อภิโชค เลขเด็ด หวยดัง หวยเด็ด เว็บหวยออนไลน์ คำนวณหวยบนดิน

บอร์ดหวยรัฐบาล อภิโชค => ห้องรวมคนเก่ง -ผู้ที่ให้เลขถูก => ข้อความที่เริ่มโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:07:06หัวข้อ: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:07:06
(https://upic.me/i/fy/8lrrr.jpg) (https://upic.me/show/54325579)


(https://upic.me/i/xa/ukj1u.jpg) (https://upic.me/show/55385524)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:30:06
เด่นสิบ/หน่วยบน-ล่าง PM1

ออก   704-57   เด่น   253601

ออก   351-74   เด่น   524670

ออก   537-79   เด่น   034781

ออก   864-90   เด่น   605891

ออก   237-34   เด่น   746890

ออก   151-92   เด่น   012459

ออก   704-70  เด่น   235901

ออก   260-38  เด่น   780412

ออก   466-30  เด่น   475801

ออก   421-38  เด่น   124578

ออก   881-65  เด่น   901682

ออก   742-05  เด่น  103452

ออก   049-26   เด่น 690127

ออก   507-49  เด่น 901682

ออก   677-53  เด่น 301672

ออก   363-40  เด่น 025678

ออก   094-89  เด่น 013478

ออก   148-06  เด่น 302451

ออก   825-07  เด่น 024789

ออก   630-62  เด่น 012793

ออก   211-45  เด่น 012357

ออก   283-03  เด่น 123467

ออก   350-78  เด่น 623450

ออก   255-08  เด่น 625790

ออก  217-02  เด่น 845670

ออก  371-50  เด่น 345689 บนหนีไปร้อย

ออก  800-09  เด่น 012793

ออก  364-98  เด่น 912380

ออก  686-06  เด่น 324690

ออก  918-32  เด่น 623450

ออก  720-92  เด่น 034781งวดนี้ล่างไม่เข้า

ออก  609-87  เด่น 805791

ออก  459-02  เด่น 013589

ออก  737-98  เด่น 623450

ออก  825-14  เด่น 235689

ออก  XXX-XX  เด่น 623457


ป.ล. โปรดสังเกต เด่น ตัวสีแดงจะมาที่สองตัวบน ส่วนตัวสีชมพูจะมาที่สองตัวล่าง เป็นข้อมูลเดียวกันกับ"หลักสิบบนหรือว่ามาครบ"ครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:30:42
เด่นสิบ/หน่วยบน PM2

ออก   704   เด่น   253806

ออก   351   เด่น   546012

ออก   537   เด่น   403156

ออก   864   เด่น   269013

ออก   237   เด่น   906714

ออก   151   เด่น   025891

ออก   704   เด่น   239145

ออก   260   เด่น   804712

ออก   466  เด่น   145670

ออก   421  เด่น   514023

ออก   881  เด่น   905612

ออก   742  เด่น   051438

ออก   049  เด่น  906712

ออก   507  เด่น  916023

ออก   677 เด่น  367012

ออก   363 เด่น  256013

ออก   094 เด่น  145603

ออก   148 เด่น  302145

ออก   825 เด่น  024789

ออก   630 เด่น  012793

ออก   211 เด่น  712034

ออก   283 เด่น  160234

ออก   350 เด่น  235680

ออก   255 เด่น  236945

ออก  217 เด่น  567802

ออก  371 เด่น  601394

เถ้าแก่ เฮือนคำ บ้านอภิโชค

ออก  800 เด่น  702613

ออก  364 เด่น  293146

ออก  686 เด่น  326745

ออก  918 เด่น  623451

เถ้าแก่ เฮือนคำ บ้านอภิโชค

ออก  720 เด่น  304782

ออก  609 เด่น  807913

เถ้าแก่ เฮือนคำ บ้านอภิโชค

ออก  459 เด่น  013685

ออก  737 เด่น  234560

ออก  825 เด่น  236945

ออก  XXX เด่น  263547


ป.ล. โปรดสังเกต เด่น 5 ตัวหน้าต้องมาที่สิบ/หน่วยบนอย่างน้อย 1 ตัว


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:31:19
 
เด่นสิบหน่วยบนพบพร

ออก   260   เด่น   23160

ออก   466   เด่น   64158

ออก   421   เด่น   12490

ออก   881   เด่น   14238

ออก   742   เด่น   49120

ออก   049   เด่น   41386

ออก   507   เด่น   02356

ออก   677   เด่น   80572

ออก   363   เด่น   67134

ออก   094   เด่น   94601

ออก   148   เด่น   34572

ออก   825   เด่น   12403

ออก   630   เด่น   74602

ออก   211   เด่น   24701

ออก   283   เด่น   01925  เข้าร้อย

ออก   350   เด่น   01724  เข้าหน่วย

ออก   255   เด่น   39405  เข้าหน่วย

ออก   217   เด่น   70492  เข้าหน่วย

ออก   371   เด่น   89012  เข้าหน่วย

ออก   800   เด่น   12034  เข้าหน่วย

ออก   364   เด่น   60234  เข้าหน่วย

ออก   686   เด่น   35601  เข้าหน่วย

ออก   918   เด่น   85701  เข้าหน่วย

ออก   720   เด่น   56012  เข้าหน่วย

ออก   609   เด่น  37024  เข้าสิบ

ออก   459   เด่น  63581 เข้าสิบ

ออก   737   เด่น  72691 เข้าหน่วย

ออก  825   เด่น   07813 เข้าร้อย

ออก  XXX   เด่น  86914


r|| r|| r|| r|| r|| r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:31:54
 
เด่นสิบหน่วยบนเพิ่มบุญ

ออก   260   เด่น   1302

ออก   466   เด่น   6134

ออก   421   เด่น   3012

ออก   881   เด่น   1243

ออก   742   เด่น   1023

ออก   049   เด่น   6134

ออก   507   เด่น   0235

ออก   677   เด่น   7805

ออก   363   เด่น   6745

ออก   094   เด่น   9014

ออก   148   เด่น   4123

ออก   825   เด่น   1342

ออก   630   เด่น   7024

ออก   211   เด่น   2014

ออก   283   เด่น   0125  เข้าร้อย

ออก   350   เด่น   0123  เข้าหน่วย

ออก   255   เด่น   4635  เข้าสิบ/หน่วย

ออก   217   เด่น   7025  เข้าหน่วย

ออก   371   เด่น   0815  เข้าหน่วย

ออก   800   เด่น   1203  เข้าสิบ/หน่วย

ออก   364   เด่น   4123  เข้าร้อย/หน่วย

ออก   686   เด่น   6134  เข้าร้อย/หน่วย

ออก   918   เด่น   8013  เข้าสิบ/หน่วย

ออก   720   เด่น   5023  เข้าสิบ/หน่วย

ออก   609   เด่น  9124  เข้าหน่วยบน

ออก   459   เด่น  6134  เข้าร้อย

ออก   737   เด่น  7025  เข้าหน่วยบน

ออก   825   เด่น  0792  เข้าสิบบน

ออก   XXX  เด่น  6891


ป.ล.เข้าหน่วยบนติดกัน 10 งวดแล้วครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:32:53
เด่นสิบ/หน่วยบน สาวเมืองใต้

ออก   704   เด่น   2301

ออก   351   เด่น   6745

ออก   537   เด่น   7856

ออก   864   เด่น   3412

ออก   237   เด่น   5634

ออก   151   เด่น   2301

ออก   704   เด่น   3412

ออก   260   เด่น   2301

ออก   466  เด่น   5634

ออก   421  เด่น   4523

ออก   881  เด่น   3412

ออก   742  เด่น   1290

ออก   049  เด่น  8967

ออก   507  เด่น  8967

ออก   677 เด่น  8967

ออก   363 เด่น  7856

ออก   094 เด่น  0189

ออก   148 เด่น  3412

ออก   825 เด่น  3412

ออก   630 เด่น  9078

ออก   211 เด่น  1290

ออก   283 เด่น  1290

ออก   350 เด่น  2301

ออก   255 เด่น  5634

ออก  217 เด่น  7856

ออก  371 เด่น  0189

ออก  800 เด่น  2301

ออก  364 เด่น  3412

ออก  686 เด่น  5634

ออก  918 เด่น  8967

ออก  720 เด่น  4523 งวดนี้เข้าสิบบน

ออก  609 เด่น  8967

ออก  459 เด่น  5634เข้าร้อย/สิบ

ออก  737 เด่น  7856 เข้าร้อย/สิบ

ออก  825 เด่น  9078 เข้าร้อย

ออก  XXX เด่น  8967ป.ล. หลุดไปร้อย 1 งวด คืองวดที่ออก 283 งวดนี้น่าจะเดินดีที่หน่วยบนนะครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:33:26
เด่นบนจากหนังสือหวย(1)


ออก   371   เด่น   1-9

ออก   800   เด่น   0-3

ออก   364   เด่น   4-6

ออก   686   เด่น   8

ออก   918   เด่น   0-9  เข้าร้อย

ออก   720   เด่น   1-2

ออก   609   เด่น   1-9

ออก   459   เด่น   2-8-9

ออก  737   เด่น   0-3

ออก 825    เด่น   5-6
 
ออก XXX   เด่น   5-9


ป.ล.เป็นการชนเด่นจากหนังสือหวยสองเล่ม ขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อแหล่งข้อมูลที่นำมาสรุป เพราะเป็นข้อมูลต้องห้าม จากเว็ปเพื่อนบ้านครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:34:14
กำลังเลขเด่นบน 4  อาจารย์(1 )


ออก   371   เด่น   1 - 07 - 359 - 248 - 6

ออก   800   เด่น   01 - 689 - 2347 - 5

ออก   364   เด่น   3 - 4 - 01269 - 7 - 58

ออก   686   เด่น   6 - 3 - 0259 - 1478

ออก   918   เด่น   1348 - 29 - 01 - 25

ออก   720   เด่น   25 - 13489 - 067

ออก   609   เด่น   08 - 4679 - 1235

ออก   459   เด่น   4 - 369 - 1 - 0257 - 8

ออก   737   เด่น   7 - 04569 - 1238

ออก  825   เด่น   018 - 2479 - 56 - 3

ออก  XXX   เด่น   689 - 25 - 1347 - 0


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:35:02
หน่วยบนคนคอนศรี


ออก   350   เด่น   0123578  

ออก   255   เด่น   634579

ออก   217   เด่น   7025689
 
ออก   371   เด่น   081579

ออก   800   เด่น   120349

ออก   364   เด่น   4123679

ออก   686   เด่น   6134589

ออก   918   เด่น   8013679

ออก   720   เด่น   5023478

ออก   609   เด่น   9124678

ออก   459   เด่น   6134589

ออก   737   เด่น   7025689

ออก   825  เด่น   79028

ออก   XXX  เด่น   68917หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:35:27
หน่วยบนคนไชยปราการ

ออก   350   เด่น   125789   เข้า 5 สิบบน

ออก   255   เด่น   1345689

ออก   217   เด่น   045678

ออก   371   เด่น   134567

ออก   800   เด่น   0123469

ออก   364   เด่น   345679

ออก   686   เด่น   156789

ออก   918   เด่น   0123689

ออก   720   เด่น   023568

ออก   609   เด่น   013789

ออก   459   เด่น   0134579

ออก   737   เด่น   356789

ออก   825   เด่น   013468

ออก  XXX   เด่น   135689หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:36:09
หน่วยบนคนเวียงคำ


ออก   350   เด่น   013568

ออก   255   เด่น   0134578

ออก   217   เด่น   124578

ออก   371   เด่น   12379

ออก   800   เด่น   01348

ออก   364   เด่น   123469

ออก   686   เด่น   014568

ออก   918   เด่น   125689

ออก   720   เด่น   023457

ออก   609   เด่น   02469

ออก   459   เด่น   035679

ออก   737   เด่น   124567

ออก   825   เด่น   0235689

ออก  XXX   เด่น   15789


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:36:45
เด่นบนจากเด่นกำลังเลข 2 กลุ่ม

ออก     เด่น 4 อาจารย์     เด่น VIP.    เด่นบน

720     2-5                 2             2

609     0-8                 0-8          0-8

459     4                    9             4-9

737     7                    7             7

825    0-1-8               5-8          8

XXX   6-8-9               2-5-9         9ป.ล. สรุปเด่น 4  อาจารย์โพสลงให้ชมงวดนี้เป็นงวดที่สาม สรุปจากเด่น อ.บุญนำพา โชควาสนา พยานิราช อ.Numchai42 และสาวเมืองใต้ ส่วนเด่นจากVIP.พึ่งสรุปงวดนี้เป็นงวดที่สองครับ ข้อมูลทั้งสองกลุ่มสรุปมาจากฐานข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันแน่นอนครับ เพราะกลุ่มหลังชื่อก็บอกแล้ว


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:37:17
เด่นบนตัวเดียว

งวด   1   มิถุนายน   25598ป.ล.สรุปจากเด่นปักหลักสามตัวบนที่เด่นตัวนี้ทุกหลักครับเด่นบนตัวเดียว

งวด   16   มิถุนายน   25595ป.ล.รอข้อมูลของท่านเจ้าสำนักอยู่ครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:37:53
 
เด่นบนจากหนังสือหวย(2)


ออก   371   เด่น   1-5-8

ออก   800   เด่น   0-6

ออก   364   เด่น   4-5-7

ออก   686   เด่น   0-4-5-8

ออก   918   เด่น   1-3-5-6

ออก   720   เด่น   0-4-8

ออก   609   เด่น   3-5-8-9

ออก   459   เด่น   2-3-4

ออก   737   เด่น   0-7

ออก   825   เด่น   2-4-5

ออก   XXX  เด่น   5-9

ป.ล.เป็นการชนเด่นจากหนังสือหวยสองเล่ม จัดทำเป็นงวดที่สาม ขอให้เดินดีที่สิบหน่วยบนต่อไปนะครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:39:19
 l'! สองตัวบนจากหนังสือหวย 12 เล่ม  l'!

งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2559

54  45  58  85  64  46  r|| สองตัวบนจากสูตรโปรฯ  r||

12  21  39  93  89  98  58

ผลออก   825   ถูก  58 คู่โต๊ส

ป.ล.รีบลงก่อนเพราะเวลานี้ห้อง วีไอพี เริ่มลงข้อมูลแล้ว สองตัวบนจากสูตรโปรฯ รอข้อมูลของท่านเจ้าสำนักอีกข้มูลหนึ่งครับ โปรดสังเกตุชุดเด่นน่าจะเป็นชุดที่เด่นตรงกันทั้งสองกลุ่มคือ 58 ครับ สถิติย้อนหลังจัดทำแค่ 3 งวด แล้วจะมาลงให้ชมกันภายหลังนะครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:40:27
l'! สองตัวบนจากหนังสือหวย 12 เล่ม  l'!

งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2559

52  25  56  65  59  95  79  97  r|| สองตัวบนจากสูตรโปรฯ  r||

48  58   59  65  85

ผลออก   XXX   ถูก  XX

ป.ล.รีบลงก่อนเพราะจะต้องเตรียมงานบวชลูกชาย คิดแบบเดิมครับ โปรดสังเกตุชุดเด่นน่าจะเป็นชุดที่เด่นตรงกันทั้งสองกลุ่มคือ 59  65 ครับ สถิติย้อนหลังจัดทำแค่ 3 งวด ดูที่กระทู้เดิมนะครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:42:19
 
เด่นบน 2 อาจารย์(1)


ออก   371   เด่น   0-1-7

ออก   800   เด่น   0-1

ออก   364   เด่น   3

ออก   686   เด่น   0-3-6-9

ออก   918   เด่น   1-3-4-7

ออก   720   เด่น   0123456789

ออก   609   เด่น   0-8

ออก   459   เด่น   0-9

ออก   737   เด่น   0-7

ออก   825   เด่น   1-2

ออก   XXX   เด่น   5


ป.ล.เป็นการชนเด่นจากข้อมูลของทีมงานคนใหม่และข้อมูลของท่านอาจารย์ในเว็ปครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:43:00
  
เด่นบน 2 อาจารย์(2)


ออก   686   เด่น   0

ออก   918   เด่น   1

ออก   720   เด่น   0-6

ออก   609   เด่น   0

ออก   459   เด่น   9

ออก   737   เด่น   5-7

ออก   825   เด่น   123589

ออก  XXX   เด่น   5


ป.ล.เป็นการชนเด่นจากข้อมูลของท่านอาจารย์ในบ้านอภิโชค พึ่งทำเป็นงวดที่สอง งวดนี้ข้อมูลบนของเถ้าแก่เด่น 5 เยอะมากๆๆๆครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:43:38
เด่นหน่วยบน


งวด   1   มีนาคม    2559

***หนุ่มไชยปราการ    156789

***อ.Jumjim007    283579

*** อ. Vasinn       78901246

*** คนคอนศรี        6134589

*** คนเวียงคำ        0468

***สรุปเด่นหน่วยบน 8 ***

ผลออก   686   ถูก   8   งวดนี้เข้าหลักสิบ


งวด   16   มีนาคม    2559

***หนุ่มไชยปราการ    0123689

***อ.Jumjim007    143689

*** อ. Vasinn       12345680

*** คนคอนศรี        8013679

*** คนเวียงคำ        145689

***สรุปเด่นหน่วยบน 1-6-8 ***

ผลออก   918   ถูก   8   หลักหน่วยบน


งวด   1   เมษายน    2559

***หนุ่มไชยปราการ    023568

***อ.Jumjim007    034679

*** อ. Vasinn       34567802

*** คนคอนศรี        5023478

*** คนเวียงคำ        0234578

***สรุปเด่นหน่วยบน 0-3 ***

ผลออก   720   ถูก   0   หลักหน่วยบน


งวด   16   เมษายน    2559

***หนุ่มไชยปราการ    013789

***อ.Jumjim007    124589

*** อ. Vasinn       45678913

*** คนคอนศรี        9124678

*** คนเวียงคำ        0234589

***สรุปเด่นหน่วยบน 8-9 ***

ผลออก   609   ถูก   9   หลักหน่วยบน


งวด   2   พฤษภาคม    2559

***หนุ่มไชยปราการ    0123479

***อ.Jumjim007    245789

*** อ. Vasinn       56789024

*** คนคอนศรี        6134589

*** คนเวียงคำ        0345679

***สรุปเด่นหน่วยบน 4-9 ***

ผลออก   459   ถูก   9   หลักหน่วยบน


งวด   16   พฤษภาคม    2559

***หนุ่มไชยปราการ    356789

***อ.Jumjim007    0123678

*** อ. Vasinn       45678913

*** คนคอนศรี        7025689

*** คนเวียงคำ        023457

***สรุปเด่นหน่วยบน 7 ***

ผลออก   737   ถูก   7   หลักหน่วยบนงวด   1   มิถุนายน    2559

***หนุ่มไชยปราการ    013468

***อ.Jumjim007    125789

*** อ. Vasinn       90123468

*** คนคอนศรี        07928

*** คนเวียงคำ        035689

***สรุปเด่นหน่วยบน 8 ***

ผลออก   825   ถูก   8   หลักร้อย
งวด   16   มิถุนายน    2559

***หนุ่มไชยปราการ    135689

***อ.Jumjim007    0134589

*** อ. Vasinn       89012357

*** คนคอนศรี        68917

*** คนเวียงคำ        15789

***สรุปเด่นหน่วยบน 1-8-9 ***

ผลออก   XXX   ถูก   X   หลักหน่วยบน


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:44:35
 l'! l'! มาครบสองตัวล่าง  l'! l'!

ออก    32    เด่น    2-3-8

ออก    92    เด่น    1-2-5-9

ออก    87    เด่น    0-1-4-7-8

ออก    02    เด่น    0-2-3-9

ออก    98    เด่น    2-8-9

ออก    14    เด่น    0-1-2-4-5-7

ออก    XX   เด่น    1-6-7-9


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:45:29
 l'! l'! เด่นล่างตัวเดียว  l'! l'!

ออก    32    เด่น    3

ออก    92    เด่น    9

ออก    87    เด่น    7

ออก    02    เด่น    0

ออก    98    เด่น    8

ออก    14    เด่น    4

ออก    XX   เด่น    1ป.ล. สรุปมาจากข้อมูลคุณญาดาห้องหวยซองบ้านใหญ่ครับ ขอขอบคุณท่านเจ้าของข้อมูลมากๆครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:46:06
 l'! l'! หลักสิบล่าง  l'! l'!

ออก    32    เด่น    2-3

ออก    92    เด่น    9

ออก    87    เด่น    7-8

ออก    02    เด่น    0-2-3-9

ออก    98    เด่น    9

ออก    14    เด่น    0-1-2-5

ออก    XX   เด่น    1-6


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:46:40
 l'! l'! หลักหน่วยล่าง  l'! l'!

ออก    32    เด่น    2-8

ออก    92    เด่น    2-5

ออก    87    เด่น    7-8

ออก    02    เด่น    2

ออก    98    เด่น    8

ออก    14    เด่น    4-5

ออก    XX   เด่น    6


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:47:23
 l'! สองตัวล่างเถ้าแก่ เฮือนคำ  l'!

งวด  16  มิถุนายน  2559

11  16  17  19

61  66  67  69

71  76  77  79

91  96  97  99


เด่นมาก

11  16  17  19  61  71  91


เด่นที่สุด

16  61  กัน  11  66


ป.ล.จัดทำเป็นงวดแรก และทำงวดนี้งวดเดียว เพราะงวดหน้าจะขลุกอยู่แต่ห้อง วีไอพี แล้วครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:48:04
 l'! l'! ตัวเดียวล่าง  l'! l'!

งวด  16  มิถุนายน  2559

น่าเด่นล่าง  1  มากที่สุด


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:49:08
l'! l'! สามตัวโต๊ส  9  ชุด l'! l'!


048   056   059

158   258   259

458   568   589


g|" g|" g|" g|" g|" g|"r"| r"| ขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะครับ  r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:49:50
l'! l'! สามตัวตรงจองล็อตฯ l'! l'!259  


r"| r"| ขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะครับ  r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:50:27
l'! กำลังเลขเด่นสิบหน่วยบน l'!


ออก  720  เด่น  02 - 6 - 3479   (ขาด  1-5-8)

ออก  609  เด่น  0 - 3 - 45679   (ขาด  1-2-8)

ออก  459  เด่น  9 - 12 - 3457   (ขาด  0-6-8)

ออก  737  เด่น  7 - 356 - 2 (ขาด  0-1-4-8-9)

ออก  825  เด่น  2358 - 149  (ขาด  0-6-7)

ออก  XXX  เด่น  5 - 8 -123479   (ขาด  0-6)ป.ล. โปรดสังเกต ตัวเด่นสีแดง ชมพู และแสด ยำรวมกันแล้วมักจะมาครบสามตัวบน ตัวเลขในวงเล็บสีดำเป็นเลขที่ออกสามตัวบนยากมาก จัดทำเป็นครั้งแรกโปรดพิจารณาก่อนนำไปใช้ และโปรดอย่าถามแนววิธีการคิด เพราะเพื่อน สมช.ที่เป็น สมช.ห้องวีไอพีเท่านั้นที่จะทราบแหล่งที่มาของข้อมูล ส่วนเพื่อนๆ สมช.ที่ยังเข้าห้อง วีไอพีไม่ได้ บอกไปก็คงจะสรุปเองไม่ได้ ฉะนั้นรีบตัดสินใจกันนะครับ สมัครเป็นปี 24 งวด เฉลี่ยตกงวดละเจ็ดสิบกว่าบาทเท่านั้น แล้วท่านจะเห็นอะไรดีๆมากมาย(ทำให้ดูงวดเดียวนะครับ งวดหน้าไม่เปิดบ้านครับ)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:51:03
 
 l'! l'! สองตัวบนน่าเล่น l'! l'!


05  35  45  55

65  51  54  59
 


r|| r|| ขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับ r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:51:38
l'! l'! กำลังเลขเด่นร้อย  l'! l'!


ออก   609   เด่น   6 - 28 - 0357 - 149


ออก   459   เด่น   4 - 27 - 03 - 1569 - 8


ออก   737   เด่น   7 - 03489 - 126 - 5


ออก   825   เด่น   8 - 7 - 12349 - 06 - 5


ออก   XXX  เด่น   1 - 37 - 2489 - 5 - 06


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:52:11
 
กำลังเลขเด่นบน 4  อาจารย์(2 )


ออก   686   เด่น   0 - 6 - 389 - 124 - 57

ออก   918   เด่น   1 - 3 - 8 - 02567 - 49

ออก   720   เด่น   06 - 24 - 135789

ออก   609   เด่น   0 - 238 - 14679 - 5

ออก   459   เด่น   9 - 0247 - 136 - 58

ออก   737   เด่น   7 - 0356 - 149 -28

ออก  825   เด่น   12 - 589 - 0346 - 7

ออก  XXX   เด่น   5 - 478 - 012369


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:52:52
 l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:53:34
 l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:55:06
 l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:55:36
 l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:56:05
 l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:56:30
 l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:57:01
 l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:57:56
 JlL'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:58:30
 l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:58:59
 l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 18:59:27
 l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 19:00:10
 l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 19:01:02
 l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 19:01:47
 l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 19:02:38
 l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 19:03:23
 r"| l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 19:04:06
 l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 19:04:34
 l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 19:05:05
 l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 19:05:50
 l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 19:06:22
 l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 19:07:13
 l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 19:07:48
 l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 19:08:32
 l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 30 พฤษภาคม 2016, 20:43:38
กระทู้นี้อนุญาตให้ลงข้อมูลได้เฉพาะผู้บริหารของเว็ป ทีมงานของเถ้าแก่ เฮือนคำ และท่านอาจารย์ที่เถ้าแก่ เฮือนคำติดตามข้อมูลเท่านั้นครับ สมช.อื่นๆควรขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนนะครับ ok| ok| ok|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 31 พฤษภาคม 2016, 07:22:21
กำลังลงสูตรโปรฯครับ


ok| ok| ok| ok| ok| ok| ok| ok| ok|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: POMPOMPOM ที่ 01 มิถุนายน 2016, 13:11:43
 >.i| 'J|L |ng| :'; <*)|| ็H|l ็H|l <*)|| <*)|| r|| r|| r|| r|| r|| r|| r|| r|| r|| r|| tk: tk: tk: tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: dpt ที่ 01 มิถุนายน 2016, 16:43:23
 r"| r"| g|" g|" tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tiktik22b ที่ 01 มิถุนายน 2016, 18:23:49
 hrt


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: PPP777 ที่ 01 มิถุนายน 2016, 18:49:29
 +|p H:* ขอบคุณมากๆค่ะท่านอาจารย์เถ้าแก่เฮือนคำ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 01 มิถุนายน 2016, 18:50:42
สวัสดียามเย็นครับ r"| g|" hrt


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Fen ที่ 01 มิถุนายน 2016, 18:56:24
 gd: gd: gd:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: patjanee ที่ 01 มิถุนายน 2016, 19:29:11
 s#y r|| s#y r|| s#y r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 01 มิถุนายน 2016, 19:49:20
กำลังลงสูตรโปรฯครับ


ok| ok| ok| ok| ok| ok| ok| ok| ok|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Phaa ที่ 01 มิถุนายน 2016, 19:58:22
 +|p ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ  r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nee11 ที่ 01 มิถุนายน 2016, 20:20:19
 +|p r"| g|" l'! hrt r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ขวัญเองจ้า ที่ 01 มิถุนายน 2016, 20:21:48
(https://upic.me/i/20/311050.gif) (https://upic.me/show/5248687)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nu_mapang ที่ 01 มิถุนายน 2016, 21:00:39
สวัสดีค่ะท่านเฒ่าแก่_หนูขอบคุณทุกๆๆข้อมูลที่ท่านเฒ่าแก่ได้รวบรวมมาแบ่งปันขอให้รวยๆๆๆๆทุกงวดนะคะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sutep123 ที่ 01 มิถุนายน 2016, 21:06:12
 ]|[ ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: •❤ yada •❤ ที่ 01 มิถุนายน 2016, 21:15:04
(https://upic.me/i/5e/2536101.jpg) (https://upic.me/show/52055016)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 01 มิถุนายน 2016, 21:56:38
ทักทายยามดึกๆครับทุกๆท่าน

]|[ ]|[ ]|[ ]|[ ]|[ ]|[ ]|[ ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: K-A-K ที่ 01 มิถุนายน 2016, 22:15:50
 |il |il F* F* มาส่งกำลังใจยามดึกครับ อ.เถ้าแก่  |0Ve y|m +|p hrt l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 01 มิถุนายน 2016, 22:17:10
|il |il F* F* มาส่งกำลังใจยามดึกครับ อ.เถ้าแก่  |0Ve y|m +|p hrt l'!

ขอบคุณครับ P" P" P"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: PLOYLY ที่ 01 มิถุนายน 2016, 22:41:52
 |il |il |ilส่งกำลังใจยามดึกค่ะอาจารย์เฒ่าแก่ พึ่งดูโนราห์จบ +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 01 มิถุนายน 2016, 22:55:42
|il |il |ilส่งกำลังใจยามดึกค่ะอาจารย์เฒ่าแก่ พึ่งดูโนราห์จบ +|p +|p
เถ้าแก่สรุปสูตรโปรพึ่งเสร็จครับเสร็จ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kokai ที่ 01 มิถุนายน 2016, 23:08:53


        '|*.                >.i|                 '|*

        ขอบพระคุณล่วงหน้าอย่างสูงครับ.   รักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนครับ


               ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 01 มิถุนายน 2016, 23:31:06
เวลานี้สิบหน่วยบนเหลือเด่น X ตัวเดียว เกือบเผลอโพสลงแล้ว จดไว้แล้วครับ สองตัวบนสองชุด อีกสามวันจองล็อตฯครับ r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nan111 ที่ 01 มิถุนายน 2016, 23:38:07
 hrt hrt hrt hrt


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 01 มิถุนายน 2016, 23:42:04
ไปนอนก่อนครับ งวดนี้สรุปตัวเดียวจะลงวันหวยออกนะครับ  r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: angunpri ที่ 02 มิถุนายน 2016, 00:19:09
 +|p +|p s#y s#y s#y tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tr501 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 01:13:59
 +|p '|* '|* '|* <*)|| <*)|| <*)||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Akha Doitung ที่ 02 มิถุนายน 2016, 05:22:01
 hrt hrt hrt hrt hrt +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 05:27:39
ทักทายยามเช้าครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tookpoy ที่ 02 มิถุนายน 2016, 05:28:59
ขอบคุณ อ.เถ้าแก่ค่ะ เฮง เฮง เฮง คะ
 r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 05:46:54
ขอบคุณ อ.เถ้าแก่ค่ะ เฮง เฮง เฮง คะ
 r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"|

ขอบคุณครับ เช่นกันครับ ขอให้รับทรัพย์ทุกๆงวดนะครับ P" P"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: PPP777 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 06:19:49
 +|p t:: r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: "งูเล็ก" ที่ 02 มิถุนายน 2016, 06:37:05
ส่งกำลังใจยามเช้าคะเถ้าแก่

 l'! l'! l'! l'! l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 06:43:35
+|p t:: r"|

ส่งกำลังใจยามเช้าคะเถ้าแก่

 l'! l'! l'! l'! l'!

ขอบคุณมากๆครับ กำลังเช็คข้อมูลจากหนังสือหวยเพื่อแจ้งให้ทีมงานส่งข้อมูลจากหนังสือที่ยังขาดครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: m_yao ที่ 02 มิถุนายน 2016, 07:00:30
ขอบคุณทุกๆข้อมูลค่ะอาจารย์ hrt s#y r"| 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nu_mapang ที่ 02 มิถุนายน 2016, 07:19:43
 'J|L 'J|L 'J|L 'J|L s#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Chai 09 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 07:34:24
]|[ ยอดเยื่ยม ขอชื่นชมครับ   '|*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: •❤ yada •❤ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 07:36:26
(https://upic.me/i/vr/1187231_241857082628418_1312724113_n.jpg) (https://upic.me/show/50462712)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 07:37:54
หวัดดียามเช้าจร้า

(https://upic.me/i/dc/12932846_253383311670137_5174278943566196836_n.jpg) (https://upic.me/show/58372917)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 07:47:09
]|[ ยอดเยื่ยม ขอชื่นชมครับ   '|*
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Knack ที่ 02 มิถุนายน 2016, 07:56:32
 ]|[ gd: tk: '|* J+ +|p
 r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: yuwathida ที่ 02 มิถุนายน 2016, 07:59:29
สวัสดียามเช้า ท่านเฒ่าแก่  รักษาสุขภาพด้วยน่ะค่ะ s#y s#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: MooAomSin ที่ 02 มิถุนายน 2016, 08:05:35
 t[: +|p  ขอบพระคุณคะท่านเถ้าแก่   s#y s#y s#y s#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: CEO ที่ 02 มิถุนายน 2016, 08:12:45

 
+|p   r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kitsana1593 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 08:14:15
ขอบคุณอ.เถ้าแก่มากค่ะสำหลับ คู่. 85-58 ตัวเดียว8 r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: mumom ที่ 02 มิถุนายน 2016, 08:14:57
 |,-l*| |,-l*| |,-l*|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kitsana1593 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 08:17:51
คู่. 85-58ค่ะ r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: wisonp ที่ 02 มิถุนายน 2016, 08:18:59
มาใหักำลังใจ +1  ติดตาม อ. เถ้าเเก่ ตลอดครับ tk: tk: s#y s#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Raveewan ที่ 02 มิถุนายน 2016, 08:29:02
ขอบคุณค่ะ สุดยอดๆ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: PLOYLY ที่ 02 มิถุนายน 2016, 08:46:35
 l'! l'! l'! l'! l'!  สวัสดียามเช้าค่ะอาจารย์เฒ่าแก่ มาส่งกำลังใจให้มีพลังคิดตัวเลขงวดนี้ขอให้รวยยกบ้านนะคะ r|| +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 08:48:35
กำลังหาเมนูอาหารเลี้ยงแขกงานบวชลูกชายอยู่ครับ r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: PLOYLY ที่ 02 มิถุนายน 2016, 08:51:32
กำลังหาเมนูอาหารเลี้ยงแขกงานบวชลูกชายอยู่ครับ r|| r||
>.i| >.i| >.i|อาจารย์เฒ่าแก่บวชลูกชายวันไหนคะ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ >.i| >.i| >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: wanwan4488 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 08:52:24
 J+     J+       J+


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 08:52:46
ขอบคุณอ.เถ้าแก่มากค่ะสำหลับ คู่. 85-58 ตัวเดียว8 r"| r"|

ยินดีด้วยครับ งวดนี้เด่นตัวเดียวบนพอเห็นลางๆแล้วครับ ถ้าข้อมูลยังคงเดินดีเหมือนเดิม ต้องเป็นตัวนี้แน่ๆครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 08:54:35
กำลังหาเมนูอาหารเลี้ยงแขกงานบวชลูกชายอยู่ครับ r|| r||
>.i| >.i| >.i|อาจารย์เฒ่าแก่บวชลูกชายวันไหนคะ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ >.i| >.i| >.i|
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิ.ย. ครับ อายุย่าง 25 ปี แม่บ้านกับญาติๆถูก 25 บน 14 ล่างกันเยอะเลยครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 09:18:10
 P" P" ขอขอบคุณทุกๆท่านมากๆครับ ที่เข้ามาให้กำลังใจเถ้าแก่ เฮือนคำ เสมอมา งวดนี้ทยอยลงข้อมูลทีละนิดครับ ส่วนตัวเดียวและคู่ชุด สรุปวันหวยออก รอข้อมูลครบก่อนครับ ข้อมูลตรงไหนไม่ต้องให้บอกนะครับ ถ้าไม่อยากรอ สมัคร เข้าห้อง วีไอพี ด้วยกันก็ได้ครับ แล้วจะแนะนำจุดที่เถ้าแก่ คำนวณได้ 5 ตัวเดียวที่ลงไว้ที่ดอทบิซ และเด่น 8 ตัวเดียวที่ลงไว้ที่บ้านใหญ่ให้ครับ  P" P"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: MooAomSin ที่ 02 มิถุนายน 2016, 09:36:41
 t[: +|p  ขออนุโมทนาบุญคะท่านเถ้าแก่  ส่วนข้อมูลท่านเถ้าแก่นี่บอกได้คำว่า  สุดยอด y/*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tu111 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 09:38:03
 'J|L  |il +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: yuwathida ที่ 02 มิถุนายน 2016, 09:48:01
ขออนุโมทนาบุญด้วยคะท่านเถ้าแก่   # ข้อมูลสิบ-หน่วย PM2,พบพร,เพิ่มบุญ,สาวเมืองใต้  ท่านเฒ่าแก่ลงวันไหนค่ะ  รอติดตามอยู่ค่ะ   ขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ✿ ญา ✿ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 09:53:07
สวัสดีค่ะ
(https://upic.me/i/ql/jz9f4.jpg) (https://upic.me/show/58576922)
(https://upic.me/i/td/ubkb6.png) (https://upic.me/show/58180927)
li* li* li*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tantae ที่ 02 มิถุนายน 2016, 10:06:05
 |il  ขอบคุณและส่งกำลังใจค่า....  +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tim101 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 10:12:04
 t"* |,-l*| 'J|L 'J|L 'J|L 'J|L  ขอบคุณคะเถ้าแก่  8   r|i r|i สุดยอดมากค่ะ s#y s#y s#y s#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kanya28 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 10:18:57
สวัสดีตอนสายค่ะอ.เถ้าแก่ จะติดตามข้อมูลของอ.เถ้าแก่ตลอดไป รอจองล็อตฯเหมือนเดิมนะคะ ขอบคุณมากค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: maana ที่ 02 มิถุนายน 2016, 10:31:47
ขออนุโมทนาบุญค่ะ ขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Phat_C ที่ 02 มิถุนายน 2016, 10:37:05
สวัสดีครับ อ.เถ้าแก่เฮือนคำ....

