน (+48142/-0) MooAomSin (+2644/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:22:20
วิน @ วิน (+48142/-0) uoom uoom (+1504/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:20:11
วิน @ วิน (+48142/-0) TORDM (+2402/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:20:04
วิน @ วิน (+48142/-0) ไอ้มดแดง (+1927/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:19:57
วิน @ วิน (+48142/-0) ya_ni (+5144/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:17:25
วิน @ วิน (+48142/-0) sanun (+4360/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:16:39
วิน @ วิน (+48142/-0) nattawaree (+7037/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:16:33
วิน @ วิน (+48142/-0) แว่นแก้ว (+28826/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:14:21
วิน @ วิน (+48142/-0) ★* พลอย_นี่ *★ (+53213/-2)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:14:07
วิน @ วิน (+48142/-0) tr501 (+35325/-2)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:14:01
วิน @ วิน (+48142/-0) maprang044 (+5381/-0)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:13:35
วิน @ วิน (+48142/-0) ♥♥@.เอ๋.@♥♥ (+92746/-1)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:13:30
วิน @ วิน (+48142/-0) ♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ (+111319/-5)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:13:24
วิน @ วิน (+48142/-0) ♥♥ตังค์ su มา♥♥ (+68518/-1)  กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ In topic วันนี้ เวลา 08:13:16

l'! l'! l'! l'! l'!


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: punja06 ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 11:07:26
 n|o;รบกวนสูตรคุณjantamaด้วยค่ะ  +|p tk:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 11:35:34
http://blog.sina.com.tw/myimages/115/13171/images/kikyofurin-c.swf
 li* สวัสดีค่ะ ขอให้วันนี้เป็นวันที่สวยงามและโชคดี สำหรับทุกๆ ท่านนะค่ะ li*


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 12:13:31

(https://upic.me/i/yy/svip-b4.gif) (https://upic.me/show/51088071)

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60223
[คลิกขอบคุณ]

 'J|L 'J|L 'J|L
 s#y s#y s#y


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 12:14:07      ตรงนี้ให้ตามคำขอ 


สูตรเลขเด่นรางวัลที่  1


สูตรที่  1    03678

สูตรที่  2    01478

สูตรที่  3    013467


สูตรเลขท้ายสองตัว

สูตรที่  1    01278

สูตรที่  2    02578

สูตรที่  3    012457
    ลงสูตรเลขเด่นให้ดูแล้ว    ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่า  ถ้าสังเกตดูสูตรจะเหมือน ๆ กัน
เลขเด่นออกมาก็เหมือนกัน  งวดนี้ทั้งรางวัลที่  1  และเลขท้ายสองตัว  เลขเด่นชนกัน
ทุกสูตรคือ  0-7 

    ตรงนี้ไม่ใช่อะไรหรอก  เป็นเพราะว่าสูตรของตาที่ใช้อยู่  เป็นสูตรเลขที่มาได้ทั้ง
รางวัลที่ 1  และเลขท้ายสองตัว  ในเลข 5 ตัวที่วางไว้ในแต่ละสูตร  จะมารางวัลที่ 1
1  ตัว  มาเลขท้ายสองตัว  1  ตัว

    เรียกว่ายิงนัดเดียวได้นกสองตัว

    สูตรเหล่านี้ไม่ใช่สูตรเฉพาะกิจ    แต่เป็นสูตรถาวร   ที่ใช้มานับหลายสิบปี  ถูกบ้าง
ผิดบ้างมาตลอด  ดูให้ดี  ใช้ให้เป็นก็สามารถอำนวยประโยชน์ให้ได้อย่างเหลือเชื่อจริง ๆ

แถมให้พิเศษ


0134567

เลข 7  ตัวนี้   มีที่รางวัลที่  1  กับเลขท้ายสองตัว  อย่างน้อย
อย่างละ  1- 2  ตัว  ไม่มีเลข 7 ตัวนี้ติดอยู่ในรางวัลที่  1  และ
เลขท้ายสองตัว  อันตรายแน่นอน  หรือสรุปได้ว่าเลข

 28-82-29-92-89-98

มาได้ค่อนข้างยากทั้งรางวัลที่ 1 และเลขท้ายสองตัว


>.i| J+ J+ J+ >.i|
หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 12:14:40

  (https://upic.me/i/hb/07035101.gif) (https://upic.me/show/9633502)เที่ยงแย้ว พักทานข้าวกันด้วยน๊าค่ะ  :)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 12:19:14


 'J|L ]|[


numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

 +|p พลังน้ำใจ: 60210


'J|L 'J|L 'J|L P<. P<. P<. P<. P<. P<. L|*


มันนี่
Golden Hero 8
*

 +|p พลังน้ำใจ: 36971

วิน @ วิน
Golden Hero 8
*

พลังน้ำใจ: 48162
[คลิกขอบคุณ]
ขยันจุด P<. ให้นี่..จังพี่วิน จ๊วบบบสะอิอิ  a#()


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 12:22:24
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่านครับ
อาถรรพณ์ เลข 7
เครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH17
เป็นเครื่องรุ่น Boeing 777
เที่ยวบินแรก วันที่ 17 เดือน 7 ค.ศ. 1997
เที่ยวบินสุดท้าย วันที่ 17 เดือน 7 พ.ศ. 2557
อายุใช้งาน 17 ปี
==========================
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| <*)|| >.;|

'J|L ขอบคุณค่ะคุณsanun  ที่มาบอกกล่าว อาถรรพ์ หมายเลข 7 รึป่าวนิอิอิ +|p


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 13:10:00


           1   สิงหาคม  2557

             คู่ท้ายรางวัลที่  1
 
              เด่นเอาไปรวย

           
      0-3-6-7-8

              เด่น  3  ตัว

             3-6-7                   ที่สิบหน่วยเท่านั้น


เติมใจมอบให้ คุณตา ค่ะ ขอบคุณค่ะ

                   +|p    ให้คุณตา คะ  รักษาสุขภาพด้วยนะคะ คุณตา  ...     g|"   F*
              
(http://www.apichokeonline.com/Themes/default/images/svip-b4.gif)

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
 'J|L
พลังน้ำใจ: 60187
 s#y s#y s#y s#ynumchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60195


 >.;| >.;| >.;|


'J|L .....  l|Iหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 13:14:08

(https://upic.me/i/vn/192anigif.gif) (https://upic.me/show/48163674)


+|p  สวัสดีครับคุณตา + สวัสดีพี่นิด + คุณวิน   l|I     <*)||

เติมใจมอบให้ ชายฟา ค่ะ  พี่นิดมารับ เงิน ทอง คร้า  วางเลขเด็ดให้ชมบ้างนะคะ น้องชาย


   +|p รับๆเงินๆทองๆด้วยๆ ได้ป่ะน๊าอาเจ้นิด  อิอิ   |ji'

เติมใจมอบให้ อานี่ ได้เลยคร้า    อานี่ น่ารัก คึกคัก ลี  อิอิ

   อุต๊ะ  คึกคักๆ   ee*หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 13:18:46

สวัสดีวันใหม่ค่ะ


(https://upic.me/i/2v/57-12.jpg) (https://upic.me/show/51987363)


... l|I ...
อรุณสวัสดิ์เช้าวันอังคารครับคุณมันนี่

ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีดีและสมหวังในสิ่งที่คิดนะครับ
 +|p (https://upic.me/i/fm/t020311_01c.gif) (https://upic.me/show/21594083)


(https://upic.me/i/4t/20090925004943746.gif) (https://upic.me/show/16786206)

+|p ขอบคุณค่ะ คุณTee1 สุขสมหวัง และ รวยๆทุกงวดเช่นกันน่ะค่ะ  r"|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 13:20:42
(https://upic.me/i/ow/1975112_505897612853699_1157296392_n.jpg) (https://upic.me/show/50340029)
 r"| r"| r"| r"|

+|p หน้าเศร้าจังค่ะ  ee*


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 13:24:46
+|p
แวะมาขอบคุณยามเช้าค่ะ ทุกๆข้อมูลค่ะ
(https://upic.me/i/l4/20140605_120312.jpg) (https://upic.me/show/51988266)
 tk:

  +|p ถ่ายเองป่ะค่ะคุณ uoom uoom ไฟล์ใหญ่ไปนิ แบบว่าชอบค่ะธรรมชาติดี  F*


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 13:25:43
+|p(http://www.picdee.com/images/2014/07/22/936957425573240872535528229403nOI80E.jpg) >.'|

 'J|L 'J|L 'J|L


  +|p .....  >.l|หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 13:26:40
แวะมาทักทาย และเติมพลังใจครับ +1
(https://upic.me/i/he/picture_274255514130.gif) (https://upic.me/show/40606346)'J|L .....  +|p


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: บุญถึง ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 13:28:50
n|o;รบกวนสูตรคุณjantamaด้วยค่ะ  +|p tk:
จัดให้ตามคำขอครับ นึกว่าไม่มีใครตามเลยไม่ได้โพส
สูตร 3-4 ตัว
(สูตร1-3 คิดมือ สูตร4-5-6-7 จากหนังสือ )
สูตร1    สูตร2      สูตร3       สูตร4          สูตร5      สูตร6       สูตร7        ออก
678      240       701         0159        3469                   0167        297
567      917x     145         0159        1256                   2345        523
123      028       256x       0137        3589                   0679        198  
901      795       034         2459        3589      01378     2345        920  
901x    917       145         2459        3589x     02578     0679       477
789      139x     017         3569x      1236       34689     6789       728      
345     ยกเลิก     589         3569        1236       13578     0567      ………

สูตรผ่ากลางใจ ( ใช้สูตรคิดมือ 2สูตรรวมกันมาอย่างน้อย2ตัว )
1.   02389     ออก   523  มา สน.
2.   2356789  ออก   198  มา สน.
3.   1234789  ออก   920  มา รส.
4.   1234678  ออก   477  มา รสน.
5.   3456789  ออก   728  มา รน.
6.124578    ………………………….