เด่น สน.บน PM2 สุดยอดมากครับ ....

 hrt tk: +|p hrtหัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: mamung ที่ 02 มิถุนายน 2016, 10:37:34
 hrt hrt hrt hrt


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ara2516 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 10:58:44
 'J|L สวัสดีตอนสายค่ะอ.เถ้าแก่
ขอบคุณข้อมูลดีๆนะค่ะ สุดยอดค่ะ
 +|p g|" +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 11:02:23
กำลังร่างรูปแบบข้อมูลที่จะนำเสนออยู่ครับ l'! l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tum56 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 11:21:38


 +|p +|p +|p

 hrt hrt g|"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: dddd2559 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 11:24:53
 +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: stitchmeow ที่ 02 มิถุนายน 2016, 11:38:07
 g|" g|" g|" g|" g|" g|"

 r|| r|| r|| r|| r|| r||


(https://upic.me/i/w4/5ua14.png) (https://upic.me/show/58114629)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 11:48:49
เพื่อนโทรมา คุยกันตั้งนานเขาถูกออกกำลังกาย 5 กับ 8 ครับ  g|" g|"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อม เมืองนนท์ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 12:17:42
เด่นบนตัวเดียว

งวด   1   มิถุนายน   25598ป.ล.สรุปจากเด่นปักหลักสามตัวบนที่เด่นตัวนี้ทุกหลักครับ

 gd: gd:สุดยอดครับ...ขอบคุณมากๆครับ >.i| >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Toy123456 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 12:20:57
 'J|L F* +|p l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 02 มิถุนายน 2016, 12:28:53
(https://upic.me/i/7i/qwert7.jpg) (https://upic.me/show/58589026)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: moewfin ที่ 02 มิถุนายน 2016, 12:33:15
สวัสดีค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sirinatkung ที่ 02 มิถุนายน 2016, 12:37:19
 s#y s#y +|p t:: sll


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: แอปเปิ้ล/เล็ก ที่ 02 มิถุนายน 2016, 12:52:53
 +|p r"| t"*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 12:59:00
+|p r"| t"*

ขอบคุณครับ นึกว่าจะไม่เข้ามาเยี่ยมกันซะแล้ว


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nonn ที่ 02 มิถุนายน 2016, 13:03:23
(https://upic.me/i/6p/5796bd080c763fe7056ea4c9567b3483.gif) (https://upic.me/show/14811200)
(https://upic.me/i/ok/810_23.gif) (https://upic.me/show/27181636)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sutep123 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 13:05:58
 ]|[ ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: danklai ที่ 02 มิถุนายน 2016, 13:08:39
 tk: tk: tk: r|| r|| r|| +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: แอปเปิ้ล/เล็ก ที่ 02 มิถุนายน 2016, 13:12:45
 >.i| ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะเถ้าแก่ สาธุ สาธุ สาธุค่ะ 'J|L 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kanpooh ที่ 02 มิถุนายน 2016, 13:13:08
 r"|ขอบคุณข้อมูลงวดก่อนมากค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Nong.nong ที่ 02 มิถุนายน 2016, 13:19:14
ขอบคุณมากๆค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 13:24:04


                      +|p กำลังใจยามบ่ายคะ F*

             r"| r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 13:36:43
ทักทายยามบ่ายครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: KFC ที่ 02 มิถุนายน 2016, 13:38:36
 s#y tk: r"| PM2  s#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: poom0033 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 13:42:34
 g|" g|" g|" r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: TanAke ที่ 02 มิถุนายน 2016, 13:43:43
ขอบคุณมากๆครับ s#y >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: WCTF ที่ 02 มิถุนายน 2016, 13:44:19
                  F* F* F* F* F* |il |il F* F* F* F* F*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ส.ทวี ที่ 02 มิถุนายน 2016, 13:47:50
เถ้าแก่ เฮือนคำ
อาจารย์ C6
Golden Hero 8
**

พลังน้ำใจ: 73451
[คลิกขอบคุณ]
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 17,547

 r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ิัิิbye ที่ 02 มิถุนายน 2016, 13:52:21
 F*
 F* F*
 F* F* F* t"*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: TanAke ที่ 02 มิถุนายน 2016, 13:54:19
 แอบติดตาม อ.เถ้าแก่ มานาน
วันนี้ฤกษ์ดีขอสมัครสมาชิกใหม่(แบบเป็นทางการ)
ขอตาม อ.เถ้าแก่ ไปห้องvip ด้วยคนครับ
 *f' hrt s#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 14:35:04
แอบติดตาม อ.เถ้าแก่ มานาน
วันนี้ฤกษ์ดีขอสมัครสมาชิกใหม่(แบบเป็นทางการ)
ขอตาม อ.เถ้าแก่ ไปห้องvip ด้วยคนครับ
 *f' hrt s#y

ขอบคุณครับ ขอให้โชคดีนะครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: roxani ที่ 02 มิถุนายน 2016, 14:48:54
กำลังลงสูตรโปรฯครับ


ok| ok| ok| ok| ok| ok| ok| ok| ok|

 s#y s#y s#y +|p JlL' JlL' r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Kob8988 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 15:05:02
 +|p r"| 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 15:12:17
กำลังค้นหาข้อมูลล่างจากสูตรของท่าน อ.Hippo ที่เก็บไว้นานมาแล้วครับ


ok| ok| ok| ok| ok| ok| ok| ok| ok|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: aopkit ที่ 02 มิถุนายน 2016, 15:14:42
ขอบคุณ ท่านเถ้าแก่มากครับ   ข้อมูลทั้งหมดยังติดตามที่นี่ต่อไปได้ไหมครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: pongtb ที่ 02 มิถุนายน 2016, 15:17:40
 g|" +|p lสุดยอดข้อมูลเลยครับเถ้าแก่ แต่โชคยังมาไม่ถึงครับ  r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: paramat ที่ 02 มิถุนายน 2016, 15:20:38
สู้ๆครับอาจารย์


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: paramat ที่ 02 มิถุนายน 2016, 15:22:35
 l|I


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: punt ที่ 02 มิถุนายน 2016, 15:28:40
 hrt hrt hrt


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: luck99999 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 15:48:12
8  สุดยอดมากค่ะ ขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: luck99999 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 15:49:22
เด่นบนตัวเดียว

งวด   1   มิถุนายน   25598ป.ล.สรุปจากเด่นปักหลักสามตัวบนที่เด่นตัวนี้ทุกหลักครับ

 gd: gd:สุดยอดครับ...ขอบคุณมากๆครับ >.i| >.i|
เด่นบนตัวเดียว

งวด   1   มิถุนายน   25598ป.ล.สรุปจากเด่นปักหลักสามตัวบนที่เด่นตัวนี้ทุกหลักครับ

 gd: gd:สุดยอดครับ...ขอบคุณมากๆครับ >.i| >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: luck99999 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 15:53:38
ขอบคุณข้อมูลท่านเถ้าแก่ค่ะ สุดยอดมากๆค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: LEE2515 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 16:01:36
 >.i| ขอกราบงามๆ และขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ ส่งอีกหนึ่งแรงใจครับ +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nisarat ที่ 02 มิถุนายน 2016, 16:12:04
 t:: t:: t:: t:: t:: t:: t:: t:: t:: t::


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nirun3064 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 16:21:49
 F* F* i|I :c< G.* G.* G.*
เยี่ยม..สุดยอด..เก่งมากค่ะ ขอบคุณค่ะ  r|i บน8 &คู่ 85
เก่งจริงๆขอให้คงอยู่ยืนยงเป็นขวัญใจสมช.ตลอดไปค่ะ
 y/* y/* y/* l|I l|I l|I t"* t"* t"* t"*
 T|. T|. T|. T|. lI|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: piart ที่ 02 มิถุนายน 2016, 16:44:38
 >.i|ขอบคุณนะครับ อจ.เถ้าแก่ เยี่ยมไปเลยครับ สำลับเลขออกกำลังกาย สองงวดแล้ว... s#y s#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: yee127 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 16:46:27
 gd:ขอบคุณอ.เถ้าแก่มากนะคะ ที่สละเวลาหาข้อมูลให้สมาชิก ติดตามมาตลอดค่ะ อ.ได้ลงดับยี่ปั๊วมั้ยคะ งวดที่แล้วหาไม่เจอติดตามมา2ปีแล้วค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 17:10:54
>.i|ขอบคุณนะครับ อจ.เถ้าแก่ เยี่ยมไปเลยครับ สำลับเลขออกกำลังกาย สองงวดแล้ว... s#y s#y

จุดประสงค์หลักหาเด่นตัวเดียวให้เพื่อนๆร่วมชั้นเรียนไว้ออกกำลังกายครับ พวกเขาเล่นหนักแต่ไม่มีหลักในการคิด คิดได้ก็เอามาเผื่อแผ่แก่เพื่อนๆสมช.ในเว็บครับ ขอขอบคุณที่สนใจและติดตามข้อมูลของเถ้าแก่อย่างต่อเนื่อง งวดนี้บอกเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนจดไว้แล้วครับ ใกล้ๆจะมาลงในเว็บหวย ลงไวคนเก่งมีเยอะ วิพากษ์วิจารณ์จนเราเองก็เขว..


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 17:12:27
gd:ขอบคุณอ.เถ้าแก่มากนะคะ ที่สละเวลาหาข้อมูลให้สมาชิก ติดตามมาตลอดค่ะ อ.ได้ลงดับยี่ปั๊วมั้ยคะ งวดที่แล้วหาไม่เจอติดตามมา2ปีแล้วค่ะ

เถ้าแก่เลิกโพสข้อมูลที่ว่านี้มาสามงวดแล้วครับ ทีมงานไม่ได้ส่งมาให้แล้ว


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kaewja ที่ 02 มิถุนายน 2016, 17:13:35
กราบงามๆค่ะเถ้าแก่เด่นตัวเด่วสุดยอดมากค่ะ
ขอบคุณมากค่ะรอเด่นอีกครั้งนะคะ l|I >.'|
 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: punja06 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 17:19:13
 t:: t:: t::


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 17:55:57
ทีมงานส่งข้อมูลจากหนังสือหวยที่เถ้าแก่ใช้มาเกือบครบแล้วครับ ขาด 2 เล่ม วันอังคารคงครบ เวลานี้มั่นใจเด่นตัวเดียว 90% ตัวรอง 80% ครับ น่าจะได้คู่โต๊สแล้ว.. G' G'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 18:02:15
กราบงามๆค่ะเถ้าแก่เด่นตัวเด่วสุดยอดมากค่ะ
ขอบคุณมากค่ะรอเด่นอีกครั้งนะคะ l|I >.'|
 'J|L
เวลานี้มีในใจหนึ่งตัวแล้วครับ รอข้อมูลมาครบค่อยลงทืเดียว จริงๆจะลงก่อนห้อง วีไอพี ลงข้อมูลเพราะกลัวจะมีใครตำหนิว่าเอาข้อมูลห้องวืไอพี มาลง อีกอย่างลงไวเดี๋ยวมีใครมาวิพากษ์วิจารณ์อีก..


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 18:05:09
กราบงามๆค่ะเถ้าแก่เด่นตัวเด่วสุดยอดมากค่ะ
ขอบคุณมากค่ะรอเด่นอีกครั้งนะคะ l|I >.'|
 'J|L

ขอบคุณครับ ขอให้โชคดีทุกๆงวดนะครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: INFANTY ที่ 02 มิถุนายน 2016, 18:11:21
 ]|[ r|i +|p hrt |0Ve >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Art2547 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 18:27:42
กราบงามๆค่ะเถ้าแก่เด่นตัวเด่วสุดยอดมากค่ะ
ขอบคุณมากค่ะรอเด่นอีกครั้งนะคะ l|I >.'|
 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 18:35:18
8  สุดยอดมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลมีที่มาครับ ถ้าบอกวิธีคิดหลายๆท่านคงร้องอ๋อ!! งวดนี้ขอให้เลขเด่นจับคู่กันได้สามตัวทีเถิดเวลานี้มีสองตัวแล้วครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sumnao ที่ 02 มิถุนายน 2016, 18:37:51
 y/*เยี่ยม


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 18:46:46
y/*เยี่ยม

ขอบคุณครับ เวลานี้ค้นหาสูตรหน่วยล่างขอวท่าน อ.Hippo ที่เคยโด่งดังเมื่อสองปีก่อนมาปัดฝุ่น คืนนี้จะลองร่างรูปแบบไว้นำเสนอ ส่วนหลักสิบใช้ของท่าน อ.วินนี่ อ.วศิน และ อ.จุ๋มจิ๋มนะครับ จับคู่แบบไม่ต้องเอาเด่นสิบหน่วยมาตัดน่าจะจับคู่กันได้ไม่กี่ชุดครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: vrzobeam888 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 19:13:32
 +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p JlL' JlL' JlL' JlL' JlL' hrt hrt hrt hrt hrt 'J|L 'J|L 'J|L 'J|L 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: arttyman ที่ 02 มิถุนายน 2016, 19:23:51
 |il l|v |il l|v |il


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: melon ที่ 02 มิถุนายน 2016, 19:35:21
 g|" g|" g|" g|" g|"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: fluke_gui ที่ 02 มิถุนายน 2016, 20:31:38
คู่โต้ด 58 เจ๋งสุดๆไปเลย งวดหน้าขออีกนะคะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 20:34:19                   F*หนึ่งกำลังใจยามค่ำคะ s#y

                l'! l'! l'! l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: maxciti ที่ 02 มิถุนายน 2016, 20:40:27
 r|| r|| r|| r|| r||


 s#y s#y s#y s#y *f'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Harithaya ที่ 02 มิถุนายน 2016, 20:48:50
 t"* |,-l*| t:: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 21:00:09
ทักทายยามค่ำคืนครับทุกๆท่าน


]|[ ]|[ ]|[ ]|[ ]|[ ]|[ ]|[ ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Jaoh ที่ 02 มิถุนายน 2016, 21:16:24
 +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p tk: tk: tk: tk: |il |il |il |il |il |il |il |il |il s#y 'J|L 'J|L 'J|L 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 21:16:45
(https://upic.me/i/qf/12974347_108074332928779_6166626771102885712_n.jpg) (https://upic.me/show/58357380)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: my12 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 21:34:17
กราบขอบพระคุณค่ะ
 +|p 'J|L 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Kasara-11 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 21:42:00
 >.i|    r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: junejune ที่ 02 มิถุนายน 2016, 22:06:09
 |,-l*| |,-l*| |,-l*| |,-l*|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nongluck6215 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 22:08:01
ไม่ถูกค่ะเล่น58  8แล้วก้อ158เสียดาย ยังติดตามข้อมูลเถ้าแก่ต่อค่ะ ขอบพระคุณค่ะ >.;| >.;| >.;|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ANATTA819 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 22:10:06
 ''t' ''t' ''t' ''t' ''t' ''t' ''t'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 02 มิถุนายน 2016, 22:34:10
(https://upic.me/i/tz/f3c7819c1e92d02894b23c5ca45b827c.jpg) (https://upic.me/show/56452613)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kitsana1593 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 23:11:17
 l|I >.'| +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ❤❤.มลV999.❤❤ ที่ 02 มิถุนายน 2016, 23:12:35
(https://upic.me/i/t8/10264732_196736044033648_3374335111356202329_n.jpg) (https://upic.me/show/58162660)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tr501 ที่ 02 มิถุนายน 2016, 23:31:01
 +|p '|* '|* '|* <*)|| <*)|| <*)||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: saimok ที่ 02 มิถุนายน 2016, 23:42:16
 >.i| >.;| s#y s#y +|p +|p +|p +|p Y|| p*. p*. l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ส.ทวี ที่ 03 มิถุนายน 2016, 00:17:25

เถ้าแก่ เฮือนคำ
อาจารย์ C6
Golden Hero 8
**

พลังน้ำใจ: 73506
[คลิกขอบคุณ]
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 17,562

 r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: chat7411 ที่ 03 มิถุนายน 2016, 03:29:07
 hrt hrt hrt hrt hrt hrt hrt hrt +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: INFANTY ที่ 03 มิถุนายน 2016, 05:17:51
 ]|[ r|i +|p hrt l|v >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: boxx ที่ 03 มิถุนายน 2016, 05:35:37
งวดนี้เขวไปนี๊ดดดดค่ะจด  58  ไว้แล้วสุดท้ายเลือก  68  ตามตั้งแต่  068  และ  086  บาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ  รอวันหน้าใหม่ค่ะ ไม่แพ้ก็ชนะเรื่องธรรมดาค่ะ  แต่ยังศรัทธาท่านอาจารย์เถ้าแก่เสมอค่ะ จะรอจองล็อตค่ะขอบคุณนะคะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ara2516 ที่ 03 มิถุนายน 2016, 05:59:50
 'J|L สวัสดีตอนเช้าค่ะ อ.เถ้าแก่ 
 +|p hrt +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 03 มิถุนายน 2016, 06:12:39
ทักทายยามเช้าครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nu_mapang ที่ 03 มิถุนายน 2016, 06:24:50
 'J|L 'J|L 'J|L 'J|L 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: "งูเล็ก" ที่ 03 มิถุนายน 2016, 06:42:36
ส่งกำลังใจยามเช้า พร้อมรอชมตัวเลขสวยๆๆๆ คะ

 |0Ve y|m |0Ve y|m |0Ve y|m


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 03 มิถุนายน 2016, 06:47:16
งวดนี้เขวไปนี๊ดดดดค่ะจด  58  ไว้แล้วสุดท้ายเลือก  68  ตามตั้งแต่  068  และ  086  บาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ  รอวันหน้าใหม่ค่ะ ไม่แพ้ก็ชนะเรื่องธรรมดาค่ะ  แต่ยังศรัทธาท่านอาจารย์เถ้าแก่เสมอค่ะ จะรอจองล็อตค่ะขอบคุณนะคะ

งวด 16 มิ.ย. คงไม่เขวหรอกครับเพราะเถ้าแก่จะทยอยลงข้อมูลวันที่ นสพ.ไทยรัฐมาครับ ส่วนเด่นตัวเดียวและคู่ชุดสองตัวบน เวลานี้จดไว้แล้ว คำว่า"จด" เดิมใช้คำว่า"ลงโพย" แต่คำหลังเป็นคำที่สนับสนุนหวยที่ไม่ใช่ของรัฐบาล เลยเปลี่ยนมาใช้คำว่า"จด"แทนครับ

r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: *jang* ที่ 03 มิถุนายน 2016, 06:47:25
(https://upic.me/i/ub/jg74z.jpg) (https://upic.me/show/32201022)

 |il |il |il |il


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 03 มิถุนายน 2016, 07:25:41
กำลังทำรูปแบบการนำเสนอหน่วยล่างของหน่วยท่าน อ.Hippo และหน่วยล่างเทพประทานที่เคยโด่งดังเมื่อสองปีก่อนครับ

r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 03 มิถุนายน 2016, 07:27:02
ไปทานข้าวก่อนครับ


ok| ok| ok| ok| ok| ok| ok| ok| ok|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: MooAomSin ที่ 03 มิถุนายน 2016, 08:01:22
 t[: +|p y/* y/* y/* y/* y/* y/* y/* y/* y/* y/*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: mamung ที่ 03 มิถุนายน 2016, 08:07:44
 hrt hrt hrt hrt


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ingon_9876@hotmail.co.th ที่ 03 มิถุนายน 2016, 08:28:40
 สองตัวบนจากหนังสือหวย 12 เล่ม  Love Love

งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2558

54  45  58  85  64  46


 รวยๆ รวยๆ สองตัวบนจากสูตรโปรฯ  รวยๆ รวยๆ

12  21  39  93  89  98  58

ผลออก   XXX   ถูก  รอผลครับ

ป.ล.รีบลงก่อนเพราะเวลานี้ห้อง วีไอพี เริ่มลงข้อมูลแล้ว สองตัวบนจากสูตรโปรฯ รอข้อมูลของท่านเจ้าสำนักอีกข้มูลหนึ่งครับ โปรดสังเกตุชุดเด่นน่าจะเป็นชุดที่เด่นตรงกันทั้งสองกลุ่มคือ 58 ครับ สถิติย้อนหลังจัดทำแค่ 3 งวด แล้วจะมาลงให้ชมกันภายหลังนะครับ

อยากได้แแบบนี้อีกค่ะเฒ่าแก่


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ingon_9876@hotmail.co.th ที่ 03 มิถุนายน 2016, 08:31:16
ขอโทษค่ะพิมพ์ชื่อผิด เถ้าแก่ค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ❤❤.มลV999.❤❤ ที่ 03 มิถุนายน 2016, 08:40:32
(https://upic.me/i/9i/rose11.jpg) (https://upic.me/show/58595995)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kitsana1593 ที่ 03 มิถุนายน 2016, 08:48:15
 >.l| >.l| >.l|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 03 มิถุนายน 2016, 09:02:51
สองตัวบนจากหนังสือหวย 12 เล่ม  Love Love

งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2558

54  45  58  85  64  46


 รวยๆ รวยๆ สองตัวบนจากสูตรโปรฯ  รวยๆ รวยๆ

12  21  39  93  89  98  58

ผลออก   XXX   ถูก  รอผลครับ

ป.ล.รีบลงก่อนเพราะเวลานี้ห้อง วีไอพี เริ่มลงข้อมูลแล้ว สองตัวบนจากสูตรโปรฯ รอข้อมูลของท่านเจ้าสำนักอีกข้มูลหนึ่งครับ โปรดสังเกตุชุดเด่นน่าจะเป็นชุดที่เด่นตรงกันทั้งสองกลุ่มคือ 58 ครับ สถิติย้อนหลังจัดทำแค่ 3 งวด แล้วจะมาลงให้ชมกันภายหลังนะครับ

อยากได้แแบบนี้อีกค่ะเฒ่าแก่
รอข้อมูลอยู่ครับ หนังสือหสยขาดสองเล่ม สูตรโปรฯขาดเยอะเลยครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 03 มิถุนายน 2016, 09:03:39
ขอโทษค่ะพิมพ์ชื่อผิด เถ้าแก่ค่ะ

ไม่เป็นไรครับ ชื่อในเว็บเป็นชื่อสมมุติครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: PLOYLY ที่ 03 มิถุนายน 2016, 09:11:34
 |il |il |ilสวัสดีค่ะอาจารย์เถ้าแก่ และมาส่งกำลังใจค่ะ และรอข้อมูลด้วยค่ะ สู้สู้ r"| r"| +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 03 มิถุนายน 2016, 09:41:41
|il |il |ilสวัสดีค่ะอาจารย์เถ้าแก่ และมาส่งกำลังใจค่ะ และรอข้อมูลด้วยค่ะ สู้สู้ r"| r"| +|p

สวัสดีครับ หวยออกผ่านมาเป็นวันที่สามเวลานี้สองตัวบนและเด่นตัวเดียวบนเห็นเป็นรูปร่างแล้วครับ ดูเพียงว่าจะสวยหรือไม่สวย ถ้าสวยจะสวยขนาดไหน...รอข้อมูลมาครบคงรู้ครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: LEO 554 ที่ 03 มิถุนายน 2016, 09:44:33


สวัสดีครับ อาจารย์เถ้าแก่......

 g|" g|" g|" g|" g|" g|"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: AksaraJJ ที่ 03 มิถุนายน 2016, 09:45:06
สวัสดีตอนสายค่ะ อ.เถ้าแก่
ขอบคุณทุกๆข้อมูลนะคะ แวะมาให้กำลังใจและมารอข้อมูลจากเถ้าแก่ด้วยค่ะ
 s#y *C


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kunjr ที่ 03 มิถุนายน 2016, 09:46:04
+1 >.i| >.;| >.i| >.;| >.i| >.;| gd: tk: gd: tk: gd: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 03 มิถุนายน 2016, 09:49:02
สวัสดีตอนสายค่ะ อ.เถ้าแก่
ขอบคุณทุกๆข้อมูลนะคะ แวะมาให้กำลังใจและมารอข้อมูลจากเถ้าแก่ด้วยค่ะ
 s#y *C
ขอบคุณครับ ยินดีที่ได้รู้จักเพื้อร สมช.ห้อง วีไอพี ด้วยกันครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 03 มิถุนายน 2016, 09:50:10
+1 >.i| >.;| >.i| >.;| >.i| >.;| gd: tk: gd: tk: gd: tk:

สวัสดีครับไม่เจอกันนานหลายปีเลยนะครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 03 มิถุนายน 2016, 09:53:06

สวัสดีครับ อาจารย์เถ้าแก่......

 g|" g|" g|" g|" g|" g|"

สวัสดีครับ เด่นตัวเดียวบนของเถ้าแก่มีเค้าว่าจะเด่นที่หลักหน่วยครับ เป็นการชนเด่นข้อมูลของทีมงานและท่านอาจารย์ในบ้านอภิโชคครับ เอ่ยชื่อทุกคนร้องอ๋อแน่ๆโดยเฉพาะคุณNid1881 อุ้ย!! ใบ้ง่ายๆอีกแล้ววว...


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tu111 ที่ 03 มิถุนายน 2016, 09:54:59
 'J|L  ''d" +|p li*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: jung ที่ 03 มิถุนายน 2016, 10:08:32
 s#y s#y s#y t"* |,-l*| t:: w|i w|i w|i 'f 'f 'f


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: PLOYLY ที่ 03 มิถุนายน 2016, 10:13:33
|il |il |ilสวัสดีค่ะอาจารย์เถ้าแก่ และมาส่งกำลังใจค่ะ และรอข้อมูลด้วยค่ะ สู้สู้ r"| r"| +|p


สวัสดีครับ หวยออกผ่านมาเป็นวันที่สามเวลานี้สองตัวบนและเด่นตัวเดียวบนเห็นเป็นรูปร่างแล้วครับ ดูเพียงว่าจะสวยหรือไม่สวย ถ้าสวยจะสวยขนาดไหน...รอข้อมูลมาครบคงรู้ครับ

 >.i| >.i| >.i| >.i| >.i| >.i| >.i| >.i| >.i| >.i|หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: yuwathida ที่ 03 มิถุนายน 2016, 10:17:47
สวัสดียามเช้าค่ะท่านเถ้าแก่  มารอข้อมูล สิบ-หน่วย PM2,พบพร,เพิ่มบุญ,สาวเมืองใต้ ของท่านเถ้าแก่ค่ะ  ขอบคุณค่ะ r"| r"| s#y s#y +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Jikkiwitchu ที่ 03 มิถุนายน 2016, 10:19:59


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kanya28 ที่ 03 มิถุนายน 2016, 10:20:28
 l'!สวัสดีตอนสายค่ะอ.เถ้าแก่ ศรัทธาอ.เถ้าแก่มากกกค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ying2101 ที่ 03 มิถุนายน 2016, 10:22:29
 l'! l'! l'! l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: mamung ที่ 03 มิถุนายน 2016, 10:38:57
 +|p +|p +|p +|p หนูมาเพิ่มพลังใจให้คะ
 สวัสดีคะอาจารย์เถ้าแก่ PM 2 สุดยอดมากเลยคะ กราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tum56 ที่ 03 มิถุนายน 2016, 10:52:33


 +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: porped ที่ 03 มิถุนายน 2016, 10:53:04
 +|p r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: thaithana ที่ 03 มิถุนายน 2016, 11:16:41
 'J|L 'J|L 'J|L tk: tk: tk: tk: r"| r"| r"| l|I l|I l|I l|I s#y s#y s#y s#y t"* t"* t"*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: LEE2515 ที่ 03 มิถุนายน 2016, 11:27:09
 ]|[ สวัสดียามสายใกล้เที่ยง พร้อมกับเติมพลังใจ และขอบคุณท่านอาจารย์ครับ >.i|
                           +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Tiangkam ที่ 03 มิถุนายน 2016, 11:28:19
 +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ozil10 ที่ 03 มิถุนายน 2016, 12:30:01
 >.i| +|p >.i| +|p >.i| +|p >.i| +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อม เมืองนนท์ ที่ 03 มิถุนายน 2016, 12:33:16
(http://www.uppic.org/image-A48C_5750F5C3.jpg) (http://www.uppic.org/share-A48C_5750F5C3.html)
 +|p

  JlL'  ให้กำลังใจครับ  JlL'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: chary007 ที่ 03 มิถุนายน 2016, 12:47:55
 t"* |il |il s#y r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Jacky Chang ที่ 03 มิถุนายน 2016, 13:05:18
 gd:เลขของอาจารย์สุดยอดมากครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: chary007 ที่ 03 มิถุนายน 2016, 13:52:36
ดอนเจย์ดี ที่เถ้าแก่เคยเอามาลงก็ยังเดินดีที่ สน.บน นะครับ  r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sutep123 ที่ 03 มิถุนายน 2016, 13:57:58
 ]|[ ]|[ ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: vrzobeam888 ที่ 03 มิถุนายน 2016, 14:17:59
 +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p l'! l'! l'! l'! l'! l'! hrt hrt hrt hrt hrt 'J|L 'J|L 'J|L 'J|L 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: roxani ที่ 03 มิถุนายน 2016, 14:31:30
 |il |il มาให้พลังใจค่ะ  +|p JlL' r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: WCTF ที่ 03 มิถุนายน 2016, 14:34:58
                F* F* F* F* F* |il |il F* F* F* F* F*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 03 มิถุนายน 2016, 15:48:49
กำลังคุยกับทีมงานอยู่ครับ r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: punt ที่ 03 มิถุนายน 2016, 16:17:04
 hrt hrt hrt


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 03 มิถุนายน 2016, 16:17:39
ดอนเจย์ดี ที่เถ้าแก่เคยเอามาลงก็ยังเดินดีที่ สน.บน นะครับ  r|| r||

งวดนี้ติดดับสิบหน่วยไปหลายตัวแล้ว ยังไม่ได้ดูละเอียดครับ รอหนังสืออีกสองเล่ม ค่ำนี้ทีมงานจะไปดูหนังสือสองเล่มที่ว่านี้ให้ครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 03 มิถุนายน 2016, 16:21:34
ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาให้กำลังใจ นอนหลับพึ่งตื่นครับหวยออกใหม่ๆจะนอนดึกเพราะเก็บข้อมูล คืนนี้มีนัดกับผู้กองเชนอีกแล้วครับ เหยี่ยวรัตติกาล นอนดึกแน่ๆเพราะกว่าจะจบคงห้าทุ่ม r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nonn ที่ 03 มิถุนายน 2016, 16:26:32
(https://upic.me/i/sx/wnpr9.jpg) (https://upic.me/show/40177352)
(https://upic.me/i/k6/bn0hzpltiwk.gif) (https://upic.me/show/43036243)
(https://upic.me/i/et/kapook_14745.gif) (https://upic.me/show/200294)(https://upic.me/i/et/kapook_14745.gif) (https://upic.me/show/200294) +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: 3.99G ที่ 03 มิถุนายน 2016, 16:29:08
 >.i| +|p <*)|| <*)|| +|p >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 03 มิถุนายน 2016, 17:14:24
กำลังเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆครับ r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sk123 ที่ 03 มิถุนายน 2016, 17:53:45
ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ek101 ที่ 03 มิถุนายน 2016, 18:14:03
 t:: >.i| [y| +|p F*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: krittichai ที่ 03 มิถุนายน 2016, 19:17:51
  ขอบคุณอ.เถ้าแก่ l'! g|"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 03 มิถุนายน 2016, 19:18:40
ดูศึกวันดวลเพลง จบแล้วจะไปอาบน้ำ คืนนี้จะลงข้อมูลล่างที่หน้า 2 ครับเพราะคืนนี้ทีวีมีรายการ รบ.ออกมาพบปะกับประชาชนจนถึงห้าทุ่ม... r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ศิวายะ ที่ 03 มิถุนายน 2016, 19:28:27
 |il r"| +|p l'! hrt


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Harithaya ที่ 03 มิถุนายน 2016, 20:10:51
 +|p +|p +|p +|p
 tk: tk: tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kitsana1593 ที่ 03 มิถุนายน 2016, 20:15:06
 F* F* F* F*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrueng ที่ 03 มิถุนายน 2016, 20:32:48
 p*. p*. p*. p*. p*.


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 03 มิถุนายน 2016, 20:43:32          F* หนึ่งกำลังใจยามค่ำคะ

    นอนหลับฝันดีคะ ตื่นมาขอให้โชคดีคะ
<*)||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sumnao ที่ 03 มิถุนายน 2016, 20:56:52
 y/*เยี่ยม


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: AksaraJJ ที่ 03 มิถุนายน 2016, 21:02:18
 +|p
ดูศึกวันดวลเพลง จบแล้วจะไปอาบน้ำ คืนนี้จะลงข้อมูลล่างที่หน้า 2 ครับเพราะคืนนี้ทีวีมีรายการ รบ.ออกมาพบปะกับประชาชนจนถึงห้าทุ่ม... r|| r||
สวัสดีค่ะอ.เถ้าแก่ เข้ามารอข้อมูลล่างด้วยคนนะคะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nee11 ที่ 03 มิถุนายน 2016, 21:11:23
 +|p r"| l'! r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tr501 ที่ 03 มิถุนายน 2016, 21:12:24
 +|p '|* '|* '|* <*)|| <*)|| <*)||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 03 มิถุนายน 2016, 21:17:30
เหยี่ยวรัตติกาลมาแล้ว ดูก่อนนะครับ ok| ok|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: akenarin ที่ 03 มิถุนายน 2016, 21:39:53
 [y| [y| [y| [y| *f' ^(-) g|"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: N45225 ที่ 03 มิถุนายน 2016, 21:48:17
 ''t'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: mawins ที่ 03 มิถุนายน 2016, 22:02:57
 tk: +|p r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: K-A-K ที่ 03 มิถุนายน 2016, 22:34:47
 ''t' |il |il F* F* +|p |0Ve y|m hrt l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: PPP777 ที่ 03 มิถุนายน 2016, 22:48:08
มาบวกกำลังใจก่อนนอนค่ะท่านเถ้าแก่ นอนหลับฝันดีฝันเห็นสามตัวตรงๆนะคะ >.;|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: okay ที่ 03 มิถุนายน 2016, 22:51:01
]|[สวัสดีคับ อ.เฒ่าเฮือนคำ เป็นเวลานานมากที่ไม่ได้เข้ามาทักทายคับ ข้อมูลบนล่างของอาจารย์สุดยอดมาก ๆ คับ s#y s#y s#y s#y แต่เอาไม่ได้คับบังเอิญมีปัญหาด้านสุขภาพหมอนัดคุยเร่ืองผ่าตัดเส้นเลือดตีบวันหวยออกพอดีออกมาบ่าย 2 โมง เจ้าเขาไม่รับแล้วเลยอดคับเสียดายมากงวดหน้าขอใหม่นะคับ ขอให้อาจารย์พร้อมทีมงานและครอบครวจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปคับ */. */. */. 'f 'f 'f 'f


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 03 มิถุนายน 2016, 23:35:41
เก็บข้อมูลของท่าน อ.จุ๋มจิ๋มอยู่ครับ ok| ok|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 03 มิถุนายน 2016, 23:52:19
ไปนอนก่อนครับ  r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: my12 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 00:25:02
 g|" 'J|L 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: luck99999 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 04:11:23
  'J|L.   อรุณสวัสดิ์. ค่ะ ท่านเถ้าแก่ มาเติมพลัง รับอรุณค่ะ. ขอขอบคุณทุกๆข้อมูลค่ะ   JlL'.


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 04 มิถุนายน 2016, 05:07:14
(https://upic.me/i/8g/10images1.jpg) (https://upic.me/show/58601524)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kanya28 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 06:33:11

อรุณสวัสดิ์ค่ะอ.เถ้าแก่


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nu_mapang ที่ 04 มิถุนายน 2016, 06:35:34
 'J|L 'J|L 'J|L g|"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 06:56:17
ทักทายยามเช้าครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 06:57:57
  'J|L.   อรุณสวัสดิ์. ค่ะ ท่านเถ้าแก่ มาเติมพลัง รับอรุณค่ะ. ขอขอบคุณทุกๆข้อมูลค่ะ   JlL'.

ขอบคุณครับ ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อน สมช.วีไอพี ครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 06:59:06
 อรุณสวัสดิ์ค่ะอ.เถ้าแก่

ขอบคุณครับที่เข้ามาทักทายอย่างต่อเนื่องทุกวัน


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 07:01:21      +|pกำลังใจยามเช้าสุขสดชื่นทั้งวันคะ F*

              l'! l'! l'! l'!    


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: TanAke ที่ 04 มิถุนายน 2016, 07:06:10
สวัสดียามเช้าครับ อ.เถ้าแก่ และเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ
 li* li* li* li* li*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 07:15:16
สวัสดียามเช้าครับ อ.เถ้าแก่ และเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ
 li* li* li* li* li*

สวัสดีครับ เจอเพื่อน สมช.วีไอพี อีกท่านหนึ่งแล้ว


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 07:15:41
 

      +|pกำลังใจยามเช้าสุขสดชื่นทั้งวันคะ F*

              l'! l'! l'! l'!     

ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 07:16:57
ไปทักทายเพื่อนร่วมชั้นเรียนก่อนนะครับ r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: witsanu lampang ที่ 04 มิถุนายน 2016, 08:04:28
 |,-l*| |,-l*| |,-l*|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: LLC ที่ 04 มิถุนายน 2016, 08:17:42
+1 พลังน้ำใจครับ ขอบคุณครับ

 s#y

 gd: gd:

 [y| [y| [y|

 J+ t[: P" ''t'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: CEO ที่ 04 มิถุนายน 2016, 08:24:49
 
+|p   r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ปาป้า ที่ 04 มิถุนายน 2016, 08:57:31
 +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 08:58:39
(https://upic.me/i/gh/11215767_166314040366574_936677877568556761_n.jpg) (https://upic.me/show/56527278)


สุขสันต์วันเสาร์ที่สดชื่นครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: LEO 554 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 09:23:59

อาจารย์เถ้าแก่ครับ งวดที่ผ่านมาผมได้ใช้สิทธิ์เข้าห้อง VIP อย่างทันใจครับ (ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่บริการรวดเร็วดีมากๆเลยครับ) อาจารย์เถ้าแก่ให้ 8 เด่น  ผมเอา  8 ชนเด่น 5-7 ของเทพบันดาล เลยได้คู่.มากอด  ยิ้มได้หลายวัน และขอขอบคุณอาจารย์เถ้าแก่เป็นอย่างยิ่งครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sumnao ที่ 04 มิถุนายน 2016, 09:25:15
 y/*เยี่ยม


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Toy123456 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 09:30:45
 'J|L F* +|p |,-l*|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 09:32:34
 อาจารย์เถ้าแก่ครับ งวดที่ผ่านมาผมได้ใช้สิทธิ์เข้าห้อง VIP อย่างทันใจครับ (ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่บริการรวดเร็วดีมากๆเลยครับ) อาจารย์เถ้าแก่ให้ 8 เด่น  ผมเอา  8 ชนเด่น 5-7 ของเทพบันดาล เลยได้คู่.มากอด  ยิ้มได้หลายวัน และขอขอบคุณอาจารย์เถ้าแก่เป็นอย่างยิ่งครับ

ดีใจด้วยนะครับ ข้อมูลห้อง วีไอพี ดูง่าย ไม่ต้องกังวลว่า จะโพสหรือไม่โพส จับดีๆมีสิทธิ์ถูกสามตัวบนบ่อยแน่นอนครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: MooAomSin ที่ 04 มิถุนายน 2016, 09:36:33
 t[: +|p tk: tk: tk: tk: tk: tk: tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sutep123 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 09:41:14
 ]|[ ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tantae ที่ 04 มิถุนายน 2016, 09:45:38
 |il


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 10:26:13
ทักทายยามสายๆครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: katung ที่ 04 มิถุนายน 2016, 10:33:55
ข้อมูลสุดยอดมาก ๆ ครับเป็นแนวทางเลือกดีที่สุดครับ รวย ๆ ๆ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: แอปเปิ้ล/เล็ก ที่ 04 มิถุนายน 2016, 11:25:04
 'J|L >.i|+1 tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 11:28:57
'J|L >.i|+1 tk: tk:

 P" P" P" P" P" P" P" P"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 11:30:23
ข้อมูลสุดยอดมาก ๆ ครับเป็นแนวทางเลือกดีที่สุดครับ รวย ๆ ๆ
[/q

 ''t' ''t' ''t' ''t' ''t' ''t' ''t' ''t'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Jeejee999 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 11:40:56

เติมใจให้เถ้าแก่ค่ะ   ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ +|p +|p +|pหัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 11:53:21
 เติมใจให้เถ้าแก่ค่ะ   ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ +|p +|p +|pขอบคุณมากๆครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: paris33 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 12:04:06
 'J|L 'J|L g|" g|" l'! l'! r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 12:06:01
'J|L 'J|L g|" g|" l'! l'! r|| r||

สวัสดีครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tu111 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 12:25:03
 tk: +|p l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nonn ที่ 04 มิถุนายน 2016, 12:41:27

(https://upic.me/i/i2/enjoy43.gif) (https://upic.me/show/28585314)
(https://upic.me/i/em/546524igwty0phlp.gif) (https://upic.me/show/586675)(https://upic.me/i/em/546524igwty0phlp.gif) (https://upic.me/show/586675)(https://upic.me/i/em/546524igwty0phlp.gif) (https://upic.me/show/586675)
(https://upic.me/i/hg/kapook_39083.gif) (https://upic.me/show/87462)
 +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sutep123 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 13:27:26
 ]|[ ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 13:37:41
 ดวงยังไม่มีจริงๆ เถ้าแก่เด่น 5 กับ 8 ท่านอาจารย์ที่เคยติดตามเมื่อสองปีก่อน 2-4-7 สถิติชอบมาหลักสิบซะด้วย งวดนี้ถ้ายังมาไม่ว่าหลักอะไร เพื่อนๆสมช.ที่เข้ามาให้กำลังใจเถ้าแก่ เฮือนคำมีลุ้นสามตัวตรงแน่ๆครับ.. r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kidcom ที่ 04 มิถุนายน 2016, 13:47:34
ติดตามมาตลอด ครับท่าน ข้อมูลสุดยอดมากครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: vitsure0507 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 13:58:39
s#y s#y s#y+1 <*)|| <*)|| <*)|| *f' *f' *f'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 14:01:28
ติดตามมาตลอด ครับท่าน ข้อมูลสุดยอดมากครับ

ขอบคุณมากๆครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 14:02:45
 P" P" ทีมงานส่งหนังสือหวยที่เถ้าแก่ใช้มาให้ครบแล้วครับ  P" P"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: vitsure0507 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 14:05:58
s#y s#y s#y+1 <*)|| <*)|| <*)|| *f' *f' *f'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 14:10:27
ทีนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตารอข้อมูลจากสูตรโปรฯต่อไป รอดูว่าข้อมูลจากสูตรโปรฯสรุปแล้วจะชนเด่นตรงกันกับคู่ชุดที่สรุปจากหนังสือหวยชุดใด? r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 14:15:51
s#y s#y s#y+1 <*)|| <*)|| <*)|| *f' *f' *f'

ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: pongtb ที่ 04 มิถุนายน 2016, 14:16:35
ดวงยังไม่มีจริงๆ เถ้าแก่เด่น 5 กับ 8 ท่านอาจารย์ที่เคยติดตามเมื่อสองปีก่อน 2-4-7 สถิติชอบมาหลักสิบซะด้วย งวดนี้ถ้ายังมาไม่ว่าหลักอะไร เพื่อนๆสมช.ที่เข้ามาให้กำลังใจเถ้าแก่ เฮือนคำมีลุ้นสามตัวตรงแน่ๆครับ.. r|| r||
_

 g|" g|" g|"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Pennapha.Ban ที่ 04 มิถุนายน 2016, 14:49:43
 s#y s#y s#y p*. p*. p*.


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 15:02:10

                +|pกำลังใจยามบ่ายคะ F*

                        i|I i|I i|I i|I      


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: AZ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 15:41:23
หวัดดีครับท่านเถ้าแก่  งวดนี้ไม่มีดวงอีกแล้ว ลืมซื้อสูตรของตัวเองงวดที่แล้ว 3 สูตร เด่น 8 เด่น 2 เด่น 5 หลักร้อยเด่น 6-8-9-1-2-5 หลักหน่วย 2 สูตรชนกัน 1-5 (สรุปเข้าทุกสูตร) เสียดายมากครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: N45225 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 15:44:50
 "*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: bas_2513 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 15:50:28
ขอบคุณค่ถ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 15:56:14
เด่นตัวเดียวไม่สนดับตัว X นี้แน่นอนกอดไว้แน่นๆแล้วครับ รอเลขห้องวีไอพีมาประกบ งวดนี้จะฟันสามตัวให้ได้ครับ l'! l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ศิวายะ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 16:01:27
 tk: tk: tk: r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 16:07:15
หวัดดีครับท่านเถ้าแก่  งวดนี้ไม่มีดวงอีกแล้ว ลืมซื้อสูตรของตัวเองงวดที่แล้ว 3 สูตร เด่น 8 เด่น 2 เด่น 5 หลักร้อยเด่น 6-8-9-1-2-5 หลักหน่วย 2 สูตรชนกัน 1-5 (สรุปเข้าทุกสูตร) เสียดายมากครับ

ไม่มีดวงเหมือนกันครับ

ข้อมูลห้อง วีไอพี
**หลักร้อย  02378
**หลักสิบ    4-8
**หลักหน่วย 1-3-5
จับคู่สามตัวตรง ตัดด้วย
**เทพบันดาล  5-7
**เด่น เจ้าสำนัก 8
** เด่น               1249

****เหลือเด่น 845 285 781
เล่นแต่ 845 781เพราะ ไม่เห็น 285
งวดนีจะค่อยๆดูอย่างละเอียดครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 16:09:15
                  s#y  s#y   s#y

               F* F* F* F*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: mamung ที่ 04 มิถุนายน 2016, 16:46:06
 hrt hrt hrt hrt tk: tk: tk:
เพิ่มพลังใจให้คะอาจารย์เถ้าแก่
หนูมารอ PM 2 ด้วยจร้า


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ ข้อมูสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 16:49:22
ขัอมูลของท่าน อ.วศินมาแล้วครับ G' G'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 17:06:01
hrt hrt hrt hrt tk: tk: tk:
เพิ่มพลังใจให้คะอาจารย์เถ้าแก่
หนูมารอ PM 2 ด้วยจร้า

ใช้มือถือเก็บข้อมูลอยู่ครับ มือถือลงข้อมูลไม่ได้ครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ยาย@แป้งร่ำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 17:09:37
     F* JlL' F*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: guideguide ที่ 04 มิถุนายน 2016, 17:10:53
 g|" gd: gd: gd: tk: tk: tk:สุดยอดๆๆๆ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 17:22:45
พักผ่อนก่อนนะครับ ห้อง วีไอพี กำลังจะลงข้อมูล รีบตัดสินใจนะครับ  550 ได้เข้าชม 6 งวด เว็ปเพื่อนบ้าน 500 ได้ดูงวดเดียว เพื่อนๆเรายังสนับสนุนเขาได้ตั้งหลายต่อหลายคน จับข้อมูลดีๆมีสิทธิ์ถูกสามตัวง่ายๆนะครับ r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sertza23 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 18:04:19
 r|i r|i r|i r|i r|i r|i
 tk: tk: tk: tk: tk: tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: crua03 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 18:14:00
 |ilสวัสดีค่ะอ.เถ้าแก่ติดตามอ.มานานค่ะขอติดตามต่อนะคะ   tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 18:19:47
|ilสวัสดีค่ะอ.เถ้าแก่ติดตามอ.มานานค่ะขอติดตามต่อนะคะ   tk:

ยินดีครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sandman ที่ 04 มิถุนายน 2016, 18:24:56
+1


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: dpt ที่ 04 มิถุนายน 2016, 18:39:49
 r"| r"| g|" g|" tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: pop4 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 18:45:00                ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ANATTA819 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 18:49:15
 ''t' ''t' ''t' ''t' ''t' ''t' ''t'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kitsana1593 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 19:17:17
 l|I >.'| +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 04 มิถุนายน 2016, 19:48:40
(https://upic.me/i/by/bcjmw.png) (https://upic.me/show/56751402)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 19:52:05


          +|p กำลังใจยามค่ำคะ F*

                 i|I i|I i|I i|I


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Harithaya ที่ 04 มิถุนายน 2016, 20:19:28
 +|p +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: panghom ที่ 04 มิถุนายน 2016, 20:26:37
 'J|L 'J|L 'J|L +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Jeejee999 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 20:27:39
กำลังทำรูปแบบการนำเสนอหน่วยล่างของหน่วยท่าน อ.Hippo และหน่วยล่างเทพประทานที่เคยโด่งดังเมื่อสองปีก่อนครับ

r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"|


เติมใจให้เถ้าแก่ค่ะ

 +|p +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: AZ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 20:31:17
ขอรอข้อมูลของท่านเถ้าแก่เหมือนเดิมครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: opart ที่ 04 มิถุนายน 2016, 20:34:04
 hrt hrt l'! l'! r|| r|| l'! l'! hrt hrt


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 20:35:21
ขอรอข้อมูลของท่านเถ้าแก่เหมือนเดิมครับ

งวดนี้ตั้งใจจะลงใกล้ๆวันหวยออกครับ คงหลังเสร็จงานบวชลูกชายครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 21:06:48
          ฺB|Y นอนหลับฝันดีคะบาย >.'|

                           l'! l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ✮♥~mimmy111~♥✮ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 21:09:16
(https://upic.me/i/7t/l0yltq0klvfn.jpg)
สวัสดียามค่ำคืนค่ะ
ขอบคุณมากนะคะ สำหรับข้อมูลที่นำมาแบ่งปันให้สมาชิก
ค่ำคืนนี้ ขอให้นอนหลับฝันดี..ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

(https://upic.me/i/o5/gbs25.gif)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tr501 ที่ 04 มิถุนายน 2016, 22:02:01
 +|p '|* '|* '|* <*)|| <*)|| <*)||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 04 มิถุนายน 2016, 22:23:06
รอข้อมูลท่าน อ.น้องน้ำอยู่ครับ |Ll |Ll


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: angunpri ที่ 04 มิถุนายน 2016, 23:27:57
 tk: tk: tk: +|p +|p r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 05 มิถุนายน 2016, 05:35:49


              +|pกำลังใจยามเช้าคะ
             ขอให้โชคดีมีความสุขทั้งวันคะ
F*

                  l'! l'! l'! l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kanya28 ที่ 05 มิถุนายน 2016, 06:13:31
อรุณสวัสดิ์ค่ะอ.เถ้าแก่ ขอส่งกำลังใจให้อ.เถ้าแก่ฟันสามตัวสำเร็จนะคะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: LEO 554 ที่ 05 มิถุนายน 2016, 06:17:48

สวัสดียามเช้าครับ อาจารย์เถ้าแก่ และเพื่อนๆ สมช.ทุกๆท่าน

 l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'!

 l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nu_mapang ที่ 05 มิถุนายน 2016, 06:53:10
 'J|L 'J|L 'J|L 'J|L gd:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 06:54:55
ทักทายยามเช้าครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 06:57:46
อรุณสวัสดิ์ค่ะอ.เถ้าแก่ ขอส่งกำลังใจให้อ.เถ้าแก่ฟันสามตัวสำเร็จนะคะ

ขอบคุณครับ เวลานี้ลองเอาข้อมูลที่เดินดีของท่าน อ.ที่เคยติดตามสมัยที่อยู่เว็ปเพื่อนบ้านมาลองสรุปดูได้สามตัวตรง 2 ชุดครับ แต่...ติดดับหมดเลย


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 06:58:55
 
สวัสดียามเช้าครับ อาจารย์เถ้าแก่ และเพื่อนๆ สมช.ทุกๆท่าน

 l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'!

 l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'!
 
สวัสดียามเช้าครับ อาจารย์เถ้าแก่ และเพื่อนๆ สมช.ทุกๆท่าน

 l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'!

 l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'!

สวัสดีครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 06:59:44
'J|L 'J|L 'J|L 'J|L gd:

 ]|[ ]|[ ]|[ ]|[ ]|[ ]|[ ]|[ ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Jaoh ที่ 05 มิถุนายน 2016, 07:27:21
 +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p g|" g|" g|" g|" g|" r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| 'J|L 'J|L 'J|L ok| ok| ok| ok|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: •❤ yada •❤ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 07:28:44
(https://upic.me/i/dn/40300.gif) (https://upic.me/show/32863066)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 08:03:53
งวดนี้ระวังกันด้วยนะครับ หลักสิบบนดับครบสิบตัวเลย... r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 05 มิถุนายน 2016, 08:05:34
(https://upic.me/i/rr/wf001.gif) (https://upic.me/show/47538944)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 08:06:10
แต่ถ้าเอาข้อมูลเด่นไม่เน้นดับมาสรุป หลักสิบเด่นตัวเดียว หลักหน่วยบนก็เด่นตัวเดียวครับ.. r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 08:32:24
ข้อมูลที่ใช้ในการสรุปสองตัวบนจากสูตรโปรฯ คงเหลือ ท่าน อ.น้องน้ำ เท่านั้นครับ.... r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 05 มิถุนายน 2016, 08:40:35
(https://upic.me/i/ck/images21.jpg) (https://upic.me/show/55690798)


สุขสันต็วันอาทิตย์ครับ
พักผ่อนอย่างสนุกและมีความสุขทั้งวันนะครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 08:43:54
เด่นบนตัวเดียวบ้านดอทบิซงวดก่อนเด่น 5 งวดนี้รอข้อมูลท่านเจ้าสำนักอีกท่านเดียวครับ r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 10:15:13
หลักร้อยรอท่านเจ้าสำนักอยู่ครับ r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: PPP777 ที่ 05 มิถุนายน 2016, 10:20:52
ขอรอข้อมูลของท่านเถ้าแก่เหมือนเดิมครับ

งวดนี้ตั้งใจจะลงใกล้ๆวันหวยออกครับ คงหลังเสร็จงานบวชลูกชายครับ
อนุโมนาสาธุด้วยนะคะท่านเถ้าแก่


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: naphat45 ที่ 05 มิถุนายน 2016, 10:22:26
 +|p tk: s#y r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 10:29:09
ขอรอข้อมูลของท่านเถ้าแก่เหมือนเดิมครับ

งวดนี้ตั้งใจจะลงใกล้ๆวันหวยออกครับ คงหลังเสร็จงานบวชลูกชายครับ
อนุโมนาสาธุด้วยนะคะท่านเถ้าแก่

ขอบคุณครับ เช้านี้แม่บ้านไปซื้อเครื่องบวช เถ้าแก่เฝ้าบ้าน บ่ายๆเถ้าแก่ถึงจะออกไปครับ..


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kanya28 ที่ 05 มิถุนายน 2016, 10:31:15
 l'!ว้าว! หลักสิบบนเด่นตัวเดียว หลักหน่วยบนก็เด่นตัวเดียว สุดยอดเลยค่ะ รวย รวย รวย


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: jung ที่ 05 มิถุนายน 2016, 10:44:33
พักผ่อนก่อนนะครับ ห้อง วีไอพี กำลังจะลงข้อมูล รีบตัดสินใจนะครับ  550 ได้เข้าชม 6 งวด เว็ปเพื่อนบ้าน 500 ได้ดูงวดเดียว เพื่อนๆเรายังสนับสนุนเขาได้ตั้งหลายต่อหลายคน จับข้อมูลดีๆมีสิทธิ์ถูกสามตัวง่ายๆนะครับ r|| r||
 เรียนอ.เถ้าแก่เฮือนคำที่นับถือ  ติดตามผลงานของท่านมาตลอด ขอบคุณท่านเสมอ พอดีเข้าดูเงื่อนไขการสมัครสมาชิกวีไอพี 6 งวด 600 บาท 12 งวด 1000 บาท สรุปแล้วราคาไหนกันแน่คะ รึหนูดูข้อมูลเก่า รบกวนท่านผู้รู้ตอบด้วย ขอบคุณค่ะ กะจะสมัครเลยไม่แน่ใจค่าสมาชิก ขอบคุณค่ะ
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ สมัคร V.I.P ง่ายนิดเดียวคราฟ....รายละเอียดต่อไปนี้คราฟ...
 รายละเอียดวิธีการสมัคร สมาชิก SuperVIP เพื่อขยายซื้อ Serverใหม่

โครงการระดมทุนซื้อเครื่อง server ใหม่ ปี 2554  สำหรับเว็บ . รองรับจำนวนสมาชิกที่มากขึ้น เพื่อเพิ่มความเร็วและประสิทธิ์ภาพดียิ่งขึ้นในการเข้าเว็บในวันหวยออก ซึ่งยังมีสมาชิกอีกจำนวนหนึ่งที่ยังเข้าไม่ได้ในวันหวยออกหรือเข้าเว็บแล้วเว็บอืดมากหรือเกิดการขัดข้องในบางขณะอันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าชมเว็บ และรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะบริจาคเข้า มูลนิธิย่อยแห่ง กองทุน"เว็บมหาชน คนมหาโชค อภิโชคดอทคอม" มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์.... ผู้ร่วมสมทบทุนทางทีมงานอภิโชคจะให้สิทธิ์ SUPER VIP เป็นการตอบแทน สามารถร่วมสมทบทุนได้ดังนี้

รับสมัครเฉพาะผู้ที่สมัครใจช่วยเหลือทางเว็บเท่านั้น และร่วมสมทบทุนกับเว็บอภิโชคบริจาคเข้ามูลนิธิ มิได้บังคับเรี่ยไรเงินเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือหลอกลวงแต่ประการใด

รายได้แต่ละเดือนนำมาใช้จ่ายดังนี้
-ทุนซื้อเครื่องและขยายเซฟเวอร์
-ค่าเช่าวางเครื่องเซฟเวอร์รายเดือน
-หลังจากหักค่าใช้จ่ายถ้ามีเหลือจะสมทบทุนเข้า
กองทุนเว็บมหาชน คนมหาโชค อภิโชคดอทคอม (มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์)


สมทบทุนจำนวน

550   บาท ได้ SUPER VIP  3 เดือน (6 งวด)
1000 บาท ได้ SUPER VIP  6 เดือน (12 งวด)
1900 บาท ได้ SUPER VIP  1  ปี (24 งวด)
สิทธินี้เฉพาะสำหรับคนไทยเท่านั้น
(This special right for Thai people only)


เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ทางเว็บอภิโชคมิทราบเป็นการล่วงหน้าเลขจากกองสลากจะออกตัวใหน โปรดใช้วิจารณญาณ

- ร่วมสมทบทุนตามจำนวนที่ระบุไว้ ผ่านทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุขุมวิท71 ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 071-278313-0 ชื่อPIAN YAPIEW  
- เมื่อท่านโอนเงินเข้ามาแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
      เมื่อโอนเงินแล้วให้แจ้งโดย :
      1.ส่งข้อความส่วนตัวPM แจ้งการโอนเงินที่  คุณ "apichoke", คุณ "จูงกระ" วิธีนี้จะได้รับการปรับสถานะเร็วที่สุด
      2.โทรแจ้งที่: ประชาสัมพันธ์ 061 198 4011 หรือ โทร 080 903 8484, 087 001 6405,
      3.สิ่งที่ต้องแจ้งบอก::: วันที่โอนเงิน  จำนวนเงิน  ระบุ เวลาโอนให้ถูก
แจ้งชื่อสมาชิกที่ใช้ Log in ของท่าน หลังจากตรวจสอบแล้ว เราจะปรับสถานภาพให้ท่านเป็น Super vip เข้าชมที่ห้อง Super VIP ได้...
เราจะโพสต์สรุปเลขเด็ดให้ชมประมาณวันที่ 14 และวันที่ 29 ของทุกๆเดือนในห้อง Super VIP
ก่อนหน้าวันดังกล่าวก็จะลงข้อมูลเรื่อยๆสามารถเข้าชมได้ตลอดเวลาหลังเป็นสมาชิก Super vip
4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
      โทร.061 198 4011 - เคน (รองเว็บมาสเตอร์) ID=c1313cane
    

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนครับ
ทีมงานอภิโชค

J+ J+ J+ J+ J+
*ข้อตกลง
1.มีความสมัครใจเข้าชมโดยไม่คาดหวังกับการถูกหวย100%
2.ทางทีม ปรมาจารย์ ที่ให้เลขเด็ดไม่ทราบมาก่อนว่าเลขตัวไหนจะออก เพียงแต่ใช้หลักสถิติ และประสบการณ์
ที่คาดหวังไว้ว่าน่าจะออกมากที่สุดเท่านั้น
3.ผู้สมัครใจมีความสนใจ และยินดีชำระเงิน เพื่อขอดูเลขเด็ดจากอาจารย์
4.รับสมัครเฉพาะผู้ที่สมัครใจเท่านั้น มิได้บังคับหรือหลอกลวงแต่ประการใด
คติ "กินอยู่อย่างพอเพียง เสี่ยงโชคแต่พอควร"
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย
คำเตือน -ทางเว็บไม่ได้ทราบเป็นการล่วงหน้าว่าหวยทางกองสลากจะออกตัวไหน แต่เราใช้การวิเคราะห์หรือประเมินตามหลักสถิติ หรือวิธีการอื่นว่า เลขที่มีโอกาสออกมากที่สุดในแต่ละงวดควรจะเป็นเลขอะไรเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ การเล่นหวยถือว่ามีความเสียงมาก


"คำเตือน:ศาสตร์ของการคำนวณหวย สถิติหวยความน่าจะเป็น บนเว็บนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน-นักคำนวณ และบุคคลทั่วไปตลอดจนเลขจากไสยศาสตร์ต่างๆ การที่ใครจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกหวย รวยด้วยหวย ก็เป็นเพียงแต่ การเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง เท่านั้น ซึ่งข้อมูลเลขเด่นในเว็บนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าท่านจะถูกรางวัลหรือไม่! เพราะตามหลักคณิตศาสตร์แล้วโอกาสที่จะถูกรางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนตัวเลขที่ท่านซื้อเทียบกับจำนวนตัวเลขที่เป็นไปได้ทั้งหมดเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และไม่ควรงมงาย หากต้องการเสี่ยงโชค ซื้อหวย เล่นหวย ก็ขอให้ เสี่ยงโชคแต่พอเพียงตามกำลังของตนเอง อย่าซื้อเกินกำลังอาจทำให้เดือนร้อนได้"
อย่าหลงเชื่อ!  หากมีผู้อ้างตนสามารถให้หวยถูก100%หรือให้ถูกทุกงวดแน่นอน มี หรืออวดอ้างว่ารู้จักเจ้าหน้าที่กองสลาก แล้วเรียกเก็บเงินจากท่าน
ง่าย ๆๆ สำหรับ สมัคร วี ไอ พี...
(https://upic.me/i/4r/7777copy.jpg) (https://upic.me/show/58435588)

ลิงค์ ส่ง PM ไปหาท่านอภิโชค...http://www.apichokeonline.com/index.php?action=profile;u=6
ลิงค์ ส่ง PM ไปหาท่านจูงกระ..http://www.apichokeonline.com/index.php?action=profile;u=2


(https://upic.me/i/6f/13151599_472683306270858_2586401698289334731_n.jpg) (https://upic.me/show/58400210)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nattawaree ที่ 05 มิถุนายน 2016, 10:52:56
 +|p '|* '|* r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 11:04:10
พักผ่อนก่อนนะครับ ห้อง วีไอพี กำลังจะลงข้อมูล รีบตัดสินใจนะครับ  550 ได้เข้าชม 6 งวด เว็ปเพื่อนบ้าน 500 ได้ดูงวดเดียว เพื่อนๆเรายังสนับสนุนเขาได้ตั้งหลายต่อหลายคน จับข้อมูลดีๆมีสิทธิ์ถูกสามตัวง่ายๆนะครับ r|| r||
  เรียนอ.เถ้าแก่เฮือนคำที่นับถือ  ติดตามผลงานของท่านมาตลอด ขอบคุณท่านเสมอ พอดีเข้าดูเงื่อนไขการสมัครสมาชิกวีไอพี 6 งวด 600 บาท 12 งวด 1000 บาท สรุปแล้วราคาไหนกันแน่คะ รึหนูดูข้อมูลเก่า รบกวนท่านผู้รู้ตอบด้วย ขอบคุณค่ะ กะจะสมัครเลยไม่แน่ใจค่าสมาชิก ขอบคุณค่ะ

เดี๋ยวผู้บริหารของเว็บจะมาตอบเองครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 11:04:43
l'!ว้าว! หลักสิบบนเด่นตัวเดียว หลักหน่วยบนก็เด่นตัวเดียว สุดยอดเลยค่ะ รวย รวย รวย

แต่มันติดดีบ อ.ท่านอื่นเน่อครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อม เมืองนนท์ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 11:07:11
(http://www.uppic.org/image-302D_5753A51D.jpg) (http://www.uppic.org/share-302D_5753A51D.html)
 +|p
 JlL' มีความสุขในวันหยุดนะครับ JlL'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sutep123 ที่ 05 มิถุนายน 2016, 11:29:34
 ]|[ ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 05 มิถุนายน 2016, 11:35:44
(https://upic.me/i/od/8-la-torta-21.jpg) (https://upic.me/show/56898230)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: pongtb ที่ 05 มิถุนายน 2016, 11:44:57
แต่ถ้าเอาข้อมูลเด่นไม่เน้นดับมาสรุป หลักสิบเด่นตัวเดียว หลักหน่วยบนก็เด่นตัวเดียวครับ.. r|| r||


ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: แอปเปิ้ล/เล็ก ที่ 05 มิถุนายน 2016, 12:36:00
 +|p 'J|L |,-l*| t::


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: jung ที่ 05 มิถุนายน 2016, 13:13:08
พักผ่อนก่อนนะครับ ห้อง วีไอพี กำลังจะลงข้อมูล รีบตัดสินใจนะครับ  550 ได้เข้าชม 6 งวด เว็ปเพื่อนบ้าน 500 ได้ดูงวดเดียว เพื่อนๆเรายังสนับสนุนเขาได้ตั้งหลายต่อหลายคน จับข้อมูลดีๆมีสิทธิ์ถูกสามตัวง่ายๆนะครับ r|| r||
  เรียนอ.เถ้าแก่เฮือนคำที่นับถือ  ติดตามผลงานของท่านมาตลอด ขอบคุณท่านเสมอ พอดีเข้าดูเงื่อนไขการสมัครสมาชิกวีไอพี 6 งวด 600 บาท 12 งวด 1000 บาท สรุปแล้วราคาไหนกันแน่คะ รึหนูดูข้อมูลเก่า รบกวนท่านผู้รู้ตอบด้วย ขอบคุณค่ะ กะจะสมัครเลยไม่แน่ใจค่าสมาชิก ขอบคุณค่ะ

เดี๋ยวผู้บริหารของเว็บจะมาตอบเองครับ  ขอบคุณค่ะ ที่หนูดูสงสัยข้อมูลเก่าค่ะ เดี๋ยวจะสมัครแล้ว


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tanyanun ที่ 05 มิถุนายน 2016, 13:46:13
 *C *C  รอชมข้อมูลและเป็นกำลังใจให้อ.เถ้าแก่ค่ะ li* li* +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ศิวายะ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 14:03:38
 |il >.;| >.;| >.;| +|p tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: AZ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 14:21:13
ผมไม่สนเลขดับแล้วครับ เพราะดับที่ไรตับแตกทุกที


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nonn ที่ 05 มิถุนายน 2016, 14:22:41
(https://upic.me/i/od/8-la-torta-21.jpg) (https://upic.me/show/56898230)
กินแล้วคงหนักท้องน่าดุ นะคับคุณตา...555++


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nu_mapang ที่ 05 มิถุนายน 2016, 14:44:17
ขอบคุณท่านเถ้าแก่มากคะที่รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ให้สมชได้ชมและรับทรัพย์กันขอให้ท่านรวยๆตลอดไปนะคะถูกหวยทุกงวดนะคะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 14:44:53
 ทักทายยามบ่ายๆครับทุกๆท่าน  ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 14:46:19
ออกไปตัดผมมาครับ ผมยาวเป็นกระเซิง ไม่ได้ตัดผมมาสองเดือนเต็มๆ เวลานี้เบาหัวมากเลยครับ.. r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 14:47:33
ขอบคุณท่านเถ้าแก่มากคะที่รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ให้สมชได้ชมและรับทรัพย์กันขอให้ท่านรวยๆตลอดไปนะคะถูกหวยทุกงวดนะคะ

เวลานี้รอข้อมูลของท่านเจ้าสำนัก ท่าน อ.น้องน้ำ และของท่านป้าอยู่ครับ..


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 14:49:29
ผมไม่สนเลขดับแล้วครับ เพราะดับที่ไรตับแตกทุกที

การห่เด่นตัวเดียวต้องใช้เลขดับเข้าช่วยครับ ส่วนคู่ชุดสองตัว สามตัว ใช้เลขดับสรุปโอกาสเสียเงินมีมากครับ..