สูตรผ่ากลางซอย ( ใช้เลขในหนังสือ3สูตรรวมกันมาอย่างน้อย2ตัว )
1.    1589       ออก  198   มา  รสน.
2.    2356789  ออก  920   มา  รส.
3.    0134679  ออก  477   มา  รสน.
4.    1234567  ออก  728   มา  รส.
5. 01345689 ………………………….

สูตรข้างล่างนี้มาอย่างน้อย 2 ตัว
D3                                  ออก
2345678                          477     มา   รสน.
2345678                          728     มา   รสน.
0123489………………………………………………………

จรรยา                              ออก
0125789                          477     มา   สน.                        
0234567                          728     มา   รส.
0234567………………………………………………………

แสตมป์                            ออก
23456789                        477     มา   รสน.      
01234789                        728     มา   รสน.
01234567…………………………………………………….

เดลิ                                 ออก
0134578                          477     มา   รสน.      
1245689                          728     มา   สน.
0134678................................................................    

หนังสือ (ใช้เป็นหลักสิบได้เลยครับ)            ออก  
01245789                                    477     มา   รสน.
0234567                                      728     มา   รส.
0124589……………………………………………………….

สูตรใหม่มันมึน เลข8ตัวชนกัน 2 สูตรมา 2 ตัว
                                     ออก  
234589                           728     มา   สน.
012369………………………………………………………

สูตร4+สูตร7 มา2ตัว          
                                     ออก
356789                           728     มา   รน.
035679..............................................................


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 13:29:16
(https://upic.me/i/sq/upic-374.jpg) (https://upic.me/show/39875311)
(https://upic.me/i/n2/ouv01.gif)

(https://upic.me/i/dt/images_board-post_q2090.jpg) (https://upic.me/show/51988353)


(https://upic.me/i/mz/good-morning-quotes-wallpaper.jpg) (https://upic.me/show/45860588)

สวัสดีวันอังคารค่ะ
ขอให้มีความสุข สดชื่นสมหวัง โชคดีตลอดไปนะค่ะ
+1 JlL' |0Ve y|m l|I

(http://image.ohozaa.com/i/6ca/m6gUah.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xJjFoDuRA1EMF9Ig)
ขอบคุณทุกๆข้อมูลที่นำมาแบ่งปันน๊ะค๊ะ โชคดีร่ำรวยทั้งผู้ให้แลผู้รับค่ะ
 r"|    'J|L  li*  'J|L    r"|

(https://upic.me/i/2o/ck1-1.jpg) (https://upic.me/show/51989914)
สวัสดีค่ะ+1พลังใจให้นะค่ะ  มีความสุขมากๆๆนะค่ะ
(https://upic.me/i/h5/jyv58.gif) (https://upic.me/show/51989917)

(https://upic.me/i/e7/8s2dx2.gif) (https://upic.me/show/51989208)
 

 l'! l'! l'! l'! l'!
(https://upic.me/i/9u/1226405114.gif) (https://upic.me/show/17465192)
http://blog.sina.com.tw/myimages/115/13171/images/kikyofurin-c.swf
 li* สวัสดีค่ะ ขอให้วันนี้เป็นวันที่สวยงามและโชคดี สำหรับทุกๆ ท่านนะค่ะ li*


+|p เจ็ดสาวแสนสวยค่ะ  >.l|หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 13:35:23
n|o;รบกวนสูตรคุณjantamaด้วยค่ะ  +|p tk:
  จัดให้ตามคำขอครับ นึกว่าไม่มีใครตามเลยไม่ได้โพส
สูตร 3-4 ตัว
(สูตร1-3 คิดมือ สูตร4-5-6-7 จากหนังสือ )
สูตร1    สูตร2      สูตร3       สูตร4          สูตร5      สูตร6       สูตร7        ออก
678      240       701         0159        3469                   0167        297
567      917x     145         0159        1256                   2345        523
123      028       256x       0137        3589                   0679        198 
901      795       034         2459        3589      01378     2345        920 
901x    917       145         2459        3589x     02578     0679       477
789      139x     017         3569x      1236       34689     6789       728       
345     ยกเลิก     589         3569        1236       13578     0567      ………

สูตรผ่ากลางใจ ( ใช้สูตรคิดมือ 2สูตรรวมกันมาอย่างน้อย2ตัว )
1.   02389     ออก   523  มา สน.
2.   2356789  ออก   198  มา สน.
3.   1234789  ออก   920  มา รส.
4.   1234678  ออก   477  มา รสน.
5.   3456789  ออก   728  มา รน.
6.124578    ………………………….

สูตรผ่ากลางซอย ( ใช้เลขในหนังสือ3สูตรรวมกันมาอย่างน้อย2ตัว )
1.    1589       ออก  198   มา  รสน.
2.    2356789  ออก  920   มา  รส.
3.    0134679  ออก  477   มา  รสน.
4.    1234567  ออก  728   มา  รส.
5. 01345689 ………………………….

สูตรข้างล่างนี้มาอย่างน้อย 2 ตัว
D3                                  ออก
2345678                          477     มา   รสน.
2345678                          728     มา   รสน.
0123489………………………………………………………

จรรยา                              ออก
0125789                          477     มา   สน.                         
0234567                          728     มา   รส.
0234567………………………………………………………

แสตมป์                            ออก
23456789                        477     มา   รสน.     
01234789                        728     มา   รสน.
01234567…………………………………………………….

เดลิ                                 ออก
0134578                          477     มา   รสน.       
1245689                          728     มา   สน.
0134678................................................................   

หนังสือ (ใช้เป็นหลักสิบได้เลยครับ)            ออก 
01245789                                    477     มา   รสน.
0234567                                      728     มา   รส.
0124589……………………………………………………….

สูตรใหม่มันมึน เลข8ตัวชนกัน 2 สูตรมา 2 ตัว
                                     ออก 
234589                           728     มา   สน.
012369………………………………………………………

สูตร4+สูตร7 มา2ตัว           
                                     ออก
356789                           728     มา   รน.
035679..............................................................
'J|L แอบมีนอยด้วยแฮะ คุณjantama (ไม่มีคัยตามอิอิ)  gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 13:40:40
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60209
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9,363

 +|p

 |il |il l|v l|v

 s#y s#y gd: gd:

t[: +|p 'J|L' 'J|L' 'J|L' 'J|L' 'J|L' 'J|L'

'J|L P" P" P" +|p

+|p
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
(https://upic.me/i/yy/svip-b4.gif) (https://upic.me/show/51088071)
พลังน้ำใจ: 60218
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์
กระทู้: 9,363
 r"| r"| r"| ok|


n|o;รบกวนสูตรคุณjantamaด้วยค่ะ  +|p tk:


  +|p .....  >.l|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 13:43:05

3 ตัวท้ายรางวัลที่1 ร้อย สิบ หน่วย (HTF) : 0123456789

012-013-014-015-016-017-018-019-023-024-025-026-027-028-029
034-035-036-037-038-039-045-046-047-048-049-056-057-058-059
067-068-069-078-079-089-123-124-125-126-127-128-129-134-135
136-137-138-139-145-146-147-148-149-156-157-158-159-167-168
169-178-179-189-234-235-236-237-238-239-245-246-247-248-249
256-257-258-259-267-268-269-278-279-289-345-346-347-348-349
356-357-358-359-367-368-369-378-379-389-456-457-458-459-467
468-469-478-479-489-567-568-569-578-579-589-678-679-689-789
(120 ชุด) ไม่รวมเบิ้ล หาม
ตัดด้วยเลขไม่มาด้วยกันใน 3 ตัวท้ายรางวัลที่1  01-09-12-16-23-25-34-45-67-78-89-27-259-189-4578-0369-567-367-1248
เหลือ 351 (ใช้เฉพาะสูตรผมคนเดียว...แต่ถ้าใช้สูตรท่านอื่นด้วยติดดับกระจายเลยครับ )
2 ต้วท้ายรางวัลที่1 มี 51-31-79
เลขท้าย2ตัว 26 ชุดเดียว
หาซื้อล็อตเตอรี่ตามใจชอบได้เลยครับ ขอให้โชคดีถูกรางวัลที่1นะครับgd: r"| r"| gd:
หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 13:43:38           1   สิงหาคม  2557