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 14:50:40
*C *C  รอชมข้อมูลและเป็นกำลังใจให้อ.เถ้าแก่ค่ะ li* li* +|p +|p

ขอบคุณมากๆครับสำหรับกำลังใจที่ดีเสมอมา...รอข้อมูลอีกสามท่านครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 14:51:00
พักผ่อนก่อนนะครับ ห้อง วีไอพี กำลังจะลงข้อมูล รีบตัดสินใจนะครับ  550 ได้เข้าชม 6 งวด เว็ปเพื่อนบ้าน 500 ได้ดูงวดเดียว เพื่อนๆเรายังสนับสนุนเขาได้ตั้งหลายต่อหลายคน จับข้อมูลดีๆมีสิทธิ์ถูกสามตัวง่ายๆนะครับ r|| r||
  เรียนอ.เถ้าแก่เฮือนคำที่นับถือ  ติดตามผลงานของท่านมาตลอด ขอบคุณท่านเสมอ พอดีเข้าดูเงื่อนไขการสมัครสมาชิกวีไอพี 6 งวด 600 บาท 12 งวด 1000 บาท สรุปแล้วราคาไหนกันแน่คะ รึหนูดูข้อมูลเก่า รบกวนท่านผู้รู้ตอบด้วย ขอบคุณค่ะ กะจะสมัครเลยไม่แน่ใจค่าสมาชิก ขอบคุณค่ะ
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ สมัคร V.I.P ง่ายนิดเดียวคราฟ....รายละเอียดต่อไปนี้คราฟ...
  รายละเอียดวิธีการสมัคร สมาชิก SuperVIP เพื่อขยายซื้อ Serverใหม่

โครงการระดมทุนซื้อเครื่อง server ใหม่ ปี 2554  สำหรับเว็บ . รองรับจำนวนสมาชิกที่มากขึ้น เพื่อเพิ่มความเร็วและประสิทธิ์ภาพดียิ่งขึ้นในการเข้าเว็บในวันหวยออก ซึ่งยังมีสมาชิกอีกจำนวนหนึ่งที่ยังเข้าไม่ได้ในวันหวยออกหรือเข้าเว็บแล้วเว็บอืดมากหรือเกิดการขัดข้องในบางขณะอันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าชมเว็บ และรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะบริจาคเข้า มูลนิธิย่อยแห่ง กองทุน"เว็บมหาชน คนมหาโชค อภิโชคดอทคอม" มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์.... ผู้ร่วมสมทบทุนทางทีมงานอภิโชคจะให้สิทธิ์ SUPER VIP เป็นการตอบแทน สามารถร่วมสมทบทุนได้ดังนี้

รับสมัครเฉพาะผู้ที่สมัครใจช่วยเหลือทางเว็บเท่านั้น และร่วมสมทบทุนกับเว็บอภิโชคบริจาคเข้ามูลนิธิ มิได้บังคับเรี่ยไรเงินเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือหลอกลวงแต่ประการใด

รายได้แต่ละเดือนนำมาใช้จ่ายดังนี้
-ทุนซื้อเครื่องและขยายเซฟเวอร์
-ค่าเช่าวางเครื่องเซฟเวอร์รายเดือน
-หลังจากหักค่าใช้จ่ายถ้ามีเหลือจะสมทบทุนเข้า
กองทุนเว็บมหาชน คนมหาโชค อภิโชคดอทคอม (มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์)


สมทบทุนจำนวน

550   บาท ได้ SUPER VIP  3 เดือน (6 งวด)
1000 บาท ได้ SUPER VIP  6 เดือน (12 งวด)
1900 บาท ได้ SUPER VIP  1  ปี (24 งวด)
สิทธินี้เฉพาะสำหรับคนไทยเท่านั้น
(This special right for Thai people only)


เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ทางเว็บอภิโชคมิทราบเป็นการล่วงหน้าเลขจากกองสลากจะออกตัวใหน โปรดใช้วิจารณญาณ

- ร่วมสมทบทุนตามจำนวนที่ระบุไว้ ผ่านทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุขุมวิท71 ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 071-278313-0 ชื่อPIAN YAPIEW 
- เมื่อท่านโอนเงินเข้ามาแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
      เมื่อโอนเงินแล้วให้แจ้งโดย :
      1.ส่งข้อความส่วนตัวPM แจ้งการโอนเงินที่  คุณ "apichoke", คุณ "จูงกระ" วิธีนี้จะได้รับการปรับสถานะเร็วที่สุด
      2.โทรแจ้งที่: ประชาสัมพันธ์ 061 198 4011 หรือ โทร 080 903 8484, 087 001 6405,
      3.สิ่งที่ต้องแจ้งบอก::: วันที่โอนเงิน  จำนวนเงิน  ระบุ เวลาโอนให้ถูก
แจ้งชื่อสมาชิกที่ใช้ Log in ของท่าน หลังจากตรวจสอบแล้ว เราจะปรับสถานภาพให้ท่านเป็น Super vip เข้าชมที่ห้อง Super VIP ได้...
เราจะโพสต์สรุปเลขเด็ดให้ชมประมาณวันที่ 14 และวันที่ 29 ของทุกๆเดือนในห้อง Super VIP
ก่อนหน้าวันดังกล่าวก็จะลงข้อมูลเรื่อยๆสามารถเข้าชมได้ตลอดเวลาหลังเป็นสมาชิก Super vip
4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
      โทร.061 198 4011 - เคน (รองเว็บมาสเตอร์) ID=c1313cane
   

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนครับ
ทีมงานอภิโชค

J+ J+ J+ J+ J+
*ข้อตกลง
1.มีความสมัครใจเข้าชมโดยไม่คาดหวังกับการถูกหวย100%
2.ทางทีม ปรมาจารย์ ที่ให้เลขเด็ดไม่ทราบมาก่อนว่าเลขตัวไหนจะออก เพียงแต่ใช้หลักสถิติ และประสบการณ์
ที่คาดหวังไว้ว่าน่าจะออกมากที่สุดเท่านั้น
3.ผู้สมัครใจมีความสนใจ และยินดีชำระเงิน เพื่อขอดูเลขเด็ดจากอาจารย์
4.รับสมัครเฉพาะผู้ที่สมัครใจเท่านั้น มิได้บังคับหรือหลอกลวงแต่ประการใด
คติ "กินอยู่อย่างพอเพียง เสี่ยงโชคแต่พอควร"
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย
คำเตือน -ทางเว็บไม่ได้ทราบเป็นการล่วงหน้าว่าหวยทางกองสลากจะออกตัวไหน แต่เราใช้การวิเคราะห์หรือประเมินตามหลักสถิติ หรือวิธีการอื่นว่า เลขที่มีโอกาสออกมากที่สุดในแต่ละงวดควรจะเป็นเลขอะไรเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ การเล่นหวยถือว่ามีความเสียงมาก


"คำเตือน:ศาสตร์ของการคำนวณหวย สถิติหวยความน่าจะเป็น บนเว็บนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน-นักคำนวณ และบุคคลทั่วไปตลอดจนเลขจากไสยศาสตร์ต่างๆ การที่ใครจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกหวย รวยด้วยหวย ก็เป็นเพียงแต่ การเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง เท่านั้น ซึ่งข้อมูลเลขเด่นในเว็บนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าท่านจะถูกรางวัลหรือไม่! เพราะตามหลักคณิตศาสตร์แล้วโอกาสที่จะถูกรางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนตัวเลขที่ท่านซื้อเทียบกับจำนวนตัวเลขที่เป็นไปได้ทั้งหมดเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และไม่ควรงมงาย หากต้องการเสี่ยงโชค ซื้อหวย เล่นหวย ก็ขอให้ เสี่ยงโชคแต่พอเพียงตามกำลังของตนเอง อย่าซื้อเกินกำลังอาจทำให้เดือนร้อนได้"
อย่าหลงเชื่อ!  หากมีผู้อ้างตนสามารถให้หวยถูก100%หรือให้ถูกทุกงวดแน่นอน มี หรืออวดอ้างว่ารู้จักเจ้าหน้าที่กองสลาก แล้วเรียกเก็บเงินจากท่าน
ง่าย ๆๆ สำหรับ สมัคร วี ไอ พี...
(https://upic.me/i/4r/7777copy.jpg) (https://upic.me/show/58435588)

ลิงค์ ส่ง PM ไปหาท่านอภิโชค...http://www.apichokeonline.com/index.php?action=profile;u=6
ลิงค์ ส่ง PM ไปหาท่านจูงกระ..http://www.apichokeonline.com/index.php?action=profile;u=2


(https://upic.me/i/6f/13151599_472683306270858_2586401698289334731_n.jpg) (https://upic.me/show/58400210)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: dutch ที่ 05 มิถุนายน 2016, 15:06:49
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: แพม ที่ 05 มิถุนายน 2016, 15:33:38
รบกวนขอพยานิราช ด้วยค่ะท่านเถ้าแก่ ขอบคุณมากค่ะ r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nonn ที่ 05 มิถุนายน 2016, 15:41:03

                 .ขอบคุณครับ....
............ขอบคุณครับ...ขอบคุณครับ
........ขอบคุณครับ.........ขอบคุณครับ
.....ขอบคุณครับ...............ขอบคุณครับ
...ขอบคุณครับ....................ขอบคุณครับ.....................ขอบคุณครับ....
..ขอบคุณครับ......................ขอบคุณครับ........ขอบคุณครับ.....ขอบคุณครับ
.ขอบคุณครับ........................ขอบคุณครับ.....ขอบคุณครับ..........ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ.........................ขอบคุณครับ...ขอบคุณครับ.............ขอบคุณครับ
.ขอบคุณครับ...........................ขอบคุณครับ................................ขอบคุณครับ
..ขอบคุณครับ........................... Thank ...................................ขอบคุณครับ
...ขอบคุณ ครับ........................................................................ ขอบคุณครับ
.....ขอบคุณ ครับ....................................................................ขอบคุณครับ
.........ขอบคุณ ครับ..........................................................ขอบคุณครับ
............ขอบคุณครับ.................................................. ขอบคุณครับ
................ขอบคุณครับ.........................................ขอบคุณ ครับ
..................ขอบคุณครับ.................................ขอบคุณครับ
......................ขอบคุณครับ..................ขอบคุณครับ
..........................ขอบคุณครับ....ขอบคุณครับ
...................................ขอบคุณครับ
.....................................Thank.

 +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Harithaya ที่ 05 มิถุนายน 2016, 15:56:29
 +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: K-A-K ที่ 05 มิถุนายน 2016, 16:06:33
 >.i| +|p hrt t[: >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: "งูเล็ก" ที่ 05 มิถุนายน 2016, 16:17:55
แวะมาทักทาย พร้อมเติมแรงใจให้เถ้าแก่ คะ
 |il |il |il |il |il

และขออนุโมทนาบุญกับการบวชด้วยนะคะ
 >.i| >.i| >.i| >.i| >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ✿ ญา ✿ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 16:48:29
(https://upic.me/i/z3/t131010_15c.gif) (https://upic.me/show/18126033)
li* l'! li*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 19:38:08
ห่อเหรียญโปรยทานยังไม่เสร็จครับ ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 05 มิถุนายน 2016, 20:26:48
(https://upic.me/i/65/12602.gif) (https://upic.me/show/17938162)


กำลังใจยามดึกครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 05 มิถุนายน 2016, 20:30:02
            +|pกำลังใจยามค่ำคะ F*

               i|I i|I i|I i|I


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 05 มิถุนายน 2016, 20:35:45
(https://upic.me/i/ee/lrt52.jpg) (https://upic.me/show/58611444)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 21:05:43
เด่นเจอดับเลือกเด่น เล่นน้อยๆ งวดนี้เด่นตัวเดียวบนของเถ้าแก่เจอดับเข้าอย่างจังหลายอาจารย์ แต่สไตล์และแนวคิดของทีมงาน เอาข้อมูลที่เดินดีสิบหน่วยมาชน ตัวชนไม่มาจับคู่ชุด งวดนี้ชนเด่นจากข้อมูลสองกลุ่มได้เด่นตัวเดียวที่เหมือนกันทั้งสองกลุ่ม..เดี๋ยวจะเช็คดูว่า ถ้าตัวชนไม่มาทั้งสองกลุ่มมีคู่ที่จับชุดตรงกันกี่สุด.. r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 05 มิถุนายน 2016, 21:06:25


           'J|L นอนหลับฝันดีคะ บาย ฺB|Y

                      F* F* F* F*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: card ที่ 05 มิถุนายน 2016, 21:23:04
 +|p +|p +|p tk: tk: tk: tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: panghom ที่ 05 มิถุนายน 2016, 21:23:16
 'J|L 'J|L 'J|L +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Marisa1969 ที่ 05 มิถุนายน 2016, 21:45:39
 g|" g|" g|"
 +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 21:47:30
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เถ้าแก่ เฮือนคำ จะบวชลูกชาย วันที่ 8 มิถุนายน 2559 จะลงข้อมูลที่หน้า1 ให้ครบทุกรายการครับ  ok| ok| ok|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kitsana1593 ที่ 05 มิถุนายน 2016, 21:50:10
 l|I >.'| w|i +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kitsana1593 ที่ 05 มิถุนายน 2016, 21:53:58
โมธนาบุญด้วยค่ะอ.เถาแก่ สาาาธุ >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: AZ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 21:55:10
อนุโมทนาด้วยครับท่านเถ้าแก่  (ไม่รู้เรียกถูกหรือป่าว ถ้าผิดขอโทษด้วยนะครับ)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 22:10:43
รบกวนขอพยานิราช ด้วยค่ะท่านเถ้าแก่ ขอบคุณมากค่ะ r"|

พยานิราช 69238 ครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 22:11:22
โมธนาบุญด้วยค่ะอ.เถาแก่ สาาาธุ >.i|

ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 22:13:34
อนุโมทนาด้วยครับท่านเถ้าแก่  (ไม่รู้เรียกถูกหรือป่าว ถ้าผิดขอโทษด้วยนะครับ)

ขอบคุณครับ เรียกอย่างไรก็ได้ บางคนเรียก อาจารย์ บางคนเรียก คุณครู ฟังแล้วดูเขินๆ โดยเฉพาะ อย่างหลัง ทั้งที่เราเป็น ครู อาจารย์จริงๆครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 22:16:04
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เถ้าแก่ เฮือนคำ จะบวชลูกชาย วันที่ 8 มิถุนายน 2559 จะลงข้อมูลที่หน้า1 ให้ครบทุกรายการครับ  ok| ok| ok|

ลงวันที่ 7 ดีกว่าเผื่อคอมฯไม่เวิร์คจะได้ทำต่อวันที่ 8


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ❤❤.มลV999.❤❤ ที่ 05 มิถุนายน 2016, 23:06:23
(https://upic.me/i/jm/bears-sweet-dreams.gif) (https://upic.me/show/19064572)
(https://upic.me/i/4z/28b36.gif) (https://upic.me/show/51205257)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: K-A-K ที่ 06 มิถุนายน 2016, 00:11:54
 '|* |il |0Ve y|m +|p hrt  l'! ส่งกำลังใจยามดึกครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: TON-BAITAN ที่ 06 มิถุนายน 2016, 00:25:05
 ขอบคุณครับ +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kokai ที่ 06 มิถุนายน 2016, 00:35:05

                >.i|                            >.i|                                >.i|

         ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ.    ขอให้ท่านอาจารย์สุขภาพแข็งแรง. และครอบครัวจงประสพแต่ความสุขความเจริญ

      ยิ่งๆขึ้นไปครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tr501 ที่ 06 มิถุนายน 2016, 01:00:16
 +|p '|* '|* '|* <*)|| <*)|| <*)||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kkkzzz ที่ 06 มิถุนายน 2016, 02:02:55
 s#y [y| [y|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kkkzzz ที่ 06 มิถุนายน 2016, 02:03:27
 [y| s#y s#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: INFANTY ที่ 06 มิถุนายน 2016, 05:19:40
 ]|[ r|i +|p hrt l|v >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kanya28 ที่ 06 มิถุนายน 2016, 06:13:28
สวัสดียามเช้าค่ะอ.เถ้าแก่ ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ โชคดีค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: K-A-K ที่ 06 มิถุนายน 2016, 06:26:35
  >.i| อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์  >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 06 มิถุนายน 2016, 06:29:58
ทักทายยามเช้าครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 06 มิถุนายน 2016, 06:30:35
พึ่งตื่นนอนครับ hrt hrt


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nu_mapang ที่ 06 มิถุนายน 2016, 06:46:35
 'J|L 'J|L 'J|L gd:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: stitchmeow ที่ 06 มิถุนายน 2016, 06:51:39
 r|| r|| r|| r|| r|| r||

 T;, T;, T;, T;, T;, T;, T;,

(https://upic.me/i/br/auq47.gif) (https://upic.me/show/23414015)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 06 มิถุนายน 2016, 07:17:14     +|p กำลังใจยามเช้าคะโชคดีทั้งวันคะ F*

             i|I i|I i|I i|I i|I i|I


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 06 มิถุนายน 2016, 07:46:35
(https://upic.me/i/bx/2013_11_good-morning-hd-coffee-wallpaper.jpg) (https://upic.me/show/49784046)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: MooAomSin ที่ 06 มิถุนายน 2016, 07:57:22
 t[: +|p  สวัสดีคะท่านเถ้าแก่  *f' *f'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Jacky Chang ที่ 06 มิถุนายน 2016, 08:03:07
 "*รอครับอาจารย์


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: •❤ yada •❤ ที่ 06 มิถุนายน 2016, 08:04:12
(https://upic.me/i/x6/abfv4.gif) (https://upic.me/show/30433216)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: mamung ที่ 06 มิถุนายน 2016, 08:30:37
 hrt hrt hrt hrt


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 06 มิถุนายน 2016, 09:08:19
l'! สองตัวบนจากหนังสือหวย 12 เล่ม  l'!

งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2559

54  45  58  85  64  46  r|| สองตัวบนจากสูตรโปรฯ  r||

12  21  39  93  89  98  58

ผลออก   825   ถูก  58 คู่โต๊ส

ป.ล.รีบลงก่อนเพราะเวลานี้ห้อง วีไอพี เริ่มลงข้อมูลแล้ว สองตัวบนจากสูตรโปรฯ รอข้อมูลของท่านเจ้าสำนักอีกข้มูลหนึ่งครับ โปรดสังเกตุชุดเด่นน่าจะเป็นชุดที่เด่นตรงกันทั้งสองกลุ่มคือ 58 ครับ สถิติย้อนหลังจัดทำแค่ 3 งวด แล้วจะมาลงให้ชมกันภายหลังนะครับ

l'! สองตัวบนจากหนังสือหวย 12 เล่ม  l'!

งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2559

XX  XX  XX  XX  XX  XX  r|| สองตัวบนจากสูตรโปรฯ  r||

XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX

ผลออก   XXX   ถูก  XX คู่โต๊ส

ป.ล.รีบลงก่อนเพราะจะต้องเตรียมงานบวชลูกชาย คิดแบบเดิมครับ โปรดสังเกตุชุดเด่นน่าจะเป็นชุดที่เด่นตรงกันทั้งสองกลุ่มคือ XX ครับ สถิติย้อนหลังจัดทำแค่ 3 งวด ดูที่กระทู้เดิมนะครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nu_mapang ที่ 06 มิถุนายน 2016, 09:15:12
ชอบคุณมากคะท่านเถ้าแก่ที่แบ่งปันมาตลอดงวดนี้ขอให้ท่านถูก3ตัวตรงนะคะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: piart ที่ 06 มิถุนายน 2016, 11:02:50
อจ.เถ้าแก่ครับ  +|p ถ้าผมสมัครvip  แต่ใช้ชื่อของแฟนได้มั้ยครับเพราะชื่อของผมใช้ได้แต่มือถือครับ เพราะจำรหัสผ่านไม่ได้ครับ ของแฟนล็อกอินเข้าได้ครับ  >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 06 มิถุนายน 2016, 11:21:02
อจ.เถ้าแก่ครับ  +|p ถ้าผมสมัครvip  แต่ใช้ชื่อของแฟนได้มั้ยครับเพราะชื่อของผมใช้ได้แต่มือถือครับ เพราะจำรหัสผ่านไม่ได้ครับ ของแฟนล็อกอินเข้าได้ครับ  >.i|
ได้ครับ แฟนเป็น สมช.เว็บอภิโชค ก็โอเค เวลาเข้าดูก็ใช้ชื่อแฟนเข้า


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Noknoi^_^ ที่ 06 มิถุนายน 2016, 11:22:12
(https://upic.me/i/d2/286785eb4.jpg) (https://upic.me/show/58614036)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: amornratana ที่ 06 มิถุนายน 2016, 11:23:29
 'J|L 'J|L 'J|L 'J|L |il |il |il |il |il


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nonn ที่ 06 มิถุนายน 2016, 11:31:55
(https://upic.me/i/h8/8_005.jpg) (https://upic.me/show/42868136)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 06 มิถุนายน 2016, 11:46:46


               +|p  กำลังใจยามเที่ยงคะ F*

                  i|I i|I i|I i|I


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Angel8_8 ที่ 06 มิถุนายน 2016, 11:48:48
ขอให้รวยๆๆ r"| r"| ไม่จน ไม่เจ็บ s#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 06 มิถุนายน 2016, 11:54:48
ทักทายยามเที่ยงวันครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: แอปเปิ้ล/เล็ก ที่ 06 มิถุนายน 2016, 11:55:02
 +|p 'J|L |,-l*| t::


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 06 มิถุนายน 2016, 11:56:34
บ่ายนี้จะออกไปซื้อเครื่องปรุงอาหารงานบวชลูกชายครับ r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 06 มิถุนายน 2016, 11:57:38
+|p 'J|L |,-l*| t::

สวัสดีครับ เก่งจังปิดไฟแต่โพสได้


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kingnapabo ที่ 06 มิถุนายน 2016, 12:10:16
ขอบพระคุณอาจาย์เถ้าแก่ เฮือนคำ มากคะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ✿ ญา ✿ ที่ 06 มิถุนายน 2016, 12:11:37
สวัสดีค่ะ
(https://upic.me/i/0q/2mup2.jpg) (https://upic.me/show/58353486)
(https://upic.me/i/w6/kapook_42000.gif) (https://upic.me/show/616142)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: piart ที่ 06 มิถุนายน 2016, 13:02:28
ชื่อแฟน newkoy  ครับจะใช้สมัครวีไอพีครับ  >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Toy123456 ที่ 06 มิถุนายน 2016, 13:23:12
 'J|L ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ  >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nongkhem ที่ 06 มิถุนายน 2016, 13:28:15
 s#y s#y s#y  tk: tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kanpooh ที่ 06 มิถุนายน 2016, 13:29:21
ขออนุโมธนาบุญด้วยนะค่ะ ขออย่าให้เจ็บให้จนค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sorest ที่ 06 มิถุนายน 2016, 14:06:40
 >.i >.i| >.i| >.i| >.i| >.i| >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tottor ที่ 06 มิถุนายน 2016, 14:14:38
                                     +|p                 i|I
 tk: tk: tk: tk: tk: tk: tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: toury2541 ที่ 06 มิถุนายน 2016, 14:19:27
 +|p |,-l*| |,-l*| |,-l*| |,-l*|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ืne ที่ 06 มิถุนายน 2016, 14:35:47
 +|p 'J|L' r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nee.tk ที่ 06 มิถุนายน 2016, 14:44:25
l'! สองตัวบนจากหนังสือหวย 12 เล่ม  l'!

งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2559

XX  XX  XX  XX  XX  XX  r|| สองตัวบนจากสูตรโปรฯ  r||

XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX

ผลออก   XXX   ถูก  XX คู่โต๊ส

ป.ล.รีบลงก่อนเพราะจะต้องเตรียมงานบวชลูกชาย คิดแบบเดิมครับ โปรดสังเกตุชุดเด่นน่าจะเป็นชุดที่เด่นตรงกันทั้งสองกลุ่มคือ XX ครับ สถิติย้อนหลังจัดทำแค่ 3 งวด ดูที่กระทู้เดิมนะครับ

 +|p +|p tk: +|p tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อม เมืองนนท์ ที่ 06 มิถุนายน 2016, 14:48:04
(http://www.uppic.org/image-1F1A_57551968.jpg) (http://www.uppic.org/share-1F1A_57551968.html)
 +|p
 h;, ให้กำลังใจครับ  h;,


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 06 มิถุนายน 2016, 15:51:00
ไปซื้อของพึ่งกลับมาครับ r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 06 มิถุนายน 2016, 15:52:33
l'! สองตัวบนจากหนังสือหวย 12 เล่ม  l'!

งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2559

XX  XX  XX  XX  XX  XX  r|| สองตัวบนจากสูตรโปรฯ  r||

XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX

ผลออก   XXX   ถูก  XX คู่โต๊ส

ป.ล.รีบลงก่อนเพราะจะต้องเตรียมงานบวชลูกชาย คิดแบบเดิมครับ โปรดสังเกตุชุดเด่นน่าจะเป็นชุดที่เด่นตรงกันทั้งสองกลุ่มคือ XX ครับ สถิติย้อนหลังจัดทำแค่ 3 งวด ดูที่กระทู้เดิมนะครับ

 +|p +|p tk: +|p tk:

งวดนี้ชนสองคู่ครับ คืนนี้ทยอยลงข้อมูลครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tanyanun ที่ 06 มิถุนายน 2016, 15:58:47
 'J|L 'J|L อนุโมทนาบุญล่วงหน้า งานบวชลูกชาย อ.เถ้าแก่ด้วยค่ะ ขอบคุณและ+กำลังใจค่ะ  t:: t:: +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธา
เริ่มหัวข้อโดย: kidcom ที่ 06 มิถุนายน 2016, 16:05:19
รอชมครับ.....ขอคุณและให้กำลังใจเถ้าแก่ครับ ]|[ +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: dono861 ที่ 06 มิถุนายน 2016, 16:22:03
สาธุ.  อนุโมทนาบุญ ด้วยครับ.  > ''t' ''t' ''t'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: punz ที่ 06 มิถุนายน 2016, 16:32:15
 hrt hrt hrt r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Grid ที่ 06 มิถุนายน 2016, 16:32:23
 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 06 มิถุนายน 2016, 16:35:45
เอนหลังก่อนครับ คืนนี้ถ้าไฟไม่ดับ ลงข้อมูลแน่นอนครับ  r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Jacky Chang ที่ 06 มิถุนายน 2016, 16:45:34
 "*รออยู่ครับอาจารย์ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 06 มิถุนายน 2016, 18:12:15 
     +|p กำลังใจยามเย็นๆคะ "*

              i|I i|I i|I i|I i|I


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 06 มิถุนายน 2016, 19:14:35
ทักทายยามค่ำๆครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ♥♥ตังค์ su มา♥♥ ที่ 06 มิถุนายน 2016, 19:43:35
ทักทายยามค่ำคืนค่ะ
มีความสุขทุก ๆช่วงเวลาพักผ่อนนะคะ
 l'! hrt hrt hrt l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Orange P ที่ 06 มิถุนายน 2016, 20:09:53
สวัสดี อ เถ่าแก่ ยามค่ำคืน ขอบพระคุณ สำหรับทุกๆข้อมูลค่ะ g|" g|" g|" tk: tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 06 มิถุนายน 2016, 20:14:05
(https://upic.me/i/ab/12038383_1637468283200699_1422820833444181882_n.jpg) (https://upic.me/show/56794814)


สวัสดียามค่ำครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 06 มิถุนายน 2016, 20:16:53
(https://upic.me/i/lz/1c1a0n41e.gif) (https://upic.me/show/53383352)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sertza23 ที่ 06 มิถุนายน 2016, 20:21:57
 r|i r|i r|i r|i r|i r|i r|i
 tk: tk: tk: tk: tk: tk: tk:
 ''t' ''t' ''t' ''t' ''t' ''t'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 06 มิถุนายน 2016, 20:32:02
       'J|L นอนหลับฝันดีคะ ฺB|Y

             i|I i|I i|I i|I


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Harithaya ที่ 06 มิถุนายน 2016, 20:35:31
(https://upic.me/i/p2/t270111_03c_r.gif) (https://upic.me/show/20988304)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kitsana1593 ที่ 06 มิถุนายน 2016, 20:37:25
 l|I >.'| w|i +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: •❤ yada •❤ ที่ 06 มิถุนายน 2016, 20:55:36
(https://upic.me/i/5e/2536101.jpg) (https://upic.me/show/52055016)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 06 มิถุนายน 2016, 21:41:40
ลงข้อมูลที่หน้า 1 เกือบครบแล้วครับ


r|| r|| r|| r|| r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: CPFA ที่ 06 มิถุนายน 2016, 21:43:02
 hrt hrt hrt hrt hrt hrt hrt


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 06 มิถุนายน 2016, 21:47:08
>.o/ >.o/ วันนี้คอมฯเป็นใจ ไหลปึ๊ดๆๆๆๆ>.o/ >.o/


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: TanAke ที่ 06 มิถุนายน 2016, 21:59:05
สวัสดีตอนค่ำ ครับ
ขอบคุณ อ.เถ้าแก่ มากๆครับ   สำหรับทุกๆข้อมูลอันมีค่า ครับ
 s#y s#y s#y s#y s#y tk: tk: tk: tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: akenarin ที่ 06 มิถุนายน 2016, 22:00:20
 ok| ok| gd: tk: tk: tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tr501 ที่ 06 มิถุนายน 2016, 22:02:03
 +|p '|* '|* '|* <*)|| <*)|| <*)||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sutep123 ที่ 06 มิถุนายน 2016, 22:06:06
 ]|[ ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: mamung ที่ 06 มิถุนายน 2016, 22:27:28
 l'! l'! l'! l'! 'J|L 'J|L
ขอบพระคุณคะอาจารย์เถ้าแก่


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 06 มิถุนายน 2016, 22:46:31
เวลานี้ใช้มือถือเช็คข้อมูลแล้วครับ ok| ok|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: my12 ที่ 06 มิถุนายน 2016, 22:52:44
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ  'J|L 'J|L 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 06 มิถุนายน 2016, 22:54:22
หน่วยบนคนเวียงคำ

ออก  XXX   เด่น   15789


 P" P" P"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kanpooh ที่ 06 มิถุนายน 2016, 23:00:32
ขอบคุณข้อมูลค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tu111 ที่ 06 มิถุนายน 2016, 23:00:55
  'J|L +|p |il


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 06 มิถุนายน 2016, 23:08:30
นั่งเป็นเพื่อนลูกชายดูทีวีครับ l|I l|I


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 06 มิถุนายน 2016, 23:09:22
ลงข้อมูลที่หน้า 1 เกือบครบแล้วครับ


r|| r|| r|| r|| r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: panwa ที่ 06 มิถุนายน 2016, 23:25:31
 l'! ขอบคุณค่ะ  l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: "งูเล็ก" ที่ 07 มิถุนายน 2016, 00:46:45
 t:: t"* t:: t"* t:: t"*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: keen ที่ 07 มิถุนายน 2016, 04:55:43
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kanya28 ที่ 07 มิถุนายน 2016, 06:07:24
อรุณสวัสดิ์ค่ะอ.เถ้าแก่ ขอบคุณมากค่ะ พักผ่อนบ้างนะคะ เป็นห่วงค่าาาา


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 07 มิถุนายน 2016, 06:37:24


       +|p กำลังใจยามเช้าสดใสทั้งวันคะ F*

                  r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: evaroof ที่ 07 มิถุนายน 2016, 06:46:52
ขอบคุณครับท่านฯ
ที่่แบ่งปันแนวทาง
ให้ได้ศึกษา....
*f'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 07 มิถุนายน 2016, 06:48:15
ทักทายยามเช้าครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 07 มิถุนายน 2016, 07:17:01
(https://upic.me/i/xu/121137893000.jpg) (https://upic.me/show/23578357)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 07 มิถุนายน 2016, 07:19:10
ลงข้อมูลที่หน้า 1 เกือบครบแล้วครับ


r|| r|| r|| r|| r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: LEO 554 ที่ 07 มิถุนายน 2016, 07:29:45

สวัสดียามเช้าครับ ท่านอาจารย์เถ้าแก่

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ


 l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'!

 l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 07 มิถุนายน 2016, 07:36:02
เถ้าแก่ลงข้อมูลให้เกือบครบแล้ว สามตัวแบบปักหลักและเด่นบนตัวเดียวรอข้อมูลของท่านเจ้าสำนักก่อนเพราะเด่นบนตัวเดียวสรุปมาจากเลขที่ตรงกันทั้งสามหลัก ขอเวลาไปเตรียมงานบวชลูกชายก่อนครับ จะกลับมาลงข้อมูลอีกครั้งวันเสาร์ที่ 11  มิ.ย. ครับ ข้อมูลว่ากันไปตามสูตร ยังพูดเหมือนเดิมว่า จุดประสงค์หลักเข้ามาหาตัวเดียวบนไปให้เพื่อนๆร่วมชั้นเรียน ส่วนสรุปคู่ชุดสรุปเล่นๆครับ ข้อมูลอาจจะไม่ตรงใจกับเพื่อนๆสมช.บางท่านก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: yuwathida ที่ 07 มิถุนายน 2016, 08:13:54
สวัสดียามเช้าค่ะท่านเถ้าแก่  อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ   ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดีที่ท่านเถ้าแก่มอบให้สมาชิกทุกๆคนค่ะ s#y s#y hrt hrt l'! l'! r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: pongtb ที่ 07 มิถุนายน 2016, 08:20:42
 +|p g|" ขอบคุณครับ   r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: MooAomSin ที่ 07 มิถุนายน 2016, 08:26:49
 t[: +|p tk: tk: tk: tk: tk: tk: tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sumnao ที่ 07 มิถุนายน 2016, 08:52:01
 y/*ยอดเยี่ยม/ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: zarapao ที่ 07 มิถุนายน 2016, 08:58:44
ขอบคุณเถ้าแก่เฮือนคำมากๆค๊าบบบ  +|p gd: gd: gd:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: TON-BAITAN ที่ 07 มิถุนายน 2016, 09:08:41
 ขอบคุณครับ +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: LEE2515 ที่ 07 มิถุนายน 2016, 09:29:16
 ]|[ สวัสดียามสายๆ พร้อมกับเติมอีก 1 แรงใจครับท่านอาจารย์ +|p
 >.i| ขออนุโมทนาบุญกับท่านอาจารญที่จะได้บวชพระด้วยครับ >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sutep123 ที่ 07 มิถุนายน 2016, 09:49:34
 ]|[ ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Jacky Chang ที่ 07 มิถุนายน 2016, 09:52:41
 >.;|ขออนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์ด้วยครับที่ให้ข้อมูลอันสุดยอดมากจริงๆครับและที่จะได้บวชพระลูกชายด้วยครับ และจะรอเลขตัวเดียวของอาจารย์ด้วยครับs#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: แป้ง ที่ 07 มิถุนายน 2016, 10:17:20
(http://i67.tinypic.com/11lsupz.jpg)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: khuntam ที่ 07 มิถุนายน 2016, 10:36:35
 s#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tum56 ที่ 07 มิถุนายน 2016, 10:47:20


 +|p hrt g|"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: warinrat ที่ 07 มิถุนายน 2016, 11:22:37
 +|p r"| g|" l'! hrt r|| 'J|L 'J|L 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: กานำ้ ที่ 07 มิถุนายน 2016, 11:32:56
 +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ✿ ญา ✿ ที่ 07 มิถุนายน 2016, 11:36:39
 สวัสดีค่ะ ขอให้มีความสุขทั้งวันนะคะ   |il |il   
   
(https://upic.me/i/pu/79yov.jpg) (https://upic.me/show/57443360)
    JlL' l'! JlL'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 07 มิถุนายน 2016, 11:37:33

(https://upic.me/i/c5/46untitled-1.jpg) (https://upic.me/show/58623028)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 07 มิถุนายน 2016, 11:50:11
                +|p กำลังใจยามเที่ยงคะ "*

                    i|I i|I i|I i|I


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 07 มิถุนายน 2016, 12:06:27


              จัดงานบวชให้สบายใจได้บุญเยอะๆคะ

     l'! l'! l'! l'! l'! l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: roxani ที่ 07 มิถุนายน 2016, 13:06:30
 F* อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: songj ที่ 07 มิถุนายน 2016, 13:08:59
 r"| y*>(https://upic.me/i/mx/secondarytile.png) (https://upic.me/show/48669834)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ❤❤.ม้ง2013.❤❤ ที่ 07 มิถุนายน 2016, 13:10:55
(http://www.mx7.com/i/e69/Zx5vxC.JPG) (http://www.mx7.com/view2/z8ARvspVHG9QgZ1E)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sk123 ที่ 07 มิถุนายน 2016, 13:51:38
ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Pennapha.Ban ที่ 07 มิถุนายน 2016, 14:15:00
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุ >.;| >.;| >.;|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: jj.ice ที่ 07 มิถุนายน 2016, 14:16:03
 +|p |Ll |Ll 'J|L 'J|L hrt


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 07 มิถุนายน 2016, 14:34:43
เมื่อวานบอกกับที่บ้านว่า "วันเสาร์หนูไม่อยู่นะ ไปทำรายงาน"
ตื่นมา ก็มีเงิน 30บาท วางไว้ให้ แต่ไม่รู้ว่าใครให้
ก็คิดในใจนะว่า เงินแค่30บาท จะไปพออะไร แค่ข้าวมื้อเดียวจะพอรึเปล่าก็ไม่รู้ โมโหอยู่เหมือนกัน แล้วก็หยิบเงินในกระปุกตัวเองไปเผื่อ

กลับมาบ้านตอนเย็น แม่บอกว่า เมื่อเช้าถ้าไม่ให้ไป 30 บาท ก็ไม่มีใครให้แล้วล่ะ เพราะแม่ก็มีแค่นั้น

นี่เงียบไปสักพัก เห้ย มันสะดุดคิดนะ แม่มีแค่นี้ แล้ววันนี้แม่มีเงินติดตัวกี่บาทวะ วันนี้แม่ได้กินข้าวรึยัง เงินแม่พอค่าข้าวมั้ย
มันเสียใจกับความคิดของตัวเองที่คิดโมโหไป คิดน้อยใจ เสียใจที่คิดว่าแม่ให้เงินมาแค่นี้ แต่แม่อาจจะมีแค่ไม่กี่บาท

จะบอกว่ายังไม่สาย


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: thepthayang ที่ 07 มิถุนายน 2016, 14:36:27
เมื่อวานบอกกับที่บ้านว่า "วันเสาร์หนูไม่อยู่นะ ไปทำรายงาน"
ตื่นมา ก็มีเงิน 30บาท วางไว้ให้ แต่ไม่รู้ว่าใครให้
ก็คิดในใจนะว่า เงินแค่30บาท จะไปพออะไร แค่ข้าวมื้อเดียวจะพอรึเปล่าก็ไม่รู้ โมโหอยู่เหมือนกัน แล้วก็หยิบเงินในกระปุกตัวเองไปเผื่อ

กลับมาบ้านตอนเย็น แม่บอกว่า เมื่อเช้าถ้าไม่ให้ไป 30 บาท ก็ไม่มีใครให้แล้วล่ะ เพราะแม่ก็มีแค่นั้น

นี่เงียบไปสักพัก เห้ย มันสะดุดคิดนะ แม่มีแค่นี้ แล้ววันนี้แม่มีเงินติดตัวกี่บาทวะ วันนี้แม่ได้กินข้าวรึยัง เงินแม่พอค่าข้าวมั้ย
มันเสียใจกับความคิดของตัวเองที่คิดโมโหไป คิดน้อยใจ เสียใจที่คิดว่าแม่ให้เงินมาแค่นี้ แต่แม่อาจจะมีแค่ไม่กี่บาท

จะบอกว่ายังไม่สาย


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sutep123 ที่ 07 มิถุนายน 2016, 14:39:07
 ]|[ ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tapachum ที่ 07 มิถุนายน 2016, 14:44:12
 '|* >.i| >.;|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tottor ที่ 07 มิถุนายน 2016, 14:50:43
                                      +|p                      i|I
 r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: thepthayang ที่ 07 มิถุนายน 2016, 14:52:06
 hrt hrt hrtพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชก็ของมัน อาหารสัตว์ อาหารพืชก็ของมัน อาหารแปรรูป สำเร็จรูป ก็ของมัน อะไรอะไรก็ของมัน อีกหน่อยชีวิตพวกเราก็ต้องเป็นของมัน พวกมหาทุนนิยมเอ๋ย ถึงเวลาแล้วที่พวกเราคนไทยต้องรู้จักคิดเอง ทำเอง โดยน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทาง อันที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น ปลอดจากโรคภัยมากขึ้น แค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแล้ว l'! l'! l'! l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: KFC ที่ 07 มิถุนายน 2016, 15:01:05
 s#y tk: r"| l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: khaempeth ที่ 07 มิถุนายน 2016, 15:14:14
 +|p tk: tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: khaempeth ที่ 07 มิถุนายน 2016, 15:16:52
 +|p tk: tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: yuko1 ที่ 07 มิถุนายน 2016, 15:20:19
 |il |il |il |il