             คู่ท้ายรางวัลที่  1
 
              เด่นเอาไปรวย

           
      0-3-6-7-8

              เด่น  3  ตัว

             3-6-7                   ที่สิบหน่วยเท่านั้น

ขออนุญาต คุณตาและสมาชิกทุกท่านครับ
เด่นคงที่ประจำวันบน-ล่าง
S 3469, M 5679, T 1568, W 1567, Th 1567, F 2457, Sa 0129
==ออก====บน===ล่าง
900-60 S  = h-- = t-
050-11 M  = -t- = --
877-28 Th = -tf = --
997-07 Sa = ht- = t-
143-79 S  = -tf- = -f
025-58 M  = --f = t-
343-28 T  = --- = -f
694-63 Th = h-- = t-
500-15 F  = h-- = -f
443-43 Sa = --- = --
524-72 S  = --f = --
358-00 S  = h-- = --
981-08 W  = --f = --
566-66 F  = h-- = --
257-09 Sa = h-- = tf
241-37 F  = ht- = -f
433-52 Sa = --- = -f
688-53 M  = h-- = t-
846-86 T  = h-f = tf 1568
458-07 W = -t- = -f 1567
125-56 Th = h-f = tf 1567
489-90 Sa = --f = tf 0129
673-69 S = h-f = tf 3469
905-51 M = h-f = t- 5679
996-86 T = --f = tf 1568
435-82 Th =--f = -- 1567
327-20 F = -tf = t- 2457
123-05 S = --f = -- 3469
684-63 M = h-- = t- 5679
882-14 T = ht- = t- 1568
289-60 F = h-- = -- 2457
804-47 F = --f = tf 2457
925-28 Sa = ht- = t- 0129
795-27 S = -t- = -- 3469
767-79 M = htf = tf 5679
072-48 M = -t- = -- 5679
902-52 Th = --- = t- 1567
149-95 Sa = h-f = t- 0129 (numchai42 02369)
318-35 Sa = -t- = -- 0129 (numchai42 03689)
404-79 S = h-f = -f 3469 (numchai42 02578)
866-95 T = htf = -f 1568 (numchai42 04578)
406-26 W = --f = -f 1567 (numchai42 tf 01258)
297-52 F = h-f = tf 2457 (numchai42 tf 03679)
523-20 F = ht- = t- 2457 (numchai42 tf 01478) ชน 4-7 หรือจับคู่ 25++018
198-18 S = -t- = -- 3469-tf (numchai42 tf-023569) ชน 3-6-9 หรือจับคู่ 4++025
920-95 M = h-- = tf 5679-tf (numchai42 tf-035689) ชน 5-6-9 หรือจับคู่ 70-73-78-กลับตัว
477-39 T = --- = -- 1568-tf (numchai42 tf-25789) ชน 5-8 หรือจับคู่ 12-17-19-62-67-69-กลับตัว
728-45 W = h-- = -f 1567-tf (numchai42 tf-12589) ชน 1-5 หรือจับคู่ 62-68-69-72-78-79-กลับตัว
???-?? F = ??? = ?? 2457-tf (numchai42 tf-03678) ชน 7 หรือจับคู่ 20-23-26-28-40-43-46-48-50-53-56-58-กลับตัว
ถ้าหลุด ส.น.-ระวังเข้าหลักร้อย เดินดี พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| :';gd: r"| r"| gd:หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 13:44:03

ขออนุญาตสมาชิกทุกท่าน อันนี้พิเศษข้อมูล-จากปรมาจารย์นักเขียนโปรฯคิดตัวเลข+ใจดีครับ
16-07-2557 สามเลขท้าย ร.1
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 48,37,26
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
234-238-247-278-346-368-467-678-
(8 ชุด / รวมทั้งหมด 8 ชุด)>>>ชุดถ่าง
=======================
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 48,37,26
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
234-238-243-247-274-278-283-287-324-328
342-346-364-368-382-386-423-427-432-436
463-467-472-476-634-638-643-647-674-678
683-687-724-728-742-746-764-768-782-786
823-827-832-836-863-867-872-876-
(48 ชุด / รวมทั้งหมด 48 ชุด)>>>ชุดตรง
===================
เจ้าของข้อมูลดูเหมือนวางเลขนัยว่าตรงหลัก
หลักร้อย (H) : 48
หลักสิบ (T) : 37
หลักหน่วย (F) : 26
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
432-436-472-476-832-836-872-876-
(8 ชุด / รวมทั้งหมด 8 ชุด)
===================
ชมเพลินๆไปก่อนน่ะ
ขอบคุณเจ้าของข้อมูล ขอบคุณครับ y*>
01-08-2557
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 59,48,02
สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
045-049-058-089-245-249-258-289-
(8 ชุด/ รวมทั้งหมด 8 ชุด) >>> ชุดถ่างงวดนี้ครับ
===============================
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 59,48,02
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
045-049-054-058-085-089-094-098-245-249
254-258-285-289-294-298-405-409-425-429
450-452-490-492-504-508-524-528-540-542
580-582-805-809-825-829-850-852-890-892
904-908-924-928-940-942-980-982-
(48 ชุด / รวมทั้งหมด 48 ชุด) >>> ชุดตรง
=========================
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| :';
เด่น เลขท้าย 2 ตัว จากเจ้าของข้อมูลเจ้าเดียวกันครับ
เลขท้าย 2 ตัว 01-08-2557
เลขมาครบสิบหน่วย (TF (2)) : 46
สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 1 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
44 - 46 - 64 - 66 -
(4 ชุด/ รวมทั้งหมด 4 ชุด)
=========================
พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| :';


gd: r"| r"| gd:หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 13:44:28

 
ขออนุญาตวางข้อมูลงวดวันที่ 1-8-57

เลขเด่นจากสูตร 6-8-4

H>>>2-4-6-7
T>>>0-3-7-8
F>>>0-2-5-6

 
<*)|| <*)|| <*)|| <*)|| <*)||


gd: r"| r"| gd:หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 13:45:21

สวัสดีครับคุณตา  คุณนิด  คุณพลอย คุณมันนี และ ฯฯฯฯฯฯฯฯ

มาแล้วก็นำมาฝากนะครับ  3 - 4 -  6  อาจจะมา บ/ล

 +|p r"| r"| r"| r"| r"| r"| l'! l'! l'!

 s#y s#y s#y 'J|L 'J|L 'J|L gd: gd: gd:

 F* F* F* F* F* F* F* F* F*
[/color]


gd: r"| r"| gd:หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 13:46:03
เด่นรสน
04689
0468
468
48
68 มาหนึ่งตัวสน
***************

ชุดตรงๆ
640,680,648,684,
480,689,694,690,
688
***************

สามตัวแน้นสามชุด
640 648 684
***************

สนบน
68 86 48 84
***************

ล่าง
เด่น
9801
901
90 มาหนึ่งตัว

 r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"|


gd: r"| r"| gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 13:53:04
คุณพลไปไหนไม่เห็นวางเลขเก้าแถวเลยคะ

 a()^ *C *C r"|1-2จับ
456


 

สวัสดีครับผมได้มา 03467
 

สวัสดีครับผมได้มา 03467 

ขอแจมครับ บน 36789 จับชุด. 10 ชุด 367 368 369 378 379 389 678 679 689 789 โชคดีครับgd: r"| r"| gd:หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: มันนี่ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 13:53:47

มีข้อมูล ตัวเลขมาให้เพื่อนๆ ชม ค๊า   

2556

16/7     0 5 8 9          996             86
1/8       3 5 6 9         435              82x
16/8     1 7 8 9         327             20x
1/9       0 7 8 9         123x           05           
16/9     3 5 6 9         684             63
1/10     2 5 6 9         882             14x
16/10   1 2 4 6         289             60
1/11     5 8 9 1         804             47x
16/11   1 3 5 9         925             28x
1/12     2 5 6 7         795              27
16/12   1 5 8 9         767x           79
30/12   2 4 5 8         072             48
2557
16/1     5 6 7 8         902x           52
1/2       0 3 4 9         149             95
16/2     1 5 7 8         245             01
1/3       2 1 0 7         318             35
16/3     1 5 6 7         404             79
1/4       2 5 9 6         866             95
16/4     1 9 2 6         406              26
2/5       3 8 1 6         297x           52x
16/5     2 5 7 9         523             20 
1/6       1  3 8 9         198             18
16/6     4 5 7 8         920x           95
1/7       2 3 5 6         477x           93
16/7     0 7 8 9         728             45x
1/8       1 3 5 6

 ถ้ามาเลขเบิ้ล ตอง และหาม    ก็อาจเดินเบี้ยว บ้าง  อิอิ    อนันตโชค หน้า 18 ค่ะ    .

คุณ kalpa บ้านคุณแตม สังเกตเห็นว่า  เลขอนันตโชค ก็เดินล่างดี เหมือนกัน ค่ะ ..gd: r"| r"| gd:หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: MALI♥LA ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 14:15:22


               (https://upic.me/i/6e/cklld-157.gif) (https://upic.me/show/42079857) +  ''d" Thank You & Good Luck


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: บุญถึง ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 14:38:19
ขออนุญาตทุกท่านนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อที่เข้ามาโพส จาก jantama เป็นชื่อบุญถึงแล้วนะครับ เผื่อว่าจะได้ฉลองชื่อใหม่ให้หนักๆครับ  ตามนี้นะครับ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: samai_rsy ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 15:24:14
(http://s20.postimg.org/ozshzdb4d/1495207_bigthumbnail.jpg)
 y|m |0Ve y|m


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: sanun ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 15:25:38
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่านครับ
สถิติ สามเลขท้าย ร.1 เลขชุดขยันที่สุดที่ออกแล้ว มาดูงวดนี้ จะมีสักเลขไหม
239) --> 022-08 <-- 1457 :
240) --> 054-34 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
241) --> 422-53 <-- 1457 : ถูกร้อย,
242) --> 751-93 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
243) --> 345-03 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
244) --> 753-69 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
245) --> 327-10 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
246) --> 467-43 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
247) --> 134-97 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
248) --> 893-35 <-- 1457 :
249) --> 070-44 <-- 1457 : ถูกสิบ,
250) --> 554-87 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
251) --> 452-13 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
252) --> 633-26 <-- 1457 :
253) --> 560-68 <-- 1457 : ถูกร้อย,
254) --> 933-17 <-- 1457 :
255) --> 768-10 <-- 1457 : ถูกร้อย,
256) --> 482-24 <-- 1457 : ถูกร้อย,
257) --> 072-71 <-- 1457 : ถูกสิบ,
258) --> 577-98 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
259) --> 518-80 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
260) --> 551-17 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
261) --> 565-86 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
262) --> 955-94 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
263) --> 747-79 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
264) --> 729-87 <-- 1457 : ถูกร้อย,
265) --> 009-66 <-- 1457 :
266) --> 473-43 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
267) --> 177-30 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
268) --> 365-95 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
269) --> 564-49 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
270) --> 554-27 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
271) --> 344-71 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
272) --> 850-99 <-- 1457 : ถูกสิบ,
273) --> 935-17 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
274) --> 890-65 <-- 1457 :
275) --> 434-48 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
276) --> 654-88 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
277) --> 486-91 <-- 1457 : ถูกร้อย,
278) --> 761-44 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
279) --> 948-41 <-- 1457 : ถูกสิบ,
280) --> 335-92 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
281) --> 825-58 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
282) --> 957-29 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
283) --> 856-94 <-- 1457 : ถูกสิบ,
284) --> 052-12 <-- 1457 : ถูกสิบ,
285) --> 977-45 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
286) --> 584-07 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
287) --> 739-55 <-- 1457 : ถูกร้อย,
288) --> 925-56 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
289) --> 859-95 <-- 1457 : ถูกสิบ,
290) --> 425-61 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
291) --> 763-85 <-- 1457 : ถูกร้อย,
292) --> 780-93 <-- 1457 : ถูกร้อย,
293) --> 105-63 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
294) --> 374-81 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
295) --> 897-25 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
296) --> 393-05 <-- 1457 :
297) --> 194-41 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
298) --> 151-76 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
299) --> 384-77 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
300) --> 924-29 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
301) --> 207-93 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
302) --> 810-69 <-- 1457 : ถูกสิบ,
303) --> 336-45 <-- 1457 :
304) --> 667-76 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
305) --> 988-48 <-- 1457 :
306) --> 907-88 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
307) --> 481-73 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
308) --> 410-18 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
309) --> 501-96 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
310) --> 411-81 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
311) --> 010-81 <-- 1457 : ถูกสิบ,
312) --> 684-26 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
313) --> 054-80 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
314) --> 685-05 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
315) --> 946-33 <-- 1457 : ถูกสิบ,
316) --> 653-71 <-- 1457 : ถูกสิบ,
317) --> 800-64 <-- 1457 :
318) --> 011-62 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
319) --> 231-69 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
320) --> 875-35 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
321) --> 111-75 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
322) --> 671-50 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
323) --> 374-41 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
324) --> 348-11 <-- 1457 : ถูกสิบ,
325) --> 377-36 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
326) --> 993-09 <-- 1457 :
327) --> 377-56 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
328) --> 911-67 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
329) --> 277-98 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
330) --> 028-76 <-- 1457 :
331) --> 612-20 <-- 1457 : ถูกสิบ,
332) --> 434-05 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
333) --> 114-25 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
334) --> 596-22 <-- 1457 : ถูกร้อย,
335) --> 212-25 <-- 1457 : ถูกสิบ,
336) --> 533-69 <-- 1457 : ถูกร้อย,
337) --> 730-93 <-- 1457 : ถูกร้อย,
338) --> 091-67 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
339) --> 812-36 <-- 1457 : ถูกสิบ,
340) --> 578-50 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
341) --> 415-33 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
342) --> 452-11 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
343) --> 411-54 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
344) --> 661-26 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
345) --> 456-15 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
346) --> 542-66 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
347) --> 816-94 <-- 1457 : ถูกสิบ,
348) --> 986-92 <-- 1457 :
349) --> 933-96 <-- 1457 :
350) --> 865-32 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
351) --> 912-48 <-- 1457 : ถูกสิบ,
352) --> 387-06 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
353) --> 487-00 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
354) --> 140-85 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
355) --> 986-58 <-- 1457 :
356) --> 980-59 <-- 1457 :
357) --> 141-05 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
358) --> 304-87 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
359) --> 577-67 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
360) --> 312-14 <-- 1457 : ถูกสิบ,
361) --> 707-03 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
362) --> 227-97 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
363) --> 222-97 <-- 1457 :
364) --> 517-22 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
365) --> 743-96 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
366) --> 371-06 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
367) --> 012-12 <-- 1457 : ถูกสิบ,
368) --> 874-81 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
369) --> 104-73 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
370) --> 239-68 <-- 1457 :
371) --> 387-34 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
372) --> 008-10 <-- 1457 :
373) --> 097-64 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
374) --> 656-11 <-- 1457 : ถูกสิบ,
375) --> 422-66 <-- 1457 : ถูกร้อย,
376) --> 372-02 <-- 1457 : ถูกสิบ,
377) --> 377-42 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
378) --> 100-59 <-- 1457 : ถูกร้อย,
379) --> 993-43 <-- 1457 :
380) --> 752-09 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
381) --> 380-24 <-- 1457 :
382) --> 112-49 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
383) --> 062-23 <-- 1457 :
384) --> 089-55 <-- 1457 :
385) --> 746-27 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
386) --> 037-97 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
387) --> 331-96 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
388) --> 931-01 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
389) --> 988-44 <-- 1457 :
390) --> 136-85 <-- 1457 : ถูกร้อย,
391) --> 417-05 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
392) --> 370-46 <-- 1457 : ถูกสิบ,
393) --> 276-88 <-- 1457 : ถูกสิบ,
394) --> 953-51 <-- 1457 : ถูกสิบ,
395) --> 556-12 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
396) --> 756-12 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
397) --> 960-62 <-- 1457 :
398) --> 533-85 <-- 1457 : ถูกร้อย,
399) --> 198-28 <-- 1457 : ถูกร้อย,
400) --> 052-15 <-- 1457 : ถูกสิบ,
401) --> 756-83 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
402) --> 540-54 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
403) --> 777-57 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
404) --> 147-02 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
405) --> 178-21 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
406) --> 402-65 <-- 1457 : ถูกร้อย,
407) --> 445-81 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
408) --> 605-32 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
409) --> 684-18 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
410) --> 518-79 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
411) --> 064-08 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
412) --> 562-69 <-- 1457 : ถูกร้อย,
413) --> 470-62 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
414) --> 501-29 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
415) --> 418-31 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
416) --> 727-38 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
417) --> 373-51 <-- 1457 : ถูกสิบ,
418) --> 900-60 <-- 1457 :
419) --> 050-11 <-- 1457 : ถูกสิบ,
420) --> 590-50 <-- 1457 : ถูกร้อย,
421) --> 877-28 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
422) --> 997-07 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
423) --> 143-79 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
424) --> 025-58 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
425) --> 343-28 <-- 1457 : ถูกสิบ,
426) --> 694-63 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
427) --> 500-15 <-- 1457 : ถูกร้อย,
428) --> 443-43 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
429) --> 524-72 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
430) --> 358-00 <-- 1457 : ถูกสิบ,
431) --> 981-08 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
432) --> 566-66 <-- 1457 : ถูกร้อย,
433) --> 257-09 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
434) --> 241-37 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
435) --> 433-52 <-- 1457 : ถูกร้อย,
436) --> 688-53 <-- 1457 :
437) --> 846-86 <-- 1457 : ถูกสิบ,
438) --> 458-07 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
439) --> 125-56 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
440) --> 489-90 <-- 1457 : ถูกร้อย,
441) --> 673-69 <-- 1457 : ถูกสิบ,
442) --> 905-51 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
443) --> 996-86 <-- 1457 :
444) --> 435-82 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
445) --> 327-20 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
446) --> 123-05 <-- 1457 : ถูกร้อย,
447) --> 684-63 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
448) --> 882-14 <-- 1457 :
449) --> 289-60 <-- 1457 :
450) --> 804-47 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
451) --> 925-28 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
452) --> 795-27 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
453) --> 767-79 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
454) --> 072-48 <-- 1457 : ถูกสิบ,
455) --> 902-52 <-- 1457 :
456) --> 149-95 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
457) --> 245-01 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
458) --> 318-35 <-- 1457 : ถูกสิบ,
459) --> 404-79 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
460) --> 866-95 <-- 1457 :
461) --> 406-26 <-- 1457 : ถูกร้อย,
462) --> 297-52 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
463) --> 523-20 <-- 1457 : ถูกร้อย,
464) --> 198-18 <-- 1457 : ถูกร้อย,
465) --> 920-95 <-- 1457 :
466) --> 477-39 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
467) --> 728-45 <-- 1457 : ถูกร้อย,
468) --> ???-?? <-- 1457 :
---> ถูก 392 ครั้ง ผิด 75 ครั้ง คืองวดที่
ถูกร้อย 197 ครั้ง , ถูกสิบ 207 ครั้ง , ถูกหน่วย 212 ครั้ง
=======================================
ข้อความมีตัวอักษรมากเกิน ตัวอักษรที่อนุญาตสูงสุด (10000 ตัวอักษร) > ตัดสถิติออกหลายงวดครับ
=======================================
พิจารณาเอาน่ะ เผื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ได้บ้าง โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| :';