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: angwara ที่ 07 มิถุนายน 2016, 16:21:38
 +|p tk: |,-l*|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 07 มิถุนายน 2016, 17:03:56
      +|p กำลังใจยามเย็นคะ F*

                i|I i|I i|I i|I


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: luck99999 ที่ 07 มิถุนายน 2016, 17:32:55
 'J|L. ขอบคุณท่านเถ้าแก่มากๆค่ะ และขอ  'J|L. อนุโมทนาสาธุ กับ งานบวช งานบุญครั้งนี้ด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: luck99999 ที่ 07 มิถุนายน 2016, 17:36:06
เติมพลังน้ำใจ  +|p  ให้ท่านเถ้าแก่ และขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยๆ มีโชคทุกงวดค่ะ  'J|L ขอบคุณในน้ำใจที่ให้เพื่อนสมาชิกมาโดยตลอดค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ยาย@แป้งร่ำ ที่ 07 มิถุนายน 2016, 17:38:23
       +|p hrt +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nonn ที่ 07 มิถุนายน 2016, 18:00:58
(https://upic.me/i/z1/a6q3b9a6.gif) (https://upic.me/show/1975121)(https://upic.me/i/ax/n0857.gif) (https://upic.me/show/2159528) +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: catcatcat47@gmail.com ที่ 07 มิถุนายน 2016, 18:29:19
 +|p r"| g|" tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 07 มิถุนายน 2016, 19:37:12
          'J|Lคืนนี้นอนหลับฝันดีคะ ฺB|Y

                i|I i|I i|I i|I


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 07 มิถุนายน 2016, 19:44:10
(https://upic.me/i/zp/113192939.jpg) (https://upic.me/show/56150353)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: catcatcat47@gmail.com ที่ 07 มิถุนายน 2016, 19:59:40
ขอบคุณเถ้าแก่มากค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุๆ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nee11 ที่ 07 มิถุนายน 2016, 20:21:51
ขออนุโมทนาบุญดัวยค่ะท่านอ.เฒ่าแก่หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tr501 ที่ 07 มิถุนายน 2016, 20:37:28
 +|p '|* '|* '|* <*)|| <*)|| <*)||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Rakhuey ที่ 07 มิถุนายน 2016, 20:52:22


                          ขอขอบคุณ อ.เถ้าแก่ฯขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 07 มิถุนายน 2016, 20:53:53
(https://upic.me/i/t2/12208811_516934381818744_3615810599189268053_n.jpg) (https://upic.me/show/57237218)


หลับฝันดีนะครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kitsana1593 ที่ 07 มิถุนายน 2016, 21:03:37
 |il |il |il |il |il |il |il


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Harithaya ที่ 07 มิถุนายน 2016, 21:18:21
 l'! l'! l'! l'!
 +|p +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: vrzobeam888 ที่ 07 มิถุนายน 2016, 21:24:11
 +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p l'! l'! l'! l'! l'! hrt hrt hrt hrt hrt JlL' JlL' JlL' JlL' JlL' |,-l*| |,-l*| |,-l*| |,-l*| |,-l*|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Nid1881 ที่ 07 มิถุนายน 2016, 21:26:31
+|p(https://upic.me/i/vt/iq8k6.jpg) (https://upic.me/show/47433791)  มอบให้ ค่ะ  ขอบคุณค่ะ    
หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: akenarin ที่ 07 มิถุนายน 2016, 21:31:38
 >.i| >.i| >.i| >.;| >.i| '|*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 07 มิถุนายน 2016, 21:34:08
 P" P" P" P" P" P" P" P" P"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nunthacha ที่ 07 มิถุนายน 2016, 21:36:47
ติดตามข้อมูลเถ้าแก่ตลอด เยี่ยมยอดมากๆ ขอให้สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองนะคะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Jai840 ที่ 07 มิถุนายน 2016, 21:47:13
 +|p F* li* J+ 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: pronnobpanun ที่ 07 มิถุนายน 2016, 23:03:28
 g|" g|" g|" g|" g|"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 07 มิถุนายน 2016, 23:22:03
อาบน้ำพึ่งเสร็จครับ พรุ่งนี้เช้าลุยต่อ สิบโมงเช้าโอนตะหลิวให้แม่ครัวจนถึงสามทุ่ม l'! l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: AksaraJJ ที่ 07 มิถุนายน 2016, 23:27:23
อาบน้ำพึ่งเสร็จครับ พรุ่งนี้เช้าลุยต่อ สิบโมงเช้าโอนตะหลิวให้แม่ครัวจนถึงสามทุ่ม l'! l'!
สวัสดียามดึกค่ะ นอนหลับฝันดีนะคะ อ.เถ้าแก่
 r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: okay ที่ 07 มิถุนายน 2016, 23:32:08
]|[สวัสดียามดึกคับ อ.เฒ่าเฮือนคำ ขออนุโมธนาสาธุด้วยคับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: boxx ที่ 07 มิถุนายน 2016, 23:51:22
ขออนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์ด้วยนะคะ สาธุ สาธุ สาธุ ด้วยบุญกุศลแห่งร่มผ้ากาสาวพัสตร์ของบุตรชายขอได้โปรดดลบันดาลความร่มเย็นเป็นสุข ความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ สุขภาพแข็งแรง โรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มี  ให้อายุมั่นขวัญยืน ขอท่านและครอบครัวได้รับผลบุญนี้เปี่ยมล้นอย่างประมาณค่ามิได้สาธุๆๆ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: papey ที่ 07 มิถุนายน 2016, 23:51:43
ขอให้อาจารย์เถ้าแก่จงมีแต่ความสุขนะคะ +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ❤❤.มลV999.❤❤ ที่ 08 มิถุนายน 2016, 00:21:16
(https://upic.me/i/3a/t160812_08c.gif) (https://upic.me/show/38488547)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: mayom23 ที่ 08 มิถุนายน 2016, 00:33:11
ขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกๆข้อมูลที่นำมาแบ่งปัน


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nampeung ที่ 08 มิถุนายน 2016, 00:34:32
 +|p r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 08 มิถุนายน 2016, 05:34:26
ทักทายยามเช้าครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 08 มิถุนายน 2016, 05:38:07
(https://upic.me/i/30/5847375203_c0e5cc0517.jpg) (https://upic.me/show/56659896)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kanya28 ที่ 08 มิถุนายน 2016, 06:24:15
สวัสดียามเช้าค่ะอ.เถ้าแก่


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 08 มิถุนายน 2016, 06:43:07


       +|pกำลังใจยามเช้าขอให้โชคดีคะ "*

             r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nu_mapang ที่ 08 มิถุนายน 2016, 06:47:07
 'J|L 'J|L 'J|L r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 08 มิถุนายน 2016, 06:51:17
อาบน้ำพึ่งเสร็จครับ พรุ่งนี้เช้าลุยต่อ สิบโมงเช้าโอนตะหลิวให้แม่ครัวจนถึงสามทุ่ม l'! l'!
 'J|Lหนูขออนุโมทนาสาธุด้วยคะพี่เถ้าแก่ r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: m_yao ที่ 08 มิถุนายน 2016, 07:22:58
ขออนุโมทนาบุญค่ะ อาจารย์เถ้าแก่ 'J|L l'! l'! l'! hrt


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: punz ที่ 08 มิถุนายน 2016, 08:05:40
 li* 'J|L 'J|L i|I h;, Pl r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nee.tk ที่ 08 มิถุนายน 2016, 09:04:46
เด่นหน่วยบน


งวด   1   มีนาคม    2559

***หนุ่มไชยปราการ    156789

***อ.Jumjim007    283579

*** อ. Vasinn       78901246

*** คนคอนศรี        6134589

*** คนเวียงคำ        0468

***สรุปเด่นหน่วยบน 8 ***

ผลออก   686   ถูก   8   งวดนี้เข้าหลักสิบ


งวด   16   มีนาคม    2559

***หนุ่มไชยปราการ    0123689

***อ.Jumjim007    143689

*** อ. Vasinn       12345680

*** คนคอนศรี        8013679

*** คนเวียงคำ        145689

***สรุปเด่นหน่วยบน 1-6-8 ***

ผลออก   ตๅค   ถูก   8   หลักหน่วยบน


งวด   1   เมษายน    2559

***หนุ่มไชยปราการ    023568

***อ.Jumjim007    034679

*** อ. Vasinn       34567802

*** คนคอนศรี        5023478

*** คนเวียงคำ        0234578

***สรุปเด่นหน่วยบน 0-3 ***

ผลออก   720   ถูก   0   หลักหน่วยบน


งวด   16   เมษายน    2559

***หนุ่มไชยปราการ    013789

***อ.Jumjim007    124589

*** อ. Vasinn       45678913

*** คนคอนศรี        9124678

*** คนเวียงคำ        0234589

***สรุปเด่นหน่วยบน 8-9 ***

ผลออก   609   ถูก   9   หลักหน่วยบน


งวด   2   พฤษภาคม    2559

***หนุ่มไชยปราการ    0123479

***อ.Jumjim007    245789

*** อ. Vasinn       56789024

*** คนคอนศรี        6134589

*** คนเวียงคำ        0345679

***สรุปเด่นหน่วยบน 4-9 ***

ผลออก   459   ถูก   9   หลักหน่วยบน


งวด   16   พฤษภาคม    2559

***หนุ่มไชยปราการ    356789

***อ.Jumjim007    0123678

*** อ. Vasinn       45678913

*** คนคอนศรี        7025689

*** คนเวียงคำ        023457

***สรุปเด่นหน่วยบน 7 ***

ผลออก   737   ถูก   7   หลักหน่วยบนงวด   1   มิถุนายน    2559

***หนุ่มไชยปราการ    013468

***อ.Jumjim007    125789

*** อ. Vasinn       90123468

*** คนคอนศรี        07928

*** คนเวียงคำ        035689

***สรุปเด่นหน่วยบน 8 ***

ผลออก   825   ถูก   8   หลักร้อย
งวด   16   มิถุนายน    2559

***หนุ่มไชยปราการ    135689

***อ.Jumjim007    0134589

*** อ. Vasinn       89012357

*** คนคอนศรี        68917

*** คนเวียงคำ        15789

***สรุปเด่นหน่วยบน 1-8-9 ***

ผลออก   XXX   ถูก   X   หลักหน่วยบน


 +|p +|p +|p +|p ขอบพระคุณมากค่ะ และขออนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ
 'J|L  'J|L  'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: mmmp ที่ 08 มิถุนายน 2016, 09:40:13
 r|| 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Jokking ที่ 08 มิถุนายน 2016, 09:40:57
 'J|L     'J|L    'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: แป้ง ที่ 08 มิถุนายน 2016, 09:51:49
(http://i65.tinypic.com/qntim0.jpg) >.'|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ❤❤.มลV999.❤❤ ที่ 08 มิถุนายน 2016, 10:22:10
(https://upic.me/i/mz/129d3fa5e1f9cd5c4a1ddb9db4588a98.jpg) (https://upic.me/show/58630865)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: dreamdoo ที่ 08 มิถุนายน 2016, 10:29:05
 |,-l*| |,-l*| |,-l*| |,-l*| |,-l*| |,-l*|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ยาย@แป้งร่ำ ที่ 08 มิถุนายน 2016, 10:35:33
            ''d" ;j: ;j: ;j: ''d"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: amornratana ที่ 08 มิถุนายน 2016, 10:39:57
 'J|L <:;' <:;' <:;' <:;' <:;'
 'J|L' 'J|L' 'J|L' 'J|L' 'J|L'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 08 มิถุนายน 2016, 11:51:04


                   +|p กำลังใจยามเที่ยงคะ F*


              r"| r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: LEO 554 ที่ 08 มิถุนายน 2016, 11:51:57

 tk: tk: tk: tk: tk:
 tk: tk: tk: tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: LEE2515 ที่ 08 มิถุนายน 2016, 11:52:51
 ]|[ สวัสดีและเติมกำลังใจครับท่านอาจารย์ +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: paris33 ที่ 08 มิถุนายน 2016, 12:06:38
 l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อม เมืองนนท์ ที่ 08 มิถุนายน 2016, 12:08:51
(http://www.uppic.org/image-E834_5757A7FB.jpg) (http://www.uppic.org/share-E834_5757A7FB.html)
 +|p
 h;, ให้กำลังใจครับ  h;,


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tu111 ที่ 08 มิถุนายน 2016, 12:09:09
gd: tk:

+|p r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: WCTF ที่ 08 มิถุนายน 2016, 12:12:08
             F* F* F* F* F*  |il |il F* F* F* F* F*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: แอปเปิ้ล/เล็ก ที่ 08 มิถุนายน 2016, 12:53:51
 +|p 'J|L |,-l*| t::


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: LEO 554 ที่ 08 มิถุนายน 2016, 13:43:23

ขอสอบถามท่านผู้รู้ครับ  เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จแล้ว จะกดส่งกระทู้ เข้าสู่ระบบ แต่กระทู้ไม่ขึ้น จะปรากฏข้อความ" You must enter text with 80 or fewer characters" จะแก้ไขอย่างไรดี ช่วยชี้แนะด้วยครับ /ขอขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nu_mapang ที่ 08 มิถุนายน 2016, 13:47:53
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆๆๆคะท่านเถ้าแก่ขออนุโมทนาบุญอันยิ่งใหญ่ด้วยนะคะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sutep123 ที่ 08 มิถุนายน 2016, 13:57:02
 ]|[ ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: yuko1 ที่ 08 มิถุนายน 2016, 14:31:10
 |Ll |Ll |Ll |Ll |Ll


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tottor ที่ 08 มิถุนายน 2016, 16:21:30
                                    +|p                   i|I
 tk: tk: tk: tk: tk: tk: tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: yeneng ที่ 08 มิถุนายน 2016, 16:28:03
 +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nonn ที่ 08 มิถุนายน 2016, 16:39:23


(https://upic.me/i/34/10587.gif) (https://upic.me/show/18877628)(https://upic.me/i/l8/the-than94.gif) (https://upic.me/show/16548911)
(https://upic.me/i/fe/1q3x2.gif) (https://upic.me/show/35927960)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: paramat ที่ 08 มิถุนายน 2016, 17:10:21
หลักสิบบนคุณญาดามายังครับอาจารย์


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: paramat ที่ 08 มิถุนายน 2016, 17:13:29
 l|I เป็นกำลังใจเสมอครับอาจารย์เถ้าแก่


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 08 มิถุนายน 2016, 19:15:10        +|p กำลังใจยามค่ำคะ F*

         l'! l'! l'! l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ขวัญเองจ้า ที่ 08 มิถุนายน 2016, 19:21:40
(https://upic.me/i/5c/0ccc1.jpg) (https://upic.me/show/43726714)
 

 <:;' <:;' <:;'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 08 มิถุนายน 2016, 19:33:35
กำลังใจดีส่งมาให้ตอนดึกครับ


(https://upic.me/i/ls/11897006_1478658602459621_296491424_n.jpg) (https://upic.me/show/56674285)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Midnightsun ที่ 08 มิถุนายน 2016, 20:04:31
คุณ LEO ครับคุณจะพิมพ์ข้าความได้ไม่เกิน80ตัวครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: chone ที่ 08 มิถุนายน 2016, 20:14:12
เด่นหน่วยบน


งวด   1   มีนาคม    2559

***หนุ่มไชยปราการ    156789

***อ.Jumjim007    283579

*** อ. Vasinn       78901246

*** คนคอนศรี        6134589

*** คนเวียงคำ        0468

***สรุปเด่นหน่วยบน 8 ***

ผลออก   686   ถูก   8   งวดนี้เข้าหลักสิบ


งวด   16   มีนาคม    2559

***หนุ่มไชยปราการ    0123689

***อ.Jumjim007    143689

*** อ. Vasinn       12345680

*** คนคอนศรี        8013679

*** คนเวียงคำ        145689

***สรุปเด่นหน่วยบน 1-6-8 ***

ผลออก   ตๅค   ถูก   8   หลักหน่วยบน


งวด   1   เมษายน    2559

***หนุ่มไชยปราการ    023568

***อ.Jumjim007    034679

*** อ. Vasinn       34567802

*** คนคอนศรี        5023478

*** คนเวียงคำ        0234578

***สรุปเด่นหน่วยบน 0-3 ***

ผลออก   720   ถูก   0   หลักหน่วยบน


งวด   16   เมษายน    2559

***หนุ่มไชยปราการ    013789

***อ.Jumjim007    124589

*** อ. Vasinn       45678913

*** คนคอนศรี        9124678

*** คนเวียงคำ        0234589

***สรุปเด่นหน่วยบน 8-9 ***

ผลออก   609   ถูก   9   หลักหน่วยบน


งวด   2   พฤษภาคม    2559

***หนุ่มไชยปราการ    0123479

***อ.Jumjim007    245789

*** อ. Vasinn       56789024

*** คนคอนศรี        6134589

*** คนเวียงคำ        0345679

***สรุปเด่นหน่วยบน 4-9 ***

ผลออก   459   ถูก   9   หลักหน่วยบน


งวด   16   พฤษภาคม    2559

***หนุ่มไชยปราการ    356789

***อ.Jumjim007    0123678

*** อ. Vasinn       45678913

*** คนคอนศรี        7025689

*** คนเวียงคำ        023457

***สรุปเด่นหน่วยบน 7 ***

ผลออก   737   ถูก   7   หลักหน่วยบนงวด   1   มิถุนายน    2559

***หนุ่มไชยปราการ    013468

***อ.Jumjim007    125789

*** อ. Vasinn       90123468

*** คนคอนศรี        07928

*** คนเวียงคำ        035689

***สรุปเด่นหน่วยบน 8 ***

ผลออก   825   ถูก   8   หลักร้อย
งวด   16   มิถุนายน    2559

***หนุ่มไชยปราการ    135689

***อ.Jumjim007    0134589

*** อ. Vasinn       89012357

*** คนคอนศรี        68917

*** คนเวียงคำ        15789

***สรุปเด่นหน่วยบน 1-8-9 ***

ผลออก   XXX   ถูก   X   หลักหน่วยบน


 +|p +|p +|p +|p ขอบพระคุณมากค่ะ และขออนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ
 'J|L  'J|L  'J|L                                 9   
หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: vrzobeam888 ที่ 08 มิถุนายน 2016, 20:22:49
 +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p +|p JlL' JlL' JlL' JlL' JlL' li* li* li* li* li* |,-l*| |,-l*| |,-l*| |,-l*| |,-l*|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kitsana1593 ที่ 08 มิถุนายน 2016, 20:29:19
 F* |Ll |Ll |Ll |Ll F*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: live2009 ที่ 08 มิถุนายน 2016, 20:36:56
 tk: r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 08 มิถุนายน 2016, 20:45:31
     'J|L นอนหลับฝันดีคะ ฺB|Y

            i|I i|I i|I i|I


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Mai Amy ที่ 08 มิถุนายน 2016, 20:46:58
เด่นหน่วยบน


งวด   1   มีนาคม    2559

***หนุ่มไชยปราการ    156789

***อ.Jumjim007    283579

*** อ. Vasinn       78901246

*** คนคอนศรี        6134589

*** คนเวียงคำ        0468

***สรุปเด่นหน่วยบน 8 ***

ผลออก   686   ถูก   8   งวดนี้เข้าหลักสิบ


งวด   16   มีนาคม    2559

***หนุ่มไชยปราการ    0123689

***อ.Jumjim007    143689

*** อ. Vasinn       12345680

*** คนคอนศรี        8013679

*** คนเวียงคำ        145689

***สรุปเด่นหน่วยบน 1-6-8 ***

ผลออก   ตๅค   ถูก   8   หลักหน่วยบน


งวด   1   เมษายน    2559

***หนุ่มไชยปราการ    023568

***อ.Jumjim007    034679

*** อ. Vasinn       34567802

*** คนคอนศรี        5023478

*** คนเวียงคำ        0234578

***สรุปเด่นหน่วยบน 0-3 ***

ผลออก   720   ถูก   0   หลักหน่วยบน


งวด   16   เมษายน    2559

***หนุ่มไชยปราการ    013789

***อ.Jumjim007    124589

*** อ. Vasinn       45678913

*** คนคอนศรี        9124678

*** คนเวียงคำ        0234589

***สรุปเด่นหน่วยบน 8-9 ***

ผลออก   609   ถูก   9   หลักหน่วยบน


งวด   2   พฤษภาคม    2559

***หนุ่มไชยปราการ    0123479

***อ.Jumjim007    245789

*** อ. Vasinn       56789024

*** คนคอนศรี        6134589

*** คนเวียงคำ        0345679

***สรุปเด่นหน่วยบน 4-9 ***

ผลออก   459   ถูก   9   หลักหน่วยบน


งวด   16   พฤษภาคม    2559

***หนุ่มไชยปราการ    356789

***อ.Jumjim007    0123678

*** อ. Vasinn       45678913

*** คนคอนศรี        7025689

*** คนเวียงคำ        023457

***สรุปเด่นหน่วยบน 7 ***

ผลออก   737   ถูก   7   หลักหน่วยบนงวด   1   มิถุนายน    2559

***หนุ่มไชยปราการ    013468

***อ.Jumjim007    125789

*** อ. Vasinn       90123468

*** คนคอนศรี        07928

*** คนเวียงคำ        035689

***สรุปเด่นหน่วยบน 8 ***

ผลออก   825   ถูก   8   หลักร้อย
งวด   16   มิถุนายน    2559

***หนุ่มไชยปราการ    135689

***อ.Jumjim007    0134589

*** อ. Vasinn       89012357

*** คนคอนศรี        68917

*** คนเวียงคำ        15789

***สรุปเด่นหน่วยบน 1-8-9 ***

ผลออก   XXX   ถูก   X   หลักหน่วยบน

ขอบคุณมากค่ะ เฮงๆรวยๆค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tr501 ที่ 08 มิถุนายน 2016, 22:43:39
 +|p '|* '|* '|* <*)|| <*)|| <*)||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ao1 ที่ 08 มิถุนายน 2016, 23:49:18
 >.i| >.i|ขอรวยด้วยคนนะคะ เพี้ยงๆ ok| l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: K-A-K ที่ 09 มิถุนายน 2016, 00:08:12
 '|* t"* |il |0Ve y|m +|p hrt l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 09 มิถุนายน 2016, 05:57:48                     +|pกำลังใจยามเช้าคะ

          ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคะ
F*

         l'! l'! l'! l'! l'!

 


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: TanAke ที่ 09 มิถุนายน 2016, 06:22:58
อรุณสวัสดิ์ครับ อ.เถ้าแก่เฮือนคำ และสมาชิกทุกท่าน
ขออนุโมทนาบุญอันยิ่งใหญ่ด้วยครับ
 hrt hrt hrt hrt hrt hrt
 l'! l'! l'! l'! l'! l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: stitchmeow ที่ 09 มิถุนายน 2016, 06:24:18
 hrt hrt hrt hrt hrt hrt

 r|| r|| r|| r|| r|| r||

(https://upic.me/i/rt/pnz7b43xew8.gif) (https://upic.me/show/58507102)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kanya28 ที่ 09 มิถุนายน 2016, 06:33:44
สวัสดียามเช้าค่ะอ.เถ้าแก่ ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ยินดีด้วยค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nu_mapang ที่ 09 มิถุนายน 2016, 07:05:06
 'J|L 'J|L 'J|L 'J|L g|" r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 09 มิถุนายน 2016, 07:07:38
(https://upic.me/i/m4/1-ibu.jpg) (https://upic.me/show/37878564)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: LEO 554 ที่ 09 มิถุนายน 2016, 07:20:22
คุณ LEO ครับคุณจะพิมพ์ข้าความได้ไม่เกิน80ตัวครับ

ขอขอบพระคุณครับ ที่ช่วยชี้แนะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: punz ที่ 09 มิถุนายน 2016, 07:25:37
 gd: ok| l'! r||  JlL'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: •❤ yada •❤ ที่ 09 มิถุนายน 2016, 07:49:04
(https://upic.me/i/6p/hqn13.gif) (https://upic.me/show/47898571)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tu111 ที่ 09 มิถุนายน 2016, 08:24:40
 'J|L 'J|L +|p tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ศิวายะ ที่ 09 มิถุนายน 2016, 08:31:55
 ]|[ |il '|* +|p r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ผึ้งป่า ที่ 09 มิถุนายน 2016, 11:07:48

>.i|  สาธุ อนุโมทนาบุญค่ะ  ขอบคุณน้ำใจของอาจารย์ผู้ให้และเอื้อเฟื้อข้อมูลเด็ดๆแบบจริงใจ ตรงๆไม่มีกั๊ก ให้กับสมาชิกเสมอมา  ขอให้ท่านอ.เถ้าแก่ร่ำรวยสมหวัง มีความสุขตลอดไปนะคะ   s#y
 


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: $ SUDARATH $ ที่ 09 มิถุนายน 2016, 11:15:44
(https://upic.me/i/m2/13342903_533764660146685_6926958283110400835_n.jpg) (https://upic.me/show/58639050)
 r|| r|| r|| r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: LEE2515 ที่ 09 มิถุนายน 2016, 11:19:47
หลักสิบบนคุณญาดามายังครับอาจารย์
s#y 681 ครับ s#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: แป้ง ที่ 09 มิถุนายน 2016, 11:22:59
(http://i67.tinypic.com/2qar62e.jpg)
(http://i64.tinypic.com/6eezr9.jpg)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: LEE2515 ที่ 09 มิถุนายน 2016, 11:24:48
 P" สวัสดีและเติมแรงใจครับท่านอาจารย์ +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: แอปเปิ้ล/เล็ก ที่ 09 มิถุนายน 2016, 11:27:28
 +|p r"| t"* |,-l*|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 09 มิถุนายน 2016, 11:49:41
        +|p กำลังใจยามเที่ยงคะ l'!

            r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 09 มิถุนายน 2016, 12:10:27
(https://upic.me/i/zi/stickerline-201501141456321.jpeg) (https://upic.me/show/58639542)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ✿ ญา ✿ ที่ 09 มิถุนายน 2016, 12:28:56
(https://upic.me/i/72/1-crop.jpg) (https://upic.me/show/58639522)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: paramat ที่ 09 มิถุนายน 2016, 12:37:32
 tk:ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: yuko1 ที่ 09 มิถุนายน 2016, 12:46:03
 |Ll |Ll |Ll |Ll


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: PLOYLY ที่ 09 มิถุนายน 2016, 12:50:42
 
>.i| >.i| >.i| >.i| >.i| >.i| >.i| >.i| >.i| >.i|
วันนี้เป็นวันบวชพระลูกชายอาจารย์เถ้าแก่ ซึ่งเป็นบุญอันยิ่งใหญ่
หนูขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ขอให้บุญนี้ส่งผลให้อาจารย์เถ้าแก่
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีแต่ความสุขความเจริญ
มีโชคลาภร่ำรวยเงินทอง พบเจอแต่สิ่งดีดี
และเจอแต่คนดีตลอดไปนะคะ
 >.i| >.i| >.i| >.i| >.i| >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nampeung ที่ 09 มิถุนายน 2016, 12:57:16
 +|p r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ozil10 ที่ 09 มิถุนายน 2016, 13:03:42
รายงานตัวค่ะเถ้าแก่ อัพเกรดตัวเองเป็น VIP เรียบร้อยค้าบ
 >.o/ +|p +|p +|p >.o/


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: dddd2559 ที่ 09 มิถุนายน 2016, 13:10:47
 +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: m_yao ที่ 09 มิถุนายน 2016, 13:23:03
เข้ามารายงานตัวเช่นกันค่ะ G' li*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: TEERAK. ที่ 09 มิถุนายน 2016, 13:28:04
 hrt |,-l*|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อม เมืองนนท์ ที่ 09 มิถุนายน 2016, 13:28:28
(http://www.uppic.org/image-BA78_57590B54.jpg) (http://www.uppic.org/share-BA78_57590B54.html)
 +|p
 h;, ให้กำลังใจนะครับ  h;,


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sutep123 ที่ 09 มิถุนายน 2016, 13:39:44
 ]|[ ]|[ ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sutep123 ที่ 09 มิถุนายน 2016, 13:42:48
 ]|[ ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Damos ที่ 09 มิถุนายน 2016, 14:20:57
ขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: pheera45 ที่ 09 มิถุนายน 2016, 14:25:39
 p*. t"* |,-l*| t:: 'f


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: MooAomSin ที่ 09 มิถุนายน 2016, 15:01:22
 t[: +|p y/* y/*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: khaempeth ที่ 09 มิถุนายน 2016, 15:46:08
 +|p 'J|Lขอบคุณค่ะ r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: paramat ที่ 09 มิถุนายน 2016, 16:14:19
อนุโมทนาสาธุด้วยครับอาจารย์เถ้าแก่


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Grid ที่ 09 มิถุนายน 2016, 16:22:47
 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: yee127 ที่ 09 มิถุนายน 2016, 16:25:57
 s#y g|" gd:รอเถ้าแก่ค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 09 มิถุนายน 2016, 17:06:22
สวัสดียามเย็นครับ +|p hrt l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 09 มิถุนายน 2016, 18:08:06                  +|pกำลังใจยามใกล้ค่ำคะ F*

        r|| r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: TANAKORN_RICH ที่ 09 มิถุนายน 2016, 18:46:22
 r|| r|| r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 09 มิถุนายน 2016, 20:03:53
(https://upic.me/i/uu/osap2.jpg) (https://upic.me/show/38008201)


แวะมาทักทายยามค่ำครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kitsana1593 ที่ 09 มิถุนายน 2016, 20:11:29
 l|I >.'| +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ตามฝัน ที่ 09 มิถุนายน 2016, 20:26:48
 'J|L +|p l'! hrt |,-l*|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 09 มิถุนายน 2016, 20:39:02
(https://upic.me/i/20/148203_1456417941237948_1105544205_n-225x300.jpg) (https://upic.me/show/53287090)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 09 มิถุนายน 2016, 20:52:26 

        'J|Lนอนหลับฝันดีมีความสุขคะ "*

              i|I i|I i|I i|I


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Harithaya ที่ 09 มิถุนายน 2016, 21:32:44
(https://upic.me/i/7w/z6364.gif) (https://upic.me/show/58384756)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: K-A-K ที่ 09 มิถุนายน 2016, 22:38:41
 ''t' t"* |il |0Ve y|m +|p hrt l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ✮♥~mimmy111~♥✮ ที่ 09 มิถุนายน 2016, 23:08:42
(https://upic.me/i/z5/4egpundsrm8s.jpg)

(https://upic.me/i/we/m9i51.gif)

(https://upic.me/i/en/div1yel-an1.gif)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tr501 ที่ 10 มิถุนายน 2016, 00:28:59
 +|p '|* '|* '|* <*)|| <*)|| <*)||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 10 มิถุนายน 2016, 06:02:59
(https://upic.me/i/jk/9a7a5cf3-6c06-4b62-9b45-df43d8d8bc92-26223-000015a7742f5f95.jpg) (https://upic.me/show/56817100)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 10 มิถุนายน 2016, 06:18:52
ทักทายยามเช้าครับทุกๆท่าน งานยังไม่เสร็จครับ แขกที่มาจาก กทม.ยังไม่กลับ ค่ำๆนี้งานคงเสร็จเรียบร้อย ห้อง วีไอพี ลงข้อมูลแล้วเข้าไปดูกันได้ครับ ส่วนเพื่อน สมช.ท่านใดที่ยังไม่ได้ตัดสินใจสมัคร สมช.ห้อง วีไอพี รีบๆด้วยนะครับ เวลานี้สามตัวตรงเริ่มเห็นเป็นรูปร่างแล้วครับ แต่เถ้าแก่ยังไม่มีเวลาสรุปเพราะแขกยังกลับไม่หมดครับ hrt hrt


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kanya28 ที่ 10 มิถุนายน 2016, 06:23:03
สวัสดียามเช้าค่ะอ.เถ้าแก่


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 10 มิถุนายน 2016, 06:29:10

          +|pกำลังใจยามเช้าสดใสคะ

      ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรวยๆคะ
F*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: stitchmeow ที่ 10 มิถุนายน 2016, 06:30:02
 gd| gd| gd|

 |** |** |** |** |** |** |**


(https://upic.me/i/01/000--1.gif) (https://upic.me/show/45525890)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: •❤ yada •❤ ที่ 10 มิถุนายน 2016, 07:26:11
(https://upic.me/i/65/14230596871423067859l.jpg) (https://upic.me/show/56871331)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: eak_u2 ที่ 10 มิถุนายน 2016, 07:26:33
 +|p r"| r"| r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Sun* ที่ 10 มิถุนายน 2016, 07:30:10

 p*.   p*.    :';   +|p

หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nu_mapang ที่ 10 มิถุนายน 2016, 07:31:14
 'J|L 'J|L 'J|L 'J|L 'J|L r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tum56 ที่ 10 มิถุนายน 2016, 09:12:03


 'J|L +|p hrt r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ยาย@แป้งร่ำ ที่ 10 มิถุนายน 2016, 09:38:18
              f[+ f[+ |,q*| f[+ f[+


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: แป้ง ที่ 10 มิถุนายน 2016, 10:08:45
 JlL'(http://i64.tinypic.com/34ip75x.jpg)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: m_yao ที่ 10 มิถุนายน 2016, 10:09:50
 s#y s#y |il r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: dddd2559 ที่ 10 มิถุนายน 2016, 10:23:02
 +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 10 มิถุนายน 2016, 11:44:55
ทักทายยามเที่ยงวันครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: maanfah ที่ 10 มิถุนายน 2016, 12:03:16
546


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 10 มิถุนายน 2016, 12:35:07
ทักทายยามบ่ายครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tottor ที่ 10 มิถุนายน 2016, 12:56:13
                                   +|p                  i|I
 r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: AmataS606 ที่ 10 มิถุนายน 2016, 13:04:45
+1พลังน้ำใจ ขอให้เถ้าแก่มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจนะครับ l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ✿ ญา ✿ ที่ 10 มิถุนายน 2016, 13:23:59
สดชื่นตอนบ่ายจร้า..
(https://upic.me/i/zu/fsnz2.jpg) (https://upic.me/show/55322225)
 li* li* li*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: MooAomSin ที่ 10 มิถุนายน 2016, 13:33:10
 t[: +|p สวัสดีคะท่านเถ้าแก่


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: chone ที่ 10 มิถุนายน 2016, 13:43:26
เด่นหน่วยบน


งวด   1   มีนาคม    2559

***หนุ่มไชยปราการ    156789

***อ.Jumjim007    283579

*** อ. Vasinn       78901246

*** คนคอนศรี        6134589

*** คนเวียงคำ        0468

***สรุปเด่นหน่วยบน 8 ***

ผลออก   686   ถูก   8   งวดนี้เข้าหลักสิบ


งวด   16   มีนาคม    2559

***หนุ่มไชยปราการ    0123689

***อ.Jumjim007    143689

*** อ. Vasinn       12345680

*** คนคอนศรี        8013679

*** คนเวียงคำ        145689

***สรุปเด่นหน่วยบน 1-6-8 ***

ผลออก   ตๅค   ถูก   8   หลักหน่วยบน


งวด   1   เมษายน    2559

***หนุ่มไชยปราการ    023568

***อ.Jumjim007    034679

*** อ. Vasinn       34567802

*** คนคอนศรี        5023478

*** คนเวียงคำ        0234578

***สรุปเด่นหน่วยบน 0-3 ***

ผลออก   720   ถูก   0   หลักหน่วยบน


งวด   16   เมษายน    2559

***หนุ่มไชยปราการ    013789

***อ.Jumjim007    124589

*** อ. Vasinn       45678913

*** คนคอนศรี        9124678

*** คนเวียงคำ        0234589

***สรุปเด่นหน่วยบน 8-9 ***

ผลออก   609   ถูก   9   หลักหน่วยบน


งวด   2   พฤษภาคม    2559

***หนุ่มไชยปราการ    0123479

***อ.Jumjim007    245789

*** อ. Vasinn       56789024

*** คนคอนศรี        6134589

*** คนเวียงคำ        0345679

***สรุปเด่นหน่วยบน 4-9 ***

ผลออก   459   ถูก   9   หลักหน่วยบน


งวด   16   พฤษภาคม    2559

***หนุ่มไชยปราการ    356789

***อ.Jumjim007    0123678

*** อ. Vasinn       45678913

*** คนคอนศรี        7025689

*** คนเวียงคำ        023457

***สรุปเด่นหน่วยบน 7 ***

ผลออก   737   ถูก   7   หลักหน่วยบนงวด   1   มิถุนายน    2559

***หนุ่มไชยปราการ    013468

***อ.Jumjim007    125789

*** อ. Vasinn       90123468

*** คนคอนศรี        07928

*** คนเวียงคำ        035689

***สรุปเด่นหน่วยบน 8 ***

ผลออก   825   ถูก   8   หลักร้อย
งวด   16   มิถุนายน    2559

***หนุ่มไชยปราการ    135689

***อ.Jumjim007    0134589

*** อ. Vasinn       89012357

*** คนคอนศรี        68917

*** คนเวียงคำ        15789

***สรุปเด่นหน่วยบน 1-8-9 ***

ผลออก   XXX   ถูก   X   หลักหน่วยบน

ขอบคุณมากค่ะ เฮงๆรวยๆค่ะ

           บน  9   รอง 5 น้อ อ.เฮือนคำ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 10 มิถุนายน 2016, 16:49:31                 +|pกำลังใจยามเย็นคะ F*

              r"| r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: กุมภา ที่ 10 มิถุนายน 2016, 16:50:58

  |il   d||  tk:   d||   |il


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: *jang* ที่ 10 มิถุนายน 2016, 17:30:48
(https://upic.me/i/qj/01f700f3ae1ee3d620a67b9cf453131a_1215679283.gif) (https://upic.me/show/2952161)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 10 มิถุนายน 2016, 18:05:54
กำลังสรุปสามตัวตรงครับ ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: chan_tavan ที่ 10 มิถุนายน 2016, 18:07:04
 g|" g|" g|" g|" g|" g|"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 10 มิถุนายน 2016, 18:27:22
(https://upic.me/i/ps/qwert10.jpg) (https://upic.me/show/57062922)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: chone ที่ 10 มิถุนายน 2016, 18:53:19
เด่นหน่วยบน


งวด   1   มีนาคม    2559

***หนุ่มไชยปราการ    156789

***อ.Jumjim007    283579

*** อ. Vasinn       78901246

*** คนคอนศรี        6134589

*** คนเวียงคำ        0468

***สรุปเด่นหน่วยบน 8 ***

ผลออก   686   ถูก   8   งวดนี้เข้าหลักสิบ


งวด   16   มีนาคม    2559

***หนุ่มไชยปราการ    0123689

***อ.Jumjim007    143689

*** อ. Vasinn       12345680

*** คนคอนศรี        8013679

*** คนเวียงคำ        145689

***สรุปเด่นหน่วยบน 1-6-8 ***

ผลออก   ตๅค   ถูก   8   หลักหน่วยบน


งวด   1   เมษายน    2559

***หนุ่มไชยปราการ    023568

***อ.Jumjim007    034679

*** อ. Vasinn       34567802

*** คนคอนศรี        5023478

*** คนเวียงคำ        0234578

***สรุปเด่นหน่วยบน 0-3 ***

ผลออก   720   ถูก   0   หลักหน่วยบน


งวด   16   เมษายน    2559

***หนุ่มไชยปราการ    013789

***อ.Jumjim007    124589

*** อ. Vasinn       45678913

*** คนคอนศรี        9124678

*** คนเวียงคำ        0234589

***สรุปเด่นหน่วยบน 8-9 ***

ผลออก   609   ถูก   9   หลักหน่วยบน


งวด   2   พฤษภาคม    2559

***หนุ่มไชยปราการ    0123479

***อ.Jumjim007    245789

*** อ. Vasinn       56789024

*** คนคอนศรี        6134589

*** คนเวียงคำ        0345679

***สรุปเด่นหน่วยบน 4-9 ***

ผลออก   459   ถูก   9   หลักหน่วยบน


งวด   16   พฤษภาคม    2559

***หนุ่มไชยปราการ    356789

***อ.Jumjim007    0123678

*** อ. Vasinn       45678913

*** คนคอนศรี        7025689

*** คนเวียงคำ        023457

***สรุปเด่นหน่วยบน 7 ***

ผลออก   737   ถูก   7   หลักหน่วยบนงวด   1   มิถุนายน    2559

***หนุ่มไชยปราการ    013468

***อ.Jumjim007    125789

*** อ. Vasinn       90123468

*** คนคอนศรี        07928

*** คนเวียงคำ        035689

***สรุปเด่นหน่วยบน 8 ***

ผลออก   825   ถูก   8   หลักร้อย
งวด   16   มิถุนายน    2559

***หนุ่มไชยปราการ    135689

***อ.Jumjim007    0134589

*** อ. Vasinn       89012357

*** คนคอนศรี        68917

*** คนเวียงคำ        15789

***สรุปเด่นหน่วยบน 1-8-9 ***

ผลออก   XXX   ถูก   X   หลักหน่วยบน                    น่าจะเน้น   9    ครองราช  70  ปี     9 7 0หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: bas_2513 ที่ 10 มิถุนายน 2016, 19:05:13
ขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 10 มิถุนายน 2016, 19:16:47           +|pกำลังใจยามค่ำคะ F*

                i|I i|I i|I i|I


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ❤❤.ม้ง2013.❤❤ ที่ 10 มิถุนายน 2016, 19:40:19
(https://upic.me/i/by/6____1_1.jpg) (https://upic.me/show/58649327)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ♥♥ตังค์ su มา♥♥ ที่ 10 มิถุนายน 2016, 19:51:05
(https://upic.me/i/um/l4yvf.jpg) (https://upic.me/show/54685593)

สวัสดีค่ะตังค์ สุ แวะมาทักทายและเติมกำลังใจให้ค่ะ
ขอบคุณทุก ๆข้อมูลที่นำมาแบ่งปัน ขอให้ร่ำรวยทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะหัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: watrin ที่ 10 มิถุนายน 2016, 20:16:00
 >.'|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 10 มิถุนายน 2016, 20:40:43
ทักทายยามค่ำๆครับเตรียมอาหารใส่บาตรพระใหม่พรุ่งนี้เช้าอยู่ครับ ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 10 มิถุนายน 2016, 21:01:26

                      'J|L นอนหลับฝันดีคะ  ฺB|Y


                               i|I i|I i|I i|I


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Harithaya ที่ 10 มิถุนายน 2016, 21:02:08
(https://upic.me/i/e3/thank5.gif) (https://upic.me/show/25652538)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 10 มิถุนายน 2016, 21:06:09
ทักทายยามค่ำๆครับเตรียมอาหารใส่บาตรพระใหม่พรุ่งนี้เช้าอยู่ครับ ]|[ ]|[
หนูขออนุโมทนาด้วยคะ สาธุ สาธุ สาธุ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tr501 ที่ 11 มิถุนายน 2016, 02:21:36
 +|p '|* '|* '|* <*)|| <*)|| <*)||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 11 มิถุนายน 2016, 05:57:36
(https://upic.me/i/tm/1380525842-sc5760jpg-o.jpg) (https://upic.me/show/58651486)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 11 มิถุนายน 2016, 06:33:56

      +|pกำลังใจยามเช้าโชคดีคะ 'J|L

            F* F* F* F*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 11 มิถุนายน 2016, 07:06:04
ทักทายยามเช้าครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 11 มิถุนายน 2016, 07:07:22
ไปใส่บาตรพระใหม่พึ่งกลับมาครับ  l'! l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 11 มิถุนายน 2016, 07:32:42
เตรียมตัวไปเชียงใหม่ก่อนนะครับ ค่ำๆกลับ


r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nu_mapang ที่ 11 มิถุนายน 2016, 07:33:37
 'J|L 'J|L 'J|L 'J|L r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: paramat ที่ 11 มิถุนายน 2016, 07:48:23
 >.i|อาจารย์เถ้าแก่ครับสูตรสาวเมืองใต้กับนาสาวเหยินแบบแต่ก่อนก็ยอดเยี่ยมนะครับ
ถ้ามีโปรดเมตตาด้วยครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kanya28 ที่ 11 มิถุนายน 2016, 08:15:15
สวัสดียามเช้าค่ะอ.เถ้าแก่ เดินทางปลอดภัยนะคะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 11 มิถุนายน 2016, 08:16:56
เก็บข้อมูลห้อง วีไอพีก่อนไปเชียงใหม่ครับ


 
g|" g|" g|" g|" g|" g|"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 11 มิถุนายน 2016, 08:17:13
สวัสดียามเช้าค่ะอ.เถ้าแก่ เดินทางปลอดภัยนะคะ


ขอบคุณมากๆครับ P" ''t' '|*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 11 มิถุนายน 2016, 08:18:58
อาจารย์เถ้าแก่ครับสูตรสาวเมืองใต้กับนาสาวเหยินแบบแต่ก่อนก็ยอดเยี่ยมนะครับ
ถ้ามีโปรดเมตตาด้วยครับ


เลิกใช้แล้วครับ หันมาใช้ข้อมูลของท่านอาจารย์ต่างๆง่ายกว่ามากเลยครับ โดยเฉพาะข้อมูลห้อง วีไอพี เข้าไปแล้วยิ่งหาง่ายถึงเวลาท่านก็ลง สมัครเข้างวดก่อนเป็นงวดแรก เกือบถูกสามตัว งวดนี้จะคำนวณสูตรเดิมอีกครับ แต่..ข้อมูลที่เก็บก่อนไปเชียงใหม่เป็นอีกแนวคิดหนึ่งครับ ไม่ปนกับที่คิดงวดก่อน เป็น สมช.ห้อง วีไอพี แล้วแทบไม่อยากใช้ข้อมูลของตนเองเลยครับ

l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: witsanu lampang ที่ 11 มิถุนายน 2016, 08:19:45
 t"* t"* t"* t"*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: s3500 ที่ 11 มิถุนายน 2016, 08:38:06
 s#y p*. t::


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: แป้ง ที่ 11 มิถุนายน 2016, 09:59:21
                (http://i67.tinypic.com/2i8a9ur.jpg)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: LEO 554 ที่ 11 มิถุนายน 2016, 10:41:23
 JlL' JlL' JlL' JlL' JlL'

 JlL' JlL' JlL' JlL' JlL'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tottor ที่ 11 มิถุนายน 2016, 11:03:47
                                      +|p                 i|I
 tk: tk: tk: tk: tk: tk: tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tu1 ที่ 11 มิถุนายน 2016, 12:18:33
 gd: gd: gd:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ขวัญเองจ้า ที่ 11 มิถุนายน 2016, 12:39:53
(https://upic.me/i/yl/1358313860.jpg) (https://upic.me/show/52792425)
 
 (https://upic.me/i/5x/408901yacyx2kkw1.gif) (https://upic.me/show/1029589)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: mawin2508 ที่ 11 มิถุนายน 2016, 13:01:05
 p*.


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 11 มิถุนายน 2016, 13:36:02
(https://upic.me/i/cj/b9404159b70f42119cb3416fb0aad97e.jpg) (https://upic.me/show/58653553)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: amornratana ที่ 11 มิถุนายน 2016, 13:39:44
 'J|L |il |il |il |il


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 11 มิถุนายน 2016, 14:35:23
กำลังจะกลับบ้านครับ r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Grid ที่ 11 มิถุนายน 2016, 14:36:51
 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: chairatch-th@hotmail.com ที่ 11 มิถุนายน 2016, 15:09:36
 r|i >.i| >.;|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 11 มิถุนายน 2016, 15:14:12  +|pกำลังใจยามบ่ายคะ l'!

          i|I i|I i|I i|I


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 11 มิถุนายน 2016, 15:16:26
ไปใส่บาตรพระใหม่พึ่งกลับมาครับ  l'! l'! สาธุ จ้า


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: khaempeth ที่ 11 มิถุนายน 2016, 15:32:31
 +|pขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 11 มิถุนายน 2016, 15:39:47
กำลังจะกลับบ้านครับ r|| r|| โชคดีคะพี่เถ้าแก่ F*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ✿ ญา ✿ ที่ 11 มิถุนายน 2016, 16:32:46
สดชื่นตอนบ่ายจร้า..
(https://upic.me/i/4i/784236.jpg) (https://upic.me/show/25465266)
 li* li* li*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Jacky Chang ที่ 11 มิถุนายน 2016, 17:17:36
 s#yขอบคุณมากครับอาจารย์เถ้าแก่ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ....ขอบคุณมากครับอาจารย์


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nonn ที่ 11 มิถุนายน 2016, 17:36:56
(https://upic.me/i/kh/20080418_welcome.gif) (https://upic.me/show/1170746)
(https://upic.me/i/5v/spd_20060824100409_b.jpg) (https://upic.me/show/19433224)
(https://upic.me/i/wn/16untitled-2.jpg) (https://upic.me/show/58654628)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 11 มิถุนายน 2016, 18:26:04
กลับถึงบ้านแล้วครับ r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Tu-Silvercar ที่ 11 มิถุนายน 2016, 19:04:34

ขอให้ร่ำรวยเงินทอง
 r|| r|| r|| r|| r|| r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 11 มิถุนายน 2016, 19:16:05
(https://upic.me/i/x6/t080512_07c.gif) (https://upic.me/show/35727003)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 11 มิถุนายน 2016, 19:36:23
เตรียมอาหารไปวัดพรุ่งนี้ก่อนครับ ok| ok|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: chan_tavan ที่ 11 มิถุนายน 2016, 19:57:51
 s#y s#y s#y s#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 11 มิถุนายน 2016, 19:59:22

            +|pกำลังใจยามค่ำคะ F*

                 y|m y|m y|m y|m y|m


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Harithaya ที่ 11 มิถุนายน 2016, 20:09:12
 +|p +|p +|p +|p
 r|| r|| r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ✿ ญา ✿ ที่ 11 มิถุนายน 2016, 20:55:09
คืนนี้หลับฝันดีจร้า..
(https://upic.me/i/05/24219-1.jpg) (https://upic.me/show/37982804)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 11 มิถุนายน 2016, 21:44:57
ทักทายยามดึกครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: opart ที่ 11 มิถุนายน 2016, 21:45:39
 hrt hrt l'! l'! r|| r|| l'! l'! hrt hrt


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 11 มิถุนายน 2016, 21:46:46         'J|Lนอนหลับฝันดีคะ ฺB|Y

                i|I i|I i|I


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nan111 ที่ 11 มิถุนายน 2016, 22:16:36
 JlL' JlL'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Jeejee999 ที่ 11 มิถุนายน 2016, 22:28:08
เด่นสิบหน่วยบนพบพร

ออก   260   เด่น   23160

ออก   466   เด่น   64158

ออก   421   เด่น   12490

ออก   881   เด่น   14238

ออก   742   เด่น   49120

ออก   049   เด่น   41386

ออก   507   เด่น   02356

ออก   677   เด่น   80572

ออก   363   เด่น   67134

ออก   094   เด่น   94601

ออก   148   เด่น   34572

ออก   825   เด่น   12403

ออก   630   เด่น   74602

ออก   211   เด่น   24701

ออก   283   เด่น   01925  เข้าร้อย

ออก   350   เด่น   01724  เข้าหน่วย

ออก   255   เด่น   39405  เข้าหน่วย

ออก   217   เด่น   70492  เข้าหน่วย

ออก   371   เด่น   89012  เข้าหน่วย

ออก   800   เด่น   12034  เข้าหน่วย

ออก   364   เด่น   60234  เข้าหน่วย

ออก   686   เด่น   35601  เข้าหน่วย

ออก   918   เด่น   85701  เข้าหน่วย

ออก   720   เด่น   56012  เข้าหน่วย

ออก   609   เด่น  37024  เข้าสิบ

ออก   459   เด่น  63581 เข้าสิบ

ออก   737   เด่น  72691 เข้าหน่วย

ออก  825   เด่น   07813 เข้าร้อย

ออก  XXX   เด่น  86914


r|| r|| r|| r|| r|| r|| r|| r|| r|| +|p +|p +|p +|pหัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: paramat ที่ 11 มิถุนายน 2016, 22:32:49
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: angunpri ที่ 11 มิถุนายน 2016, 22:51:03
 +|p +|p +|p r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 12 มิถุนายน 2016, 04:01:59
(https://upic.me/i/kv/1-127.jpg) (https://upic.me/show/57355784)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tr501 ที่ 12 มิถุนายน 2016, 04:44:01
 +|p '|* '|* '|* <*)|| <*)|| <*)||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 12 มิถุนายน 2016, 06:01:23
ทักทายยามเช้าครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 12 มิถุนายน 2016, 06:03:17
วันนี้วันพระไปทำบุญที่วัดและจะอยู่ทำบุญกับพระบวชใหม่ทั้งวันครับ r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 12 มิถุนายน 2016, 06:18:21


      +|p กำลังใจยามเช้าคะขอให้มีความสุขทั้งวันคะ F*

               r|| r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 12 มิถุนายน 2016, 06:20:31
วันนี้วันพระไปทำบุญที่วัดและจะอยู่ทำบุญกับพระบวชใหม่ทั้งวันครับ r|| r|| สาธุ จ้า


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kanya28 ที่ 12 มิถุนายน 2016, 06:32:43
สวัสดียามเช้าค่ะอ.เถ้าแก่ เติมพลังน้ำใจด้วยค่าาา


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nu_mapang ที่ 12 มิถุนายน 2016, 08:45:08
 'J|L 'J|L 'J|L 'J|L r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: แป้ง ที่ 12 มิถุนายน 2016, 09:14:34
(http://i63.tinypic.com/4kwdtw.jpg)
(http://i63.tinypic.com/32zp6b8.jpg)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 12 มิถุนายน 2016, 11:19:58
ทักทายยามสายๆครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: luck99999 ที่ 12 มิถุนายน 2016, 11:24:56
 'J|L. สวัสดีค่ะ ท่านเถ้าแก่ มาเติมพลังน้ำใจให้ค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: TEERAK. ที่ 12 มิถุนายน 2016, 11:31:29
 hrt |,-l*| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kitsana1593 ที่ 12 มิถุนายน 2016, 11:42:13
 |il |il |il |il |il |il |il l|v i|I li*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 12 มิถุนายน 2016, 11:50:20
     'J|Lหนึ่งกำลังใจยามเที่ยงคะ F*

           i|I i|I i|I i|I i|I


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ✿ ญา ✿ ที่ 12 มิถุนายน 2016, 11:50:42
สวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะ  +|p JlL'
(https://upic.me/i/zw/love_you_rose_lilies.jpg) (https://upic.me/show/45489895)

(https://upic.me/i/w6/kapook_42000.gif) (https://upic.me/show/616142)
(https://upic.me/i/td/ubkb6.png) (https://upic.me/show/58180927)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sutep123 ที่ 12 มิถุนายน 2016, 12:10:40
 ]|[ ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 12 มิถุนายน 2016, 12:12:11
(https://upic.me/i/vn/a3rr5.jpg) (https://upic.me/show/58658976)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 12 มิถุนายน 2016, 12:45:46
ทักทายยามบ่ายครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: pongtb ที่ 12 มิถุนายน 2016, 12:50:38
 g|" r"| r"| r"| r"| g|"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: eve ที่ 12 มิถุนายน 2016, 12:59:56
 >.i| >.i| >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 12 มิถุนายน 2016, 14:11:21 

               i|I i|I i|I i|I

                       F*
               i|I i|I i|I i|I
     


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 12 มิถุนายน 2016, 14:15:09
ที่บ้านกำลังจะพ่นหมอกควันไล่ยุงลายครับ r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 12 มิถุนายน 2016, 14:19:11
คำเตือน!!
เพื่อนๆสมช.ท่านใดที่ชอบเล่นเลขดับ งวดนี้หลักสิบบนดับหมดสิบตัวครับ... r|| hrt l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: rintr ที่ 12 มิถุนายน 2016, 15:22:52
 g|" g|" g|" g|" g|"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: aaaa1111 ที่ 12 มิถุนายน 2016, 15:27:56
 >.;| >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: 4X4 ที่ 12 มิถุนายน 2016, 15:32:29
อ. สรุปข้อมูลเยี่ยมมากๆ ครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Grid ที่ 12 มิถุนายน 2016, 15:35:29
 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ❤❤.ม้ง2013.❤❤ ที่ 12 มิถุนายน 2016, 17:31:57
(https://upic.me/i/x1/12791121_524339101060248_8611697985347990453_n.jpg) (https://upic.me/show/58608128)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Khum Srinual ที่ 12 มิถุนายน 2016, 17:39:49
 tk: tk: tk: +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 12 มิถุนายน 2016, 18:14:22
ทักทายยามเย็นครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Jaoh ที่ 12 มิถุนายน 2016, 18:15:07
 tk: tk: r"| r"| i|I i|I i|I i|I i|I


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: maxciti ที่ 12 มิถุนายน 2016, 18:29:07
 >.l| >.l| >.l|

สวัสดีครับ อ.เถ้าแก่ JlL' JlL' JlL'

(https://upic.me/i/wf/ib002.jpg) (https://upic.me/show/57124445)
(https://upic.me/i/ng/rs4fmr.gif) (https://upic.me/show/26168594)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 12 มิถุนายน 2016, 19:35:16
   +|pกำลังใจยามค่ำคะ F*

          i|I i|I i|I i|I


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 12 มิถุนายน 2016, 20:14:37


            'J|Lนอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์คะ ฺB|Y

                i|I i|I i|I i|I i|I i|I


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: amnard7543 ที่ 12 มิถุนายน 2016, 20:34:53
javascript:void(0);


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: INFANTY ที่ 12 มิถุนายน 2016, 21:29:10
 ]|[ r|i tk: +|p hrt >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kittiyagungun ที่ 12 มิถุนายน 2016, 22:10:51
 t"* |,-l*| t:: t::


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: wan12345 ที่ 12 มิถุนายน 2016, 22:40:58
 +|p +|p r"| r"| g|" g|" r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: dior191 ที่ 12 มิถุนายน 2016, 22:47:09
 'J|L 'J|L 'J|L 'J|L 'J|L 'J|L 'J|L 'J|L 'J|L 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tr501 ที่ 12 มิถุนายน 2016, 23:14:02
 +|p '|* '|* '|* <*)|| <*)|| <*)||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: noi45 ที่ 12 มิถุนายน 2016, 23:59:10
 '|* #%/ #%/ r"| r"| r"| r"| r"| #%/ #%/ '|*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ❤❤.มลV999.❤❤ ที่ 13 มิถุนายน 2016, 01:10:18
>.l|(https://upic.me/i/6w/u35309997661943016716fm3.jpg) (https://upic.me/show/58663811) >.l|
(https://upic.me/i/4z/28b36.gif) (https://upic.me/show/51205257)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 13 มิถุนายน 2016, 05:30:31

   +|pกำลังใจเช้าวันใหม่คะขอให้ท่านโชคดีทั้งวันคะ F*

                    y|m y|m y|m y|m y|m y|m


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 13 มิถุนายน 2016, 05:48:22
(https://upic.me/i/f9/9_1329975064.jpg) (https://upic.me/show/56669320)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kanya28 ที่ 13 มิถุนายน 2016, 06:10:44
อรุณสวัสดิ์ค่ะอ.เถ้าแก่


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 13 มิถุนายน 2016, 06:16:17
ทักทายยามเช้าครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: "งูเล็ก" ที่ 13 มิถุนายน 2016, 06:36:03
 |il |il |il |il |il


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: panghom ที่ 13 มิถุนายน 2016, 06:38:37
 'J|L 'J|L 'J|L สวัสดีค่ะ อ.เถ้าแก่


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nu_mapang ที่ 13 มิถุนายน 2016, 07:04:51
 'J|L g|" g|" r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: dreamdoo ที่ 13 มิถุนายน 2016, 08:28:13
 t"* t"* t"* t"* t"*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 13 มิถุนายน 2016, 08:37:09
ไปทานข้าวก่อนนะครับ ทยอยส่งข้อมูลสองตัวล่างให้เพื่อนๆอยู่ ส่วนในเว็ปข้อมูลล่างคงลงหน้า 1 ครับ r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: TEERAK. ที่ 13 มิถุนายน 2016, 08:38:26
 hrt |,-l*|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kitsana1593 ที่ 13 มิถุนายน 2016, 09:47:45
 l|I >.'|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 13 มิถุนายน 2016, 10:12:27
ลงข้อมูลล่างด้วยมือถือไว้ที่หน้า 1 ผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยพอดีแม่ของพี่สะใภ้เสียที่สกลนครครับ ต้องช่วยงานก่อน..


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: rintr ที่ 13 มิถุนายน 2016, 10:20:06
ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ครับ อ.เถ้าแก่


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: karuna371 ที่ 13 มิถุนายน 2016, 10:41:23
 s#y s#y s#y s#y s#y s#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nunthacha ที่ 13 มิถุนายน 2016, 10:42:08
ขอบพระคุณเถ้าแก่ที่สละเวลาเพื่อทุกคนให้ได้รับข้อมูลดีดีคะ.  s#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nunthacha ที่ 13 มิถุนายน 2016, 10:48:53
เดินทางปลอดภัยนะคะเถ้าแก่


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kanya28 ที่ 13 มิถุนายน 2016, 10:50:25
 l'!ขอให้อ.เถ้าแก่เดินทางปลอดภัยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลเลขล่าง ยังรอจองล็อตฯเหมือนเดิมค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ 13 มิถุนายน 2016, 10:53:41
 +|p +|p +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: jj.ice ที่ 13 มิถุนายน 2016, 11:16:40
 +|p 'J|L t:: t:: hrt l'! l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 13 มิถุนายน 2016, 11:24:53
(https://upic.me/i/fa/4images2.jpg) (https://upic.me/show/58665128)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tu111 ที่ 13 มิถุนายน 2016, 11:40:50
 tk: tk: +|p r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อม เมืองนนท์ ที่ 13 มิถุนายน 2016, 12:04:37
(http://www.uppic.org/image-4242_575E2C44.jpg) (http://www.uppic.org/share-4242_575E2C44.html)
 +|p
 h;, ให้กำลังใจครับ  h;,


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: แอปเปิ้ล/เล็ก ที่ 13 มิถุนายน 2016, 12:24:57
 +|p 'J|L 'J|L t"*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เจ็บบ้าง อะไรบ้าง ที่ 13 มิถุนายน 2016, 13:32:28
 >.x| gd| r"| r"|
 +|p +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: K-A-K ที่ 13 มิถุนายน 2016, 14:21:35
  >.i| สวัสดียามบ่ายครับ อาจารย์  +|p hrt  t[: >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: pongtb ที่ 13 มิถุนายน 2016, 14:25:20
 +|p g|" g|" g|" +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: stitchmeow ที่ 13 มิถุนายน 2016, 14:25:52
 F;* F;* F;* F;* F;* F;*

 C|. C|. C|. C|. C|. C|. C|.

(https://upic.me/i/ss/zz002.gif) (https://upic.me/show/1110616)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: supawadee123 ที่ 13 มิถุนายน 2016, 14:36:31
 tk: tk: tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: authain ที่ 13 มิถุนายน 2016, 14:38:58
 p*. p*. p*. p*.


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: hot49 ที่ 13 มิถุนายน 2016, 14:42:08
 tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: █★●amy_amy ●★█ ที่ 13 มิถุนายน 2016, 14:48:15
'J|L ขออนุญาตท่านเจ้าของกระทู้ ประชาสัมพันธ์ ทำเนียบอาจารย์ระดับต่างๆของเว็บapichoke  'J|L
''t' ถ้าชื่อ อาจารย์ท่านใดตกหล่นไป รบกวนแจ้งทางpmด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ  ''t'


ทำเนียบอาจารย์ระดับต่างๆของเว็บapichoke

1.อาจารย์ C5

     500 Million      
      @เขยเมืองเหนือ@      
       dexnoi      
       hyesun      
       JOHN_LEE      
       kajonlap   
       khunthap      
       KOTO      
       Mr.M@N      
       ppoo
       pukarn   
       SeiYa      
       Singing mina      
       spriggan      
       Tu-Silvercar      
       ZianLotto      
       คนวังหิน      
       ซานกง   
       ลุงเล้ง   
       หนุ่มสุพรรณ   
       เทพเจ้าดาวเหนือ      
       เหมียวน่ารัก

1.1 อาจารย์เรียญทอง C5

      jam_uad      
      Mr.Genome      
      Niyomchai      
      numchon      
      yui329      
      ~MarwiN™☆      
      หนิงเชียงใหม่
      chaijareonkit      
      sumrej      
      wor      
      มะละกอ      
      สุขสันต์2014
      arnonpai      
      SALO      
      sanya_rattana


2.อาจารย์ C6

      $$$$$      
       $$vasinn$$      
       >>Laopee 劉備<<   
       >>หนุ่มเมืองขอน<<      
       <<<<<฿฿฿฿฿ - มารวย - ฿฿฿฿฿ >>>>>      
       (**kit 234**)   
       ღღ ลักษ์ ღღ   
       *$[sorn_bu]$*      
       B00B00 \\(^_^)//   
       busa      
       chamrat      
       coopper      
       k-chai      
       kunpong   
       LEARN   
       meechai      
       Muffin2519      
       Never      
       nida2l         
       pear111      
       peej      
       Phozedon   
       pisit      
       prasong      
       RewZa-NW      
       ruaydeeja      
       sumo      
       TON-BAITAN      
       ty_      
       ขวัญ..บ้านคานทอง   
       คุณชายกำแพงเพชร
      เถ้าแก่ เฮือนคำ
       


2.1 อาจารย์เหรียญทอง C6 (จากการแข่งขัน)
  
     chawarit      
      kuntong   
      MollyMilly      
      nu_mam      
      PAJALO      
      somwe      
     ~TaNaGorn~      
      กอนกวย...   
      ก้านตอง   
      อัคคี   
      เทพบุตรออนซอน   
      ♠ Black Power ♠


3.อาจารย์มงกุฏทอง C7
     - Hippo -   
     *Sudarat *
      amornrith      
       ge      
       kamejira      
       Park Dong Sup      
       somsanook      
       subachok21
       SUNJI      
       Yoo-na      
       {Rain}      
       ¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.¸      
       คนแดนสิบสองปันนา   
       บิวGATE      
       ป้าบัวผัน      
       ผู้กอง.   
       เตโช      
       เอลี่      
       เอ๋

3.1 อาจารย์เหรียญทอง C7 (จากการแข่งขัน)
       █★●amy_amy ●★█
       KFC      
       THANADON   
       viola   
       ♎ M★Pong.♎
   

4.อาจารย์มงกุฏเพชร C8
    
    (นามธรรม)           
      pat12   
      pong281      
      นนท์กุญแจ


5.อาจารย์เพชรมรกต C9

    ตุ้งหนิง ผู้หญิงตัดเซียน

6.ปรมาจารย์ C10

    <winnie>

7.ยอดปรมาจารย์สูงสุด C11

     numchai42หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: chone ที่ 13 มิถุนายน 2016, 15:14:32                 ไทยรัฐ                                                     เดลินิวส์                                                อ.เฮือนคำ 
             ....../ ..../  8                                           5  / ... /  2                                           
             ....../ 6  /.....                                          9  / 6  /  3                                           2 6 3 5 7 4
                3  /.2. /  0                                           0  /... /   7         


                เลชชนกัน   ทั้ง 3  อาจารย์    2  3  6 - ชน2 อาจารย์    0  5  7        ไม่ชน            4  8  9    ไม่มี      1

                    คาดว่า   2  3  6    ต้องมีให้เห็นใน  สิบ  หน่วย บนหัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 13 มิถุนายน 2016, 15:39:08
ทักทายยามบ่ายๆครับ เตรียมของให้แม่บ้านไปงานศพคุณแม่ของพี่สะใภ้พึ่งเสร็จครับ hrt hrt


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Toy123456 ที่ 13 มิถุนายน 2016, 15:56:31
 'J|L ขอบคุณทุกๆข้อมูลมากค่ะ  |,-l*|
 r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: luk182 ที่ 13 มิถุนายน 2016, 16:01:06
Thank


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Tachi89 ที่ 13 มิถุนายน 2016, 16:23:53
 +|p s#y s#y t"*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: LEE2515 ที่ 13 มิถุนายน 2016, 16:37:04
 ]|[ สวัสดีและเพิ่มแรงใจครับท่านอาจารย์ +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: LEE2515 ที่ 13 มิถุนายน 2016, 16:52:30
l'! สองตัวล่างเถ้าแก่ เฮือนคำ  l'!

งวด  16  มิถุนายน  2559

11  16  17  19

61  66  67  69

71  76  77  79

91  96  97  99

เด่นมาก

11  16  17  19  61  71  91

เด่นที่สุด

16  61  กัน  11  66

ป.ล.จัดทำเป็นงวดแรก และทำงวดนี้งวดเดียว เพราะงวดหน้าจะขลุกอยู่แต่ห้อง วีไอพี แล้วครับ
s#y พอจะเมตตาบอกแนวการคิดได้หรือเปล่าครับท่านอาจารย์ ขอบคุณครับ >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 13 มิถุนายน 2016, 17:12:21
l'! สองตัวล่างเถ้าแก่ เฮือนคำ  l'!

งวด  16  มิถุนายน  2559

11  16  17  19

61  66  67  69

71  76  77  79

91  96  97  99

เด่นมาก

11  16  17  19  61  71  91

เด่นที่สุด

16  61  กัน  11  66

ป.ล.จัดทำเป็นงวดแรก และทำงวดนี้งวดเดียว เพราะงวดหน้าจะขลุกอยู่แต่ห้อง วีไอพี แล้วครับ
s#y พอจะเมตตาบอกแนวการคิดได้หรือเปล่าครับท่านอาจารย์ ขอบคุณครับ >.i|

พึ่งทำเป็นงวดแรก ไม่รู้ว่าจะถูกไหม? ขั้นตอนในการสรุปสลับซับซ้อนมากพอสมควร และต้องอาศัยข้อมูลจากท่านอาจารย์อื่นๆอีกมากมาย เถ้าแก่สรุปเพื่อหาเด่นตัวเดียวให้เพื่อนๆร่วมชั้นเรียนเพื่อนำไปออกกำลังกายเท่านั้นครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Art2547 ที่ 13 มิถุนายน 2016, 17:25:36
l'! สองตัวล่างเถ้าแก่ เฮือนคำ  l'!