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: บุญถึง ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 15:28:57
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่านครับ
อาถรรพณ์ เลข 7
เครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH17
เป็นเครื่องรุ่น Boeing 777
เที่ยวบินแรก วันที่ 17 เดือน 7 ค.ศ. 1997
เที่ยวบินสุดท้าย วันที่ 17 เดือน 7 พ.ศ. 2557
อายุใช้งาน 17 ปี
==========================
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| <*)|| >.;|

'J|L ขอบคุณค่ะคุณsanun  ที่มาบอกกล่าว อาถรรพ์ หมายเลข 7 รึป่าวนิอิอิ +|p
จากข้อมูลนี้เลข 7 น่าจะมอดไหม้ไปพร้อมกับเครื่องแล้วละครับ เหลือ1-59-2 น่ามาอย่างน้อย 2 ตัวครับ


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: sanun ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 15:31:14
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่านครับ
สถิติสามเลขท้าย ร.1 เลขชุดขยันที่สุดที่ออกแล้ว มาดูงวดนี้ จะมีสักเลขไหม
1) --> 070-95 <-- 1457 : ถูกสิบ,
2) --> 454-71 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
3) --> 847-67 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
4) --> 039-06 <-- 1457 :
5) --> 581-99 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
6) --> 692-88 <-- 1457 :
7) --> 381-55 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
8) --> 615-17 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
9) --> 698-82 <-- 1457 :
10) --> 901-19 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
11) --> 122-96 <-- 1457 : ถูกร้อย,
12) --> 819-59 <-- 1457 : ถูกสิบ,
13) --> 333-51 <-- 1457 :
14) --> 837-83 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
15) --> 454-51 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
16) --> 092-76 <-- 1457 :
17) --> 154-86 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
18) --> 069-07 <-- 1457 :
19) --> 422-85 <-- 1457 : ถูกร้อย,
20) --> 426-74 <-- 1457 : ถูกร้อย,
21) --> 808-68 <-- 1457 :
22) --> 686-04 <-- 1457 :
23) --> 302-21 <-- 1457 :
24) --> 556-26 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
25) --> 455-49 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
26) --> 855-72 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
27) --> 128-27 <-- 1457 : ถูกร้อย,
28) --> 765-90 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
29) --> 584-77 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
30) --> 351-54 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
31) --> 140-75 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
32) --> 656-81 <-- 1457 : ถูกสิบ,
33) --> 311-21 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
34) --> 379-76 <-- 1457 : ถูกสิบ,
35) --> 687-91 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
36) --> 091-61 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
37) --> 768-19 <-- 1457 : ถูกร้อย,
38) --> 136-02 <-- 1457 : ถูกร้อย,
39) --> 368-59 <-- 1457 :
40) --> 788-97 <-- 1457 : ถูกร้อย,
41) --> 019-13 <-- 1457 : ถูกสิบ,
42) --> 694-24 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
43) --> 083-21 <-- 1457 :
44) --> 528-66 <-- 1457 : ถูกร้อย,
45) --> 856-44 <-- 1457 : ถูกสิบ,
46) --> 454-29 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
47) --> 995-47 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
48) --> 792-57 <-- 1457 : ถูกร้อย,
49) --> 884-94 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
50) --> 779-98 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
51) --> 474-36 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
52) --> 629-52 <-- 1457 :
53) --> 450-92 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
54) --> 437-38 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
55) --> 067-52 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
56) --> 997-24 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
57) --> 146-61 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
58) --> 573-11 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
59) --> 691-67 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
60) --> 272-31 <-- 1457 : ถูกสิบ,
61) --> 967-30 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
62) --> 537-59 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
63) --> 514-93 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
64) --> 413-24 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
65) --> 124-98 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
66) --> 201-39 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
67) --> 462-99 <-- 1457 : ถูกร้อย,
68) --> 559-86 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
69) --> 240-71 <-- 1457 : ถูกสิบ,
70) --> 704-65 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
71) --> 195-34 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
72) --> 959-48 <-- 1457 : ถูกสิบ,
73) --> 897-69 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
74) --> 364-74 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
75) --> 701-79 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
76) --> 930-66 <-- 1457 :
77) --> 573-17 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
78) --> 807-72 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
79) --> 043-63 <-- 1457 : ถูกสิบ,
80) --> 088-67 <-- 1457 :
81) --> 076-19 <-- 1457 : ถูกสิบ,
82) --> 123-65 <-- 1457 : ถูกร้อย,
83) --> 991-52 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
84) --> 493-22 <-- 1457 : ถูกร้อย,
85) --> 784-91 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
86) --> 795-96 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
87) --> 720-65 <-- 1457 : ถูกร้อย,
88) --> 844-18 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
89) --> 080-74 <-- 1457 :
90) --> 846-29 <-- 1457 : ถูกสิบ,
91) --> 744-20 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
92) --> 569-58 <-- 1457 : ถูกร้อย,
93) --> 813-55 <-- 1457 : ถูกสิบ,
94) --> 147-50 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
95) --> 611-13 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
96) --> 860-69 <-- 1457 :
97) --> 231-41 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
98) --> 214-58 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
99) --> 278-63 <-- 1457 : ถูกสิบ,
100) --> 957-92 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
101) --> 094-35 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
102) --> 483-45 <-- 1457 : ถูกร้อย,
103) --> 818-16 <-- 1457 : ถูกสิบ,
104) --> 626-08 <-- 1457 :
105) --> 794-63 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
106) --> 441-67 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
107) --> 416-03 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
108) --> 860-98 <-- 1457 :
109) --> 998-65 <-- 1457 :
110) --> 344-33 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
111) --> 806-46 <-- 1457 :
112) --> 676-80 <-- 1457 : ถูกสิบ,
113) --> 227-28 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
114) --> 335-03 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
115) --> 354-14 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
116) --> 281-79 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
117) --> 853-30 <-- 1457 : ถูกสิบ,
118) --> 108-03 <-- 1457 : ถูกร้อย,
119) --> 183-82 <-- 1457 : ถูกร้อย,
120) --> 213-85 <-- 1457 : ถูกสิบ,
121) --> 816-91 <-- 1457 : ถูกสิบ,
122) --> 833-63 <-- 1457 :
123) --> 311-65 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
124) --> 948-99 <-- 1457 : ถูกสิบ,
125) --> 777-63 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
126) --> 715-20 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
127) --> 315-56 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
128) --> 761-16 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
129) --> 696-57 <-- 1457 :
130) --> 071-29 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
131) --> 342-43 <-- 1457 : ถูกสิบ,
132) --> 540-18 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
133) --> 013-57 <-- 1457 : ถูกสิบ,
134) --> 367-52 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
135) --> 251-05 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
136) --> 582-26 <-- 1457 : ถูกร้อย,
137) --> 662-39 <-- 1457 :
138) --> 182-90 <-- 1457 : ถูกร้อย,
139) --> 311-10 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
140) --> 956-56 <-- 1457 : ถูกสิบ,
141) --> 676-91 <-- 1457 : ถูกสิบ,
142) --> 451-31 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
143) --> 016-36 <-- 1457 : ถูกสิบ,
144) --> 703-13 <-- 1457 : ถูกร้อย,
145) --> 267-47 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
146) --> 537-85 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
147) --> 616-45 <-- 1457 : ถูกสิบ,
148) --> 998-49 <-- 1457 :
149) --> 843-28 <-- 1457 : ถูกสิบ,
150) --> 095-64 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
151) --> 982-61 <-- 1457 :
152) --> 311-80 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
153) --> 394-75 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
154) --> 987-34 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
155) --> 715-50 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
156) --> 597-11 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
157) --> 135-10 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
158) --> 067-14 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
159) --> 426-82 <-- 1457 : ถูกร้อย,
160) --> 154-15 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
161) --> 005-48 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
162) --> 472-52 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
163) --> 706-74 <-- 1457 : ถูกร้อย,
164) --> 022-49 <-- 1457 :
165) --> 675-19 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
166) --> 367-64 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
167) --> 670-14 <-- 1457 : ถูกสิบ,
168) --> 270-40 <-- 1457 : ถูกสิบ,
169) --> 853-92 <-- 1457 : ถูกสิบ,
170) --> 590-55 <-- 1457 : ถูกร้อย,
171) --> 152-04 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
172) --> 543-57 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
173) --> 630-37 <-- 1457 :
174) --> 664-56 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
175) --> 714-76 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
176) --> 149-02 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
177) --> 261-07 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
178) --> 447-24 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
179) --> 264-69 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
180) --> 438-88 <-- 1457 : ถูกร้อย,
181) --> 108-57 <-- 1457 : ถูกร้อย,
182) --> 200-51 <-- 1457 :
183) --> 050-85 <-- 1457 : ถูกสิบ,
184) --> 505-72 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
185) --> 641-51 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
186) --> 498-25 <-- 1457 : ถูกร้อย,
187) --> 344-55 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
188) --> 422-37 <-- 1457 : ถูกร้อย,
189) --> 682-67 <-- 1457 :
190) --> 196-95 <-- 1457 : ถูกร้อย,
191) --> 085-06 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
192) --> 370-94 <-- 1457 : ถูกสิบ,
193) --> 578-61 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
194) --> 022-42 <-- 1457 :
195) --> 062-64 <-- 1457 :
196) --> 164-86 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
197) --> 525-21 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
198) --> 603-12 <-- 1457 :
199) --> 784-20 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
200) --> 066-36 <-- 1457 :
201) --> 872-29 <-- 1457 : ถูกสิบ,
202) --> 414-91 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
203) --> 545-75 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
204) --> 098-91 <-- 1457 :
205) --> 771-00 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
206) --> 813-92 <-- 1457 : ถูกสิบ,
207) --> 589-53 <-- 1457 : ถูกร้อย,
208) --> 040-43 <-- 1457 : ถูกสิบ,
209) --> 500-03 <-- 1457 : ถูกร้อย,
210) --> 438-47 <-- 1457 : ถูกร้อย,
211) --> 511-68 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
212) --> 307-78 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
213) --> 947-87 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
214) --> 447-64 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
215) --> 342-96 <-- 1457 : ถูกสิบ,
216) --> 822-77 <-- 1457 :
217) --> 002-00 <-- 1457 :
218) --> 483-50 <-- 1457 : ถูกร้อย,
219) --> 366-69 <-- 1457 :
220) --> 391-62 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
221) --> 832-12 <-- 1457 :
222) --> 403-91 <-- 1457 : ถูกร้อย,
223) --> 207-13 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
224) --> 144-72 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
225) --> 713-87 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
226) --> 471-66 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
227) --> 588-25 <-- 1457 : ถูกร้อย,
228) --> 990-45 <-- 1457 :
229) --> 921-59 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
230) --> 597-70 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
231) --> 373-59 <-- 1457 : ถูกสิบ,
232) --> 866-66 <-- 1457 :
233) --> 858-62 <-- 1457 : ถูกสิบ,
234) --> 966-23 <-- 1457 :
235) --> 622-64 <-- 1457 :
236) --> 658-69 <-- 1457 : ถูกสิบ,
237) --> 372-17 <-- 1457 : ถูกสิบ,
238) --> 858-28 <-- 1457 : ถูกสิบ,
===============================
เพิ่มให้เต็ม พิจารณาเอาน่ะ โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| :';