งวด  16  มิถุนายน  2559

11  16  17  19

61  66  67  69

71  76  77  79

91  96  97  99

เด่นมาก

11  16  17  19  61  71  91

เด่นที่สุด

16  61  กัน  11  66

ป.ล.จัดทำเป็นงวดแรก และทำงวดนี้งวดเดียว เพราะงวดหน้าจะขลุกอยู่แต่ห้อง วีไอพี แล้วครับ
s#y พอจะเมตตาบอกแนวการคิดได้หรือเปล่าครับท่านอาจารย์ ขอบคุณครับ >.i|

พึ่งทำเป็นงวดแรก ไม่รู้ว่าจะถูกไหม? ขั้นตอนในการสรุปสลับซับซ้อนมากพอสมควร และต้องอาศัยข้อมูลจากท่านอาจารย์อื่นๆอีกมากมาย เถ้าแก่สรุปเพื่อหาเด่นตัวเดียวให้เพื่อนๆร่วมชั้นเรียนเพื่อนำไปออกกำลังกายเท่านั้นครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 13 มิถุนายน 2016, 17:40:47  +|p กำลังใจยามใกล้ค่ำคะ F*

          i|I i|I i|I i|I


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kk518 ที่ 13 มิถุนายน 2016, 19:36:33
 '|* '|* '|* tk: tk: '|* '|* '|*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 13 มิถุนายน 2016, 19:58:35
      'J|L นอนหลับฝันดีคะ ฺB|Y

              i|I i|I i|I i|I


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kitsana1593 ที่ 13 มิถุนายน 2016, 20:03:06
 y/* y/* y/* +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Harithaya ที่ 13 มิถุนายน 2016, 20:52:29
 s#y s#y s#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 13 มิถุนายน 2016, 20:55:26
ทักทายยามค่ำคืนครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: mama11 ที่ 13 มิถุนายน 2016, 21:32:27
 +|p '|* '|* '|* '|* r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: chat7411 ที่ 13 มิถุนายน 2016, 21:39:31
 hrt hrt hrt hrt hrt r|| r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tr501 ที่ 13 มิถุนายน 2016, 21:50:40
 +|p '|* '|* '|* <*)|| <*)|| <*)||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 13 มิถุนายน 2016, 22:03:37
(https://upic.me/i/8g/000001.gif) (https://upic.me/show/45249485)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 13 มิถุนายน 2016, 22:48:50
ทักทายยามดึกๆครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 14 มิถุนายน 2016, 05:42:00
(https://upic.me/i/za/ss_23.jpg) (https://upic.me/show/50804921)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kanya28 ที่ 14 มิถุนายน 2016, 06:00:04
สวัสดีเช้าวันใหม่และเพิ่มพลังน้ำใจให้อ.เถ้าแก่ค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: toktak990 ที่ 14 มิถุนายน 2016, 06:15:15
 +|p hrt 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 14 มิถุนายน 2016, 06:25:30


               +|p กำลังใจยามเช้าโชคดีคะ l'!

             r|| r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nu_mapang ที่ 14 มิถุนายน 2016, 07:16:29
 s#y t"* 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 14 มิถุนายน 2016, 07:20:08
ทักทายยามเช้าครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 14 มิถุนายน 2016, 07:21:52
นั่งจิบกาแฟอยู่ครับ r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sky2009 ที่ 14 มิถุนายน 2016, 07:22:40
 tk: tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: punz ที่ 14 มิถุนายน 2016, 07:33:53
 'J|L 'J|L l'!  <*)|| li* :'; r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 14 มิถุนายน 2016, 08:33:45
ทักทายยามสายๆครับทุกๆท่าน


l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: LEE2515 ที่ 14 มิถุนายน 2016, 09:44:23
 ]|[ สวัสดีพร้อมกับเติมกำลังใจครับท่านอาจารย์ +|p
                  >.i|ขอบคุณครับ >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เชื่อม เมืองนนท์ ที่ 14 มิถุนายน 2016, 09:54:51
(http://www.uppic.org/image-B499_575F70E4.jpg) (http://www.uppic.org/share-B499_575F70E4.html)
 +|p
 lI| ให้กำลังใจครับ lI|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: yeneng ที่ 14 มิถุนายน 2016, 10:12:19
 +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: แป้ง ที่ 14 มิถุนายน 2016, 10:13:13
(http://i68.tinypic.com/317abdu.jpg)
(http://i65.tinypic.com/2z70cqs.jpg)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: MooAomSin ที่ 14 มิถุนายน 2016, 10:14:11
 t[: +|p tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: xXx7200 ที่ 14 มิถุนายน 2016, 10:18:54
 ''t' ''t' ''t'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tu111 ที่ 14 มิถุนายน 2016, 10:20:27
 gd: tk: r"| r"| +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 14 มิถุนายน 2016, 10:31:44
เด่นบนตัวเดียว

งวด   1   มิถุนายน   25598ป.ล.สรุปจากเด่นปักหลักสามตัวบนที่เด่นตัวนี้ทุกหลักครับเด่นบนตัวเดียว

งวด   16   มิถุนายน   25595ป.ล.รอข้อมูลของท่านเจ้าสำนักอยู่ครับ


เด่นบนตัวเดียวงวดนี้เถ้าแก่ชอบ 5 ครับ เพราะหลักร้อย หลักสิบ หลักหน่วยบน เลข 5 เด่นทุกหลัก กอร์ปกับแนวทางการคิดที่ได้รับการแนะนำมาจากทีมงานท่านหนึ่งที่ท่านบอกว่าท่านอยู่ในวงการหวยมานานกว่าสามสิบปี ท่านพึ่งเข้าร่วมทีมงานของเถ้าแก่ เฮือนคำ งวดนี้เป็นงวดที่สาม ข้อมูลของท่าน 2549 ชนกับท่าน อ.numchai(42)  13568 เด่น 5 ตัวเดียว ถ้า 5 ไม่มาให้เอา 249 จับคู่ 1368 จะได้คู่ชุดสองตัวบน 21  23  26  28  41  43  46  48  91  93  96  98  ข้อมูลของท่านทั้งสองตามสถิติชอบมาสิบหน่วยบน ถ้าตัวชนมามักจะมาที่สิบหน่วยบน ถ้าตัวชนไม่มาคู่ชุดสิบสองชุดกลับตัวต้องมาแน่นอน แต่ตามสถิติตัวชนจะไม่พลาดครับ ส่วนเด่น 5 อีกกลุ่มหน่งมาจากการชนเด่นข้อมูลของท่าน อ.วศินกับท่าน อ.น้องน้ำ 045  ชนเด่น  578  เด่น 5  ตัวเดียวเหมือนกัน ถ้า 5 ไม่มาจับคู่ 04  กับ  78  เด่นสองตัว  07  08  47  48  สองกลุ่มนี้ตัวชนตรงกันที่ 5  ตัวเดียว ส่วนคู่ชุดสองตัวชนกันที่ 48 84 ครับ ส่วนปักหลัก ร้อย สิบ หน่วยบน เถ้าแก่ จะลงที่หน้า 2 ครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tottor ที่ 14 มิถุนายน 2016, 10:35:58
                                   +|p                  i|I
 tk: tk: tk: tk: tk: tk: tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 14 มิถุนายน 2016, 10:55:42
ส่วนแนวทางการหาเด่นบนตัวเดียวที่ส่งให้เพื่อนๆร่วมชั้นเรียนไปออกกำลังกาย เถ้าแก่ เฮือนคำใช้เลขดับเดินที่สามหลักบนไปตัด แลัวนำข้อมูลที่ไม่ถูกตัดมาหากำลังเลขอีกขั้นตอนหนึ่งครับ งวดนี้ 2-3-6 ถ้ามาไม่น่าจะมาที่สิบหน่วยบนครับ

r|| r|| r|| r|| r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 14 มิถุนายน 2016, 10:57:22
เด่นบนตัวเดียว

งวด   1   มิถุนายน   25598ป.ล.สรุปจากเด่นปักหลักสามตัวบนที่เด่นตัวนี้ทุกหลักครับเด่นบนตัวเดียว

งวด   16   มิถุนายน   25595ป.ล.รอข้อมูลของท่านเจ้าสำนักอยู่ครับ


เด่นบนตัวเดียวงวดนี้เถ้าแก่ชอบ 5 ครับ เพราะหลักร้อย หลักสิบ หลักหน่วยบน เลข 5 เด่นทุกหลัก กอร์ปกับแนวทางการคิดที่ได้รับการแนะนำมาจากทีมงานท่านหนึ่งที่ท่านบอกว่าท่านอยู่ในวงการหวยมานานกว่าสามสิบปี ท่านพึ่งเข้าร่วมทีมงานของเถ้าแก่ เฮือนคำ งวดนี้เป็นงวดที่สาม ข้อมูลของท่าน 2549 ชนกับท่าน อ.numchai(42)  13568 เด่น 5 ตัวเดียว ถ้า 5 ไม่มาให้เอา 249 จับคู่ 1368 จะได้คู่ชุดสองตัวบน 21  23  26  28  41  43  46  48  91  93  96  98  ข้อมูลของท่านทั้งสองตามสถิติชอบมาสิบหน่วยบน ถ้าตัวชนมามักจะมาที่สิบหน่วยบน ถ้าตัวชนไม่มาคู่ชุดสิบสองชุดกลับตัวต้องมาแน่นอน แต่ตามสถิติตัวชนจะไม่พลาดครับ ส่วนเด่น 5 อีกกลุ่มหน่งมาจากการชนเด่นข้อมูลของท่าน อ.วศินกับท่าน อ.น้องน้ำ 045  ชนเด่น  578  เด่น 5  ตัวเดียวเหมือนกัน ถ้า 5 ไม่มาจับคู่ 04  กับ  78  เด่นสองตัว  07  08  47  48  สองกลุ่มนี้ตัวชนตรงกันที่ 5  ตัวเดียว ส่วนคู่ชุดสองตัวชนกันที่ 48 84 ครับ ส่วนปักหลัก ร้อย สิบ หน่วยบน เถ้าแก่ จะลงที่หน้า 2 ครับ

 s#y P" P" P"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 14 มิถุนายน 2016, 11:47:54
(https://upic.me/i/c3/13418741_1025623847475246_6529140534362764085_n.jpg) (https://upic.me/show/58673829)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: TanAke ที่ 14 มิถุนายน 2016, 11:52:43
ขอบคุณ อ.เถ้าแก่มากๆครับ
 tk: tk: tk: tk: tk: tk: tk:
 s#y s#y s#y s#y s#y s#y s#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: aoyjai ที่ 14 มิถุนายน 2016, 12:08:53
 'J|L 'J|L 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 14 มิถุนายน 2016, 12:09:37


     +|pกำลังใจยามเที่ยงคะ F*

         i|I i|I i|I i|I


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tantae ที่ 14 มิถุนายน 2016, 12:21:11
 |il ขอบคุณค่า.....  +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 14 มิถุนายน 2016, 12:23:24
สามตัวตรงและสามตัวโต๊สเตรียมลงที่หน้า 2 สรุปแบบไม่ใช้เลขดับ  เลือกเอาแต่ของท่านอาจารย์ที่ติดตามมานาน


r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: jung ที่ 14 มิถุนายน 2016, 12:46:43
 t"* |,-l*| t:: s#y s#y s#y w|i w|i w|i


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Damos ที่ 14 มิถุนายน 2016, 12:53:59
ขอบคุณค่ะ.รอค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nu_mapang ที่ 14 มิถุนายน 2016, 12:56:07
ขอบคุณมากคะท่านเถ้าแก่ขอให้รวยๆๆๆตลอดไปนะตะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: wacharee ที่ 14 มิถุนายน 2016, 13:14:56
 t:: t:: t:: t:: t:: t:: t:: t:: t:: t:: t:: t:: t::


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ิัิิbye ที่ 14 มิถุนายน 2016, 13:28:19
 F*
 F* F*
 F* F* F* t"*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: catcatcat47@gmail.com ที่ 14 มิถุนายน 2016, 13:35:38
 +|p +|p +|p r"| t:: g|"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nonn ที่ 14 มิถุนายน 2016, 13:57:03
(https://upic.me/i/i2/enjoy43.gif) (https://upic.me/show/28585314)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: thepthayang ที่ 14 มิถุนายน 2016, 14:07:11
สมัคร VIP ไปแล้ว แต่เข้าห้อง VIP ไม่ได้ครับ

เดี๋ยวแจ้งผู้บริหารให้นะครับ ทำตามขั้นตอนสมบูรณ์หรือเปล่าครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kunjr ที่ 14 มิถุนายน 2016, 14:14:49
+1 +|p +|p +|p >.i| >.;| >.i| >.;| >.i| >.;|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kaikann ที่ 14 มิถุนายน 2016, 14:21:07
 g|" hrt g|" hrt +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 14 มิถุนายน 2016, 14:33:41
ห้อง VIP. ลงข้อมูลแล้วมากมาย อยู่ที่มุมมองของใคร จะจับกันยังไง สมัครเดี๋ยวนี้อาจจะทันเห็นข้อมูลเด็ดเวลาบ่ายสองของวันหวยออกอยู่นะครับ


r|| r|| r|| r|| r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: CEO ที่ 14 มิถุนายน 2016, 14:36:39

 
+|p    r|| r|| r||
หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 14 มิถุนายน 2016, 14:45:55
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ สมัคร V.I.P ง่ายนิดเดียวคราฟ....รายละเอียดต่อไปนี้คราฟ...
  รายละเอียดวิธีการสมัคร สมาชิก SuperVIP เพื่อขยายซื้อ Serverใหม่

โครงการระดมทุนซื้อเครื่อง server ใหม่ ปี 2554  สำหรับเว็บ . รองรับจำนวนสมาชิกที่มากขึ้น เพื่อเพิ่มความเร็วและประสิทธิ์ภาพดียิ่งขึ้นในการเข้าเว็บในวันหวยออก ซึ่งยังมีสมาชิกอีกจำนวนหนึ่งที่ยังเข้าไม่ได้ในวันหวยออกหรือเข้าเว็บแล้วเว็บอืดมากหรือเกิดการขัดข้องในบางขณะอันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าชมเว็บ และรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะบริจาคเข้า มูลนิธิย่อยแห่ง กองทุน"เว็บมหาชน คนมหาโชค อภิโชคดอทคอม" มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์.... ผู้ร่วมสมทบทุนทางทีมงานอภิโชคจะให้สิทธิ์ SUPER VIP เป็นการตอบแทน สามารถร่วมสมทบทุนได้ดังนี้

รับสมัครเฉพาะผู้ที่สมัครใจช่วยเหลือทางเว็บเท่านั้น และร่วมสมทบทุนกับเว็บอภิโชคบริจาคเข้ามูลนิธิ มิได้บังคับเรี่ยไรเงินเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือหลอกลวงแต่ประการใด

รายได้แต่ละเดือนนำมาใช้จ่ายดังนี้
-ทุนซื้อเครื่องและขยายเซฟเวอร์
-ค่าเช่าวางเครื่องเซฟเวอร์รายเดือน
-หลังจากหักค่าใช้จ่ายถ้ามีเหลือจะสมทบทุนเข้า
กองทุนเว็บมหาชน คนมหาโชค อภิโชคดอทคอม (มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์)


สมทบทุนจำนวน

550   บาท ได้ SUPER VIP  3 เดือน (6 งวด)
1000 บาท ได้ SUPER VIP  6 เดือน (12 งวด)
1900 บาท ได้ SUPER VIP  1  ปี (24 งวด)
สิทธินี้เฉพาะสำหรับคนไทยเท่านั้น
(This special right for Thai people only)


เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ทางเว็บอภิโชคมิทราบเป็นการล่วงหน้าเลขจากกองสลากจะออกตัวใหน โปรดใช้วิจารณญาณ

- ร่วมสมทบทุนตามจำนวนที่ระบุไว้ ผ่านทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุขุมวิท71 ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 071-278313-0 ชื่อPIAN YAPIEW 
- เมื่อท่านโอนเงินเข้ามาแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
      เมื่อโอนเงินแล้วให้แจ้งโดย :
      1.ส่งข้อความส่วนตัวPM แจ้งการโอนเงินที่  คุณ "apichoke", คุณ "จูงกระ" วิธีนี้จะได้รับการปรับสถานะเร็วที่สุด
      2.โทรแจ้งที่: ประชาสัมพันธ์ 061 198 4011 หรือ โทร 080 903 8484, 087 001 6405,
      3.สิ่งที่ต้องแจ้งบอก::: วันที่โอนเงิน  จำนวนเงิน  ระบุ เวลาโอนให้ถูก
แจ้งชื่อสมาชิกที่ใช้ Log in ของท่าน หลังจากตรวจสอบแล้ว เราจะปรับสถานภาพให้ท่านเป็น Super vip เข้าชมที่ห้อง Super VIP ได้...
เราจะโพสต์สรุปเลขเด็ดให้ชมประมาณวันที่ 14 และวันที่ 29 ของทุกๆเดือนในห้อง Super VIP
ก่อนหน้าวันดังกล่าวก็จะลงข้อมูลเรื่อยๆสามารถเข้าชมได้ตลอดเวลาหลังเป็นสมาชิก Super vip
4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
      โทร.061 198 4011 - เคน (รองเว็บมาสเตอร์) ID=c1313cane
   

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนครับ
ทีมงานอภิโชค

J+ J+ J+ J+ J+
*ข้อตกลง
1.มีความสมัครใจเข้าชมโดยไม่คาดหวังกับการถูกหวย100%
2.ทางทีม ปรมาจารย์ ที่ให้เลขเด็ดไม่ทราบมาก่อนว่าเลขตัวไหนจะออก เพียงแต่ใช้หลักสถิติ และประสบการณ์
ที่คาดหวังไว้ว่าน่าจะออกมากที่สุดเท่านั้น
3.ผู้สมัครใจมีความสนใจ และยินดีชำระเงิน เพื่อขอดูเลขเด็ดจากอาจารย์
4.รับสมัครเฉพาะผู้ที่สมัครใจเท่านั้น มิได้บังคับหรือหลอกลวงแต่ประการใด
คติ "กินอยู่อย่างพอเพียง เสี่ยงโชคแต่พอควร"
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย
คำเตือน -ทางเว็บไม่ได้ทราบเป็นการล่วงหน้าว่าหวยทางกองสลากจะออกตัวไหน แต่เราใช้การวิเคราะห์หรือประเมินตามหลักสถิติ หรือวิธีการอื่นว่า เลขที่มีโอกาสออกมากที่สุดในแต่ละงวดควรจะเป็นเลขอะไรเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ การเล่นหวยถือว่ามีความเสียงมาก


"คำเตือน:ศาสตร์ของการคำนวณหวย สถิติหวยความน่าจะเป็น บนเว็บนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน-นักคำนวณ และบุคคลทั่วไปตลอดจนเลขจากไสยศาสตร์ต่างๆ การที่ใครจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกหวย รวยด้วยหวย ก็เป็นเพียงแต่ การเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง เท่านั้น ซึ่งข้อมูลเลขเด่นในเว็บนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าท่านจะถูกรางวัลหรือไม่! เพราะตามหลักคณิตศาสตร์แล้วโอกาสที่จะถูกรางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนตัวเลขที่ท่านซื้อเทียบกับจำนวนตัวเลขที่เป็นไปได้ทั้งหมดเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และไม่ควรงมงาย หากต้องการเสี่ยงโชค ซื้อหวย เล่นหวย ก็ขอให้ เสี่ยงโชคแต่พอเพียงตามกำลังของตนเอง อย่าซื้อเกินกำลังอาจทำให้เดือนร้อนได้"
อย่าหลงเชื่อ!  หากมีผู้อ้างตนสามารถให้หวยถูก100%หรือให้ถูกทุกงวดแน่นอน มี หรืออวดอ้างว่ารู้จักเจ้าหน้าที่กองสลาก แล้วเรียกเก็บเงินจากท่าน
ง่าย ๆๆ สำหรับ สมัคร วี ไอ พี...
(https://upic.me/i/4r/7777copy.jpg) (https://upic.me/show/58435588)

ลิงค์ ส่ง PM ไปหาท่านอภิโชค...http://www.apichokeonline.com/index.php?action=profile;u=6
ลิงค์ ส่ง PM ไปหาท่านจูงกระ..http://www.apichokeonline.com/index.php?action=profile;u=2


(https://upic.me/i/6f/13151599_472683306270858_2586401698289334731_n.jpg) (https://upic.me/show/58400210)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Tavee th ที่ 14 มิถุนายน 2016, 17:09:14
ขอบคุณค่ะ ถ้าถูกจะได้มีเงินสมัครห้อง vip


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 14 มิถุนายน 2016, 17:32:58
          +|pกำลังใจยามเย็นๆคะ F*

                y|m y|m y|m y|m


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: mickytik ที่ 14 มิถุนายน 2016, 17:47:06
 '|* '|* '|* '|* '|* '|* JlL' JlL' JlL' JlL' JlL' JlL' JlL' +|p +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: stitchmeow ที่ 14 มิถุนายน 2016, 18:18:04
 hrt hrt hrt hrt hrt hrt

 r|| r|| r|| r|| r|| r||


(https://upic.me/i/r2/1448958848.jpg) (https://upic.me/show/58022908)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Rodsarin klintoob ที่ 14 มิถุนายน 2016, 19:02:41
 r"|  r"|  r"|  r"|  r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ♥♥ตังค์ su มา♥♥ ที่ 14 มิถุนายน 2016, 19:03:37
สวัสดีค่ะ ตังค์ สุ แวะมาทักทายและเติมหนึ่งพลังใจเพื่อแทนคำขอบคุณ
ที่อาจารย์นักคำนวณได้เสียสละเวลามาแบ่งปันข้อมูลให้เพื่อน ๆสมาชิก
ได้นำไปเสี่ยงโชค ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

 r"| tk: tk: tk: r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 14 มิถุนายน 2016, 19:34:40
สวัสดีค่ะ ตังค์ สุ แวะมาทักทายและเติมหนึ่งพลังใจเพื่อแทนคำขอบคุณ
ที่อาจารย์นักคำนวณได้เสียสละเวลามาแบ่งปันข้อมูลให้เพื่อน ๆสมาชิก
ได้นำไปเสี่ยงโชค ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

 r"| tk: tk: tk: r"|

ขอบคุณมากๆครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 14 มิถุนายน 2016, 19:46:42
(https://upic.me/i/5p/11781860_10200999581867919_7190213280813005343_n.jpg) (https://upic.me/show/56414012)


กำลังใจยามดึกครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: pongtb ที่ 14 มิถุนายน 2016, 19:47:13
 +|p  เติมพลังน้ำใจรอบค่ำครับ อ.เถ้าแก่  g|"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 14 มิถุนายน 2016, 19:49:48           +|pกำลังใจยามค่ำคะ l'!

               r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 14 มิถุนายน 2016, 20:03:01
 

           +|pกำลังใจยามค่ำคะ l'!

               r|| r|| r|| r||

ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sawas2706 ที่ 14 มิถุนายน 2016, 20:13:31
 g|" g|" g|" g|" g|"
 +|p +|p +|p +|p +|p
 r|i r|i r|i r|i r|i


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sawas2706 ที่ 14 มิถุนายน 2016, 20:13:39
 g|" g|" g|" g|" g|"
 +|p +|p +|p +|p +|p
 r|i r|i r|i r|i r|i


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 14 มิถุนายน 2016, 20:28:49
(https://upic.me/i/7q/646654pegyfuu3zb.gif) (https://upic.me/show/14063863)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 14 มิถุนายน 2016, 20:40:53
เฝ้าบ้านคนเดียว ดูละครช่อง7 แก้เหงาครับ l'! l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: พิบูลย์ ที่ 14 มิถุนายน 2016, 20:41:29
 g|" g|" g|"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 14 มิถุนายน 2016, 20:43:06


       'J|Lนอนหลับฝันดีคะ ฺB|Y

        F* F* F* F*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: INFANTY ที่ 14 มิถุนายน 2016, 20:49:31
 ]|[ r|i tk: gd: +|p hrt >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tr501 ที่ 14 มิถุนายน 2016, 21:07:56
 +|p '|* '|* <*)|| <*)|| <*)||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ao1 ที่ 14 มิถุนายน 2016, 22:50:22
ขอรวยด้วยคนนะคะงวด 16/6/59


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kitsana1593 ที่ 14 มิถุนายน 2016, 22:57:51
 l|I >.'| +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ✮♥~mimmy111~♥✮ ที่ 14 มิถุนายน 2016, 23:07:20
(https://upic.me/i/35/oie_overlay.gif)

(https://upic.me/i/6x/h8qp1.gif)
(https://upic.me/i/cd/hlo21.gif)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 14 มิถุนายน 2016, 23:34:43
ทักทายยามดึกครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 14 มิถุนายน 2016, 23:37:17
นั่งดูกิ๊กดู๋ฯพร้อมกับหากำลังเลขหลักร้อย สิบ และหน่วยบนครับ r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: mayom23 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 00:16:49
 [y| [y| >.i| >.;| g|" g|" l|I l|I +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nampeung ที่ 15 มิถุนายน 2016, 00:28:26
 +|p r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kittiyagungun ที่ 15 มิถุนายน 2016, 00:43:01
 t"* |,-l*| t:: t:: JlL' JlL'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ooh-ho ที่ 15 มิถุนายน 2016, 00:50:47

งวดนี้รวยกันน่ะครับ

 ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sutep123 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 04:59:07
 ]|[ ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 05:20:15
            +|pกำลังใจยามเช้าคะขอให้ท่านโชคดีคะ l'!

       r|| r|| r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: eve ที่ 15 มิถุนายน 2016, 05:27:44
 >.i| >.i| >.i| >.;| >.;| >.;|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: joom12345 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 05:28:21
 gd: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 15 มิถุนายน 2016, 05:30:12
(https://upic.me/i/fc/img_6030.jpg) (https://upic.me/show/56950896)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: stitchmeow ที่ 15 มิถุนายน 2016, 05:49:28
 T|. T|. T|. T|. T|. T|. T|. T|. T|.


 r|| r|| r|| r|| r|| r|| r||


(https://upic.me/i/01/000--1.gif) (https://upic.me/show/45525890)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kanya28 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 06:27:16
อรุณสวัสดิ์ค่ะอ.เถ้าแก่ กำลังใจยามเช้านะคะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tu111 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 06:32:25
 'J|L 'J|L +|p  r|| r||

 tk: tk: tk: tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 15 มิถุนายน 2016, 06:35:02
ทักทายยามเช้าครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: "งูเล็ก" ที่ 15 มิถุนายน 2016, 06:36:51
ทักทายพร้อมส่งกำลังใจยามเช้าคะ เถ้าแก่
 *f' *f' *f' *f' *f'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tum56 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 07:00:17


 +|p hrt r"| r"| g|"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: RIDERIDE ที่ 15 มิถุนายน 2016, 07:12:05
 +|p....
ขอบคุณค่ะ
JlL'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 15 มิถุนายน 2016, 07:13:36
งวดนี้สามตัวตรงสรุปจากข้อมูลที่เดินดีตั้งแต่ต้นปี ได้เด่นสามตัวชุดเดียว ลงแล้วที่หน้า 2 ครับ ชอบก็หยิบไปใช้ ไม่ชอบก็มองผ่านๆไปนะครับ เล่นแต่พอเพียง เสี่ยงโชคแต่พอควร

r|| r|| r|| r|| r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: punz ที่ 15 มิถุนายน 2016, 07:20:10
 'J|L i|I l'! r||  ''d" |il


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sivaree ที่ 15 มิถุนายน 2016, 07:39:26
ขอบคุณคะที่ให้ข้อมูลดีๆๆแก่สมาชิกคะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: TanAke ที่ 15 มิถุนายน 2016, 07:53:40
ขอบคุณมากๆครับ สำหรับความกรุณาข้อมูลทุกๆข้อมูลครับ
 >.i| >.i| >.i| >.i| >.i| >.i| >.i| >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: huathong ที่ 15 มิถุนายน 2016, 07:56:15
 ]|[ สวัสดีครับ ท่าน อ.เถ้าแก่เฮือนคำ

ขออนุญาตเรียนถาม งวดแล้วเห็นลงข้อมูลของท่าน อ.ลุงเล้ง

งวดแล้วขาดสิบหน่วยรางวัลที่1 ขาด 1-4 งวดนี้ขาดอะไรครับ

 ]|[ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tanutcha1577 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 08:09:21
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงนะคะรวยๆๆๆๆคะ w|i w|i w|i w|i w|i w|i w|i p*. p*. p*. p*. p*. p*. p*. p*. p*. r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tantae ที่ 15 มิถุนายน 2016, 08:10:03
 >.i| กำลังใจตอนเช้าค่า.....  +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 15 มิถุนายน 2016, 08:11:04
]|[ สวัสดีครับ ท่าน อ.เถ้าแก่เฮือนคำ

ขออนุญาตเรียนถาม งวดแล้วเห็นลงข้อมูลของท่าน อ.ลุงเล้ง

งวดแล้วขาดสิบหน่วยรางวัลที่1 ขาด 1-4 งวดนี้ขาดอะไรครับ

 ]|[ ขอบคุณครับ

3-6 ครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: huathong ที่ 15 มิถุนายน 2016, 08:16:03
]|[ สวัสดีครับ ท่าน อ.เถ้าแก่เฮือนคำ

ขออนุญาตเรียนถาม งวดแล้วเห็นลงข้อมูลของท่าน อ.ลุงเล้ง

งวดแล้วขาดสิบหน่วยรางวัลที่1 ขาด 1-4 งวดนี้ขาดอะไรครับ

 ]|[ ขอบคุณครับ

3-6 ครับ

 ]|[ขอบคุณครับผม


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: pongtb ที่ 15 มิถุนายน 2016, 08:23:02
 +|p r"| r"| r"| hrt


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ZARA45 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 08:52:08
(https://upic.me/i/1o/11380172_1014075665272084_45733659_n.jpg) (https://upic.me/show/56624526)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kanya28 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 09:04:43
ขอบพระคุณมากค่ะอ.เถ้าแก่ เดี๋ยวจะออกไปซื้อล็อตฯค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: แป้ง ที่ 15 มิถุนายน 2016, 09:27:22
        r||(http://i68.tinypic.com/2wc4mdl.jpg)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 15 มิถุนายน 2016, 09:37:56
ขอบพระคุณมากค่ะอ.เถ้าแก่ เดี๋ยวจะออกไปซื้อล็อตฯค่ะ

ซื้อคู่สองคู่ก็พอนะครับ ใช้ข้อมูลสรุปเยอะอาจจะมีข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งหลุดก็ได้ เพราะถ้าสรุปแบบปักหลักแล้ว หลักร้อยจากทีมงาน 2 จะเด่นรองในกลุ่มที่สามครับ แต่ 5 กับ 9 เด่นเป็นอันดับ 1 ครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 15 มิถุนายน 2016, 09:50:39
ขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ทักทาย ตอบข้อมูลเป็นการส่วนตัว คอมฯไม่เวิร์คครับ มือถือก็ชาร์ตแบต


 
>.i| >.i|>.i| >.i|>.i| >.i|>.i| >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: karuna371 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 10:39:26
 tk: tk: tk: tk: tk: tk: tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ยาย@แป้งร่ำ ที่ 15 มิถุนายน 2016, 10:44:50
                li* l|I li*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: TEERAK. ที่ 15 มิถุนายน 2016, 10:46:59
 hrt r|| |il


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 15 มิถุนายน 2016, 11:21:13
(https://upic.me/i/we/qwert12.jpg) (https://upic.me/show/58680361)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 15 มิถุนายน 2016, 11:22:32
 s#y s#y s#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: mn123456 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 11:27:11
 t"*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: mn123456 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 11:28:33
 hrtขอบคุณอจทุกๆท่านค่ะ N|0 l|I p*.


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 15 มิถุนายน 2016, 11:29:18
(https://upic.me/i/we/qwert12.jpg) (https://upic.me/show/58680361)


เฝ้าบ้านคนเดียวยังไม่มีข้าวกลางวันเลยครับ ท่าน อ.ปู่


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: amornratana ที่ 15 มิถุนายน 2016, 11:32:25
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆที่แบ่งปันค่ะ
 +|p r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nu_mapang ที่ 15 มิถุนายน 2016, 12:33:50
งวดนี้ขอให้เถ้าแก่ถูก 3ตัวนะคะแถมล่างด้วยรวยๆๆคะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 15 มิถุนายน 2016, 12:46:35
งวดนี้ขอให้เถ้าแก่ถูก 3ตัวนะคะแถมล่างด้วยรวยๆๆคะ

ขอบคุณมากๆครับ เช่นกันนะครับ P" P"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nipaphat ที่ 15 มิถุนายน 2016, 12:48:20
 F* i|I li* t"* |,-l*| t:: |il


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 15 มิถุนายน 2016, 12:52:35
ทักทายยามบ่ายๆครับทุกๆท่าน ณ เวลานี้เถ้าแก่ เฮือนคำยังคงยืนยันว่าเด่นบนตัวเดียวชอบ  5  มากที่สุดครับ


r|| r|| r|| r|| r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 15 มิถุนายน 2016, 13:08:34
จะพยายามตีวงให้กระชับพื้นที่ตัวเลขให้แคบที่สุด ประการที่หนึ่งเพื่อจัดหาเลขเด่นตัวเดียวบน ประการที่สองเพื่อหาชุดสองตัวและสามตัวบนให้ได้ชุดเด่นน้อยที่สุด งวดนี้หลักร้อยสถิติย้อนหลัง 4 งวด งวดนี้เป็นงวดที่ 5 สรุปจากร้อยท่าน อ.อภิโชค ร้อยท่าน อ.วศิน ร้อยท่าน อ.จุ๋มจิ๋ม ร้อยคุณญาดาและร้อยจากทีมงานบ้านหนึ่งเหนือสองใต้สรุปได้เด่นร้อยตัวเดียวมาสี่งวด งวดนี้งวดที่ 5 ก็เด่นตัวเดียวอีก จะลงให้ชมที่หน้า 2 นะครับ

l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: watrin ที่ 15 มิถุนายน 2016, 13:15:45
 r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: aaaa1111 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 13:16:04
 >.;| >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: mawin2508 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 13:19:43
 p*.


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 15 มิถุนายน 2016, 13:28:38
ระยะนี้ดับมือฉมังชอบดับสามหลักได้แก่  ดับเถ้าแก่ เฮือนคำ 0  ,  ดับผังเลข 2  ,  ดับ Mazada  6  ส่วนดับสิบหน่วยดับดีมากๆ ได้แก่ ดับปรารถนา  3  ของคุณญาดาบ้านหวยซอง และดับสิบหน่วยบน หนุ่มไชยปราการ 2-4 รวมดับสิบหน่วยบน 0-2-3-4-6  สิบหน่วยบนน่ามาครบ  1-5-7-8-9  ส่วนดับท่าน อ.อื่นๆไม่ได้ติดตามครับ


hrt hrt hrt hrt hrt hrt[/center


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sutep123 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 13:39:54
 ]|[ ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: catcatcat47@gmail.com ที่ 15 มิถุนายน 2016, 13:55:49
ขอบคุณมากค่ะงวดนี้ขอให้เถ้าแก่รวยๆค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: pongtb ที่ 15 มิถุนายน 2016, 14:43:53
 +|p r"| r"| r"| g|"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: luck99999 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 14:55:05
 'J|L. ขอบคุณท่านเถ้าแก่มากๆค่ะ เติมพลังใจให้นะคะ และขอให้ท่านมีโชคดีถูกรางวัลค่ะ.  r|| r||.  tk:   r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tottor ที่ 15 มิถุนายน 2016, 15:03:47
                                    +|p                  i|I
 gd: gd: gd: gd: gd: gd: gd: gd:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 15 มิถุนายน 2016, 15:48:23
ข้อมูลห้อง วีไอพี เยอะมาก คุ้มค่ากับค่าสมัครยิ่งสมัครรายปีคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้ม จับดีๆมีสิทธิ์ถูกสามตัวง่ายๆ ขออภัยที่ไม่สามารถโพสสามตัวตรง 12 ชุดจากห้อง วีไอพี ได้ต้องสมัครเข้าไปดูกันเองนะครับ ok| ok| ok|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 15 มิถุนายน 2016, 15:50:00
'J|L. ขอบคุณท่านเถ้าแก่มากๆค่ะ เติมพลังใจให้นะคะ และขอให้ท่านมีโชคดีถูกรางวัลค่ะ.  r|| r||.  tk:   r||

ขอบคุณมากๆครับ เข้าห้อง VIP. มองเห็นสามตัวตรง 12 ชุดหรือยังครับ?


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: parasatamon ที่ 15 มิถุนายน 2016, 16:13:53
 >.i| >.i| >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: KFC ที่ 15 มิถุนายน 2016, 16:18:38
เด่นบนจากเด่นกำลังเลข 2 กลุ่ม

ออก     เด่น 4 อาจารย์     เด่น VIP.    เด่นบน

720     2-5                 2             2

609     0-8                 0-8          0-8

459     4                    9             4-9

737     7                    7             7

825    0-1-8               5-8          8

XXX   6-8-9               2-5-9         9ป.ล. สรุปเด่น 4  อาจารย์โพสลงให้ชมงวดนี้เป็นงวดที่สาม สรุปจากเด่น อ.บุญนำพา โชควาสนา พยานิราช อ.Numchai42 และสาวเมืองใต้ ส่วนเด่นจากVIP.พึ่งสรุปงวดนี้เป็นงวดที่สองครับ ข้อมูลทั้งสองกลุ่มสรุปมาจากฐานข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันแน่นอนครับ เพราะกลุ่มหลังชื่อก็บอกแล้ว
s#y tk: r"| l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: mama11 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 16:22:59
ระยะนี้ดับมือฉมังชอบดับสามหลักได้แก่  ดับเถ้าแก่ เฮือนคำ 0  ,  ดับผังเลข 2  ,  ดับ Mazada  6  ส่วนดับสิบหน่วยดับดีมากๆ ได้แก่ ดับปรารถนา  3  ของคุณญาดาบ้านหวยซอง และดับสิบหน่วยบน หนุ่มไชยปราการ 2-4 รวมดับสิบหน่วยบน 0-2-3-4-6  สิบหน่วยบนน่ามาครบ  1-5-7-8-9  ส่วนดับท่าน อ.อื่นๆไม่ได้ติดตามครับ


hrt hrt hrt hrt hrt hrt[/center
+|p +|p r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 15 มิถุนายน 2016, 16:25:21
(https://upic.me/i/we/qwert12.jpg) (https://upic.me/show/58680361)


เฝ้าบ้านคนเดียวยังไม่มีข้าวกลางวันเลยครับ ท่าน อ.ปู่

อ. ครับทนอีกนิดพรุ่งนี้หลังบ่ายสี่โมงทบต้นทบดอก


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: jenny123 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 16:27:28
ขอบคุณมากค่ะ hrt hrt 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: jaderayong ที่ 15 มิถุนายน 2016, 16:28:15
 P" <*)|| <*)|| <*)|| r"| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: chone ที่ 15 มิถุนายน 2016, 16:42:44
จะพยายามตีวงให้กระชับพื้นที่ตัวเลขให้แคบที่สุด ประการที่หนึ่งเพื่อจัดหาเลขเด่นตัวเดียวบน ประการที่สองเพื่อหาชุดสองตัวและสามตัวบนให้ได้ชุดเด่นน้อยที่สุด งวดนี้หลักร้อยสถิติย้อนหลัง 4 งวด งวดนี้เป็นงวดที่ 5 สรุปจากร้อยท่าน อ.อภิโชค ร้อยท่าน อ.วศิน ร้อยท่าน อ.จุ๋มจิ๋ม ร้อยคุณญาดาและร้อยจากทีมงานบ้านหนึ่งเหนือสองใต้สรุปได้เด่นร้อยตัวเดียวมาสี่งวด งวดนี้งวดที่ 5 ก็เด่นตัวเดียวอีก จะลงให้ชมที่หน้า 2 นะครับ

l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'! l'!