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: khaempeth ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 15:31:45
 +|p P" P" P"


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: sanun ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 15:37:17
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่านครับ
สถิติ สามเลขท้าย ร.1 เลขชุดขยันที่สุดที่ออกแล้ว มาดูงวดนี้ จะมีสักเลขไหม
299) --> 384-77 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
300) --> 924-29 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
301) --> 207-93 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
302) --> 810-69 <-- 1457 : ถูกสิบ,
303) --> 336-45 <-- 1457 :
304) --> 667-76 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
305) --> 988-48 <-- 1457 :
306) --> 907-88 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
307) --> 481-73 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
308) --> 410-18 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
309) --> 501-96 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
310) --> 411-81 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
311) --> 010-81 <-- 1457 : ถูกสิบ,
312) --> 684-26 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
313) --> 054-80 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
314) --> 685-05 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
315) --> 946-33 <-- 1457 : ถูกสิบ,
316) --> 653-71 <-- 1457 : ถูกสิบ,
317) --> 800-64 <-- 1457 :
318) --> 011-62 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
319) --> 231-69 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
320) --> 875-35 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
321) --> 111-75 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
322) --> 671-50 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
323) --> 374-41 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
324) --> 348-11 <-- 1457 : ถูกสิบ,
325) --> 377-36 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
326) --> 993-09 <-- 1457 :
327) --> 377-56 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
328) --> 911-67 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
329) --> 277-98 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
330) --> 028-76 <-- 1457 :
331) --> 612-20 <-- 1457 : ถูกสิบ,
332) --> 434-05 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
333) --> 114-25 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
334) --> 596-22 <-- 1457 : ถูกร้อย,
335) --> 212-25 <-- 1457 : ถูกสิบ,
336) --> 533-69 <-- 1457 : ถูกร้อย,
337) --> 730-93 <-- 1457 : ถูกร้อย,
338) --> 091-67 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
339) --> 812-36 <-- 1457 : ถูกสิบ,
340) --> 578-50 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
341) --> 415-33 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
342) --> 452-11 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
343) --> 411-54 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
344) --> 661-26 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
345) --> 456-15 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
346) --> 542-66 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
347) --> 816-94 <-- 1457 : ถูกสิบ,
348) --> 986-92 <-- 1457 :
349) --> 933-96 <-- 1457 :
350) --> 865-32 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
351) --> 912-48 <-- 1457 : ถูกสิบ,
352) --> 387-06 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
353) --> 487-00 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
354) --> 140-85 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
355) --> 986-58 <-- 1457 :
356) --> 980-59 <-- 1457 :
357) --> 141-05 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
358) --> 304-87 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
359) --> 577-67 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
360) --> 312-14 <-- 1457 : ถูกสิบ,
361) --> 707-03 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
362) --> 227-97 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
363) --> 222-97 <-- 1457 :
364) --> 517-22 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
365) --> 743-96 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
366) --> 371-06 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
367) --> 012-12 <-- 1457 : ถูกสิบ,
368) --> 874-81 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
369) --> 104-73 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
370) --> 239-68 <-- 1457 :
371) --> 387-34 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
372) --> 008-10 <-- 1457 :
373) --> 097-64 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
374) --> 656-11 <-- 1457 : ถูกสิบ,
375) --> 422-66 <-- 1457 : ถูกร้อย,
376) --> 372-02 <-- 1457 : ถูกสิบ,
377) --> 377-42 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
378) --> 100-59 <-- 1457 : ถูกร้อย,
379) --> 993-43 <-- 1457 :
380) --> 752-09 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
381) --> 380-24 <-- 1457 :
382) --> 112-49 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
383) --> 062-23 <-- 1457 :
384) --> 089-55 <-- 1457 :
385) --> 746-27 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
386) --> 037-97 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
387) --> 331-96 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
388) --> 931-01 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
389) --> 988-44 <-- 1457 :
390) --> 136-85 <-- 1457 : ถูกร้อย,
391) --> 417-05 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
392) --> 370-46 <-- 1457 : ถูกสิบ,
393) --> 276-88 <-- 1457 : ถูกสิบ,
394) --> 953-51 <-- 1457 : ถูกสิบ,
395) --> 556-12 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
396) --> 756-12 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
397) --> 960-62 <-- 1457 :
398) --> 533-85 <-- 1457 : ถูกร้อย,
399) --> 198-28 <-- 1457 : ถูกร้อย,
400) --> 052-15 <-- 1457 : ถูกสิบ,
401) --> 756-83 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
402) --> 540-54 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
403) --> 777-57 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
404) --> 147-02 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
405) --> 178-21 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
406) --> 402-65 <-- 1457 : ถูกร้อย,
407) --> 445-81 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
408) --> 605-32 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
409) --> 684-18 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
410) --> 518-79 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
411) --> 064-08 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
412) --> 562-69 <-- 1457 : ถูกร้อย,
413) --> 470-62 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
414) --> 501-29 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
415) --> 418-31 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