                                           เด่น 5  บน  05

หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ขวัญเองจ้า ที่ 15 มิถุนายน 2016, 16:43:59
(https://upic.me/i/44/80lgtu.gif) (https://upic.me/show/52113548)


 t:: t:: t:: t::


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ANATTA819 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 16:50:20
 ''t' ''t' ''t' ''t' ''t' ''t' ''t'


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ATN ที่ 15 มิถุนายน 2016, 16:58:41
 +|p l'! l'! l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 17:21:01         +|p กำลังใจยามเย็นคะ l'!

             y|m y|m y|m y|m


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nampeung ที่ 15 มิถุนายน 2016, 17:44:49
 +|p r"| ขอบคุณมากค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: eve ที่ 15 มิถุนายน 2016, 18:06:00
 ''t' ''t' ''t' >.i| >.i| >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: LEE2515 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 18:27:45
 >.i| ขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ >.i|
                +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Harithaya ที่ 15 มิถุนายน 2016, 18:28:27
(https://upic.me/i/18/images3.jpg) (https://upic.me/show/58476419)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: pro_noy ที่ 15 มิถุนายน 2016, 18:40:51
 ฺB|Y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: LEE2515 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 18:44:32
 H:* งวดหน้าท่านอาจารย์ไม่เปิดบ้านแล้วจะเอา PM2 พบพร เพิ่มบุญ สาวเมืองใต้ จากไหนล่ะครับทีนี้ H:*
 >.i| ถ้าท่านอาจารย์จะกรุณา เอา 4 ข้อมูลนี้ไปฝากไว้ที่ห้อง อ.พริม อ.กู๊ดดี้ หรือ อ. HIPPO ได้หรือเปล่าครับ >.i|
P" ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับ P"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: jung ที่ 15 มิถุนายน 2016, 18:44:48
 t"* |,-l*| t:: w|i w|i w|i >.i| >.i| >.i| gd: gd: gd:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: crua03 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 19:12:41
อ.เถ้าแก่คะขอหลักร้อยแบบงวดที่แล้ว918งวดนี้เลขอะไรคะ  ขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 19:32:14
             +|pกำลังใจยามค่ำคะ F*

              r|| r|| r|| r||   


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 15 มิถุนายน 2016, 19:53:05
อ.เถ้าแก่คะขอหลักร้อยแบบงวดที่แล้ว918งวดนี้เลขอะไรคะ  ขอบคุณค่ะ

ไม่เคยทำร้อยที่ว่านี้ครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tr501 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 19:59:29
 +|p '|* '|* '|* r"| r"| r"| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kp_ac ที่ 15 มิถุนายน 2016, 20:03:19
ขอบคุณมากค่ะอ.เถ้าแก่งวดหน้าอยู่ห้องVIP   ก็จะตามไปค่ะ +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: wan12345 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 20:12:04
 +|p r"| g|"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ara2516 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 20:17:53
  'J|L. ขอบคุณ อ.เถ้าแก่มากๆค่ะ อ.เถ้าแก่ใจดีมากค่ะ
ขอบคุณทุกๆข้อมูลนะคะ
 +|p +|p g|" g|" +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 20:23:52           'J|L นอนหลับ ฝันดี พรุ่งนี้รวยๆๆๆคะ ฺB|Y

            l'! l'! l'! l'! l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: eve ที่ 15 มิถุนายน 2016, 20:25:15
 gd: gd: gd: s#y s#y s#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 15 มิถุนายน 2016, 20:33:18
ทักทายยามค่ำคืนครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 15 มิถุนายน 2016, 20:37:22
ทักทายยามบ่ายๆครับทุกๆท่าน ณ เวลานี้เถ้าแก่ เฮือนคำยังคงยืนยันว่าเด่นบนตัวเดียวชอบ  5  มากที่สุดครับ


r|| r|| r|| r|| r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 15 มิถุนายน 2016, 20:45:13
กำลังเลขเด่นบน 4  อาจารย์


ออก   371   เด่น   1 - 07 - 359 - 248 - 6

ออก   800   เด่น   01 - 689 - 2347 - 5

ออก   364   เด่น   3 - 4 - 01269 - 7 - 58

ออก   686   เด่น   6 - 3 - 0259 - 1478

ออก   918   เด่น   1348 - 29 - 01 - 25

ออก   720   เด่น   25 - 13489 - 067

ออก   609   เด่น   08 - 4679 - 1235

ออก   459   เด่น   4 - 369 - 1 - 0257 - 8

ออก   737   เด่น   7 - 04569 - 1238

ออก  825   เด่น   018 - 2479 - 56 - 3

ออก  XXX   เด่น   689 - 25 - 1347 - 0หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kk518 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 20:47:16
 gd: tk: gd: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kitsana1593 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 20:59:52
 s#y s#y s#y s#y s#y s#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Tee1 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 21:02:43
(https://upic.me/i/6r/0images9.jpg) (https://upic.me/show/55508227)


หลับฝันดีพรุ่งนี้รวยครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: playstation ที่ 15 มิถุนายน 2016, 21:13:56
 p*. p*. p*. s#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 15 มิถุนายน 2016, 22:02:17
ทักทายยามค่ำคืนครับทุกๆท่าน


]|[ ]|[ ]|[ ]|[ ]|[ ]|[ ]|[ ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Grid ที่ 15 มิถุนายน 2016, 22:03:12
 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 15 มิถุนายน 2016, 22:05:02
กำลังเลขเด่นบน 4  อาจารย์


ออก   371   เด่น   1 - 07 - 359 - 248 - 6

ออก   800   เด่น   01 - 689 - 2347 - 5

ออก   364   เด่น   3 - 4 - 01269 - 7 - 58

ออก   686   เด่น   6 - 3 - 0259 - 1478

ออก   918   เด่น   1348 - 29 - 01 - 25

ออก   720   เด่น   25 - 13489 - 067

ออก   609   เด่น   08 - 4679 - 1235

ออก   459   เด่น   4 - 369 - 1 - 0257 - 8

ออก   737   เด่น   7 - 04569 - 1238

ออก  825   เด่น   018 - 2479 - 56 - 3

ออก  XXX   เด่น   689 - 25 - 1347 - 0


เด่นบนตัวเดียว

งวด   1   มิถุนายน   25598ป.ล.สรุปจากเด่นปักหลักสามตัวบนที่เด่นตัวนี้ทุกหลักครับเด่นบนตัวเดียว

งวด   16   มิถุนายน   25595ป.ล.รอข้อมูลของท่านเจ้าสำนักอยู่ครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 15 มิถุนายน 2016, 22:05:51
l'! l'! กำลังเลขเด่นร้อย  l'! l'!


ออก   609   เด่น   6 - 28 - 0357 - 149


ออก   459   เด่น   4 - 27 - 03 - 1569 - 8


ออก   737   เด่น   7 - 03489 - 126 - 5


ออก   825   เด่น   8 - 7 - 12349 - 06 - 5


ออก   XXX  เด่น   1 - 37 - 2489 - 5 - 06หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 15 มิถุนายน 2016, 22:06:07
(https://upic.me/i/7q/646654pegyfuu3zb.gif) (https://upic.me/show/14063863)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tu111 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 22:06:21
 tk: r"| r"| +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 15 มิถุนายน 2016, 22:06:47
g|" g|" เพื่อนๆสมช.ท่านใดมองเห็นข้อมูลตรงนี้บ้างเอ่ย!!g|" g|"***หลักร้อยเด่น  1  รอง  3-7

***เด่นบน  4  อาจารย์  6-8-9

***เด่นตัวเดียวบนที่เถ้าแก่ เฮือนคำชอบ  5


*** สามตัวบน ***

165  185  195  365  385  395  765  785  795

156  158  159  356  358  359  756  758  759ป.ล. ตัวสีแดงน่าจะเป็นตัวเด่นที่สุดครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 15 มิถุนายน 2016, 22:16:51
l'! l'! กำลังเลขเด่นร้อย  l'! l'!


ออก   609   เด่น   6 - 28 - 0357 - 149


ออก   459   เด่น   4 - 27 - 03 - 1569 - 8


ออก   737   เด่น   7 - 03489 - 126 - 5


ออก   825   เด่น   8 - 7 - 12349 - 06 - 5


ออก   XXX  เด่น   1 - 37 - 2489 - 5 - 06


g|" g|" เพื่อนๆสมช.ท่านใดมองเห็นข้อมูลตรงนี้บ้างเอ่ย!!g|" g|"***หลักร้อยเด่น  1  รอง  3-7

***เด่นบน  4  อาจารย์  6-8-9

***เด่นตัวเดียวบนที่เถ้าแก่ เฮือนคำชอบ  5


*** สามตัวบน ***

165  185  195  365  385  395  765  785  795

156  158  159  356  358  359  756  758  759ป.ล. ตัวสีแดงน่าจะเป็นตัวเด่นที่สุดครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 15 มิถุนายน 2016, 22:17:49
กำลังเลขเด่นบน 4  อาจารย์


ออก   371   เด่น   1 - 07 - 359 - 248 - 6

ออก   800   เด่น   01 - 689 - 2347 - 5

ออก   364   เด่น   3 - 4 - 01269 - 7 - 58

ออก   686   เด่น   6 - 3 - 0259 - 1478

ออก   918   เด่น   1348 - 29 - 01 - 25

ออก   720   เด่น   25 - 13489 - 067

ออก   609   เด่น   08 - 4679 - 1235

ออก   459   เด่น   4 - 369 - 1 - 0257 - 8

ออก   737   เด่น   7 - 04569 - 1238

ออก  825   เด่น   018 - 2479 - 56 - 3

ออก  XXX   เด่น   689 - 25 - 1347 - 0


เด่นบนตัวเดียว

งวด   1   มิถุนายน   25598ป.ล.สรุปจากเด่นปักหลักสามตัวบนที่เด่นตัวนี้ทุกหลักครับเด่นบนตัวเดียว

งวด   16   มิถุนายน   25595ป.ล.รอข้อมูลของท่านเจ้าสำนักอยู่ครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 15 มิถุนายน 2016, 22:18:17
g|" g|" เพื่อนๆสมช.ท่านใดมองเห็นข้อมูลตรงนี้บ้างเอ่ย!!g|" g|"***หลักร้อยเด่น  1  รอง  3-7

***เด่นบน  4  อาจารย์  6-8-9

***เด่นตัวเดียวบนที่เถ้าแก่ เฮือนคำชอบ  5


*** สามตัวบน ***

165  185  195  365  385  395  765  785  795

156  158  159  356  358  359  756  758  759ป.ล. ตัวสีแดงน่าจะเป็นตัวเด่นที่สุดครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: noi45 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 23:03:07
 '|* #%/ #%/ r"| r"| r"| r"| r"| #%/ #%/ '|*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nee.tk ที่ 15 มิถุนายน 2016, 23:15:57
g|" g|" เพื่อนๆสมช.ท่านใดมองเห็นข้อมูลตรงนี้บ้างเอ่ย!!g|" g|"***หลักร้อยเด่น  1  รอง  3-7

***เด่นบน  4  อาจารย์  6-8-9

***เด่นตัวเดียวบนที่เถ้าแก่ เฮือนคำชอบ  5


*** สามตัวบน ***

165  185  195  365  385  395  765  785  795

156  158  159  356  358  359  756  758  759ป.ล. ตัวสีแดงน่าจะเป็นตัวเด่นที่สุดครับ
+|p +|p tk: tk:  มองเห็นชัดเจนมากค่ะขอบพระคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: thip1964 ที่ 15 มิถุนายน 2016, 23:18:40
ขอบคุณมากนะคะ g|" g|" g|" tk: tk: tk: tk:
 +|p +|p +|p l|I l|I l|I >.'| >.'| >.'|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: okay ที่ 15 มิถุนายน 2016, 23:47:20
สวัสดีคับ อาจารย์ s#y s#y s#y s#y s#y s#y น่าจะมีเฮคับ */. */. */. */. 'f 'f 'f พร้อมกับบวก 1 แรงใจคับผม


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: K-A-K ที่ 16 มิถุนายน 2016, 00:32:52
 ''t' t"* |il |0Ve y|m +|p hrt r"| gd:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ANATTA819 ที่ 16 มิถุนายน 2016, 00:58:28
 ''t' ''t' ''t' ''t' ''t' ''t' ''t'
   กราบขอบพระคุณอาจารย์    เถ้าแก่ เฮือนคำ  มากครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: maxciti ที่ 16 มิถุนายน 2016, 01:18:28
 hrt hrt hrt
 +|p ขอบพระคุณ อ.เถ้าแก่ ครับ
 g|" g|" g|"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Tavee th ที่ 16 มิถุนายน 2016, 01:25:36
 l'! l'!ขอบคุณค่ะ l'! l'!


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: TORDM ที่ 16 มิถุนายน 2016, 01:58:33
 r"| r"| r"| hrt hrt hrt


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ju ที่ 16 มิถุนายน 2016, 02:16:09
 t:: +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sutep123 ที่ 16 มิถุนายน 2016, 05:03:18
 ]|[ ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: luck99999 ที่ 16 มิถุนายน 2016, 05:06:18
'J|L. ขอบคุณท่านเถ้าแก่มากๆค่ะ เติมพลังใจให้นะคะ และขอให้ท่านมีโชคดีถูกรางวัลค่ะ.  r|| r||.  tk:   r||

ขอบคุณมากๆครับ เข้าห้อง VIP. มองเห็นสามตัวตรง 12 ชุดหรือยังครับ?
สวัสดียามเช้าค่ะ มาเติมพลังใจให้ท่านเถ้าแก่ค่ะ และขอขอบคุณท่านเถ้าแกที่มอบสิ่งดีๆให้สมาชิกมาตลอดค่ะ ความกรุณาของท่านจงดลบันดาลให้ท่านมีโชคดีทุกๆงวด สุขภาพแข็งแรงค่ะ ขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: luck99999 ที่ 16 มิถุนายน 2016, 05:09:05
 'J|L. สวัสดีค่ะ ท่านเถ้าแก่. วันนี้วันดี ขอให้ท่านเถ้าแก่ และสมาชิกทุกท่าน มีโชคดี มีความสุขทุกท่านค่ะ ขอขอบคุณ  'J|L ท่านเถ้าแก่และผู้ให้ข้อมูลดีๆทุกท่าน มาณ. ที่นี้ด้วยค่ะ.  hrt.  tk:   r||  JlL'.  r||.


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: INFANTY ที่ 16 มิถุนายน 2016, 05:15:35
 ]|[ r|i +|p hrt l|v >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tabua ที่ 16 มิถุนายน 2016, 05:31:35
(https://upic.me/i/ll/00000-1-1-1-1-2.gif) (https://upic.me/show/44074439)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 16 มิถุนายน 2016, 06:03:36
ทักทายยามเช้าครับทุกๆท่าน ]|[ ]|[


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: kanya28 ที่ 16 มิถุนายน 2016, 06:12:23
สวัสดียามเช้าค่ะอ.เถ้าแก่ วันนี้ขอให้โชคดี รวย รวย รวย ค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ืne ที่ 16 มิถุนายน 2016, 06:33:36
 t:: +|p +|p |il J+ r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ืne ที่ 16 มิถุนายน 2016, 06:40:50
 +|p +|p |il |il |il r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 16 มิถุนายน 2016, 06:43:46


            +|pกำลังใจยามเช้าวันนี้โชคดีคะ l'!

           r|| r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 16 มิถุนายน 2016, 06:52:12
g|" g|" เพื่อนๆสมช.ท่านใดมองเห็นข้อมูลตรงนี้บ้างเอ่ย!!g|" g|"***หลักร้อยเด่น  1  รอง  3-7

***เด่นบน  4  อาจารย์  6-8-9

***เด่นตัวเดียวบนที่เถ้าแก่ เฮือนคำชอบ  5


*** สามตัวบน ***

165  185  195  365  385  395  765  785  795

156  158  159  356  358  359  756  758  759ป.ล. ตัวสีแดงน่าจะเป็นตัวเด่นที่สุดครับ
    g|"   r"|   F*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: K-A-K ที่ 16 มิถุนายน 2016, 07:30:34
  >.i| สวัสดียามเช้าครับ อาจารย์  +|p hrt ครับ ขอบคุณมากครับ  t[: >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nu_mapang ที่ 16 มิถุนายน 2016, 07:36:26
 'J|L 'J|L 'J|L 'J|L 'J|L r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: fa-fasai ที่ 16 มิถุนายน 2016, 07:44:37
 +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: supawadee123 ที่ 16 มิถุนายน 2016, 07:45:37
 tk: tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: khuntam ที่ 16 มิถุนายน 2016, 07:49:08
 s#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: yeneng ที่ 16 มิถุนายน 2016, 08:37:06
 +|p +|p +|p


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: chone ที่ 16 มิถุนายน 2016, 08:54:32
g|" g|" เพื่อนๆสมช.ท่านใดมองเห็นข้อมูลตรงนี้บ้างเอ่ย!!g|" g|"***หลักร้อยเด่น  1  รอง  3-7

***เด่นบน  4  อาจารย์  6-8-9

***เด่นตัวเดียวบนที่เถ้าแก่ เฮือนคำชอบ  5


*** สามตัวบน ***

165  185  195  365  385  395  765  785  795

156  158  159  356  358  359  756  758  759ป.ล. ตัวสีแดงน่าจะเป็นตัวเด่นที่สุดครับ
+|p +|p tk: tk:  มองเห็นชัดเจนมากค่ะขอบพระคุณค่ะ


                            งง   9  7  0   เลขครองราช 70 ปี ไม่มีลอตเตอรรี่ ขายหัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Toy123456 ที่ 16 มิถุนายน 2016, 09:21:01
 'J|L r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: khaempeth ที่ 16 มิถุนายน 2016, 09:27:43
 +|pขอบคุณค่ะ r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ื์Napatsorn Tangtanam ที่ 16 มิถุนายน 2016, 09:49:41
ขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Nong.nong ที่ 16 มิถุนายน 2016, 10:01:35
ขอบคุณค่ะชอบ85ค่ะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nampeung ที่ 16 มิถุนายน 2016, 10:03:16
ขอบคุณค่ะ รวยๆ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 16 มิถุนายน 2016, 10:16:04
ทักทายยามสายๆครับทุกๆท่าน ทำงานช่วยแม่บ้าน ซักผ้าลูกค้ามาครับ วันนี้ลูกค้าทยอยมากันหลายราย ณ เวลานี้เด่นบนตัวเดียวยืนยันอยู่ว่าชอบ  5  มากที่สุดน่าจะมาที่หลักหน่วยบน  สองตัวบน จับคู่กับดอนเจดีย์ 1-2-4-6-9 ได้เด่น  15  25  45  65  95 กลับตัวด้วยนะครับ


g|" g|" g|" g|" g|" g|" g|"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Tachi89 ที่ 16 มิถุนายน 2016, 10:16:40
 +|p g|" r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tottor ที่ 16 มิถุนายน 2016, 10:19:56
                                    +|p                   i|I
 r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: nong123 ที่ 16 มิถุนายน 2016, 10:21:32
 s#y s#y s#y s#y r"| r"| r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 16 มิถุนายน 2016, 10:27:41
l'! l'! กำลังเลขเด่นร้อย  l'! l'!


ออก   609   เด่น   6 - 28 - 0357 - 149


ออก   459   เด่น   4 - 27 - 03 - 1569 - 8


ออก   737   เด่น   7 - 03489 - 126 - 5


ออก   825   เด่น   8 - 7 - 12349 - 06 - 5


ออก   XXX  เด่น   1 - 37 - 2489 - 5 - 06


กำลังเลขเด่นบน 4  อาจารย์(2 )


ออก   686   เด่น   0 - 6 - 389 - 124 - 57

ออก   918   เด่น   1 - 3 - 8 - 02567 - 49

ออก   720   เด่น   06 - 24 - 135789

ออก   609   เด่น   0 - 238 - 14679 - 5

ออก   459   เด่น   9 - 0247 - 136 - 58

ออก   737   เด่น   7 - 0356 - 149 -28

ออก  825   เด่น   12 - 589 - 0346 - 7

ออก  XXX   เด่น   5 - 478 - 012369หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 16 มิถุนายน 2016, 10:28:16
กำลังเลขเด่นบน 4  อาจารย์(1 )


ออก   371   เด่น   1 - 07 - 359 - 248 - 6

ออก   800   เด่น   01 - 689 - 2347 - 5

ออก   364   เด่น   3 - 4 - 01269 - 7 - 58

ออก   686   เด่น   6 - 3 - 0259 - 1478

ออก   918   เด่น   1348 - 29 - 01 - 25

ออก   720   เด่น   25 - 13489 - 067

ออก   609   เด่น   08 - 4679 - 1235

ออก   459   เด่น   4 - 369 - 1 - 0257 - 8

ออก   737   เด่น   7 - 04569 - 1238

ออก  825   เด่น   018 - 2479 - 56 - 3

ออก  XXX   เด่น   689 - 25 - 1347 - 0หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: freeme ที่ 16 มิถุนายน 2016, 10:39:32
ขอบคุณครับ  ชอบ 259 ครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: แป้ง ที่ 16 มิถุนายน 2016, 10:40:37
(http://i66.tinypic.com/15f2h6f.jpg)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 16 มิถุนายน 2016, 11:02:18
สูตรมาครบสิบหน่วยบน ระยะหลังๆแอบมาครบสามตัวบนด้วย งวดนี้เด่น 123456789 ขาด 0 ครับ สูตรนี้ใช้มานานกว่าสามปีแล้วจำชื่อท่านอาจารย์ที่แบ่งปันสูตรไม่ได้ รู้สึกว่าจะใช่ อ.กระสวยที่โพสข้อมูลลงที่บ้านดอทเน็ต หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ ท่าน อ.rofe บ้านรวยจริง ส่วนอีกสูตรหนึ่งระยะหลังแอบมาครบสองตัวบนเหมือนกันคือ 01356789 ขาด 2-4 สูตรนี้น่าจะเป็นท่านป้าเป็นผู้แบ่งปันสูตร ฉะนั้น 0-2-4 น่าจะมาที่สองตัวบนค่อนข้างยากครับ

r|| r|| r|| r|| r|| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: bas_2513 ที่ 16 มิถุนายน 2016, 11:10:03
มา/ๆ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: whan_b ที่ 16 มิถุนายน 2016, 11:11:34
 tk:


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tantae ที่ 16 มิถุนายน 2016, 11:27:52
 >.i| โชคดีค่า.... r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sawas2706 ที่ 16 มิถุนายน 2016, 11:34:06
g|" g|" g|" g|" g|"
 +|p +|p +|p +|p +|p
 r|i r|i r|i r|i r|i


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 16 มิถุนายน 2016, 11:38:42
l'!   F*   g|"   'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: lawan001 ที่ 16 มิถุนายน 2016, 11:49:17
        +|p กำลังใจยามเที่ยงคะวันนี้รวยๆๆๆๆคะ r||

         r"| r"| r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: rachada ที่ 16 มิถุนายน 2016, 12:13:22
 p* r"| r"| r"| 'J|L 'J|L 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: tr501 ที่ 16 มิถุนายน 2016, 12:31:34
 +|p '|* '|* '|* r"| r"| r"| r|| r|| r||


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 16 มิถุนายน 2016, 12:49:22
ทักทายยามบ่ายครับทุกๆท่าน เย็นนี้ขอให้เพื่อนๆสมช.รับทรัพย์กับการถูกหวยสามตัวกันทั่วหน้านะครับ

r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: sumnao ที่ 16 มิถุนายน 2016, 13:00:42
 y/*เยี่ยม / ขอบคุณเถ้าแก่มาก


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 16 มิถุนายน 2016, 13:07:30
ทุกๆข้อมูลสรุปไปตามสถิติที่เดินดีจากข้อมูลของท่านอาจารย์ที่ชื่นชอบและติดตามมานาน เถ้าแก่ไม่สามารถบอกได้ว่า เลขที่สรุปได้จะเข้าตามนี้หรือเปล่า ไม่ว่าใครก็เดาๆกันทั้งนั้น แต่..ยังไงก็ตามเด่นบนตัวเดียวขอให้มา  5  มาตามนัดก็แล้วกันนะครับ ถ้าเลข  5 มา สมช. VIP. รอบต่อไปจะได้สมัครเป็นรายปีเลย...


ok| ok| ok| ok| ok| ok| ok| ok| ok|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: eve ที่ 16 มิถุนายน 2016, 13:17:55
 P" P" P" #/\ #/\ #/\


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: pintakul ที่ 16 มิถุนายน 2016, 13:21:19
 r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: piart ที่ 16 มิถุนายน 2016, 13:29:48
ครับ อจ. รอบน่าจะสมัครvip ครับ >.i| ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 16 มิถุนายน 2016, 13:31:05
ครับ อจ. รอบน่าจะสมัครvip ครับ >.i| ขอบคุณครับ

ถ้าเด่น 5 มาตามนัดได้สมัคร สมช. VIP. กันแน่นอนครับ s#y s#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: WCTF ที่ 16 มิถุนายน 2016, 13:50:15
             F* F* F* F* F* |il |il F* F* F* F* F*


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: LEO 554 ที่ 16 มิถุนายน 2016, 13:59:19

อาจารย์เถ้าแก่ครับ ข้อมูลของห้อง VIP มีความชัดเจน ในตัว   เพียงแต่หาตัวประกบให้ดีเท่านั้น นอนยิ้มได้เลยครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 16 มิถุนายน 2016, 14:00:41
อาจารย์เถ้าแก่ครับ ข้อมูลของห้อง VIP มีความชัดเจน ในตัว   เพียงแต่หาตัวประกบให้ดีเท่านั้น นอนยิ้มได้เลยครับ

เถ้าแก่เลือกใช้ข้อมูลห้อง VIP. ตามที่ทางเว็ปโฆษณากันมานานเท่านั้นครับ หาเด่นตัวเดียวบนก็เพียงพอแล้วครับ ส่วนสามตัวบนเล่นพอแก้เหงา งวดนี้สามตัวบนสรุปเหมือนงวดก่อนได้ 5 ชุดครับ งวดก่อนทำได้สามชุด ทั้งห้าชุดมีเด่นตัวเดียวตรงกันหมด


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Grid ที่ 16 มิถุนายน 2016, 14:05:52
 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 16 มิถุนายน 2016, 14:07:34
อาจารย์เถ้าแก่ครับ ข้อมูลของห้อง VIP มีความชัดเจน ในตัว   เพียงแต่หาตัวประกบให้ดีเท่านั้น นอนยิ้มได้เลยครับ

สามตัวตรงตามแนวทางของท่านเจ้าสำนัก เลขเดินดีงวดก่อน หลักร้อย 1257 หลักสิบเด่นตัวเดียว หลักสิบพึ่งเห็นงวดนี้ครับ ส่วนหลักหน่วยเด่นสามตัวเห็นผ่านมาหนึ่งงวดแล้ว สรุปสามตัวตรงได้สิบสองชุด เห็นตรงนี้ไหมครับ?


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Heng123 ที่ 16 มิถุนายน 2016, 14:15:52
หนูเพิ่งเห็นข้อมูลของอาจารย์ หนูซื้อเฉพาะล่างไป 16 กับ 19 บอกตรงๆ เคยสมัครข้อมูล วีไอพี แต่เล่นไม่ค่อยเป็นค่ะ ขอดูชุดสรุปดีกว่า ok| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 16 มิถุนายน 2016, 14:16:50
หนูเพิ่งเห็นข้อมูลของอาจารย์ หนูซื้อเฉพาะล่างไป 16 กับ 19 บอกตรงๆ เคยสมัครข้อมูล วีไอพี แต่เล่นไม่ค่อยเป็นค่ะ ขอดูชุดสรุปดีกว่า ok| r"|

ข้อมูลห้อง วีไอพี ดูง่ายครับ อีกอย่างไม่ต้องเรียกร้องหาถึงเวลาท่านเจ้าสำนักก็โพสลง การดูข้อมูลห้อง วีไอพี เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลครับ ตามแนวทางที่ท่านเจ้าสำนักวางก็น่าติดตามง่ายๆอยู่แล้วครับ ส่วนข้อมูลที่สรุปได้ไม่ได้โพสลงที่นี่ครับ เพราะจะเป็นการผิด กฏของเว็ป


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 16 มิถุนายน 2016, 14:37:32
เตรียมตัวไปลุ้นหวยก่อนนะครับ ขอให้  5  มาตามนัด จะได้สมัคร สมช. วีไพี รอบหน้าเป็นรายปี 24 งวด


r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"| r"|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: Kitiga ที่ 16 มิถุนายน 2016, 15:06:49
ทุกๆข้อมูลสรุปไปตามสถิติที่เดินดีจากข้อมูลของท่านอาจารย์ที่ชื่นชอบและติดตามมานาน เถ้าแก่ไม่สามารถบอกได้ว่า เลขที่สรุปได้จะเข้าตามนี้หรือเปล่า ไม่ว่าใครก็เดาๆกันทั้งนั้น แต่..ยังไงก็ตามเด่นบนตัวเดียวขอให้มา  5  มาตามนัดก็แล้วกันนะครับ ถ้าเลข  5 มา สมช. VIP. รอบต่อไปจะได้สมัครเป็นรายปีเลย...


ok| ok| ok| ok| ok| ok| ok| ok| ok|
ถ้าไ่ม่ถูกหวยงวดนี้จะเอาตังที่ใหนสมัคร vip อยากไปดูมั่ง 'N a*^)


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 16 มิถุนายน 2016, 16:11:30
ทุกๆข้อมูลสรุปไปตามสถิติที่เดินดีจากข้อมูลของท่านอาจารย์ที่ชื่นชอบและติดตามมานาน เถ้าแก่ไม่สามารถบอกได้ว่า เลขที่สรุปได้จะเข้าตามนี้หรือเปล่า ไม่ว่าใครก็เดาๆกันทั้งนั้น แต่..ยังไงก็ตามเด่นบนตัวเดียวขอให้มา  5  มาตามนัดก็แล้วกันนะครับ ถ้าเลข  5 มา สมช. VIP. รอบต่อไปจะได้สมัครเป็นรายปีเลย...


ok| ok| ok| ok| ok| ok| ok| ok| ok|
ถ้าไ่ม่ถูกหวยงวดนี้จะเอาตังที่ใหนสมัคร vip อยากไปดูมั่ง 'N a*^)

เลขสามตัวตรง 12 ชุด วีไอพี เข้าตัวกลับครับ

ร้อย    1257

สิบ     6

หน่วย  258


168  ออก  816


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 16 มิถุนายน 2016, 16:19:45
l'! สองตัวล่างเถ้าแก่ เฮือนคำ  l'!

งวด  16  มิถุนายน  2559

11  16  17  19

61  66  67  69

71  76  77  79

91  96  97  99


เด่นมาก

11  16  17  19  61  71  91


เด่นที่สุด

16  61  กัน  11  66


ป.ล.จัดทำเป็นงวดแรก และทำงวดนี้งวดเดียว เพราะงวดหน้าจะขลุกอยู่แต่ห้อง วีไอพี แล้วครับ

เล่นล่าง  16  61  ออกบน  816


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ara2516 ที่ 16 มิถุนายน 2016, 16:25:19
 'J|L. ขอบคุณ อ.เถ้าแก่ค่ะ
ข้อมูลสุดยอดค่ะ ถูกนิดหน่อยค่ะเล่นไม่เยอะ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: boxx ที่ 16 มิถุนายน 2016, 16:27:07
 '
l'! สองตัวล่างเถ้าแก่ เฮือนคำ  l'!

งวด  16  มิถุนายน  2559

11  16  17  19

61  66  67  69

71  76  77  79

91  96  97  99


เด่นมาก

11  16  17  19  61  71  91


เด่นที่สุด

16  61  กัน  11  66


ป.ล.จัดทำเป็นงวดแรก และทำงวดนี้งวดเดียว เพราะงวดหน้าจะขลุกอยู่แต่ห้อง วีไอพี แล้วครับ
ได้ตรงนี้ค่ะแต่ขาดทุนนิดหน่อยเพราะไปออกกำลังกายไม่เป็นไรค่ะใจยังสู้ค่ะ  ถ้าไม่ได้ตรงนี้ละแย่เลยอิอิขอบพระคุณค่ะ  ครั้งหน้าเอาแบบนี้อีกนะคะ 'J|L 'J|L 'J|L


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: paramat ที่ 16 มิถุนายน 2016, 16:33:15
เยี่ยมครับอาจารย์เถ้าแก่
ได้16ร้อย1พอได้สู้ต่อเจอกันห้อง วีไอพีครับ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: paramat ที่ 16 มิถุนายน 2016, 16:34:24
ถ้ามาล่างตามนัดรวยน้อยๆ


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 16 มิถุนายน 2016, 16:51:23
'J|L. ขอบคุณ อ.เถ้าแก่ค่ะ
ข้อมูลสุดยอดค่ะ ถูกนิดหน่อยค่ะเล่นไม่เยอะ

ดีใจด้วยนะครับ งวดหน้าขอให้ถูกเยอะๆนะครับ p*. p*. p*.


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 16 มิถุนายน 2016, 16:53:31
'
l'! สองตัวล่างเถ้าแก่ เฮือนคำ  l'!

งวด  16  มิถุนายน  2559

11  16  17  19

61  66  67  69

71  76  77  79

91  96  97  99


เด่นมาก

11  16  17  19  61  71  91


เด่นที่สุด

16  61  กัน  11  66


ป.ล.จัดทำเป็นงวดแรก และทำงวดนี้งวดเดียว เพราะงวดหน้าจะขลุกอยู่แต่ห้อง วีไอพี แล้วครับ
ได้ตรงนี้ค่ะแต่ขาดทุนนิดหน่อยเพราะไปออกกำลังกายไม่เป็นไรค่ะใจยังสู้ค่ะ  ถ้าไม่ได้ตรงนี้ละแย่เลยอิอิขอบพระคุณค่ะ  ครั้งหน้าเอาแบบนี้อีกนะคะ 'J|L 'J|L 'J|L

โอเคครับ ข้อมูลตรงนี้หาไม่ยากครับ ไม่เกิน 7 วันน่าจะทราบผล   ok| ok| ok|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: ♫♥♪♥ พ ริ ม ♫♥♪♥ ที่ 16 มิถุนายน 2016, 16:56:24
l'! สองตัวล่างเถ้าแก่ เฮือนคำ  l'!

งวด  16  มิถุนายน  2559

11  16  17  19

61  66  67  69

71  76  77  79

91  96  97  99


เด่นมาก

11  16  17  19  61  71  91


เด่นที่สุด

16  61  กัน  11  66


ป.ล.จัดทำเป็นงวดแรก และทำงวดนี้งวดเดียว เพราะงวดหน้าจะขลุกอยู่แต่ห้อง วีไอพี แล้วครับ
s#y ปักหมุดให้อาจารย์คนเก่ง รางวัลเลขท้ายสองตัว 79  s#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 16 มิถุนายน 2016, 16:59:09
เยี่ยมครับอาจารย์เถ้าแก่
ได้16ร้อย1พอได้สู้ต่อเจอกันห้อง วีไอพีครับ


ถ้ามาล่างตามนัดรวยน้อยๆ

ดีใจด้วยนะครับ งวดหน้าอาจจะถูกสามตัวตรงห้อง วีไอพี ก็ได้ s#y s#y s#y


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 16 มิถุนายน 2016, 16:59:34
l'! สองตัวล่างเถ้าแก่ เฮือนคำ  l'!

งวด  16  มิถุนายน  2559

11  16  17  19

61  66  67  69

71  76  77  79

91  96  97  99


เด่นมาก

11  16  17  19  61  71  91


เด่นที่สุด

16  61  กัน  11  66


ป.ล.จัดทำเป็นงวดแรก และทำงวดนี้งวดเดียว เพราะงวดหน้าจะขลุกอยู่แต่ห้อง วีไอพี แล้วครับ
s#y ปักหมุดให้อาจารย์คนเก่ง รางวัลเลขท้ายสองตัว 79  s#y

ขอบคุณมากๆครับคุณพริม ถ้าเอาข้อมูลที่สรุปจากห้อง วีไอพี ลงได้ เพื่อน สมช.น่าจะรวยกันถ้วนหน้าครับ P" P" P"


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 16 มิถุนายน 2016, 17:04:51
สูตรมาครบสิบหน่วยบน ระยะหลังๆแอบมาครบสามตัวบนด้วย งวดนี้เด่น 123456789 ขาด 0 ครับ สูตรนี้ใช้มานานกว่าสามปีแล้วจำชื่อท่านอาจารย์ที่แบ่งปันสูตรไม่ได้ รู้สึกว่าจะใช่ อ.กระสวยที่โพสข้อมูลลงที่บ้านดอทเน็ต หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ ท่าน อ.rofe บ้านรวยจริง ส่วนอีกสูตรหนึ่งระยะหลังแอบมาครบสองตัวบนเหมือนกันคือ 01356789 ขาด 2-4 สูตรนี้น่าจะเป็นท่านป้าเป็นผู้แบ่งปันสูตร ฉะนั้น 0-2-4 น่าจะมาที่สองตัวบนค่อนข้างยากครับ

r|| r|| r|| r|| r|| r|| r|| r||

สูตรดับส่วนตัวเยี่ยมจริงๆ  0-2-4 หายสามหลักเลย เพื่อนๆสมช.ท่านหนึ่งเห็น 0 ดับ ย้าย 307 ไปเด่นสามตัวหน้ารางวัลที่หนึ่งได้ไปเกือบครึ่งแสน คืนนี้รู้แน่นอนว่าเลขมายากสองตัวบนจะเป็นเลขอะไร?


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: K-A-K ที่ 16 มิถุนายน 2016, 18:23:51
  >.i| ขอบคุณครับอาจารย์ ถูกครบชุดล่าง 1 - 6 - 7 - 9 ของอาจารย์ t[: >.i|


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: เถ้าแก่ เฮือนคำ ที่ 16 มิถุนายน 2016, 18:47:58
 >.i| ขอบคุณครับอาจารย์ ถูกครบชุดล่าง 1 - 6 - 7 - 9 ของอาจารย์ t[: >.i|

ดีใจด้วยนะครับ งวดนี้กำลังรอข้อมูลของท่านอาจารย์อีกสองท่านครับ p*. p*.


หัวข้อ: Re: หนึ่งเหนือ สองใต้ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 มิถุนายน 2559
เริ่มหัวข้อโดย: LEE2515 ที่ 17 มิถุนายน 2016, 10:22:42
 ]|[ สวัสดี ขอบคุณท่านอาจารย์ครับ ข้อมูลสุดยอดครับแต่ผมดวงคงยังมาไม่ถึง จับผิดตัวครับ >.i|
                     n|o; งวดหน้าต้องตั้งสมาธิให้ดี ต้องเอาคืนให้ได้ครับ n|o;
                                +|p +|p +|p
เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค "เว็บมหาชน คนมหาโชค"
คติ "กินอยู่อย่างพอเพียง เสี่ยงโชคแต่พอควร"
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย
คำเตือน -ทางเว็บไม่ได้ทราบเป็นการล่วงหน้าว่าหวยทางกองสลากจะออกตัวไหน แต่เราใช้การวิเคราะห์หรือประเมินตามหลักสถิติ
หรือวิธีการอื่นว่า เลขที่มีโอกาสออกมากที่สุดในแต่ละงวดควรจะเป็นเลขอะไรเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ การเล่นหวยถือว่ามีความเสียงมาก