416) --> 727-38 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
417) --> 373-51 <-- 1457 : ถูกสิบ,
418) --> 900-60 <-- 1457 :
419) --> 050-11 <-- 1457 : ถูกสิบ,
420) --> 590-50 <-- 1457 : ถูกร้อย,
421) --> 877-28 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
422) --> 997-07 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
423) --> 143-79 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
424) --> 025-58 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
425) --> 343-28 <-- 1457 : ถูกสิบ,
426) --> 694-63 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
427) --> 500-15 <-- 1457 : ถูกร้อย,
428) --> 443-43 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
429) --> 524-72 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
430) --> 358-00 <-- 1457 : ถูกสิบ,
431) --> 981-08 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
432) --> 566-66 <-- 1457 : ถูกร้อย,
433) --> 257-09 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
434) --> 241-37 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
435) --> 433-52 <-- 1457 : ถูกร้อย,
436) --> 688-53 <-- 1457 :
437) --> 846-86 <-- 1457 : ถูกสิบ,
438) --> 458-07 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
439) --> 125-56 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
440) --> 489-90 <-- 1457 : ถูกร้อย,
441) --> 673-69 <-- 1457 : ถูกสิบ,
442) --> 905-51 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
443) --> 996-86 <-- 1457 :
444) --> 435-82 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
445) --> 327-20 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
446) --> 123-05 <-- 1457 : ถูกร้อย,
447) --> 684-63 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
448) --> 882-14 <-- 1457 :
449) --> 289-60 <-- 1457 :
450) --> 804-47 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
451) --> 925-28 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
452) --> 795-27 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
453) --> 767-79 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
454) --> 072-48 <-- 1457 : ถูกสิบ,
455) --> 902-52 <-- 1457 :
456) --> 149-95 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ,
457) --> 245-01 <-- 1457 : ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
458) --> 318-35 <-- 1457 : ถูกสิบ,
459) --> 404-79 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกหน่วย,
460) --> 866-95 <-- 1457 :
461) --> 406-26 <-- 1457 : ถูกร้อย,
462) --> 297-52 <-- 1457 : ถูกหน่วย,
463) --> 523-20 <-- 1457 : ถูกร้อย,
464) --> 198-18 <-- 1457 : ถูกร้อย,
465) --> 920-95 <-- 1457 :
466) --> 477-39 <-- 1457 : ถูกร้อย, ถูกสิบ, ถูกหน่วย,
467) --> 728-45 <-- 1457 : ถูกร้อย,
468) --> ???-?? <-- 1457 :
---> ถูก 392 ครั้ง ผิด 75 ครั้ง คืองวดที่
ถูกร้อย 197 ครั้ง , ถูกสิบ 207 ครั้ง , ถูกหน่วย 212 ครั้ง
=======================================
ข้อความมีตัวอักษรมากเกิน ตัวอักษรที่อนุญาตสูงสุด (10000 ตัวอักษร) > ตัดสถิติออกหลายงวดครับ
=======================================
พิจารณาเอาน่ะ เผื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ได้บ้าง โชคดีมีลาภทุกท่าน
ขอบคุณครับ +|p gd: tk: ok| :';
ถ้าเลข 1457 ไม่มาเลยสักเลข ได้ชุดถ่าง
เลขมาครบร้อยสิบหน่วย (HTF) : 023689
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 1 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
000-002-003-006-008-009-022-023-026-028
029-033-036-038-039-066-068-069-088-089
099-222-223-226-228-229-233-236-238-239
266-268-269-288-289-299-333-336-338-339
366-368-369-388-389-399-666-668-669-688
689-699-888-889-899-999-
(56 ชุด / รวมทั้งหมด 56 ชุด)
========================
ถ้าเลข 1457 ไม่มาเลยสักเลข ได้ชุดถ่าง > ไม่รวมเบิ้ล-หาม-ตอง
เลขมาครบร้อยสิบหน่วย (HTF) : 023689
สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 1 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
023-026-028-029-036-038-039-068-069-089
236-238-239-268-269-289-368-369-389-689
(20 ชุด / รวมทั้งหมด 20 ชุด)
=====================
 r|i


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: •❤ yada •❤ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 16:52:56
(https://upic.me/i/6w/zjo04.gif) (https://upic.me/show/17657340)

(https://upic.me/i/rf/ceb24.gif) (https://upic.me/show/44187511)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ginahk10 ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 17:07:05
n|o;รบกวนสูตรคุณjantamaด้วยค่ะ  +|p tk:
จัดให้ตามคำขอครับ นึกว่าไม่มีใครตามเลยไม่ได้โพส
สูตร 3-4 ตัว
(สูตร1-3 คิดมือ สูตร4-5-6-7 จากหนังสือ )
สูตร1    สูตร2      สูตร3       สูตร4          สูตร5      สูตร6       สูตร7        ออก
678      240       701         0159        3469                   0167        297
567      917x     145         0159        1256                   2345        523
123      028       256x       0137        3589                   0679        198 
901      795       034         2459        3589      01378     2345        920 
901x    917       145         2459        3589x     02578     0679       477
789      139x     017         3569x      1236       34689     6789       728       
345     ยกเลิก     589         3569        1236       13578     0567      ………

สูตรผ่ากลางใจ ( ใช้สูตรคิดมือ 2สูตรรวมกันมาอย่างน้อย2ตัว )
1.   02389     ออก   523  มา สน.
2.   2356789  ออก   198  มา สน.
3.   1234789  ออก   920  มา รส.
4.   1234678  ออก   477  มา รสน.
5.   3456789  ออก   728  มา รน.
6.124578    ………………………….

สูตรผ่ากลางซอย ( ใช้เลขในหนังสือ3สูตรรวมกันมาอย่างน้อย2ตัว )
1.    1589       ออก  198   มา  รสน.
2.    2356789  ออก  920   มา  รส.
3.    0134679  ออก  477   มา  รสน.
4.    1234567  ออก  728   มา  รส.
5. 01345689 ………………………….

สูตรข้างล่างนี้มาอย่างน้อย 2 ตัว
D3                                  ออก
2345678                          477     มา   รสน.
2345678                          728     มา   รสน.
0123489………………………………………………………

จรรยา                              ออก
0125789                          477     มา   สน.                         
0234567                          728     มา   รส.
0234567………………………………………………………

แสตมป์                            ออก
23456789                        477     มา   รสน.     
01234789                        728     มา   รสน.
01234567…………………………………………………….

เดลิ                                 ออก
0134578                          477     มา   รสน.       
1245689                          728     มา   สน.
0134678................................................................   

หนังสือ (ใช้เป็นหลักสิบได้เลยครับ)            ออก 
01245789                                    477     มา   รสน.
0234567                                      728     มา   รส.
0124589……………………………………………………….

สูตรใหม่มันมึน เลข8ตัวชนกัน 2 สูตรมา 2 ตัว
                                     ออก 
234589                           728     มา   สน.
012369………………………………………………………

สูตร4+สูตร7 มา2ตัว           
                                     ออก
356789                           728     มา   รน.
035679..............................................................


 +|p ให้นะคะ  ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ คะ

หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ginahk10 ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 17:11:57
ขออนุญาตทุกท่านนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อที่เข้ามาโพส จาก jantama เป็นชื่อบุญถึงแล้วนะครับ เผื่อว่าจะได้ฉลองชื่อใหม่ให้หนักๆครับ  ตามนี้นะครับ


เข้าใจตรงกันคะ   ee*


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: asoke ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 17:28:43
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60229
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9,363

 +|p

 |il |il l|v l|v

 s#y s#y gd: gd:


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Nong_Noi ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 19:06:34
(https://upic.me/i/8u/20110105155910.jpg) (https://upic.me/show/43827041)
 F* F* F* F* F*
  'J|L  ขออนุญาตเจ้าของกระทู้ประชาสัมพันธ์ค่ะ
(https://upic.me/i/zf/lzn71r-vert-horz.jpg)

ผลงานของห้อง SuperVIP  งวดที่ผ่านมาค่ะ
สมัครเป็นสมาชิก SuperVIP วันนี้..มีเลขเด่น อาจารย์ดังกับเลขน้อยชุดที่น่าสนใจ
...สมัครก่อน โชคดีก่อนใคร SuperVIP...
** สนใจสมัครสมาชิกSuperVIP ตามลิงก์นี้ค่ะ **

http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,216.0.html

(https://upic.me/i/7h/009_linie024.gif) (https://upic.me/show/47717673)

*******************************


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 19:38:29
(http://www.apichokeonline.com/Themes/default/images/svip-b4.gif)

numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
 'J|L
พลังน้ำใจ: 60233
 s#y s#y s#y s#yหัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 19:40:33
(http://uc.exteenblog.com/cheekka/images/cheekkachic/cheekkachic_candle.jpg)

สวัสดียามค่ำคืนค่ะ คุณตา นักคิดคำนวณตัวเลข และเพื่อนสมาชิกทุกๆท่าน
ขอบคุณสำหรับทุกๆข้อมูลดี ดี ที่นำมาแบ่งปัน
วันนี้และทุกๆวันขอให้โชคดี มีความสุขมากๆนะคะ

 JlL' y|m y|m y|m JlL'
(https://upic.me/i/un/kapook_35194.gif)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: merry ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 19:41:37
numchai42
สมาชิกปรมาจารย์ C10
Super Hero7
*

พลังน้ำใจ: 60234
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9,363
 +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥$♥ ไพลิน ♥$♥ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 20:03:28
(http://www.smeleader.com/wp-content/uploads/2014/02/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B3-%E2%80%9C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E2%80%9D-%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%8C-10.jpg)

♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    ginahk10 (+6482/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:57:54
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    sawas2706 (+9206/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:56:47
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    Aomzaa (+188/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:56:12
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    tum56 (+1898/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:55:19
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    supawadee123 (+3401/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:55:12
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    blow (+6228/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:54:49
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    kantaptong (+55/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:54:40
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    หนุ่มอาวุโส (+19866/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:54:17
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    tottor (+8478/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:54:08
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    maprang044 (+5384/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:53:54
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    วิน @ วิน (+48175/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:53:31
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    joom12345 (+27/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:53:21
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    พื่ยา (+7681/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:53:13
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    หน่อย (+59085/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:53:06
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    thanet (+2696/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:53:01


l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'!

♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    jenny123 (+161/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:52:56
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    มหาเศรษฐีรวยๆๆ (+11567/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:52:53
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    salamdank (+994/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:52:47
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    คนสวย (+1807/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:52:42
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    แว่นแก้ว (+28879/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:51:13
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    MooAomSin (+2654/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:51:09
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    tsp (+187/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:50:53
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    janya (+85103/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:50:00
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    nunthayat (+347/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:48:34
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    pope (+1251/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:48:07
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    PNET (+3794/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:48:00
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    Park Dong Sup (+47378/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:47:24
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    punja06 (+1999/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:47:09
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    ปาป้า (+2366/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:46:45
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    คุงชายน้อย (+761/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:46:24


l'! l'! l'! l'! l'! l'!

♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    พล (+9036/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:46:11
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    *โอปอ* (+76539/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:45:54
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    ya_ni (+5151/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:45:38
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    nattawaree (+7044/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:45:33
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    ฝันดี (+38332/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:45:05
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    freeman (+188/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:44:59
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    merry (+24354/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:44:40
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    okna (+217/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:44:29
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    ✤♥✤ MALILA ✤♥✤ (+3398/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:44:12
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    khaempeth (+5823/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:44:07
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    เชื่อม เมืองนนท์ (+55001/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:44:03
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    ★* พลอย_นี่ *★ (+53278/-2)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:43:42
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    patta 33 (+20237/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:43:36
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    sing197171 (+311/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:43:25
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    •❤ yada •❤ (+71892/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:43:19


l'! l'! l'! l'! l'! l'!


♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    asoke (+33740/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:43:14
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    TORDM (+2422/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:42:59
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    ♥♥ตังค์ su มา♥♥ (+68541/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:42:40
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    Tee1 (+55274/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:42:33
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    Mr.Centrino (+65/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:42:27
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    ♥♥@.เอ๋.@♥♥ (+92830/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:42:17
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    ♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ (+111399/-5)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:42:10
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    ขวัญเองจ้า (+33378/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:42:03
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    ZARA101 (+13043/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:41:57
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    tr501 (+35360/-2)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:41:52
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    faris112 (+9263/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:41:38
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    Nid1881 (+37724/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:41:28
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    มันนี่ (+36986/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:41:07
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    sanun (+4373/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:40:54
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    Ps5_44 (+886/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:40:49


l'! l'! l'! l'! l'! l'!

♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    บุญถึง (+1785/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:40:44
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    numchai42 (+60234/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:38:04
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    █★●amy_amy ●★█ (+99534/-2)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:37:16
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    apichoke (+75412/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:34:23
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    ♥♪♥mimmy111♥♪♥ (+86276/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:33:42
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    Nok13 (+948/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:28:57
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    pinto55 (+929/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:15:28
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸ (+32067/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:13:34

r"| r"| r"| r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: ♥✿ (เอ๋) ✿♥ ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 20:38:32
(http://image.ohozaa.com/i/3b1/5VNDs4.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xJnpiZguUJPDarIe)
|il (http://image.ohozaa.com/i/207/iwbo9e.gif) (http://image.ohozaa.com/view2/xJnpsyGUzqC4j4p6) |il


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 20:44:36
+|p กำลังใจยามดึกครับ

ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆและมีความสุขมากๆในยามค่ำคืนนะครับ

(https://upic.me/i/v1/images34.jpg) (https://upic.me/show/51949197)


หัวข้อ: Re: เข้าเป้าเต็ม ๆ 45 กับเลขเด่น 2 (1 สิงหาคม 2557)
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 22 กรกฎาคม 2014, 20:45:41
(http://www.smeleader.com/wp-content/uploads/2014/02/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B3-%E2%80%9C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E2%80%9D-%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%8C-10.jpg)

♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    ginahk10 (+6482/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:57:54
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    sawas2706 (+9206/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:56:47
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    Aomzaa (+188/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:56:12
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    tum56 (+1898/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:55:19
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    supawadee123 (+3401/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:55:12
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    blow (+6228/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:54:49
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    kantaptong (+55/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:54:40
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    หนุ่มอาวุโส (+19866/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:54:17
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    tottor (+8478/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:54:08
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    maprang044 (+5384/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:53:54
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    วิน @ วิน (+48175/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:53:31
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    joom12345 (+27/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:53:21
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    พื่ยา (+7681/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:53:13
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    หน่อย (+59085/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:53:06
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    thanet (+2696/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:53:01


l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'!

♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    jenny123 (+161/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:52:56
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    มหาเศรษฐีรวยๆๆ (+11567/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:52:53
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    salamdank (+994/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:52:47
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    คนสวย (+1807/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:52:42
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    แว่นแก้ว (+28879/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:51:13
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    MooAomSin (+2654/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:51:09
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    tsp (+187/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:50:53
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    janya (+85103/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:50:00
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    nunthayat (+347/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:48:34
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    pope (+1251/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:48:07
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    PNET (+3794/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:48:00
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    Park Dong Sup (+47378/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:47:24
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    punja06 (+1999/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:47:09
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    ปาป้า (+2366/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:46:45
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    คุงชายน้อย (+761/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:46:24


l'! l'! l'! l'! l'! l'!

♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    พล (+9036/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:46:11
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    *โอปอ* (+76539/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:45:54
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    ya_ni (+5151/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:45:38
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    nattawaree (+7044/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:45:33
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    ฝันดี (+38332/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:45:05
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    freeman (+188/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:44:59
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    merry (+24354/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:44:40
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    okna (+217/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:44:29
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    ✤♥✤ MALILA ✤♥✤ (+3398/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:44:12
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    khaempeth (+5823/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:44:07
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    เชื่อม เมืองนนท์ (+55001/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:44:03
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    ★* พลอย_นี่ *★ (+53278/-2)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:43:42
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    patta 33 (+20237/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:43:36
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    sing197171 (+311/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:43:25
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    •❤ yada •❤ (+71892/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:43:19


l'! l'! l'! l'! l'! l'!


♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    asoke (+33740/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:43:14
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    TORDM (+2422/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:42:59
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    ♥♥ตังค์ su มา♥♥ (+68541/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:42:40
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    Tee1 (+55274/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:42:33
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    Mr.Centrino (+65/-0)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:42:27
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    ♥♥@.เอ๋.@♥♥ (+92830/-1)       กดขอบคุณ-ให้คะแนนน้ำใจ   In topic    วันนี้ เวลา 19:42:17
♥$♥ ไพลิน ♥$♥ (+105744/-1)    ♫♥♪♥ พ